ผู้ใช้:Nullzerobot/บริการย้ายหมวดหมู่/รายงาน/กรุ 8

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  วันที่แจ้ง หมวดหมู่เดิม หมวดหมู่ใหม่ เสนอโดย เหตุผล สถานะ
  21:58, 27 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลบราซิล หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลในประเทศบราซิล B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) จัดหมวดหมู่ใหม่ Yes check.svg 2013-06-27 15:14:23
  21:58, 27 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลโปรตุเกส หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลในประเทศโปรตุเกส B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) จัดหมวดหมู่ใหม่ Yes check.svg 2013-06-27 15:14:58
  21:58, 27 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลโปแลนด์ หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลในประเทศโปแลนด์ B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) จัดหมวดหมู่ใหม่ Yes check.svg 2013-06-27 15:15:19
  21:58, 27 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลฝรั่งเศส หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลในประเทศฝรั่งเศส B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) จัดหมวดหมู่ใหม่ Yes check.svg 2013-06-27 15:15:58
  21:58, 27 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลยูเครน หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลในประเทศยูเครน B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) จัดหมวดหมู่ใหม่ Yes check.svg 2013-06-27 15:16:23
  21:58, 27 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลเยอรมัน หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลในประเทศเยอรมนี B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) จัดหมวดหมู่ใหม่ Yes check.svg 2013-06-27 15:17:39
  21:58, 27 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลรัสเซีย หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลในประเทศรัสเซีย B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) จัดหมวดหมู่ใหม่ Yes check.svg 2013-06-27 15:18:08
  21:58, 27 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลลาว หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลในประเทศลาว B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) จัดหมวดหมู่ใหม่ Yes check.svg 2013-06-27 15:18:29
  21:58, 27 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลเวลส์ หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลในประเทศรัสเวลส์ B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) จัดหมวดหมู่ใหม่ Yes check.svg 2013-06-27 15:18:57
  21:58, 27 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลเวียดนาม หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลในประเทศเวียดนาม B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) จัดหมวดหมู่ใหม่ Yes check.svg 2013-06-27 15:19:23
  21:58, 27 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลสกอตแลนด์ หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลในประเทศสกอตแลนด์ B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) จัดหมวดหมู่ใหม่ Yes check.svg 2013-06-27 15:19:55
  21:58, 27 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลสเปน หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลในประเทศสเปน B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) จัดหมวดหมู่ใหม่ Yes check.svg 2013-06-27 15:22:13
  21:58, 27 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลสวิตเซอร์แลนด์ หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) จัดหมวดหมู่ใหม่ Yes check.svg 2013-06-27 15:22:35
  21:58, 27 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลสิงคโปร์ หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลในประเทศสิงคโปร์ B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) จัดหมวดหมู่ใหม่ Yes check.svg 2013-06-27 15:23:04
  21:58, 27 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลออสเตรเลีย หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลในประเทศออสเตรเลีย B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) จัดหมวดหมู่ใหม่ Yes check.svg 2013-06-27 15:23:27
  21:58, 27 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลอังกฤษ หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลในประเทศอังกฤษ B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) จัดหมวดหมู่ใหม่ Yes check.svg 2013-06-27 15:28:51
  21:58, 27 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลอาร์เจนตินา หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลในประเทศอาร์เจนตินา B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) จัดหมวดหมู่ใหม่ Yes check.svg 2013-06-27 15:29:16
  21:58, 27 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลอิตาลี หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลในประเทศอิตาลี B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) จัดหมวดหมู่ใหม่ Yes check.svg 2013-06-27 15:30:46
  21:58, 27 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลอินโดนีเซีย หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลในประเทศอินโดนีเซีย B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) จัดหมวดหมู่ใหม่ Yes check.svg 2013-06-27 15:31:09
  22:41, 27 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลในประเทศรัสเวลส์ หมวดหมู่:สโมสรฟุตบอลในประเทศเวลส์ B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) สะกดผิด Yes check.svg 2013-06-27 16:00:37
  23:34, 29 มิถุนายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลจากวิทยาลัยเพาะช่าง หมวดหมู่:บุคคลจากวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ Pongsak ksm (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ว.เพาะช่าง เป็นหน่วยงานระดับคณะ Yes check.svg 2013-06-29 17:02:31
  21:39, 6 กรกฎาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรซูลู หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์ซูลู เอ็ดมัน (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ชื่อเดิมยาวเกินไป เปลี่ยนชื่อใหม่จะได้ง่ายต่อการจัด Yes check.svg 2013-07-06 15:00:50
  11:07, 7 กรกฎาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลแบ่งตามศาสนาและสัญชาติ หมวดหมู่:ศาสนิกชนแบ่งตามสัญชาติ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหมวดหมู่ย่อย Yes check.svg 2013-07-07 04:30:49
  17:50, 16 กรกฎาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:โรงเรียนบุรุษ หมวดหมู่:โรงเรียนชาย พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน Yes check.svg 2013-07-16 11:00:36
  17:50, 16 กรกฎาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:โรงเรียนบุรุษแบ่งตามประเทศ หมวดหมู่:โรงเรียนชายแบ่งตามประเทศ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน Yes check.svg 2013-07-16 11:00:58
  17:50, 16 กรกฎาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:โรงเรียนบุรุษในประเทศไทย หมวดหมู่:โรงเรียนชายในประเทศไทย พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน Yes check.svg 2013-07-16 11:03:12
  17:50, 16 กรกฎาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:โรงเรียนบุรุษในประเทศอังกฤษ หมวดหมู่:โรงเรียนชายในอังกฤษ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน Yes check.svg 2013-07-16 11:03:34
  18:57, 16 กรกฎาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 หมวดหมู่:สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ Pongsak ksm (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ครอบคลุมทุกสมัย X mark.svg 2013-07-16 12:05:09
  09:07, 18 กรกฎาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:การแข่งขันฟุตบอลในประเทศไทยในปี พ.ศ.2550 หมวดหมู่:ฟุตบอลในประเทศไทยปี พ.ศ. 2550 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) จัดหมวดหมู่ใหม่ Yes check.svg 2013-07-18 02:30:44
  09:07, 18 กรกฎาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:การแข่งขันฟุตบอลในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556 หมวดหมู่:ฟุตบอลในประเทศไทยปี พ.ศ. 2556 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) จัดหมวดหมู่ใหม่ Yes check.svg 2013-07-18 02:31:36
  09:07, 18 กรกฎาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:การแข่งกีฬาในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2550 หมวดหมู่:กีฬาในประเทศไทยปี พ.ศ. 2550 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) จัดหมวดหมู่ใหม่ Yes check.svg 2013-07-18 02:32:21
  09:07, 18 กรกฎาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:การแข่งกีฬาในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556 หมวดหมู่:กีฬาในประเทศไทยปี พ.ศ. 2556 B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) จัดหมวดหมู่ใหม่ Yes check.svg 2013-07-18 02:32:24
  16:11, 20 กรกฎาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:บทความที่ถูกเสนอเป็นบทความคัดสรร หมวดหมู่:บทความที่ได้รับการเสนอเป็นบทความคัดสรร Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-07-20 09:30:35
  16:11, 20 กรกฎาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:บทความที่เคยถูกเสนอชื่อเป็นบทความคัดสรร หมวดหมู่:บทความที่เคยได้รับการเสนอชื่อเป็นบทความคัดสรร Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-07-20 09:31:00
  16:52, 20 กรกฎาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลในความเชื่อ หมวดหมู่:บุคคลในตำนาน 2T (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-07-20 10:00:29
  16:20, 22 กรกฎาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:กลุ่มชาติพันธุ์ แบ่งตามประเทศ หมวดหมู่:กลุ่มชาติพันธุ์แบ่งตามประเทศ Sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) รูปแบบให้เหมือนกัน Yes check.svg 2013-07-22 09:31:32
  04:44, 28 กรกฎาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เหยื่อการฆาตกรรมชาวไทย หมวดหมู่:เหยื่อฆาตกรรมชาวไทย Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  ฆาตกรรม น. การฆ่าคน.
  Yes check.svg 2013-07-27 22:00:38
  04:44, 28 กรกฎาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เหยื่อการฆาตกรรมแบ่งตามสัญชาติ หมวดหมู่:เหยื่อฆาตกรรมแบ่งตามสัญชาติ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  "_____"
  Yes check.svg 2013-07-27 22:01:00
  04:44, 28 กรกฎาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เหยื่อการฆาตกรรม หมวดหมู่:เหยื่อฆาตกรรม Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  "_____"
  Yes check.svg 2013-07-27 22:05:01
  04:44, 28 กรกฎาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:การฆาตกรรม หมวดหมู่:ฆาตกรรม Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  "_____"
  Yes check.svg 2013-07-27 22:05:33
  04:59, 28 กรกฎาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เหยื่อการฆาตกรรมแบ่งตามอาชีพ หมวดหมู่:เหยื่อฆาตกรรมแบ่งตามอาชีพ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  "_____"
  Yes check.svg 2013-07-27 22:05:54
  04:59, 28 กรกฎาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:นักการเมืองที่เป็นเหยื่อการฆาตกรรม หมวดหมู่:นักการเมืองที่เป็นเหยื่อฆาตกรรม Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
  "_____"
  Yes check.svg 2013-07-27 22:06:15
  13:30, 29 กรกฎาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:นักแบดมินตันทีมชาติไทย หมวดหมู่:นักแบดมินโอลิมปิกตันทีมชาติไทย B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) จัดหมวดหมู่ใหม่ และเพิ่ม interwikilink เพื่อสะดวกแก่การค้นหา Yes check.svg 2013-07-29 07:01:08
  13:30, 29 กรกฎาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:นักยิงปืนทีมชาติไทย หมวดหมู่:นักยิงปืนโอลิมปิกทีมชาติไทย B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) จัดหมวดหมู่ใหม่ และเพิ่ม interwikilink เพื่อสะดวกแก่การค้นหา Yes check.svg 2013-07-29 07:01:58
  14:05, 29 กรกฎาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:นักแบดมินโอลิมปิกตันทีมชาติไทย หมวดหมู่:นักแบดมินตันโอลิมปิกทีมชาติไทย B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) สะกดผิด ;P Yes check.svg 2013-07-29 07:31:09
  02:11, 3 สิงหาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:การเปลี่ยนแปลงในพลังทางการเมือง หมวดหมู่:การเปลี่ยนแปลงอำนาจทางการเมือง Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2013-08-02 19:38:37
  02:44, 3 สิงหาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:การกบฏแบ่งตามประเภท หมวดหมู่:กบฏแบ่งตามประเภท Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2013-08-02 20:00:34
  09:13, 10 สิงหาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้โดนตัดสินประหารชีวิตที่ค่ายกักกันเอาชวิทซ์ชาวโปแลนด์ หมวดหมู่:ชาวโปแลนด์ที่ถูกประหารชีวิตที่ค่ายกักกันเอาชวิทซ์ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ปรับภาษา Yes check.svg 2013-08-10 02:30:36
  09:13, 10 สิงหาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้โดนตัดสินประหารชีวิตที่ค่ายกักกันเอาชวิทซ์ หมวดหมู่:ผู้ถูกประหารชีวิตที่ค่ายกักกันเอาชวิทซ์ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ปรับภาษา Yes check.svg 2013-08-10 02:30:57
  09:13, 10 สิงหาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้โดนตัดสินประหารชีวิตค่ายกักกันนาซี หมวดหมู่:ผู้ถูกประหารชีวิตที่ค่ายกักกันนาซี พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ปรับภาษา Yes check.svg 2013-08-10 02:31:19
  09:13, 10 สิงหาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้โดนตัดสินประหารชีวิตโดยนาซีเยอรมนีชาวโปแลนด์ หมวดหมู่:ชาวโปแลนด์ที่ถูกประหารชีวิตโดยนาซีเยอรมนี พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ปรับภาษา Yes check.svg 2013-08-10 02:36:33
  10:46, 10 สิงหาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้โดนตัดสินประหารชีวิตที่ค่ายกักกันนาซีชาวโปแลนด์ หมวดหมู่:ชาวโปแลนด์ที่ถูกประหารชีวิตที่ค่ายกักกันนาซี พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ปรับภาษา Yes check.svg 2013-08-10 04:00:34
  10:46, 10 สิงหาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้โดนตัดสินประหารชีวิตโดยนาซีเยอรมนี หมวดหมู่:ผู้ถูกประหารชีวิตโดยนาซีเยอรมนี พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ปรับภาษา Yes check.svg 2013-08-10 04:00:55
  16:10, 10 สิงหาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างในประเทศเบลเยี่ยม หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างในประเทศเบลเยียม B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เบลเยียม Yes check.svg 2013-08-10 09:30:35
  16:10, 10 สิงหาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างในประเทศเบลเยี่ยมแบ่งตามเมือง หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างในประเทศเบลเยียมแบ่งตามเมือง B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เบลเยียม Yes check.svg 2013-08-10 09:30:56
  16:10, 10 สิงหาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:สถาปัตยกรรมเบลเยี่ยม หมวดหมู่:สถาปัตยกรรมเบลเยียม B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เบลเยียม Yes check.svg 2013-08-10 09:31:17
  16:15, 10 สิงหาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ศิลปะในประเทศเบลเยี่ยม หมวดหมู่:ศิลปะในประเทศเบลเยียม B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เบลเยียม Yes check.svg 2013-08-10 09:31:40
  16:15, 10 สิงหาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ศิลปะเบลเยี่ยม หมวดหมู่:ศิลปะเบลเยียม B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เบลเยียม Yes check.svg 2013-08-10 09:32:01
  09:16, 13 สิงหาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เคานท์แห่งฟลานเดอร์ส หมวดหมู่:เคานต์แห่งแฟลนเดอส์ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ทับศัพท์ตามราชบัณฑิตฯ Yes check.svg 2013-08-13 03:12:16
  09:16, 13 สิงหาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:อาณาจักรเคานท์แห่งฟลานเดอร์ส หมวดหมู่:เคาน์ตีแฟลนเดอส์ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ทับศัพท์ตามราชบัณฑิตฯ Yes check.svg 2013-08-13 03:12:39
  09:16, 13 สิงหาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เคานเตสแห่งฟลานเดอร์ส หมวดหมู่:เคาน์เตสแห่งแฟลนเดอส์ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ทับศัพท์ตามราชบัณฑิตฯ Yes check.svg 2013-08-13 03:13:06
  03:27, 14 สิงหาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:นินเทนโด หมวดหมู่:นินเท็นโด Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ทับศัพท์ญี่ปุ่น Yes check.svg 2013-08-13 20:31:14
  17/8/56 หมวดหมู่:การยึดชาติพันธุ์เป็นเกณฑ์ หมวดหมู่:คตินิยมเชื้อชาติ Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) .. Yes check.svg 2013-08-18 07:35:22
  17/8/56 หมวดหมู่:บูรพานิยม หมวดหมู่:คตินิยมแบบตะวันออก Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ... Yes check.svg 2013-08-18 07:36:09
  17/8/56 หมวดหมู่:นักบูรพาวิทยา หมวดหมู่:ผู้มีคตินิยมแบบตะวันออก Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ... Yes check.svg 2013-08-18 07:36:31
  11:09, 18 สิงหาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลจากเบลฟาสต์ หมวดหมู่:บุคคลจากเบลฟัสต์ Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-08-18 07:37:12
  23:23, 20 สิงหาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เศรษฐกิจของประเทศเบลเยี่ยม หมวดหมู่:เศรษฐกิจของประเทศเบลเยียม B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เบลเยียม Yes check.svg 2013-08-20 16:30:45
  23:23, 20 สิงหาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:การท่องเที่ยวในประเทศเบลเยี่ยม หมวดหมู่:การท่องเที่ยวในประเทศเบลเยียม B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เบลเยียม Yes check.svg 2013-08-20 16:31:09
  23:23, 20 สิงหาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเบลเยี่ยม หมวดหมู่:สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเบลเยียม B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เบลเยียม Yes check.svg 2013-08-20 16:31:31
  23:23, 20 สิงหาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเบลเยี่ยมแบ่งตามเมือง หมวดหมู่:สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเบลเยียมแบ่งตามเมือง B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เบลเยียม Yes check.svg 2013-08-20 16:31:52
  01:02, 22 สิงหาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ดินแดนพิพาทแบ่งตามประเทศ หมวดหมู่:กรณีพิพาทเรื่องอาณาเขตแบ่งตามประเทศ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) หมวดหมู่ภาษาอังกฤษใช้ว่า territorial dispute (นามหลักคือ dispute) Yes check.svg 2013-08-21 18:30:43
  01:02, 22 สิงหาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ดินแดนพิพาทของประเทศจีน หมวดหมู่:กรณีพิพาทเรื่องอาณาเขตจีน Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เหมือนข้างบน Yes check.svg 2013-08-21 18:31:04
  01:02, 22 สิงหาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ดินแดนพิพาทของประเทศอินเดีย‎ หมวดหมู่:กรณีพิพาทเรื่องอาณาเขตอินเดีย Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เหมือนข้างบน Yes check.svg 2013-08-21 18:31:25
  01:02, 22 สิงหาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ดินแดนพิพาทแบ่งตามที่ตั้ง หมวดหมู่:กรณีพิพาทเรื่องอาณาเขตแบ่งตามที่ตั้ง Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เหมือนข้างบน Yes check.svg 2013-08-21 18:31:46
  01:02, 22 สิงหาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ดินแดนพิพาท หมวดหมู่:กรณีพิพาทเรื่องอาณาเขต Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เหมือนข้างบน Yes check.svg 2013-08-21 18:32:18
  01:02, 22 สิงหาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ดินแดนพิพาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมวดหมู่:กรณีพิพาทเรื่องอาณาเขตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ให้เป็นไปตามกลุ่มข้างบน Yes check.svg 2013-08-21 18:32:55
  01:02, 22 สิงหาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เกาะในดินแดนพิพาท หมวดหมู่:เกาะซึ่งถูกพิพาท Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) หมวดหมู่ภาษาอังกฤษใช้ disputed islands Yes check.svg 2013-08-21 18:33:32
  04:08, 22 สิงหาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:TGV หมวดหมู่:เตเฌเว Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ทับศัพท์แทน Yes check.svg 2013-08-21 21:30:42
  12:05, 3 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:เกมข้ามฝั่ง หมวดหมู่:วิดีโอเกมข้ามฝั่ง B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) วิดีโอเกม Yes check.svg 2013-09-03 05:31:47
  23:53, 5 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:การปกครองของลาวที่ไม่สมบูรณ์ หมวดหมู่:บทความเกี่ยวกับ ภูมิศาสตร์ลาว ที่ยังไม่สมบูรณ์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ชื่อหมวดหมู่เดิมอาจทำให้เข้าใจผิด Yes check.svg 2013-09-05 17:00:38
  22:09, 6 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:อาร์มาดิลโล่ หมวดหมู่:อาร์มาดิลโล Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ Yes check.svg 2013-09-06 15:30:41
  00:52, 7 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:พรรคการเมืองใหม่ หมวดหมู่:พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย Pongsak ksm (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เปลี่ยนชื่อพรรค Yes check.svg 2013-09-06 18:01:51
  00:42, 11 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สิ่งประดิษฐ์ของสก็อตแลนด์ หมวดหมู่:สิ่งประดิษฐ์ของสกอตแลนด์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ให้สอดคล้องกับชื่อบทความที่เกี่ยวกับสกอตแลนด์ Yes check.svg 2013-09-10 18:00:52
  01:45, 11 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สถาปัตยกรรมฟื้นฟูศิลปวิทยา หมวดหมู่:สถาปัตยกรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติ Yes check.svg 2013-09-10 19:01:47
  01:47, 11 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างแบบเรอเนซองส์ หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างแบบเรอแนซ็องส์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ฝรั่งเศส Yes check.svg 2013-09-10 19:02:17
  01:48, 11 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สถาปนิกเรอเนซองส์ หมวดหมู่:สถาปนิกเรอแนซ็องส์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ฝรั่งเศส Yes check.svg 2013-09-10 19:02:42
  01:48, 11 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:คริสต์ศาสนสถานแบบเรอเนซองส์ หมวดหมู่:คริสต์ศาสนสถานแบบเรอแนซ็องส์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ฝรั่งเศส Yes check.svg 2013-09-10 19:03:13
  01:52, 11 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สถาปัตยกรรมฟื้นฟูเรอเนซองส์ หมวดหมู่:สถาปัตยกรรมฟื้นฟูเรอแนซ็องส์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ฝรั่งเศส Yes check.svg 2013-09-10 19:03:37
  01:54, 11 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิค หมวดหมู่:สถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอทิก Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์อังกฤษ Yes check.svg 2013-09-10 19:04:22
  01:55, 11 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สถาปัตยกรรมคลาสสิค‎ หมวดหมู่:สถาปัตยกรรมคลาสสิก Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์อังกฤษ Yes check.svg 2013-09-10 19:04:41
  01:56, 11 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ศิลปะเมโรแว็งเชียง หมวดหมู่:ศิลปะเมรอแว็งเฌียง Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ฝรั่งเศส Yes check.svg 2013-09-10 19:05:01
  02:10, 11 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:คริสต์ศาสนสถานแบบฟื้นฟูกอธิค‎ หมวดหมู่:คริสต์ศาสนสถานแบบฟื้นฟูกอทิก‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์อังกฤษ Yes check.svg 2013-09-10 19:30:48
  02:10, 11 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สถาปนิกฟื้นฟูกอธิค‎ หมวดหมู่:สถาปนิกฟื้นฟูกอทิก Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์อังกฤษ Yes check.svg 2013-09-10 19:31:13
  03:38, 11 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ราชวงศ์เมโรแว็งเชียง หมวดหมู่:ราชวงศ์เมรอแว็งเฌียง Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) . Yes check.svg 2013-09-10 21:00:51
  03:39, 11 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ราชวงศ์กาเปเตียง หมวดหมู่:ราชวงศ์กาเปเซียง Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามการออกเสียงที่ถูกต้อง Yes check.svg 2013-09-10 21:03:33
  03:42, 11 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ราชวงศ์อองชู หมวดหมู่:ราชวงศ์อ็องฌู Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ฝรั่งเศส Yes check.svg 2013-09-10 21:04:03
  03:42, 11 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ตระกูลวาลัวส์-อองชู หมวดหมู่:ตระกูลวาลัว-อ็องฌู Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ฝรั่งเศส Yes check.svg 2013-09-10 21:04:29
  03:48, 11 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ราชวงศ์ลอร์แรน หมวดหมู่:ราชวงศ์ลอแรน Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ฝรั่งเศส Yes check.svg 2013-09-10 21:05:04
  03:48, 11 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ราชวงศ์ปัวตีเยร์‎ หมวดหมู่:ราชวงศ์ปัวตีเย‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ฝรั่งเศส Yes check.svg 2013-09-10 21:05:31
  03:49, 11 กันยายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ตระกูลออร์เลอองส์‎ หมวดหมู่:ตระกูลออร์เลอ็อง Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ฝรั่งเศส Yes check.svg 2013-09-10 21:06:13