ผู้ใช้:Phaisit16207/บทความ/เขตผู้ว่าการเยคาเตรีโนสลัฟ

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  เขตผู้ว่าการเยคาเตรีโนสลัฟ
  Екатеринославская губерния
  เขตผู้ว่าการของจักรวรรดิรัสเซีย (ค.ศ. 1802–1917), สาธารณรัฐประชาชนยูเครน (ค.ศ. 1917–1920) และสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครน (ค.ศ. 1920–1925)
  ค.ศ. 1802 – ค.ศ. 1925
  Coat of arms of ดนีปรอ
  ตราอาร์ม
  Ekaterinoslav Governorate (1913).png
  แผนที่ของเขตผู้ว่าการเยคาเตรีโนสลัฟใน ค.ศ. 1913
  เมืองหลวงเยคาเตรีโนสลัฟ
  พื้นที่ 
  • 
  63,391.61 ตารางกิโลเมตร (24,475.64 ตารางไมล์)
  ประชากร 
  • 1897
  2113700
  ประวัติศาสตร์ 
  • ก่อตั้ง
  ค.ศ. 1802
  • สิ้นสุด
  ค.ศ. 1925
  ก่อนหน้า
  ถัดไป
  เขตผู้ว่าการโนโวรอสซียา
  สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครน

  เขตผู้ว่าการเยคาเตรีโนสลัฟ (รัสเซีย: Екатеринославская губерния, อักษรโรมัน: Yekaterinoslavskaya guberniya; ยูเครน: Катеринославська губернія, อักษรโรมัน: Katerynoslavs'ka huberniia) เป็นเขตผู้ว่าการภายในจักรวรรดิรัสเซีย ซึ่งชื่อโดยทั่วไปของเขตผู้ว่าการในภาษายูเครนคือ กาแตรือนอสลัฟชชือนา (Катеринославщина) โดยมีเมืองหลวงคือเยคาเตรีโนสลัฟ (กาแตรือนอสลัฟในภาษายูเครน ซึ่งในปัจจุบันคือดนีปรอ) ในวันนี้อาณาเขตของเขตผู้ว่าการเยคาเตรีโนสลัฟ ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศยูเครน

  เขตผู้ว่าการเยคาเตรีโนสลัฟถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 1802 จากการแยกดินแดนจากเขตผู้ว่าการโนโวรอสซียา[1] โดยมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่เยคาเตรีโนสลัฟ (ในปัจจุบันคือดนีปรอ) และเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซียจนถึง ค.ศ. 1917 ในเดือนพฤศจิกายนในปีเดียวกัน เขตผู้ว่าการก็ตกเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนยูเครน, สาธารณรัฐประชาชนโซเวียตยูเครน และสาธารณรัฐโซเวียตยูเครน และตั้งแต่ ค.ศ. 1919 เขตผู้ว่าการเยคาเตรีโนสลัฟได้กลายส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครน ซึ่งได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตใน ค.ศ. 1922 เขตผู้ว่าการเยคาเตรีโนสลัฟมีพรมแดนทางทิศเหนือติดกับเขตผู้ว่าการปอลตาวาและฮาร์คอฟ ทางทิศตะวันออกติดกับแคว้นคอสแซคดอน ทางทิศใต้ติดกับทะเลอะซอฟและเขตผู้ว่าการเทาริดา และทางทิศตะวันตกติดกับเขตผู้ว่าการเฮียร์ซัน โดยมีความยาวที่ยาวที่สุดหากวัดจากทิศเหนือไปทางทิศใต้คือ 252 เวิร์สท (269 กิโลเมตร) และจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกคือ 463.5 เวิร์สท (494.5 กิโลเมตร)

  เขตการปกครอง[แก้]

  เขตผู้ว่าการเยคาเตรีโนสลัฟถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อมาแทนที่เขตผู้ว่าการโนโวรอสซียาใน ค.ศ. 1802 และครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่บริเวณทางตอนใต้ของประเทศยูเครน เขตผู้ว่าการที่มีชื่อว่าเขตผู้ว่าการเยคาเตรีโนสลัฟถูกสร้างขึ้นมาอย่างเป็นทางการใน ค.ศ. 1802 และถูกแบ่งเขตการปกครองออกเป็นเทศมณฑล พร้อมกับศูนย์กลางของเทศมณฑล ดังต่อไปนี้

  เทศมณฑล เมืองเทศมณฑล ตราอาร์ม พื้นที่
  (ตร.กม.)
  ประชากร (คน)
  อะเลคซันดรอฟสค์ อะเลคซันดรอฟสค์
  Coat of arms of Aleksandrovsk (1811).svg
  10015.8 271,394
  บาฮ์มุต บาฮ์มุต
  Old Coat of Arms of Artemivsk (Donetsk Oblast).svg
  9224.8 200,177
  เวียร์ฮเนดเนปรอฟ เวียรฮ์เนดเนปรอฟ
  Coat of Arms of Verkhnodniprovsk.svg
  6862.3 173,628
  เยคาเตรีโนสลัฟ เยคาเตรีโนสลัฟ
  Coat of Arms of Yekaterinoslav.png
  7858 187,652
  มารีอูปอล มารีอูปอล
  Coat of arms of Mariupol 1866.svg
  8989.2 227,863
  โนโวโมสคอฟสค์ โนโวโมสคอฟสค์
  Coat of arms Novomoskovsk Kene.png
  6532 228,185
  ปัฟโลกราด ปัฟโลกราด
  Pavlgrad-1862-Kene.gif
  8815.7 257,486
  สลัฟยาโนเซียร์บสค์ สลัฟยาโนเซียร์บสค์
  Coat of arms of Slavyanoserbsky uezd.svg
  5089 176,412

  ภาษา[แก้]

  • ตามการสำมโนประชากรโดยจักรวรรดิ ค.ศ. 1897
  ภาษาแม่ เขตผู้ว่าการเยคาเตรีโนสลัฟ
  Екатеринославская губерния [2]
  สำหรับทุกเทศมณฑล
  เยคาเตรีโนสลัฟ
  Екатеринославский уезд [3]
  ปัฟโลกราด
  Павлоградский уезд [4]
  บาฮ์มุต
  Бахмутский уезд [5]
  โนโวโมสคอฟสค์
  Новомосковский уезд [6]
  มารีอูปอล
  Мариупольский уезд [7]
  อะเลคซันดรอฟสค์
  Александровский уезд [8]
  สลัฟยาโนเซียร์บสค์
  Славяносербский уезд [9]
  เวียรฮ์เนดเนปรอฟ
  Верхнеднепровский уезд [10]
  จำนวน ร้อยละ จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน
  รวม 2,113,674 100 357,207 251,460 332,478 260,368 254,056 271,678 174,753 211,674
  เวลีโครอสซียา 364,974 17.27 75,190 36,164 103,702 9,628 35,691 15,445 79,281 9,873
  มาโลรอสซียา (ยูเครน) 1,456,269 68.90 198,982 200,434 193,510 242,737 117,206 224,122 88,218 191,160
  เบลารุส 14,052 0.66 4,033 505 2,468 196 1,697 3,353 1,564 236
  โปแลนด์ 12,365 0.59 7,933 553 2,000 316 528 293 511 231
  เยอรมัน 80,979 3.83 20,609 5,806 12,646 3,452 19,104 14,014 896 4,452
  ฝรั่งเศส 908 0.04 197 8 451 50 46 18 122 16
  อิตาลี 146 0.01 21 1 37 0 39 14 25 9
  โรมาเนียและมอลโดวา 9,175 0.43 1,771 29 6,371 0 95 2 839 68
  อังกฤษ 369 0.02 14 1 284 0 41 2 13 14
  กรีก 48,740 2.31 193 38 142 9 48,290 45 14 9
  ยิดดิช 99,152 4.69 46,441 7,363 9,457 3,635 10,291 13,886 2,631 5,448
  ตาตาร์ 17,253 0.82 868 255 346 7 15,472 128 151 26
  ตุรกี 5,555 0.26 168 15 20 9 5,317 14 4 8
  โรมานี (ยิปซี) 1,293 0.06 103 172 255 272 21 203 177 90
  อื่น ๆ 1,888 0.09 519 71 655 28 164 77 251 23
  ไม่ระบุ 556 0.03 165 45 134 29 54 62 56 11

  อ้างอิง[แก้]

  1. Полное Собраніе Законовъ Россійской Имперіи съ 1649 года. Т. XXVII. 1802—1803. — СПб.: Тип. II Отделенія Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи, 1830. — С. 272. — № 20449. (ในภาษารัสเซีย)
  2. Екатеринославская губерния - вся [Yekaterinoslav Governorate, all], Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение населения по родному языку и уездам 50 губерний Европейской России [The first national census of the Russian Empire in 1897. Distribution of the population by mother tongue and uyezd of 50 provinces of European Russia.], Демоскоп Weekly
  3. Екатеринославский уезд - весь [Yekaterinoslav Uyezd, all], Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение населения по родному языку и уездам 50 губерний Европейской России [The first national census of the Russian Empire in 1897. Distribution of the population by mother tongue and uyezd of 50 provinces of European Russia.], Демоскоп Weekly
  4. Павлоградский уезд - весь [Pavlograd Uyezd, all], Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение населения по родному языку и уездам 50 губерний Европейской России [The first national census of the Russian Empire in 1897. Distribution of the population by mother tongue and uyezd of 50 provinces of European Russia.], Демоскоп Weekly
  5. Бахмутский уезд- весь [Bakhmut Uyezd, all], Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение населения по родному языку и уездам 50 губерний Европейской России [The first national census of the Russian Empire in 1897. Distribution of the population by mother tongue and uyezd of 50 provinces of European Russia.], Демоскоп Weekly
  6. Новомосковский уезд - весь [Novomoskovsk Uyezd, all], Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение населения по родному языку и уездам 50 губерний Европейской России [The first national census of the Russian Empire in 1897. Distribution of the population by mother tongue and uyezd of 50 provinces of European Russia.], Демоскоп Weekly
  7. Мариупольский уезд - весь [Mariupol Uyezd, all], Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение населения по родному языку и уездам 50 губерний Европейской России [The first national census of the Russian Empire in 1897. Distribution of the population by mother tongue and uyezd of 50 provinces of European Russia.], Демоскоп Weekly
  8. Александровский уезд - весь [Alexandrovsk Uyezd, all], Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение населения по родному языку и уездам 50 губерний Европейской России [The first national census of the Russian Empire in 1897. Distribution of the population by mother tongue and uyezd of 50 provinces of European Russia.], Демоскоп Weekly
  9. Славяносербский уезд - весь [Slavyanoserbsk Uyezd, all], Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение населения по родному языку и уездам 50 губерний Европейской России [The first national census of the Russian Empire in 1897. Distribution of the population by mother tongue and uyezd of 50 provinces of European Russia.], Демоскоп Weekly
  10. Верхнеднепровский уезд - весь [Verkhnedneprovsk Uyezd, all], Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение населения по родному языку и уездам 50 губерний Европейской России [The first national census of the Russian Empire in 1897. Distribution of the population by mother tongue and uyezd of 50 provinces of European Russia.], Демоскоп Weekly

  แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]