ผู้ใช้:Nullzerobot/บริการย้ายหมวดหมู่/รายงาน/กรุ 6

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  วันที่แจ้ง หมวดหมู่เดิม หมวดหมู่ใหม่ เสนอโดย เหตุผล สถานะ
  09:15, 18 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:หนังสือวิจิตร หมวดหมู่:เอกสารตัวเขียนสีวิจิตร พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-04-18 03:01:02
  16:50, 19 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:รองประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา หมวดหมู่:รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-04-19 10:01:40
  20 เมษายน 2556 หมวดหมู่:กลุ่ม IARC 2B สารก่อมะเร็ง หมวดหมู่:สารก่อมะเร็งกลุ่ม 2บี โดย IARC Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) แปลผิด/ไม่อาจเข้าใจได้ Yes check.svg 2013-04-20 22:07:16
  21 เมษายน 2556 หมวดหมู่:ประเทศที่ไม่มีทางออกติดทะเล หมวดหมู่:ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล Sasakubo1717 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ชื่อหมวดหมู่ใหม่ตรงกับชื่อบทความ Yes check.svg 2013-04-21 17:10:29
  21 เมษายน 2556 หมวดหมู่:โลหะเฮไลด์ หมวดหมู่:เฮไลด์โลหะ Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) แปลผิด กลับหน้ากลับหลัง Yes check.svg 2013-04-21 17:10:42
  21 เมษายน 2556 หมวดหมู่:ออร์แกนโนเมทัลลิกเคมี หมวดหมู่:เคมีโลหะอินทรีย์ Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) แปลได้ ไม่ต้องทับศัพท์ Yes check.svg 2013-04-21 17:10:52
  21 เมษายน 2556 หมวดหมู่:สารประกอบออร์แกนโนเมทัลลิก หมวดหมู่:สารประกอบโลหะอินทรีย์ Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) แปลได้ ไม่ต้องทับศัพท์ Yes check.svg 2013-04-21 17:11:03
  21 เมษายน 2556 หมวดหมู่:นิคเกิล หมวดหมู่:นิกเกิล Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความนิกเกิล Yes check.svg 2013-04-21 17:11:13
  21 เมษายน 2556 หมวดหมู่:สารประกอบนิคเกิล หมวดหมู่:สารประกอบนิกเกิล Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เหมือนกัน Yes check.svg 2013-04-21 17:11:22
  21 เมษายน 2556 หมวดหมู่:มลภาวะทางอากาศที่เป็นอันตราย หมวดหมู่:สารมลพิษอันตราย Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) แปลผิด Yes check.svg 2013-04-21 17:11:34
  21 เมษายน 2556 หมวดหมู่:มลภาวะ หมวดหมู่:สารมลพิษ Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เหมือนกัน Yes check.svg 2013-04-21 17:11:45
  22 เมษายน 2556 หมวดหมู่:กองทัพบกเรียงตามประเทศ หมวดหมู่:กองทัพบกแบ่งตามประเทศ Sasakubo1717 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) การตั้งชื่อหมู่ทั่วไปใช้คำว่าแบ่งตาม... Yes check.svg 2013-04-22 06:20:28
  22 เมษายน 2556 หมวดหมู่:กองทัพเรียงตามประเทศ หมวดหมู่:กองทัพแบ่งตามประเทศ Sasakubo1717 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) การตั้งชื่อหมู่ทั่วไปใช้คำว่าแบ่งตาม... Yes check.svg 2013-04-22 06:21:58
  22 เมษายน 2556 หมวดหมู่:กองทัพเรือเรียงตามประเทศ หมวดหมู่:กองทัพเรือแบ่งตามประเทศ Sasakubo1717 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) การตั้งชื่อหมู่ทั่วไปใช้คำว่าแบ่งตาม... Yes check.svg 2013-04-22 06:22:27
  22 เมษายน 2556 หมวดหมู่:กองทัพอากาศเรียงตามประเทศ หมวดหมู่:กองทัพอากาศแบ่งตามประเทศ Sasakubo1717 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) การตั้งชื่อหมู่ทั่วไปใช้คำว่าแบ่งตาม... Yes check.svg 2013-04-22 06:23:08
  22 เมษายน 2556 หมวดหมู่:กองทัพรัฐสิ้นสภาพเรียงตามประเทศ หมวดหมู่:กองทัพรัฐสิ้นสภาพแบ่งตามประเทศ Sasakubo1717 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) การตั้งชื่อหมู่ทั่วไปใช้คำว่าแบ่งตาม... Yes check.svg 2013-04-22 06:23:10
  22 เมษายน 2556 หมวดหมู่:ไอออนโดยไม่โคออร์ดิเนติง หมวดหมู่:แอนไอออนที่ไม่โคออร์ดิเนต Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) แปลผิด Yes check.svg 2013-04-22 22:31:20
  09:35, 24 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งออสเตรีย หมวดหมู่:จักรพรรดิออสเตรีย พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความหลัก Yes check.svg 2013-04-24 03:01:05
  09:35, 24 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:เคานท์แห่งทิโรล หมวดหมู่:เคานต์แห่งทิโรล พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหลักการทับศัพท์ Yes check.svg 2013-04-24 03:01:56
  09:35, 24 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ประมุขแห่งสไตเรีย หมวดหมู่:ผู้ปกครองสติเรีย พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหลักการทับศัพท์ Yes check.svg 2013-04-24 03:02:49
  26 เมษายน 2556 หมวดหมู่:ซาจิ ไทนากะ หมวดหมู่:ซะชิ ทะอินะกะ Sasakubo1717 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ชื่อตามบทความหลัก Yes check.svg 2013-04-25 18:00:23
  16:49, 26 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:คู่สมรสของพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร หมวดหมู่:คู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-04-26 10:12:59
  16:49, 26 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:คู่สมรสของพระมหากษัตริย์อังกฤษ หมวดหมู่:คู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์อังกฤษ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-04-26 10:14:25
  16:49, 26 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:คู่สมรสของพระมหากษัตริย์ไอร์แลนด์ หมวดหมู่:คู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์ไอร์แลนด์ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-04-26 10:14:53
  16:49, 26 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:คู่สมรสของพระมหากษัตริย์สกอตแลนด์ หมวดหมู่:คู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์สกอตแลนด์ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-04-26 10:15:25
  27 เมษายน 2556 หมวดหมู่:สารประกอบเฮเตอโรไซคลิค หมวดหมู่:สารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติ Yes check.svg 2013-04-27 16:00:30
  27 เมษายน 2556 หมวดหมู่:สารประกอบเฮเตอโรไซคลิคแบ่งตามองค์ประกอบ หมวดหมู่:สารประกอบเฮทเทอโรไซคลิกตามธาตุ Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) แปลผิด Yes check.svg 2013-04-27 16:00:51
  27 เมษายน 2556 หมวดหมู่:สารเดไลควีสเกนต์ หมวดหมู่:สารที่ดูดความชื้นจากอากาศได้ Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่แน่ใจ ดู [1] Yes check.svg 2013-04-27 16:01:14
  29 เมษายน 2556 หมวดหมู่:โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม หมวดหมู่:โรคทางต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมแทบอลิซึม Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ใช้ศัพท์บัญญัติ Yes check.svg 2013-04-29 16:11:51
  14:39, 29 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:สมเด็จพระราชาบรมราชสวามี หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์พระราชสวามี พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) สอดคล้องกับศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน Yes check.svg 2013-04-29 16:12:34
  29 เมษายน 2556 หมวดหมู่:สนธิสัญญาจำกัดอาวุธ หมวดหมู่:สนธิสัญญาการควบคุมอาวุธ Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ใช้ศัพท์บัญญัติ Yes check.svg 2013-04-29 16:12:56
  29 เมษายน 2556 หมวดหมู่:กรดอะมิโนแอซิดิก หมวดหมู่:กรดอะมิโนชนิดกรด Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ใช้ตาม สวทช. [2] Yes check.svg 2013-04-29 16:13:20
  29 เมษายน 2556 หมวดหมู่:กรดอะมิโนโปรเตไอโนเกนิค หมวดหมู่:กรดอะมิโนโปรตีโนเจนิก Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ถอดเสียงให้ถูก Yes check.svg 2013-04-29 16:13:55
  29 เมษายน 2556 หมวดหมู่:กรดอะมิโนกลูโคเกนิค หมวดหมู่:กรดอะมิโนกลูโคเจนิก Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ถอดเสียงให้ถูก Yes check.svg 2013-04-29 16:14:28
  09:55, 30 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ราชวงศ์ฮาโนเวอร์ หมวดหมู่:ราชวงศ์แฮโนเวอร์ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-04-30 03:01:43
  09:55, 30 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:ผู้คัดเลือกแห่งฮาโนเวอร์ หมวดหมู่:ผู้คัดเลือกแห่งแฮโนเวอร์ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-04-30 03:02:12
  11:42, 30 เมษายน 2556 (ICT) หมวดหมู่:คู่สมรสของพระมหากษัตริย์ หมวดหมู่:คู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-04-30 05:00:57
  30 เมษายน 2556 หมวดหมู่:เคลอจีแบ่งตามสัญชาติ หมวดหมู่:นักบวชแบ่งตามสัญชาติ Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) แปลได้ ไม่ต้องทับศัพท์ Yes check.svg 2013-04-30 16:00:37
  01:55, 1 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ก๊าซมีตระกูล หมวดหมู่:แก๊สมีตระกูล Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2013-04-30 19:00:46
  11:12, 1 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:คอมพิวเตอร์ฮาร์ตแวร์แบ่งตามบริษัท‎ หมวดหมู่:คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์แบ่งตามบริษัท‎ Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-01 04:21:20
  11:12, 1 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:บริษัทคอมพิวเตอร์ฮาร์ตแวร์ หมวดหมู่:บริษัทคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-01 04:21:41
  11:12, 1 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ฮาร์ตแวร์ของดีอีซี‎ หมวดหมู่:ฮาร์ดแวร์ของดีอีซี‎ Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-01 04:22:02
  12:21, 1 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:Geography infobox templates หมวดหมู่:แม่แบบภูมิศาสตร์ Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-01 05:23:00
  12:25, 1 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:Graphic templates หมวดหมู่:แม่แบบกราฟฟิก Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-01 05:25:45
  13:26, 1 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์แบ่งตามบริษัท หมวดหมู่:ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์แบ่งตามบริษัท Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-01 06:27:52
  13:26, 1 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:บริษัทคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หมวดหมู่:การคอมพิวเตอร์แบ่งตามบริษัท Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-01 06:28:14
  10:52, 2 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชื่อยี่ห้อขนมขบเคี้ยว หมวดหมู่:ชื่อตราสินค้าขนมขบเคี้ยว Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ให้เหมือนบทความตราสินค้า Yes check.svg 2013-05-02 04:00:29
  10:52, 2 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชื่อยี่ห้อเนื้อสัตว์ หมวดหมู่:ชื่อตราสินค้าเนื้อสัตว์ Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-02 04:00:50
  10:52, 2 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชื่อยี่ห้อผลิตภัณฑ์อาหาร หมวดหมู่:ชื่อตราสินค้าผลิตภัณฑ์อาหาร Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-02 04:01:11
  10:59, 2 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:อาดิดาส หมวดหมู่:ตราสินค้าอาดิดาส Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-02 04:01:34
  11:05, 2 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ยี่ห้ออุปกรณ์กีฬา หมวดหมู่:ตราสินค้าอุปกรณ์กีฬา Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-02 05:00:38
  11:15, 2 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:รถยนต์แบ่งตามยี่ห้อ หมวดหมู่:รถยนต์แบ่งตามตราสินค้า Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-02 05:01:41
  2 พฤษภาคม 2556 หมวดหมู่:การสู้รบในยุคโบราณ หมวดหมู่:การสงครามยุคโบราณ Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2013-05-02 15:00:30
  2 พฤษภาคม 2556 หมวดหมู่:ยุทโธปกรณ์ในยุคโบราณ หมวดหมู่:ยุทธภัณฑ์แห่งยุคโบราณ Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ปรับเปลี่ยน "แห่ง" ได้ ตามความเหมาะสม Yes check.svg 2013-05-02 15:00:50
  3 พฤษภาคม 2556 หมวดหมู่:โครงการประจำอวกาศของรัสเซีย หมวดหมู่:โครงการอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมของรัสเซีย Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) แปลผิด Yes check.svg 2013-05-03 13:00:43
  3 พฤษภาคม 2556 หมวดหมู่:โครงการประจำอวกาศของสหภาพโซเวียต หมวดหมู่:โครงการอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมของสหภาพโซเวียต Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) แปลผิด Yes check.svg 2013-05-03 13:01:04
  3 พฤษภาคม 2556 หมวดหมู่:เที่ยวบินอวกาศประจำ หมวดหมู่:ยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุม Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) แปลผิด Yes check.svg 2013-05-03 13:01:26
  3 พฤษภาคม 2556 หมวดหมู่:ภารกิจประจำโซยุซ หมวดหมู่:ภารกิจโซยุซที่มีมนุษย์ควบคุม Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) แปลผิด Yes check.svg 2013-05-03 13:01:54
  3 พฤษภาคม 2556 หมวดหมู่:เที่ยวบินอวกาศมนุษย์ หมวดหมู่:การบินอวกาศมนุษย์ Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) แปลผิด Yes check.svg 2013-05-03 13:02:18
  3 พฤษภาคม 2556 หมวดหมู่:โครงการเที่ยวบินอวกาศมนุษย์ หมวดหมู่:โครงการการบินอวกาศมนุษย์ Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) แปลผิด Yes check.svg 2013-05-03 13:02:38
  3 พฤษภาคม 2556 หมวดหมู่:ภารกิจอวกาศ หมวดหมู่:การบินอวกาศ Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) แปลผิด Yes check.svg 2013-05-03 13:02:44
  4 พฤษภาคม 2556 หมวดหมู่:กองทัพแบ่่งตามทวีป หมวดหมู่:กองทัพแบ่งตามทวีป Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) วรรณยุกต์ซ้อน Yes check.svg 2013-05-04 13:45:18
  10:03, 6 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เคานท์แห่งกีส หมวดหมู่:เคานต์แห่งกีซ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ทับศัพท์ฝรั่งเศส Yes check.svg 2013-05-06 04:00:29
  10:03, 6 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ดยุกแห่งชาร์ทร์‎ หมวดหมู่:ดยุกแห่งชาทร์‎ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ทับศัพท์ฝรั่งเศส Yes check.svg 2013-05-06 04:00:53
  10:03, 6 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ดยุกแห่งนอร์มังดี หมวดหมู่:ดยุกแห่งนอร์ม็องดี‎ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ทับศัพท์ฝรั่งเศส Yes check.svg 2013-05-06 04:01:40
  10:03, 6 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ดยุกแห่งบูร์บอง หมวดหมู่:ดยุกแห่งบูร์บง‎ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ทับศัพท์ฝรั่งเศส Yes check.svg 2013-05-06 04:02:00
  10:03, 6 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ดยุกแห่งชาร์ทร์‎ หมวดหมู่:ดยุกแห่งชาทร์‎ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ทับศัพท์ฝรั่งเศส Yes check.svg 2013-05-06 04:02:00
  10:03, 6 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ดยุกแห่งวาลัวส์‎ หมวดหมู่:ดยุกแห่งวาลัว‎ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ทับศัพท์ฝรั่งเศส Yes check.svg 2013-05-06 04:02:44
  10:03, 6 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เคานท์แห่งวาลัวส์ หมวดหมู่:เคานต์แห่งวาลัว พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ทับศัพท์ฝรั่งเศส Yes check.svg 2013-05-06 04:03:14
  10:03, 6 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ดยุกแห่งมงต์ปองซิเยร์ หมวดหมู่:ดยุกแห่งมงป็องซีเย พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ทับศัพท์ฝรั่งเศส Yes check.svg 2013-05-06 04:03:45
  10:03, 6 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ดยุกแห่งอองชู หมวดหมู่:ดยุกแห่งอ็องฌู พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ทับศัพท์ฝรั่งเศส Yes check.svg 2013-05-06 04:04:41
  10:03, 6 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เคานท์แห่งอองชู หมวดหมู่:เคานต์แห่งอ็องฌู พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ทับศัพท์ฝรั่งเศส Yes check.svg 2013-05-06 04:05:25
  10:03, 6 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ดยุกแห่งออร์เลอองส์ หมวดหมู่:ดยุกแห่งออร์เลอ็อง พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ทับศัพท์ฝรั่งเศส Yes check.svg 2013-05-06 04:06:20
  10:03, 6 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ดยุกแห่งลอร์แรน หมวดหมู่:ดยุกแห่งลอแรน พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ทับศัพท์ฝรั่งเศส Yes check.svg 2013-05-06 04:06:42
  10:03, 6 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เคานท์แห่งโปรวองซ์ หมวดหมู่:เคานต์แห่งพรอว็องส์ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ทับศัพท์ฝรั่งเศส Yes check.svg 2013-05-06 04:07:12
  10:03, 6 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:มาร์เกรฟแห่งโปรวองซ์ หมวดหมู่:มาร์เกรฟแห่งพรอว็องส์ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ทับศัพท์ฝรั่งเศส Yes check.svg 2013-05-06 04:07:34
  10:03, 6 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เคานท์แห่งพีดมอนท์ หมวดหมู่:เคานต์แห่งปีเอมอนเต พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ทับศัพท์อิตาเลียน Yes check.svg 2013-05-06 04:07:56
  12:46, 8 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เคานท์ หมวดหมู่:เคานต์ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) หลักการทับศัพท์ Yes check.svg 2013-05-08 06:01:00
  12:46, 8 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เคานท์เนเธอร์แลนด์ หมวดหมู่:เคานต์ในประเทศเนเธอร์แลนด์ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) หลักการทับศัพท์ Yes check.svg 2013-05-08 06:01:24
  12:46, 8 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เคานท์เบลเยียม หมวดหมู่:เคานต์ในประเทศเบลเยียม พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) หลักการทับศัพท์ Yes check.svg 2013-05-08 06:01:48
  12:46, 8 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เคานท์ฝรั่งเศส หมวดหมู่:เคานต์ในประเทศฝรั่งเศส พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) หลักการทับศัพท์ Yes check.svg 2013-05-08 06:02:15
  12:46, 8 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เคานท์เยอรมัน หมวดหมู่:เคานต์ในประเทศเยอรมนี พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) หลักการทับศัพท์ Yes check.svg 2013-05-08 06:02:37
  12:46, 8 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เคานท์แห่งลักเซมเบิร์ก หมวดหมู่:เคานต์ในประเทศลักเซมเบิร์ก พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) หลักการทับศัพท์ Yes check.svg 2013-05-08 06:03:05
  12:46, 8 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เคานท์สเปน หมวดหมู่:เคานต์ในประเทศสเปน พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) หลักการทับศัพท์ Yes check.svg 2013-05-08 06:03:26
  12:46, 8 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เคานท์อิตาลี หมวดหมู่:เคานต์ในประเทศอิตาลี พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) หลักการทับศัพท์ Yes check.svg 2013-05-08 06:03:46
  12:46, 8 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เคานท์แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่:เคานต์ในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) หลักการทับศัพท์ Yes check.svg 2013-05-08 06:04:10
  12:46, 8 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เคานท์แห่งนครรัฐครูเสด หมวดหมู่:เคานต์ในรัฐนักรบครูเสด พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) หลักการทับศัพท์ Yes check.svg 2013-05-08 06:04:31
  12:46, 8 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:เคานเตส หมวดหมู่:เคาน์เตส พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) หลักการทับศัพท์ Yes check.svg 2013-05-08 06:04:56
  23:30, 8 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ราชอาณาจักรตาฮิตี หมวดหมู่:ราชอาณาจักรตาฮีตี Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ให้สอดคล้องกับชื่อเกาะตาฮีตี Yes check.svg 2013-05-09 12:04:43
  23:34, 8 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์ตาฮิตี หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์ตาฮีตี Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ให้สอดคล้องกับชื่อเกาะตาฮีตี Yes check.svg 2013-05-09 12:04:47
  23:34, 8 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ราชวงศ์ปอมารี หมวดหมู่:ราชวงศ์โปมาเร Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามการออกเสียงในภาษากลุ่มโปลินีเซีย Yes check.svg 2013-05-09 12:04:48
  18:22, 9 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ศาสนาในกัมพูชา หมวดหมู่:ศาสนาในประเทศกัมพูชา Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-09 12:05:09
  18:40, 9 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ชาวซาอุดิอาระเบีย หมวดหมู่:ชาวซาอุดีอาระเบีย Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-09 12:05:38
  18:40, 9 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ประเทศซาอุดิอาระเบีย หมวดหมู่:ประเทศซาอุดีอาระเบีย Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-09 12:05:42
  18:40, 9 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ภาษาในประเทศซาอุดิอาระเบีย หมวดหมู่:ภาษาในประเทศซาอุดีอาระเบีย Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-09 12:06:08
  18:40, 9 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ราชวงศ์ซาอุดิอาระเบีย หมวดหมู่:ราชวงศ์ซาอุดีอาระเบีย Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-09 12:06:29
  18:44, 9 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์ซาอุดิอาระเบีย หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์ซาอุดีอาระเบีย Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-09 12:06:51
  18:44, 9 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:ราชินีแห่งซาอุดิอาระเบีย หมวดหมู่:ราชินีแห่งซาอุดีอาระเบีย Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-09 12:07:11
  18:44, 9 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลแบ่งตามเมืองในประเทศซาอุดิอาระเบีย หมวดหมู่:บุคคลแบ่งตามเมืองในประเทศซาอุดีอาระเบีย Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-09 12:07:33
  22:33, 9 พฤษภาคม 2556 (ICT) หมวดหมู่:นโยบายพลังงานเรียงตามประเทศ หมวดหมู่:นโยบายพลังงานแบ่งตามประเทศ Nullzero (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2013-05-09 16:00:32