ผู้ใช้:Masaaikirado

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สัญลักษณ์Cleanline

ยูพีเอส CLEANLINE (Uninterruptible Power Supply - UPS) บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2542 ที่ประเทศไทย สำนักงานใหญ่นนทบุรี

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด[แก้]

ให้บริการผลิตภัณฑ์ประเภทปรับปรุงและแก้ไขคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality) ซึ่งหลักๆ ได้แก่ เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS), เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR), อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก (Surge Protection) มามากกว่า 20 ปี ภายใต้การดำเนินงานของทีมงานวิศวกรคนไทยผู้มีประสบการณ์ในการผลิต จัดจำหน่ายและด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนทุกความต้องการ พร้อมทั้งการบริการหลังการขายที่รวดเร็ว ทำให้บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในส่วนต่างๆ ทั้ง หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน สถาบันการเงิน โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา ฯลฯ

โครงสร้างกลุ่ม BU[แก้]

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40, 50 และในปัจจุบันได้เพิ่มเป็น 100 ล้านบาท พร้อมกับย้ายจากสถานที่เดิมไปยังสถานที่แห่งใหม่ ด้วยอาคารสำนักงานพร้อมที่จอดรถ บนเนื้อที่กว่า 2 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 50/1 ซอบติวานนท์ 40 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รวมไปถึงการเพิ่มอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อันเป็นการบรรลุถึงวัตถุประสงค์หลักของบริษัทฯ คือ

Uninterruptible Power Supply - UPS[แก้]

ให้บริการผลิตภัณฑ์ประเภทปรับปรุงและแก้ไขคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality) ซึ่งหลักๆ ได้แก่ เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS), เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR), อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก (Surge Protection) มามากกว่า 20 ปี ภายใต้การดำเนินงานของทีมงานวิศวกรคนไทยผู้มีประสบการณ์ในการผลิต จัดจำหน่ายและด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนทุกความต้องการ พร้อมทั้งการบริการหลังการขายที่รวดเร็ว ทำให้บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในส่วนต่างๆ ทั้ง หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน สถาบันการเงิน โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา ฯลฯ

Cooling[แก้]

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินอยู่ ผู้บริหารจึงได้จัดตั้งกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ (Cooling) ซึ่งได้แก่ ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air Conditioning System) เพื่อสนับสนุนกับกลุ่มธุรกิจ Data Center และระบบปรับอากาศแบบปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ (Variable Refrigerant Flow - VRF System) สำหรับรองรับกลุ่มลูกค้าในงานโครงการต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศทั้งหมดที่บริษัทฯ จำหน่าย ล้วนแล้วแต่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงาน รวมไปถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน

Solar Power[แก้]

ด้วยบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้ามาโดยตลอด และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแหล่งที่มาของพลังงานไฟฟ้า จึงได้ตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทน ทั้งนี้ได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าและวิจัยในลำดับแรกคือ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า และด้วยความร่วมมืออย่างดีจากบริษัทคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ จนปัจจุบันสามารถให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการใช้งาน ด้วยการให้บริการครบวงจร โดยครอบคลุมตั้งแต่งานออกแบบ ให้คำปรึกษา จัดหา และติดตั้ง สำหรับโครงการต่างๆ ตั้งแต่ระบบที่มีการติดตั้งแบบง่ายๆ เช่น ระบบไฟฟ้าอิสระ (Stand Alone System) ขนาดต่างๆ ไปจนถึงระบบขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน เช่น ระบบที่มีการเชื่อมต่อกับสายส่งของการไฟฟ้า (Grid-connected System) หรือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant)

Data Center[แก้]

จากการเพิ่มขึ้นของกลุ่มลูกค้าในหลากหลายวงการ ซึ่งต่างก็ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ขององค์กร ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงโอกาสและช่องทางในการขยายธุรกิจ จึงได้จัดตั้งกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์สนับสนุนวิศวกรรมระบบสำหรับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม (Data Center & Telecommunication) ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการอย่างครบวงจร โดยครอบคลุมตั้งแต่งานออกแบบ ให้คำปรึกษา จัดหา และก่อสร้าง ควบคู่ไปกับงานบริหารจัดการโครงการ ตลอดจนงานปรับปรุงดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซม รวมไปถึงจัดหาผลิตภัณฑ์สนับสนุน ซึ่งหลักๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มปรับปรุงและแก้ไขคุณภาพไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มป้องกันอัคคีภัยและรักษาความปลอดภัย

ลูกค้าพึงพอใจ ว่องไวในการให้บริการ ใฝ่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง[แก้]

[1]

อ้างอิง[แก้]

หมวดหมู่:ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หมวดหมู่:บริษัทของประเทศไทย ไฟฉุกเฉิน