ผู้ใช้:PEAK99/กระบะทราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[แก้]

การนำพรรณพืชของต่างประเทศมาปลูกเพื่อศึกษาทดลองนั้น เป็นการดีแล้ว แต่อย่าลืมพรรณพืชของเราเอง ว่าเราได้ศึกษากันดีแล้วหรือ หากเราไม่ได้ศึกษาให้ดีแล้ว จะบอกว่าของต่างประเทศดีหรือไม่ดีกว่าของเราเองได้อย่างไร

— พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อคราวเสด็จฯ เยี่ยมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง พ.ศ. 2521

ดัชนีชื่อท้องถิ่น[แก้]

 1. กก
 2. กกคมบาง
 3. กกตะกลับ
 4. กกตาแดง
 5. กกนา
 6. กกปรีอ
 7. ก๊กม่วน
 8. กกรักกา
 9. กกสามเหลี่ยม
 10. กกหมากพาลี
 11. กกอียิปต์
 12. ก๋ง
 13. กฏกโรหินี
 14. กณิการ์
 15. ก้นจ้ำ
 16. ก้นจ้ำน้อย
 17. ก้นบึ้ง
 18. ก้นปิด
 19. ก้นปิดขน
 20. กรงจัน
 21. กรรณิการ์
 22. กรวยป่า
 23. กรอกระโต๊ะ
 24. กรองประหยัน
 25. กร้อม
 26. กระจับเขาทู่
 27. กระจับเขาแหลม
 28. กระจาด
 29. กระจิก
 30. กระจี้
 31. กระจุกไก่
 32. กระเจา
 33. กระเจาะ
 34. กระเจ๊าะ
 35. กระเจี๊ยบเขียว
 36. กระเจี๊ยบแดง
 37. กระเจี๊ยบมอญ
 38. กระเจียว
 39. กระเจียวขาว
 40. กระเจียวโคก
 41. กระเจียวบัว
 42. กระแจะโมง
 43. กระฉอก
 44. กระช้างลิง
 45. กระชายดำ
 46. กระเช้า
 47. กระเชา
 48. กระเชียด
 49. กระดองเต่าร้าง
 50. กระดองเต่าหัก
 51. กระดอหดใบขน
 52. กระดังงา
 53. กระดังงาดง
 54. กระดังงาดอย
 55. กระดังงาป่า
 56. กระดาด
 57. กระดาดขาว
 58. กระดาดดำ
 59. กระดาดแดง
 60. กระดึงช้าง
 61. กระดึงช้างเผือก
 62. กระดุมใบใหญ่
 63. กระดุมผี
 64. กระดูกไก่
 65. กระดูกไก่ดำ
 66. กระดูกดำ
 67. กระดูกยายปลวก
 68. กระดูกอึ่ง
 69. กระโดน
 70. กระโดนแดง
 71. กระไดลิง
 72. กระต่ายจันทร์
 73. กระต่ายจามใหญ่
 74. กระตืดแป
 75. กระถิน
 76. กระถินเทศ
 77. กระถินไทย
 78. กระถินบ้าน
 79. กระถินพิมาน
 80. กระถินยักษ์
 81. กระถินวิมาน
 82. กระถินหอม


สารบัญ

ชื่อท้องถิ่น หมวดอักษร ก
กระทกรก . กระทงหมาบ้า . กระท้อน . กระท้อนรอก . กระท่อม . กระท่อมขี้หมู . กระท่อมเลือด . กระท่อมหมู . กระทัง . กระทากลาก . กระทายเหิน . กระทืบยอด . กระทือ . กระทือป่า . กระทุ้งฟ้าไห้ . กระทุงหมาป่า . กระทุ่มกลอง . กระทุ่มคลอง . กระทุ่มโคก . กระทุ่มดง . กระทุ่มนา . กระทุ่มน้ำ . กระทุ่มเนิน . กระทุ่มหมู . กระเทียม . กระเทียมจีรน . กระเทียมต้น . กระเทียมโทนหัวใหญ่ . กระนวล . กระเบา . กระเบากลับ . กระเบาตึก . กระเบาน้ำ . กระเบาเป้าแข็ง . กระเบาใหญ่ . กระแบก . กระปรอก . กระปรอกกระจาด . กระปรอกหัวหมู . กระปรอกใหญ่ . กระโปรงทอง . กระพี้ . กระพี้เขาควาย . กระพี้เครือ . กระพี้จั่น . กระพี้นางนวล . กระพี้พูน . กระพี้โพรง . กระพี้เหลือง . กระพี้เหลือบ . กระเพาะผี . กระรอกขน . กระรอกน้ำ . กระรอกน้ำขาว . กระเรียนเขา . กระโรกน้ำข้าว . กระลารอน . กระลำเพาะ . กระลิงปิงป่า . กระวาน . กระเหนียด . กร่าง . กราบัด . กราไพ้ย . กรามแรด . กรุงเขมา . กรุงคะเมา . กล้วยกล้าย . กล้วยโกก . กล้วยไข่ . กล้วยเต่า . กล้วยเถื่อน . กล้วยโทน . กล้วยนวล . กล้วยป่า . กล้วยไม้ . กล้วยฤาษี . กล้วยลิง . กล้วยศาสนา . กล้วยหม่น . กล้วยหัวโต . กลอย . กลอยข้าวเหนียว . กลอยนก . กลออื้อแซ . กลาคีร์ . กลาดีกลามูยี . กลาดีบูเก๊าะ . กล้าย . กลิ้งกลางดง . กลีบเทียนจีน . กลึงกล่อม . กวงสี . กวยโซง . ก้วยลา . กวักไหม . กวางแฉะ . กวางผู้ . กวางล่าม้า . กวางหีแจ๊ะ . กวางหีแฉะ . กวาง . กว้าวกวาง . กราวเครือ . กว้าวดง . กว้าวตุ้ม . กวู . กอกกัน . กอกกั๋น . กอกกุก . กอกเขา . กอกหมอง . ก่อกับ . ก่อข้าว . ก่อขาว . ก่อขี้หมู . ก่อแข็ง . ก่อควยลอก . ก่อแคะ . ก๊อง . กอง . ก้องแกบ . ก่องข้าวเย็น . ก่อแงะ . ก่อดำ . ก่อดูก . ก่อเดือย . ก่อแดง . ก่อตลับ . ก่อตาควาย . ก่อตาหมู . ก่อตาหมูหลวง . ก่อตี . ก่อเตี้ย . ก่อที . ก่อเทา . กอน . ก่อน . ก่อนก . ก้อนกยูง . ก่อนะแอ . ก่อน้ำ . กอบแถบ . ก่อใบเลื่อม . ก่อแป้น . ก่อพวง . ก่อแพะ . ก้อมก้อขาว . กอมก้อดง . ก่อมไก่ . ก๋อมไก่ . กอมขม . ก้อมส้ม . กอย . กอยขี้กุ่ง . ก่อล้านนา . ก่อลิ้ม . ก่อเลือด . ก๊อแล่ . ก่อสร้อย . ก่อสีเสีย . ก่อหนุน . ก่อหมก . ก่อหม่น . ก่อหมัด . ก่อหมาก . ก่อหมุน . ก่อหมู่ . ก่อหมูดอย . ก่อหยุม . ก่อหรั่ง . ก่อหลวง . ก่อหลั่ง . ก่อหัด . ก่อหัน . ก่อหัวหมู . กอหิน . ก่อเหน่ง . กอเหม่ . ก่อเหล็ก . ก่อออม . ก่อเอียก . ก่อแอบ . ก่อแอบหลวง . ก่อฮัก . กะกลิ้ง . กะกี้ . กะแงแงกะจิ . กะเจียน . กะฉอก . กะช่ำ . กะเชดอมีเดาะ . กะเชาะ . กะเียะนุชเมี๊ยะ . กะฌอโพน่า . กะดอนองอาปี . กะดอลิง . กะดูดุ . กะเดา . กะตอกช้าง . กะตังใบ . กะตินชาง . กะตีบ . กะตืดแมว . กะเตอออ . กะโต่ . กะทัง . กะทังนั้น . กะทิตใบหลวง . กะแทวแดง . กะนวล . กะนอ . กะนาน . กะโน๊ะ . กะบัด . กะเบนคอรั้ง . กะเบ้อขา . กะเบา . กะปกกะปู . กะปุง . กะโปกหมา . กะผล้า . กะผ้าสะลาย . กะพังหัน . กะเพรา . กะเพราช้าง . กะเพราญวน . กะเพียด . กะม่วง . กะมวง . กะเม็งตัวผู้ . กะย่อม . กะยอม . กะยี . กะเร . กะลอ . กะลอเกลี้ยง . กะลอขน . กะลอยายทาย . กะละมู่ . กะลังจ่าง . กะลังตังไก่ . กะลังตังช้าง . กะลันทา . กะลา . กะลาดำ . กะลำพัก . กะลำเพาะ . กะลำเพาะต้น . กะลิงปิงป่า . กะลี . กะลูแปลิบา . กะเลอ . กะเลอะเซอะ . กะเลียงแดง . กะแลงแง็น . กะแลแร . กะวา . กะแวน . กะส้มชื่น . กะส่า . กะสี่กือซอ . กะเส็ด . กะเส็ดบก . กะหงับ . กะหนาน . กะหนานปิ . กะหล่อย . กะหล่ำดอก . กะหล่ำปลี . กะหล่ำป้าง . กะเหม่อลอเดอ . กะเหมือลอมี . กะแหยก . กะออก . กะเอาะขาว . กะแอน . กักไม้ฝอย . กังกะว๊ะ . กัญชง . กัญชา . กัญชาจีน . กัญชาป่า . กันเกรา . กันโตด . กันโทร้ก . กับแก้ . กัลปพฤกษ์ . กัลปพฤกษ์เครือ . กัลปังหาต้น . กา . กาก . กากหมาก . กากหมากตาฤาษี . ก๊าก่อ . กากี . กากุ๊ก . กางขี้มอด . ก้างปลา . ก้างปลาขาว . กางปลาแดง . ก้างปลาหนาม . กางหลวง .

ชื่อท้องถิ่น หมวดอักษร ข
ขงออ๊ะ . ขจร . ขนบุ้ง . ขนหนอน . ขนหมา . ขนาน . ขนุน . ขนุนดง . ขนุนดิน . ขนุนทอง . ขนุนมะแวง . ขมงดง . ขมฝาด . ขมอบ . ขมิ้นขึ้น . ขมิ้นโคก . ขมิ้นดํา . ขมิ้นแดง . ขมิ้นต้น . ขมิ้นนาง . ขมิ้นนาง . ขมิ้นนาง . ขมิ้นนางมัทรี . ขมิ้นพระ . ขมิ้นไม้ . ขมิ้นฤาษี . ขมิ้นลิง . ขมิ้นอ้อย . ขลําปอง . ขลุ่ย . ขลู . ขลู่ . ข่วงควา . ขวงเหลือง . ขวางหยอย . ขวาด . ขวานหน้าลอง . ข้องแลง . ขอบชะนาง . ขอบชะนางแดง . ขอบนางนั่ง . ขอเบาะ . ข่อย . ข่อยย่าน . ขะจาวแจง . ขะเจา . ขะเจาะ . ขะเจ้ะ . ขะเม่าผา . ขะแมบ . ขะยอม . ขะยอมดง . ขะย่อมตีนหมา . ขะย่อมหลวง . ขะย่อมใหญ่ . ขะยาง . ขัณฑสกร . ขัดมอน . ขัดมอนเทศ . ขัดมอนเล็ก . ขันก๋าง . ขันทอง . ขันทองพยาบาท . ข่า . ขากะอ้าย . ขาเขียด . ขาคม . ขางขาว . ขางแข้งแคะ . ขางครั่ง . ขางคันนา . ขางคันนาแดง . ขางเครือ . ขางแดง . ขางนาง . ขางน้ำครั้ง . ขางน้ำผึ้ง . ขางปอย . ขางบ่อยป่า . ข้างไลดุ . ขางหัวหมู . ขางทางเล็ก . ข่าดง . ขาตาย . ขาตาย . ขานาง . ขานาง . ข่าน้ำ . ขาเบีย . ข่าป่า . ขาเปี๋ย . ขาเปี่ย . ขามควัะ . ขามคัวะ . ขามเครือ . ขามผี . ขามผีภู . ขามหิน . ข่าลิง . ข่าเล็ก . ข้าวกี่วอก . ขาวจัน . ข้าวจี่ . ข้าวจี่เล็ก . ข้าวจี่เล็ก . ข้าวดง . ข้าวต้มเล็ก . ข้าวต้มเล็ก . ข้าวตอก . ข้าวตาก . ข้าวบาร์เลย์ . ข้าวป้างสามง่าม . ข้าวโพด . ข้าวฟ่าง . ข้าวม่าย . ข้าวเม่านก . ข้าวเย็น . ข้าวเย็นโคกขาว . ข้าวเย็นใต้ . ข้าวเย็นวอก . ข้าวเย็นเหนือ . ข้าวเย็นเหนือเถา . ขาววังไทร .

อ้างอิง     แหล่งข้อมูลอื่น

[[#|]] . [[#|]] . [[#|]] . [[#|]] . [[#|]] . [[#|]] . [[#|]] .


ดัชนีชื่อท้องถิ่น หมวด จ[แก้]

สารบัญ

ชื่อท้องถิ่น หมวดอักษร จ
จากผักชี . จ๊าข่อย . จางจืด . จางน้อย . จ๊าตอง . จาน . จานา . จ๊าบ่าหลอด . จ๊าป่าน . จ๊าผักหวาน . จาม . จามจุรี . จ๊ามะไฟ . จ๊ามั่ง . จ่ายมุนเดีย . จ๊าลาน . จาลาน . จ้าฮ่อม . จ้ำขาว . จำแจ้ . จำปา . จำปากอ . จำปาดง . จำปาทอง . จำปาป่า . จำปี . จำปีแขก . จำปีดง . จำปีน้อย . จำปีป่า . จำปีรัชนี . จำปีหลวง . จำปู้ . จำปูต้น . จำพอ . จำเพาะ . จำมะโฮง . จำยาม . จิก . จิกหิน . จิงกล่อม . จิ้งกิ่งเตีย . จิ้งขาว . จิ้งจ๊อ . จิงจ้อขน . จิงจ้อขาว . จิงจ้อน้อย . จิงจ้อหลวง . จิงจ้อเหลือง . จิงจ้อเหลืองอ่อน . จิงจ้อใหญ่ . จิงจาย . จิงจูฉ้าย . จิงเหี่ย . จิตรละดา . จิต๊อก . จิว . จี้ . จีกังขว้าง . จีจ้อ . จี๋จ้อ . จี๋จั๊วชา . จี๋เด้ง . จี้ปอ . จี้ปุก . จี้ปุกตัวผู้ . จี้ย้อย . จี้ลีหลอย . จี้หนาม . จี้หุบ . จี้อ้อ . จืองา . จือมือแก . จุกไก่ . จุกขวด . จุกนารี . จุกโรหินี . จุ่งจิง . จุ๊ด . จุมปี . จุ้ยจี้เช่า . จุยอาหมี่ . จุยอาเหมือ . จูดอ . จูเด้ . เจ๊กจับกบ . เจตมูลเพลิงขาว . เจตมูลเพลิงแดง . เจตมูลหนาม . [[#|]] . [[#|]] . [[#|]] . [[#|]] . [[#|]] . [[#|]] . [[#|]] . [[#|]] . [[#|]] . [[#|]] . [[#|]] .

[[#|]] . [[#|]] . [[#|]] . [[#|]] . [[#|]] . [[#|]] . [[#|]] . [[#|]] . [[#|]] . [[#|]] . [[#|]] .