ข้ามไปเนื้อหา

ผู้ใช้:NP-chaonay/ทดลองเขียน/ผังงาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หมายเหตุ: บทความนี้มีอยู่แล้วแต่ ผมนำมาเพื่อใส่เนื้อหา ประเภทของ block เป็นหลัก ซึ่งอาจเติมเนื้อหาอื่นก่อนนำใส่ไปในหน้าเดิม

ตัวอย่างผังงานอย่างง่ายแสดงการแก้ปัญหาโคมไฟที่เปิดไม่ติด

ผังงาน หรือ โฟลว์ชาร์ต (อังกฤษ: flowchart) เป็นแผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เชื่อมกันเป็นลำดับขั้นตอนด้วยลูกศร

สัญลักษณ์ต่างๆ[แก้]

จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด[แก้]

แสดงด้วยรูปวงกลม รูปวงรี หรือรูปสี่เหลี่ยมมุมบน ภายในนิยมใช้คำว่า "Start" สำหรับจุดเริ่มต้น และ "End" สำหรับจุดสิ้นสุด

ลูกศรร.[แก้]

เป็นเส้นทางการทำงานของโปรแ กรม

ประมวลผล[แก้]

ใช้กล่องสีเหลี่ยม ภายในเขียนคำสั่งต่า

งๆ

รับค่าเข้า และแสดงผล[แก้]

ใช้กล่องสี่เหลี่ยมด้านขนาน ยกตัวอย่างเช่น ภายในเขียน "Get X" เพื่อรับค่า X; เขียน "Display X" เพื่อแสดงผลค่า X

ตัดสินใจ[แก้]

ใช้กล่องสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน และภายในเขียนประโยคที่มีค่าความจริง เป็น "จริง" หรือ "เท็จ" และแบ่งลูกศรออกเป็น 2 ข้างคือ เส้นทางการทำงานเมื่อ ประโยคดังกล่าวเป็น "จริง" และ เส้นทางการทำงานเมื่อประโยคดังกล่าวเป็น "เท็จ"