ผู้ใช้:Minos777/userbox

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  การศึกษา
  Wat Suthiwararam School Crest.pngผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่ที่
  โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
  Phra Kiao Colored.svgผู้ใช้คนนี้เป็นนิสิต/ศิษย์เก่า/บุคลากร
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Oxygen480-categories-applications-education-university.svgผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับ มหาวิทยาลัย
  นศท.ผู้ใช้คนนี้เคยเป็นนักศึกษาวิชาทหาร