ผู้ใช้:Nonnies

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  พงศ์ปณต ผลสนอง (นล)
  เกิดพงศ์ปณต ผลสนอง
  7 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 (25 ปี)
  จังหวัดชัยภูมิ
  สัญชาติไทย
  ชาติพันธุ์ไทย
  การศึกษากำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  องค์การสำนักงานคณะกรรมการบุคลากรศูนย์เรียนรู้ไทยภัณฑ์
  ศาสนาพุทธ


  Nonnies คือชื่อผู้ใช้ของ พงศ์ปณต ผลสนอง