ผู้ใช้:Mafuyu

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  เนื้อหา: Mafuyu projectAnimeThe Melancholy of Suzumiya HaruhiComplete articlesTemplateMinor editMajor editIncomplete articlesData baseContact UserExperimentOS-TanAnime portalMafuyu article


  โปรแกรมที่ใช้


  ไฟร์ฟอกซ์ ผู้ใช้คนนี้ใช้ไฟร์ฟอกซ์


  000 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
  ความเห็นส่วนตัว
  Di Gi Charat ผู้ใช้คนนี้ติดการ์ตูน  Suzumiya Haruhi ผู้ใช้คนนี้ชอบ Suzumiya Haruhi เป็นพิเศษ
  โัครงการอนิเมะที่ทำไว้อย่างดี ถูกลบทิ้งอย่างน่าเสียดาย แต่ว่าเำพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา จึงตัดสินใจปล่อยทิ้งไปละกัน เพราะช่วงที่เราไม่ได้เข้ามา อาจมีการปรับเปลี่ยนโยบายการใช้ภาำพใหม่..... เท่านั้นไม่พอ งานที่ทำค้างไว้ที่กระบะทรายยังหายหมดอีกตั้งหาก แต่พูดไปก็เท่านั้น ตราบเท่าที่ตอนสร้างบทความไม่มีคนมารบกวนก็น่าจะพอแล้วละ
  By the way this link contain count edit of Mafuyu

  Mafuyu article

  Mafuyu Project
  Troll?Lolicon


  Troll?

  พวกโทรลล์ ชอบแกล้งวิกิพีตังอยู่เรื่อยเลย

  โทรลล์ หมายถึง ผู้ที่มีความพยายามที่จะขัดขวางการใช้งานบนวิกิพีเดียของนักเขียน ผู้ดูแลระบบ ผู้พัฒนา รวมไปถึงบุคคลอื่นๆ ที่พยายามสร้างสรรค์บทความเพื่อพัฒนาวิกิพีเดีย พฤติกรรมโทรลล์ถือว่าเป็นการละเมิดกฎอย่างร้ายแรง ในการใช้งานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการตัดสินว่าบทความของผู้อื่นไม่ดีอย่างไม่เป็นกลาง (เพราะการตัดสินเช่นนี้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด กับวิกิพีเดีย เมื่อนักเขียนคนหนึ่งประเมินอย่างเด็ดขาด ว่าบทความนี้ไม่ดี ในขณะที่สมาชิกคนอื่นๆ ส่วนมาก เห็นว่าการด่วนตัดสินเช่นนั้นเป็นการรุนแรงเกินไป)

  พฤติกรรมโทรลล์ไม่จัดว่าอยู่ในระดับเดียวกับการก่อกวน แต่การก่อกวนบางอย่างอาจถือว่าเป็นพฤติกรรมโทรลล์ การก่อกวน หมายถึง ผู้ใช้ที่ชื่นชอบในการทำให้หน้าเว็บเสียหาย ดูถูกผู้ใช้และสมาชิกนักเขียนคนอื่นๆ ไปทั่ว หรือลงข้อมูลที่เป็นส่วนตัวในทางมิชอบ แต่พฤติกรรมโทรลล์จะหมายถึง ผู้ที่จู่โจมวัฒนธรรมในบางจุดที่อ่อนแอของสังคมอื่น หรือพยายามทำให้ผู้อื่นรู้สึกเสียใจผ่านทางระบบเครือข่าย ยังมีรูปแบบหลายอย่างของผู้ที่ก่อกวน ที่ไม่นับว่าเป็นพฤติกรรมโทรลล์ อย่างเช่น ขโมยบทความ จู่โจมด้วยความเห็นที่เอนเอียง บิดเบือน ผู้ใช้ที่ไม่สุภาพ ไม่ถือว่าเป็นพฤติกรรมโทรลล์

  พื้นฐานความคิดของพวกโทรลล์นี้ จะไม่สนใจการตอบสนองของนักเขียนคนอื่นๆ ต่อบทความของตน ซึ่งแตกต่างกับสมาชิกนักเขียนทั่วไปคนอื่นๆ บนวิกิพีเดียที่จะตอบสนองต่อความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความแม่นยำ ความครอบคลุมของเนื้อหา และคุณภาพอื่นๆ ของบทความ ถ้าพวกโทรลล์ไม่ตอบสนองต่อบทความที่ไม่ถูกต้อง ก็ยากที่จะบ่งบอกได้ว่าพวกใดเป็นพวก โทรลล์

  คำจำกัดความของพฤติกรรมโทรลล์

  วิกิพีตัง ค้นคว้าเรื่องโทรลล์

  แนวคิดที่จะให้คำจำกัดความของพฤติกรรมโทรลล์เป็นไปอย่างง่ายๆ โดยธรรมชาติพวกโทรลล์มักจะทำให้ความหมายผิดเพี้ยน หรือใช้ความพยายามอันหนึ่งอันใดในทางที่ทำลาย ไม่สร้างสรรค์ ซึ่งตามมาด้วยความเห็นที่ว่า อะไรคือโทรลล์ และพวกโทรลล์ทำอะไร แต่เป็นไปไม่ได้ ที่จะระบุว่าพฤติกรรมในทางที่ไม่สร้างสรรค์ บนวิกิพีเดียทุกอย่างเป็นพฤติกรรมโทรลล์ ด้วยเหตุนี้เองจึงไม่มีหน่วยงานที่มาทำการตรวจสอบพวกโทรลล์โดยเฉพาะ

  พฤติกรรมโทรลล์ จะมีเจตนาร้ายอย่างชัดแจ้ง ในความพยายามที่จะขัดขวางการพัฒนาบทความบนวิกิพีเดีย

  • ความดื้อรั้นหัวแข็ง ไม่ถือว่าเป็นพฤติกรรมโทรลล์
  • ความเห็นที่ขัดแย้ง ไม่ถือว่าเป็นพฤติกรรมโทรลล์
  • อคติที่มีต่อนักเขียน หรือพยายามที่จะปกป้องบทความอย่างแข็งกร้าว ไม่ถือว่าเป็นพฤติกรรมโทรลล์
  • ตั้งชื่อ โหวต หรือขอให้ทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยสำคัญผิด ไม่ถือว่าเป็นพฤติกรรมโทรลล์
  • ความพยายามก่อกวนด้วยโปรแกรมที่ เป็นพฤติกรรมโทรลล์

  พฤติกรรมเหล่านี้ทำให้สมาชิกผู้อื่น มีความต้องการที่จะให้มีการลงโทษพวกโทรลล์ ซึ่งการลงโทษเหล่านี้ ไม่มีวิธีดำเนินการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งโดยชัดเจน จึงต้องพึงระลึกไว้เสมอ ก่อนที่จะทำการกล่าวหาใครว่ามีพฤติกรรมโทรลล์

  เมื่อคุณพยายามตัดสินคนใดคนหนึ่งว่ามีพฤติกรรมโทรลล์ ต้องสันนิษฐานไว้เบื้องต้นก่อนว่า พวกเขานั้นสมาชิกนักเขียนวิกิพีเดียปกติ อธิบายที่ข้อผิดพลาดให้พวกเขาเข้าใจอย่างสุภาพ และมีเหตุผล ชี้ให้เห็นถึงข้อตกลงบนวิกิพีเดีย รูปแบบมาตรฐานและสิ่งที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางการอภิปราย อย่าเพิ่งสรุปว่าพวกเขามีพฤติกรรมโทรลล์ จนกว่าพวกเขาจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่สามารถ หรือไม่ประสงค์ที่จะรับฟังเหตุผล หรือแสดงความเป็นกลางระหว่างสมาชิกนักเขียนคนอื่น และถึงแม้ว่าจะเป็นในกรณีนั้น ก็ให้เงียบไว้ดีกว่า แล้วให้สมาชิกโดยรวมบนวิกิพีเดียตัดสิน จะดีกว่ากล่าวหาว่าใครเป็นพวกโทรลล์ ซึ่งมีแต่จะสร้างความสับสนให้มากขึ้น ให้จำให้ขึ้นใจว่า "อย่ากัดผู้มาใหม่"

  รูปของพฤติกรรมโทรลล์

  นี่เป็นเพียงตัวอย่างพฤติกรรมโทรลล์ แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ขัดขวางผู้อื่น ด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากนี้ จะไม่นับว่าเป็นพวกโทรลล์ พฤติกรรมโทรลล์นั้น สำคัญที่เจตนา

  การเตือนบทความ

  วิกิพีตัง ไม่สนับสนุนการก่อกวน

  รูปแบบตัวอย่างของพฤติกรรมโทรลล์

  • ตั้งใจใส่ความในบทความ
  • ส่งข้อความที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างความขัดแย้ง

  โดยบทความที่ให้ร้ายมักจะมาจากนักเขียนที่มีวิสัยทัศน์แคบ หรือนักเขียนที่มีความเห็นตรงกันข้าม และเชื่อโดยสนิทใจว่าบทความที่ตนไม่เห็นด้วยมาจากพวกโทรลล์ อย่างไรก็ตามผู้นั้นก็ไม่ได้อภิปรายกับสมาชิกท่านอื่น แต่กลับยืนกรานความเห็นของตนฝ่ายเดียว โดยไม่มีการผ่อนผัน

  ไม่ใช่ทุกบทความที่มีความขัดแย้งอย่างรุนแรง ในการอภิปรายจะเป็นโทรลล์ คำจำกัดความของพฤติกรรมโทรลล์ในกรณีนี้ ไม่ใช่ในเรื่องเนื้อหาบทความ แต่เป็นพฤติกรรมในการอภิปรายบทความ ปฏิเสธหลักฐานจากการค้นคว้า สืบค้นอ้างอิง ความเห็นที่เป็นกลางจากการอภิปราย และการประนีประนอม สำหรับผู้ที่กำลังอยู่ในระหว่างตั้งใจพัฒนาบทความ บางครั้งอาจถูกผู้อื่นมองว่ามีพฤติกรรมโทรลล์ก็เป็นได้ ผู้ที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นพวกโทรลล์ อาจปฏิเสธที่จะประนีประนอม ในกรณีนี้การประนีประนอม อาจไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด

  บทความเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวข้อง

  • บทความเสริมบางอย่างสร้างขึ้น และอัปโหลดภาพขึ้นไปด้วยจุดประสงค์ที่ไม่สร้างสรรค์ ต่อนักอ่านหรือสมาชิกนักเขียนท่านอื่นๆ อย่างเช่น รูปที่ถือว่า ไม่เหมาะสม กรณีนี้จะถือเป็นการก่อกวนมากกว่า
  • ถ้าใจความของบทความเสริมเห็นได้ชัดว่ามีเจตนาร้าย แต่พยายามทำกลมกลืนกับบทความหลัก ในกรณีจะถือว่าเป็นพฤติกรรมโทรลล์

  เทคนิคที่เป็นที่โปรดปรานของพวกโทรลล์

  คดีเก่าที่พวกโทรลล์แกล้ง วิกิพีตัง
  • ติดป้ายว่าบทความนี้เป็นบทความที่สมควรลบทิ้ง ทั้งที่เห็นได้ชัดว่าบทความดังกล่าวเป็นบทความสารานุกรมถูกต้อง
  • เสนอบทความที่ไม่สมบูรณ์เป็นบทความยอดเยี่ยม แล้วใส่รายชื่อแหล่งอ้างอิงที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือไม่น่าเชื่อถือมาเสริม
  • เสนอตัวเป็นผู้ดูแล ทั้งที่เห็นได้ชัดว่ายังไม่ถึงเกณฑ์คุณสมบัติขั้นต่ำ ที่ต้องการสำหรับการเสนอตัว
  • พยายามแก้ไขบทความที่ถูกต้องตามหลักวิกิพีเดียอยู่แล้ว และใส่ป้ายคำเตือนสุดท้ายเรื่องการก่อกวน กับผู้ใช้ทั่วไปท่านอื่นอย่างต่อเนื่อง

  ในกรณีที่เราจะพิจารณาว่าสิ่งใดเห็นได้ชัดหรือสิ่งใดไม่น่าชื่อถือ เราจะหมายถึงทุกคนพิจารณาอยู่บนพื้นฐานของเจตนาที่ดี และให้การยอมรับซึ่งกันและกัน แต่ระวังในบางครั้ง บางสิ่งที่อาจเห็นได้ชัดในสายตาของคุณ อาจเป็นสิ่งที่ยังคลุมเครือในสายตาคนอื่น และการกล่าวหาว่านักเขียนท่านอื่นเป็นพวกโทรลล์ เพราะเพียงแค่เขาไม่เห็นด้วยกับคุณ จะทำให้เกิดความขัดแย้ง และเป็นผลเสียต่อวิกิพีเดียอย่างมาก

  • โดยทั่วไปแม้ว่าพฤติกรรมของบางคน จะเป็นการละเมิดข้อตกลงบนวิกิพีเดีย แต่อาจเป็นเพียงว่าผู้นั้นไม่ได้ใส่ใจที่จะอ่านข้อตกลงก่อน พยายามชี้ให้เห็นถึงข้อตกลงพื้นฐานบนวิกิพีเดีย แล้วดูการตอบสนอง ถ้าเขายอมรับหรือพยายามเสนอข้อตกลงใหม่ ที่พอรับฟังได้ อาจไม่ถือว่าเป็นพฤติกรรมโทรลล์
  • แต่ถ้าพวกเขาประกาศว่าข้อตกลงนี้ไม่ถูกต้อง โดยไม่พยายามที่จะให้เหตุผลสนับสนุน หรือปฏิเสธข้อตกลงเอาดื้อๆ อาจถือว่าเป็นพฤติกรรมโทรลล์

  ให้จำไว้เสมอว่า วิกิพีเดียไม่ใช่เรื่องขาวกับดำ บางครั้งจึงเป็นการยากที่จะให้ผู้ใช้หน้าใหม่เข้าใจ ระบบข้อตกลงที่ซับซ้อนที่วิกิพีเดียใช้ บางครั้งทางออกที่ดีที่สุด คือ ให้ผู้ใช้หน้าใหม่ไปดูที่หน้าข้อตกลง ที่สมาชิกท่านอื่นที่มีความคุ้นเคยกับวิกิพีเดียมากกว่า จะให้คำแนะนำได้

  คำถามไร้สาระ

  อีกรูปแบบหนึ่งของพฤติกรรมโทรลล์ คือ ถามคำถามที่เห็นคำตอบอยู่แล้วชัดๆ บ่อยๆ ถ้าผู้ใช้ใดเริ่มตั้งคำถามประเภทนี้ คุณอาจแนะนำให้เขาไปดูที่โต๊ะช่วยเหลือ แต่ถ้ายังไม่เป็นผล ให้พยายามอธิบายอย่างสุภาพว่าคุณเองก็อยากจะช่วย แต่ยุ่งเกินกว่าจะมาตอบคำถามพวกนี้

  แต่ถ้าพวกนั้นเริ่มบ่นว่า คุณไม่ยอมช่วยเหลือเลย ทั้งที่คุณพยายามเต็มที่แล้ว ในกรณีนี้อาจมีความเป็นไปได้ว่าพวกที่ตั้งคำถามไร้สาระนี้ เป็นพวกโทรลล์ หรือไม่ก็อาจจะเป็นเพียงพวกขี้เกียจ หรือสับสนอย่างแรง สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราคือ ต้องใจเย็นไว้ก่อน ระลึกไว้เสมอว่าวิกิพีเดียเป็นสารานุกรมเสรี ให้แสดงความเป็นมิตรและความรู้ที่เป็นประโยชน์จะดีกว่า ถึงแม้ว่าพวกนี้จะไม่หยุดตั้งคำถาม อาจจะเป็นการดีกว่าถ้าคุณไม่ต้องไปสนใจแล้วหันไปทำอย่างอื่นซักพัก หลังจากที่คุณได้พยายามให้ความช่วยเหลือมาแล้วครั้งหนึ่ง

  โทรลล์หัวหมอ

  พวกโทรลล์ที่ฉลาด แต่ไม่สร้างสรรค์ ทำวิกิพีตังโมโหที่สุดเลย

  แนวคิดหลักของพฤติกรรมโทรลล์ คือขัดขวาง สิ่งที่น่ารำคาญที่สุดอย่างหนึ่งคือ พวกโทรลล์ที่ค้นพบวิธีขัดขวางรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้ละเมิดข้อตกลง ซึ่งไม่ว่าคุณจะให้คำนิยามที่ดีแค่ไหนในพฤติกรรมโทรลล์ ยังไงๆ ก็ยังมีช่องว่างอยู่ดี

  • ถ้าเมื่อใดเข้าในกรณีนี้ ผู้ใช้คนนั้นยังคงขัดขวางอย่างต่อเนื่อง โดยที่ไม่มีความสุภาพ ไม่อภิปราย ไม่มีความเป็นกลาง หรือความพยายามที่จะแก้ปัญหาอย่างสันติก็นับได้ว่าเป็นพฤติกรรมโทรลล์
  • เมื่อเกิดความขัดแย้งประเภทนี้ พวกนี้มักจะเขียนหยิบยกกฎมาให้ดู ทั้ที่ในใจกลับแฝงเจตนาร้าย ซึ่งหลายครั้งในกรณีเช่นนี้ จะนับว่าเป็นพฤติกรรมโทรลล์
  Lolicon

  สื่อแบบโลลิคอนมักแสดงความไร้เดียงสาของเด็กๆในรูปแบบที่คิดได้หลายแง่

  โลลิคอน (ญี่ปุ่น: ロリコンโรมาจิrorikon) เป็นศัพท์สแลงมาจากคำว่า โลลิต้าคอมเพล็กซ์ (Lolita complex) ประโยคนี้อ้างอิงมาจากหนังสือชื่อ โลลิต้า ของ วาลดิเมียร์ นาโบคอฟ (Vladimir Nabokov) มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายที่อายุสูงกว่ามาก มีความรู้สึกเสน่หากับเด็กผู้หญิงอายุเพียง 12 ปี ในประเทศญี่ปุ่นคำๆนี้จะใช้แทนพฤติกรรม ของผู้ที่มีอายุสูงกว่ามาก ที่มีความรู้สึกเสน่หา หรือมีความรู้สึกส่วนตัวเป็นพิเศษ กับเด็กที่อายุราวๆ 10-20 ปี หรือต่ำกว่านั้นในบางกรณี ส่วนนอกประเทศญี่ปุ่นนั้น คำนี้มักหมายถึงประเภทของการ์ตูน หรือ อะนิเมะ ซึ่งตัวละครที่เป็นเด็กผู้หญิง จะสามารถแสดงออกถึงท่าทางที่เซ็กซี่เกินวัย

  พวกโลลิคอน มักถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกที่ส่งเสริมการล่วงละเมิดทางเพศกับเด็ก และในหลายประเทศ มีความพยายาม ที่จะออกบทบัญญัติกำหนด ความผิดของพฤติกรรมโลลิคอน ว่าเป็นความผิดต่อเด็ก ซึ่งหมายรวมไปถึงรูปภาพ วิดีโอ วัตถุหรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใด ที่แสดงให้เห็นว่าละเมิดทางเพศ อย่างร้ายแรงต่อเด็ก แต่ฝ่ายโลลิคอนก็โต้แย้งว่า การที่ตัดสินว่าผู้มีพฤติกรรมโลลิคอน เป็นความผิดร้ายแรงนั้น เป็นการสรุปที่อ่อนด้อยทางความคิด เพราะฝ่ายโลลิคอนเองมีเสรีภาพ ที่จะแสดงออกทางความคิด หรือพฤติกรรมที่ไม่ก่อให้เกิด ความเสียหาย การปิดกั้นสิ่งเหล่านี้ จะเป็นการเพิ่มอัตราความเสี่ยงต่อเด็กเสียมากกว่า อันเนื่องมาจากผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตประเภทเพโดฟิเลีย (pedophilia) นี้ถูกปิดกั้นแม้พฤติกรรมการแสดงออกทางเพศผ่านทางการวาดเขียนการ์ตูน หรือเกมส์แอนิเมชัน

  Loli Manga

  ไฟล์:Naisho no Tsubomi.jpg
  Naisho no Tsubomi เป็นมังงะแนวโชโจที่ได้รับการชื่นชมอย่างมาก และตอบรับอย่างดีที่ประเทศญี่ปุ่น แม้ว่าจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กและเซ็กส์ก็ตาม

  เมื่อเดือนมีนาคม ปี 2006 มาตรการป้องกันหนังสืออันตราย ได้ถูกผลักดันให้มีผลบังคับใช้โดยโอซากะ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องโชโจ มังงะ โดยถ้ามังงะหรือนิตยสารใด ถูกจัดว่าเป็นหนังสืออันตราย ต้องระบุเรทให้ชัดเจน ว่าผู้ที่มีสิทธิเข้าถึงต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ภายหลังได้มีกรณีศึกษาเกี่ยวกับคดีคอรัปชั่น ภายในนิตยสาร Shogakukan's Shojo Comic ซึ่งนิตยสารโชโจคอมมิค เริ่มสร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ปี 1968 และจัดพิมพ์ 250000 ฉบับทุกๆ 2 สัปดาห์ ซึ่งกรณีบรรณาธิการนิตยสารโชโจคอมมิคตกเป็นข่าวถูกไล่ออก เพราะทำบัญชีเบิกจ่ายเงินอันเป็นเท็จ ครั้งละราวๆ 100000 เยน ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปี 2003 ถึงฤดูใบไม้ผลิปี 2006 คิดเป็นมูลค่ากว่า 10 ล้านเยน ภายหลังจากไล่ออกแล้ว บรรณาธิการคนนั้นต้องชดใช้ เงินที่ทุจริตไปทั้งหมด แต่ทางฝ่ายสำนักพิมพ์ไม่ดำเนินคดีเอาผิด เพราะเขารับสารภาพตั้งแต่ เมื่อครั้งถูกสงสัย และถูกเรียกตัวไปสอบสวนภายในสำนักงาน ซึ่งฝ่ายสำนักพิมพ์ให้ความสนใจที่จะ ปรับปรุงระบบการทำงาน และตรวจสอบมากกว่าที่จะมุ่งเอาผิด

  อย่างไรก็ตามบรรณาธิการคนนั้น ถูกสังคมภายนอกบางส่วนหมายหัวว่าเป็นอาชญากรระดับ A เพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้าง นิตยสารสื่อลามกในรูปแบบโชโจคอมมิค ซึ่งทางฝ่ายผู้ผลิตก็ออกมาโต้แย้งว่า ทางเรามีเสรีภาพที่จะแสดงออก แต่จากรูปคดีแสดงให้เห็นว่า ทางฝ่ายบุคลากรในสำนักงานบางส่วนขาดจริยธรรม

  ในช่วงปลายปี 2006 ได้มีกลุ่มที่ต่อต้านโลลิคอน มีความพยายามที่จะผลักดัน ให้มีการระงับสื่อทุกชนิดที่เข้าข่ายโลลิคอน โดยเสนอรายงานที่มีใจความว่า 30% ของมังงะสำหรับผู้ใหญ่ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ หรือล่วงละเมิดทางเพศกับเด็ก ซึ่งแม้แต่วัยรุ่นที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ก็สามารถเข้าถึงสื่อพวกนี้ได้ โดยการสั่งซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ต และในปีเดียวกันนี้เอง นิตยสารยูยู (Yu Yu Journal) ได้สร้างสรรค์บทความหลายคอลัมภ์ให้กับ อาซาอี ชิมบุน (Asahi Shimbun) และมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง และบทความดังกล่าวยังไปปรากฏที่โชโจคอมมิค ซึ่งบรรณาธิการสูงสุดของของโชโจคอมมิคกล่าวว่า

  ความรักและความรู้สึกเสน่หา เป็นส่วนประกอบสำคัญของโชโจมังงะ และมันเป็นไปไม่ได้ ที่จะเอากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศแยกออกมา เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากความรัก Love affair is a big theme in today's shojo manga. It's impossible to completely take out descriptions of sexual activity - that's just the result of love and affection.

  นิตยสารโชโจคอมมิคจากสำนักพิมพ์โชกุคุเค็น (Shogakukan) เป็นสำนักพิพม์ยักษ์ใหญ่ และเป็นหนึ่งในแกนนำหลักของสื่อสิ่งพิมพ์ที่ประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นสำนักพิมพ์ที่พิมพ์ สื่อการเรียนการสอนหลายอย่างของประเทศญี่ปุ่น โชโจคอมมิคไม่ใช่นิตยสาร X-rate แต่ก็ใกล้เคียงมากที่จะเรียกได้ว่า เป็นนิตยสารลามก ซึ่งทางสำนักพิมพ์โชกุคุเค็นเอง ก็สามารถเจาะกลุ่มตลาดสำคัญ ซึ่งนักอ่านส่วนใหญ่เป็นเป็นเด็กประถมและมัธยมต้น และเป็นผู้หญิงถึง 40.2% จากการสำรวจ คิดเป็นประมาณ 120000 หรืออาจจะมากกว่านั้น จากยอดการพิมพ์จำหน่ายต่อครั้งอยู่ที่ 300000 ฉบับ จะเป็นกลุ่มนักอ่านเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีถึง 26%

  ภายหลังจากนั้นมีเหตุการณ์ในวันที่ 29 มีนาคม ปี 2007 นักการเมืองที่ชื่อ เซโกะ โนดะ (Seiko Noda) ซึ่งเป็นบุคคลที่กลุ่มโลลิคอนและโอตาคุหมายหัวไว้ เพราะว่านักการเมืองคนนี้ได้นำประเด็นเรื่อง การประชุมสัมมนาญี่ปุ่น-สวีเดน เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการผลิตสื่อลามกเกี่ยวกับเด็ก และได้แสดงจุดยืนที่ว่าสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก รวมไปถึงมังงะและอะนิเมะ ต้องห้ามผลิตและทำลายให้หมด ซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากในวงกว้าง ทำให้เซโกะ โนดะถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องบนกระดานสนทนา 2ch ซึ่งเป็นกระดานสนทนาที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่ญี่ปุ่น

  Bishōjo game

  ไฟล์:Sister princess.jpg
  Sister Princess หนึ่งในโลลิมังงะ ที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับน้องสาวทั้ง 12 คนของตัวเอก เป็นการผสมผสาน ระหว่างแนว โลลิ สาวน้อย น้องสาว รักต้องห้ามและฮาเร็ม เข้าด้วยกัน ด้วยแนวคิดของการสร้างสรรค์เนื้อเรื่อง แบบไม่มีการปิดกั้นจินตนาการ ทำให้ได้รับความนิยม และการตอบรับอย่างมาก และได้มีการสร้างเป็นเกมสาวน้อย อะนิเมะ และคอลเลคชั่นอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย

  จากการที่กลุ่มโลลิคอนและโอตาคุที่ประเทศญี่ปุ่น ได้รับเสรีภาพในการแสดงออกและผลิตสื่อต่างๆ โดยไม่ปิดกั้นอย่างเด็ดขาด ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นๆ ทั่วทุกมุมโลก ทำให้ธุรกิจมังงะ เกมสาวน้อย และอะนิเมะพัฒนาควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งธุรกิจในวงการนี้ทำรายได้มหาศาล และสร้างอาชีพให้กับชาวญี่ปุ่น ในทางกลับกันก็เป็นการสร้างปัญหาสังคมไม่น้อย ถ้ามองจากมุมมองของชาวต่างชาติ ที่แทบจะไม่ยอมรับให้มีการผลิตเกมสาวน้อย ได้อย่างประเทศญี่ปุ่นเลย

  อาชีพที่เกี่ยวข้องกับวงการนี้ อย่างเช่น จิตรกร (illustrator) นักพากย์ (seiyuu) รวมไปถึงโดจินชิ ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงาน เกี่ยวกับอะนิเมะของนักวาดนิรนาม ซึ่งมักจะนำตัวละครที่ดังๆ มาแต่งเรื่องและวาดใหม่และขายกันโดยทั่วไป ซึ่งในมุมมองของชาวต่างชาติ จะเห็นได้ว่าละเมิดลิขสิทธิ์อย่างชัดเจน แต่ในสังคนญี่ปุ่นนักวาดโดจินกลับได้รับการยอมรับ และไม่ได้มีการกวาดล้างแต่อย่างใด

  การแข่งขันกันอย่างดุเดือดระหว่างผู้ผลิตเกมสาวน้อย เพื่อตอบสนองความต้องการที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องของเหล่าโลลิคอนและโอตาคุ ทำให้อาชีพ illustrator อยู่รอดได้ ถ้าเนื้อเรื่องและตัวละครใดที่เริ่มสร้างสรรค์ขึ้นมา สามารถจับจิตใจของเหล่าโลลิคอนและโอตาคุได้ ก็มีโอกาสสูงที่จะได้สร้างเป็นอะนิเมะ หรือเกมสาวน้อยตามมาทันที อีกทั้งนักพากย์ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น มีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับดารา นักร้อง นักแสดง ถ้าอะนิเมะเรื่องใดมีชื่อเสียง นักพากย์คนนั้นก็จะมีชื่อเสียงตามไปด้วย อีกทั้งยังจะมีงานอื่นตามมา ไม่ว่าจะเป็นถ่ายแบบ โฆษณา หรือแม้กระทั่งเป็นนักร้อง ทำให้อาชีพนักพากย์เป็นที่ใฝ่ฝัน ของใครหลายคนในประเทศญี่ปุ่น

  โฮริเอะ ยูอิ (Horie Yui) เป็นนักพากย์ที่โดดเด่นคนหนึ่ง ที่สร้างชื่อเสียงจากการพากษ์เป็น นารุเซะงาว่า นารุ นางเอกจากอะนิเมะเรื่องบ้านพักอลเวง หลังจากนั้นก็มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องในอะนิเมะหลายเรื่องที่โด่งดัง อย่างเช่น คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ! ราชันย์แห่งภูติ

  Nekomimi

  ไฟล์:Di gi charat.jpg
  ตัวละครใน Di Gi Charat ผมสีชมพูชื่อ ราบิอองโรส (Rabi~En~Rose) , ผมสีเขียวชื่อ เดจิโกะ (Digi Charat) , ตัวเล็กๆชื่อ ปูจิโกะ (Petit Charat)

  คำๆ นี้เป็นคำที่ใข้เรียกลักษณะตัวละครที่มีลักษณะเฉพาะ ที่จะเป็นรูปร่างคน แต่มีหูแมวอยู่บนหัว อาจจะมีหางหรือไม่มีก็ได้ จากการผสมผสานระหว่างคนกับแมว มีความหมายแฝงคือ แมวเป็นสัตว์ที่ขี้อ้อน ชอบเอาใจเจ้านาย เนโกะมิมิก็จะมีลักษณะคล้ายๆ กัน ตัวละครที่นอกจากจะพัฒนาเพื่อสนองความต้องการของเหล่าโลลิคอนแล้ว การเพิ่มเนโกะมิมิเข้าไป ยิ่งเป็นการเพิ่มเอกลักษณ์ และเสน่ห์เข้าไปในตัว ทำให้ตัวละครนั้นเป็นที่จดจำได้ ดิจิคารัตเป็นตัวละครตัวหนึ่ง ที่เหล่าโอตาคุและโลลิคอนชื่นชอบมาก

  เนโกะมิมิที่มีชื่อเสียงตัวหนึ่งคือ มาสค็อตของบร็อกโคลิ (ฺBroccoli) บริษัทอนิเมชั่นครบวงจร ที่เริ่มต้นจากการเป็นผู้ผลิตซอร์ฟแวรเกม การ์ดเกม จนกระทั่งพัฒนาเป็นร้านที่ชื่อว่าเกมส์เมอร์ขึ้นมา เริ่มจากย่านการค้าอากิฮาบาระ และเติบโตจนขยายสาขาไปทั่วญี่ปุ่น ทั้งยังไปเปิดสาขาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย ตัวละครที่ชื่อ เดจิโกะ เป็นตัวละครจากอะนิเมะเรื่อง ดิจิคารัต (Di Gi Charat) ซึ่งออกแบบโดยโคเกะดอนโบะ ดิจิการัตเป็นการผสมผสานระหว่าง โลลิ เมด และหูแมวเข้าด้วยกัน จนกลายเป็นเนโกะมิมิในที่สุด ชุดเมดนั้นมีความหมายแฝงถึงการเชื่อฟังเจ้านายแบบไม่มีข้อแม้ ดังนั้นเมื่อทั้ง 3 อย่างนี้ได้ถูกรวมเข้าด้วยกัน ตัวละครนี้จึงมีเสน่ห์โดดเด่นมากกว่าตัวละครธรรมดา

  ปัจจุบันนี้จะเห็นเนโกะมิมิได้ทั่วไป ตามเว็บไซต์ต่างๆ แม้แต่การแต่งคอสเพลย์ ยังนิยมแต่งเป็นเนโกะมิมิด้วย สำหรับวิกิพีเดีย มาสค็อตที่ชื่อว่า วิกิพีตัง ก็มีเวอร์ชันที่เป็นเนโกะมิมิเช่นกัน

  Anime

  Anime Rank
  The Melancholy of Suzumiya HaruhiOS-TanAnime portal


  Anime portal

  Wikikartoon.png
  สถานีย่อย:การ์ตูนญี่ปุ่น

  การ์ตูนญี่ปุ่น เป็นคำเรียกหนังสือการ์ตูนและภาพยนตร์การ์ตูนจากประเทศญี่ปุ่น การ์ตูนญี่ปุ่นเริ่มเข้ามามีบทบาทภายในประเทศไทยครั้งแรก ตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2525 นับเป็นสื่อที่อยู่คู่กับสังคมไทยสมัยปัจจุบันมานาน และมีอิทธิพลต่อคนไทยอย่างสูงกลุ่มหนึ่ง

  การ์ตูนญี่ปุ่นเป็นสื่อที่มีความหลากหลาย มีหลากหลายแนวเช่นการ์ตูนญี่ปุ่นแนวเซเน็น การ์ตูนญี่ปุ่นแนวโจะเซ การ์ตูนญี่ปุ่นแนวโชเน็นและการ์ตูนญี่ปุ่นแนวโชโจะ โดยมีกลุ่มเป้าหมายมากมาย ตั้งแต่เด็กปฐมวัยจนถึงผู้ใหญ่วัยกลางคน ในปัจจุบันการ์ตูนญี่ปุ่นกำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลก และเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินท้องถิ่นสร้างสรรค์การ์ตูนที่มีรูปแบบคล้ายกันออกมามากมาย ปัจจุบัน มีบทความเกี่ยวกับการ์ตูนญี่ปุ่นทั้งหมด 585 บทความ ในวิกิพีเดียภาษาไทย

  HILLGIALLO libro.png
  ห้องการ์ตูน

  ซิตี้ฮันเตอร์ฮาเล็มบีท จังหวะคนจริงอิคคิวซังนินจาฮัตโตริกัชเบลกันดั้มขาคู่ ทะลุฟ้าคนเก่งทะลุโลกคัทซึคินดะอิจิกับคดีฆาตกรรมปริศนาคิ้วหนาซ่าสุด ๆคุณครูจอมเวท เนกิมะ!จีทีโอ คุณครูพันธุ์หายากกุหลาบแวร์ซายส์คำสาปฟาโรห์คุณพ่อที่รักแคนดี้ แคนดี้ชมรมนักสืบแคลมป์ชมรมรัก คลับมหาสนุกซากุระ มือปราบไพ่ทาโรต์เซเลอร์มูนดี.เอ็น.แองเจิ้ลกันสลิงเกอร์เกิร์ลโกลเด้นบอยโกสต์อินเดอะเชลล์คะมิจุ!คุณหมอมือใหม่หัวใจเกินร้อยชมรมไขปริศนาชัฟเฟิล!ชินจังจอมแก่นซันชิโร่คืนถิ่นซีปังNANAพาราไดซ์คิสกูรุ กูรุ คาถาพาต๊องโกลด์ไลตันซอยด์ หุ่นรบไดโนเสาร์โดราเอมอนนักประดิษฐ์รุ่นจิ๋วปาร์แมนโปเกมอนโปเกมอน สเปเชียลมิรุโมะ ภูตจิ๋วจอมยุ่งแม่มดน้อยโดเรมีแฮมทาโร่ แก๊งจิ๋วผจญภัยมาสค์ไรเดอร์ขบวนการนักสู้เมทัลฮีโร่นักพากย์การ์ตูนสำนักพิมพ์การ์ตูนอะนิเมะมังงะคอสเพลย์โดจินชิ...ดูเพิ่มเติม

  Crystal Clear action demo.png
  คุณทำได้
  • สร้างบทความใหม่

  001 รหัสประหาร1 แสบ 1 ซ่า ล่าข้ามโลก2คนสองคม 251 อู่นี้ซ่อมได้365 กล้ารุกฆาต3 ซ่าท้าลุย3 ตาปาฏิหาริย์666 SATAN7 seeds8 เซียนลูกแก้วมังกร8 ลูกแก้วอภินิหารก็อย่างนี้แหละผู้หญิงกระบี่พลิกเมฆากรีนฮิลล์กัน เอ็กซ์ ซอร์ดกัปตันคิดกาซารากิ ตำนานสงครามเกราะอสูรกฎเหล็กของหัวใจ โกธโกโต้ ประธานเลือดเดือดเก็ต ฟูจิมารุ ไม่ใช่หมูนะจะบอกให้เก็ตเตอร์โรบอทเกาะกระหายเลือดแกลส์ขบวนการการ์ดดัสข้าชื่อโคทาโร่ข้าชื่อโคทาโร่ ภาคยูโดข้าชื่อโคทาโร่ ภาค Lขุนพลประจัญบานคนแบบนี้ มีคนเดียวในโลกเจ้าหนูสามตา

  • พัฒนาแก้ไขให้สมบูรณ์

  3x3 Eyesก๊อง ไอ้แสบดึกดำบรรพ์กันสึกุหลาบแวร์ซายส์โกลด์ไลตันคนปีศาจคอบร้า เห่าไฟสายฟ้าคำสาปฟาโรห์คินดะอิจิกับคดีฆาตกรรมปริศนาจอมโจรอัจฉริยะชินจังจอมแก่นซีปังเซเลอร์มูนด็อกเตอร์เคเต็มพิกัดสลัดจอมลุยตามล่านักฆ่าแอนดรอยด์ถนนสายนี้ เปรี้ยวทวิน ซิกแนลทูเลิฟรูนานะนินจาคาบูโตะนินจาฮาโตริบากิบ้านของเสียงหัวใจปาร์แมนพริตตี้เคียวพริ้นเซส พริ้นเซสพาราไดซ์คิสมังกรอหังการ์ หมาป่าคะนองศึกมังกรสาวที่รักเมื่อผมกับเธอ XXXมิโกะ คนทรงหุ่นเทวะยุทธการใต้สมุทรรถด่วนอวกาศ 999รักสี่สีของนายซามูไร!รันม่า ½เรโกะ ฉันนั้นหรือสวย เฉียบ เนี้ยบลามู ทรามวัยจากต่างดาวฤทธิ์ปืนมนตรา เทพธิดาทมิฬวัยซนคนการ์ตูนวัยซนคนมีพลังจิตอเนโดกิ

  วิกิพีตัง
  Newspaper Cover.svg
  ข่าวการ์ตูน
  Crystal Clear app help index.png
  รู้ไหมว่า?
  • ในเพลง "ชิไคดา โนะ อุตะ" -คันเซ็นบัง- จากเรื่อง ลัคกี้ สตาร์ นั้น ผู้แต่งหรือคุณ ชิราอิชิ มิโนรุ นั้นตั้งใจที่จะล้อคำว่า ชิไค (ญี่ปุ่น: 歯科医โรมาจิShikai) ที่แปลว่า หมอฟัน ส่วนคำว่า เดอร์ ที่ต่อท้ายนั้น มาจากการตอบคำถามในการสนทนา หากต้องการตอบว่าตัวเองประกอบอาชีพเป็นทันตแพทย์ จะต้องตอบว่า ชิไคดะ (ญี่ปุ่น: 歯科医だ。โรมาจิShikaida.) ซึ่งแปลว่า หมอฟันครับ หาใช่มาจากการผสมคำว่า "คิไคเดอร์" (ยอดมนุษย์คอมพิวเตอร์) กับชื่อ "ชิราอิชิ มิโนรุ" ของตนเอง เป็น "ชิไคเดอร์" แต่อย่างใด
  • ชื่อของกันดั้มทั้งหมดในเรื่อง โมบิลสูทกันดั้ม 0083 ล้วนนำมาจากชื่อที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้
  • ความจริงแล้ว กัช ตัวละครเอกจากเรื่อง กัชเบล มีเขา 2 ข้างอยู่บนศีรษะด้วย แต่เนื่องจากมีขนาดเล็กมากและถูกผมบัง หากไม่เอามือสัมผัสดูก็จะไม่รู้เลย
  ผลโหวตดารานำยอดนิยมประจำเดือน พฤษภาคม 2551
  ดาราชายยอดนิยม ดาราหญิงยอดนิยม ดาวร้ายยอดนิยม
  1. เอโดงาวะ โคนัน จาก ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน
  2. อุซึมากิ นารูโตะ จาก นินจาจอมคาถา นารูโตะ
  3. โนบิ โนบิตะ จาก โดราเอมอน
  4. อินุยาฉะ จาก เทพอสูรจิ้งจอกเงิน
  5. คุโรซากิ อิจิโกะ จาก เทพมรณะ
  1. โมริ รัน จาก ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน
  2. ไฮบาระ ไอ จาก ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน
  3. ฮารุโนะ ซากุระ จาก นินจาจอมคาถา นารูโตะ
  4. อิงุราชิ คาโงเมะ จาก เทพอสูรจิ้งจอกเงิน
  5. มินาโมโตะ ชิซุกะ จาก โดราเอมอน
  1. จอมโจรคิด จาก จอมโจรอัจฉริยะ
  2. อุจิวะ อิทาจิ จาก นินจาจอมคาถา นารูโตะ
  3. องค์กรชุดดำ จากยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน
  4. เซ็นโชมารุ จาก เทพอสูรจิ้งจอกเงิน
  5. โอโรจิมารุ จาก นินจาจอมคาถา นารูโตะ
  ผลโหวตภาพยนตร์การ์ตูนยอดนิยมประจำเดือน พฤษภาคม 2551
  ภาพยนตร์การ์ตูนทีวียอดนิยม อันดับที่ 1 - 5 ภาพยนตร์การ์ตูนทีวียอดนิยม อันดับที่ 6 - 10
  1. นินจาจอมคาถา นารูโตะ
  2. ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน
  3. โดราเอมอน
  4. ผ่ากฎอลเวง
  5. เทพอสูรจิ้งจอกเงิน
  6. ดราก้อนบอล Z
  7. วันพีช
  8. บลีช
  9. เคโรโระ ขบวนการอ๊บ อ๊บ ป่วนโลก
  10.กัชเบล

  ผลคะแนนโหวตจากทีวีแมกกาซีน ฉบับที่ 194 ปีที่ 18/2008

  Xclipboard.png
  วันสำคัญเกี่ยวกับการ์ตูน
  วันเกิดตัวละคร


  สถานีย่อยอื่น ๆ
  Portal.svg


  The Melancholy of Suzumiya Haruhi

  ตัวละคร ชื่อ (ไทย) ชื่อ (อังกฤษ) จัดอยู่ในประเภท มาจากเรื่อง รายละเอียด
  Suzumiya Haruhi.jpg
  ซุซุมิยะ ฮารุฮิ
  Suzumiya Haruhi
  God
  The Melancholy of Suzumiya Haruhi
  เธอเป็นนักเรียนหญิง ม.4 ผู้มีความสนใจในสิ่งเหนือธรรมชาติ เช่น มนุษย์ต่างดาว คนที่มาจากโลกอนาคต และผู้มีพลังจิต และไม่ลังเลที่จะประกาศให้คนอื่นรู้ถึงความชอบที่แปลกประหลาดนี้ ฮารุฮิเป็นคนสวย เรียนเก่ง แถมยังมีร่างกายแข็งแรงและเล่นกีฬาเก่งแทบจะทุกอย่าง อย่างไรก็ดี เธอไม่ชอบคุยกับ "มนุษย์ธรรมดา" จึงทำให้เพื่อนในชั้นมองว่าเธอเป็นคนประหลาด และทำให้เธอหาเพื่อนและเข้าสังคมกับคนอื่นไม่ได้
  นางาโตะ ยูกิ
  Nagato Yuki
  Extraterrestrial Intelligence
  The Melancholy of Suzumiya Haruhi
  ยูกิมีความสามารถในการควบคุมข้อมูลต่างๆ ซึ่งหมายถึงเธอสามารถเปลี่ยนแปลงโลกที่อยู่รอบๆ ตัวได้อย่างใจนึก อย่างไรก็ดีเธอไม่สามารถสร้างสิ่งของขึ้นมาใหม่ได้ เนื่องจากหน่วยรวมแห่งข้อมูลและความคิด ไม่มีความสามารถในการสร้างข้อมูลจากความว่างเปล่า
  อาซาฮินะ มิคุรุ
  Asahina Mikuru
  Keeper of Time
  The Melancholy of Suzumiya Haruhi
  มิคุรุถูกส่งมาจากโลกอนาคตเพื่อสืบหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความปั่นป่วนในมิติเวลา ซึ่งเป็นเหตุให้คนในโลกอนาคตไม่สามารถย้อนเวลาไปในอดีตก่อนสามปีก่อนที่ฮารุฮิจะเข้าโรงเรียนมัธยมปลายได้
  คิยอน
  Kyon
  student
  The Melancholy of Suzumiya Haruhi
  คิยอนเป็นเพื่อนร่วมชั้นของฮารุฮิ ซึ่งให้คำแนะนำซึ่งนำไปสู่การก่อตั้งกองพัน SOS ของฮารุฮิ และถูกบังคับให้เป็นสมาชิกของกองพัน SOS โดยไม่สมัครใจ
  โคอิซุมิ อิทสึกิ
  Koizumi Itsuki
  Esper
  The Melancholy of Suzumiya Haruhi
  มนุษย์ที่มีพลังเหนือธรรมชาติที่ได้รับพลังเหล่านี้เมื่อ 3 ปีก่อนที่เรื่องจะเริ่มขึ้น โดยพวกเขามีหน้าที่ต่อสู้กับ "มนุษย์เทพ" (神人) ซึ่งจะปรากฏตัวในมิติอยู่คู่ขนานกับโลกเมื่อฮารุฮิมีอารมณ์ไม่ดี คนเหล่านี้รวมตัวกันเป็น "องค์การ" (機関) และองค์การก็ได้ส่งอิทสึกิมาสังเกตการณ์ฮารุฮิและรักษาอารมณ์ของเธอให้ดีอยู่เสมอ โดยเกรงว่าฮารุฮิจะทำลายโลกหากเธอหมดหวังในโลกที่เธอและพวกเขาอาศัยอยู่  OS-Tan [5]
  Windows-tansApple-tansOther OS-tansNon OS-tansApplication programAnti virus programWeb browsersearch engineMalwareetc

  Windows-tans

  Windows 3.1
  ไฟล์:Win31 tan.jpg
  ข้อมูลทั่วไป
  เป็นตัวแทนของ Windows 3.0 - 3.11
  บริษัทผู้พัฒนา Microsoft
  รู้จักทั่วไปในนาม Windows 3.0 • Windows 3.x • WfW 3.1
  จำหน่ายครั้งแรก 22 มีนาคม 1990
  เวอร์ชันสุดท้ายที่ยังใช้อยู่ เวอร์ชัน 3.11 ธันวาคม 1993
  เพิ่มเติม มีแมวดำเป็นคู่หู ซึ่งแมวดำเป็นมาสคอตของ DOS ภายหลังได้พัฒนาเป็นดอสตัง
  Windows NT
  ไฟล์:NT2kchibi.jpg
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่ออังกฤษ NT-san
  ชื่อไทย เอ็นทีซัง
  เป็นตัวแทนของ Windows NT Workstation Server 3.0-4.0
  บริษัทผู้พัฒนา Microsoft
  รู้จักทั่วไปในนาม NT-san • Windows New Technology • Inu-T
  ผู้ออกแบบ Canon artists • OSC artists
  จำหน่ายครั้งแรก 27 กฤกฎาคม 1993
  เวอร์ชันสุดท้ายที่ยังใช้อยู่ เวอร์ชัน 4.0 29 กฤกฎาคม 1996
  เพิ่มเติม เธอเปรียบได้กับเป็นแม่ของ เอ็มอีตัง ทูเคตัง และเอกซ์พีตัง ในบางเวอร์ชัน มีการออกแบบเธอให้มีหูเหมือนสุนัขด้วย เนื่องจาก NT คนญี่ปุ่นจะอ่านว่า "เอนุที" ซึ่งการออกเสียงใกล้เคียงกับคำว่า "อินุที" โดย "อินุ" มีหมายความว่า สุนัข ในภาษาญี่ปุ่น


  Windows 95
  ไฟล์:Win95 tan samurai.jpg
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่ออังกฤษ Win95
  ชื่อไทย วิน95
  เป็นตัวแทนของ Windows 95 versions 4.00.950 - 4.03.1212
  บริษัทผู้พัฒนา Microsoft
  รู้จักทั่วไปในนาม Win95 • Chicago
  จำหน่ายครั้งแรก 24 กฤกฎาคม 1995
  เวอร์ชันสุดท้ายที่ยังใช้อยู่ เวอร์ชัน OEM Service 2 มกราคม 1996
  เพิ่มเติม ออกแบบมาเป็นตัวแทนของระบบปฏิบัติการที่เก่าที่สุดที่เป็น 32 บิท จึงแสดงให้อยู่ในรูปสาวน้อยในชุดกิโมโน ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของญี่ปุ่น เรียกว่า ฮาคามะ มีความหมายแฝงเปรียบเทียบได้กับวินโดว์ 95 ที่ไม่คุ้นเคย หรือไม่ได้รองรับกับ USB หรืออินเทอร์เน็ต เธอมักจะถือดาบคาตานะ และมีอีกบุคลิกหนึ่งที่ก้าวร้าว ที่พร้อมจะต่อสู้ตลอดเวลา
  Windows CE
  ไฟล์:CE Tan.jpg
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่ออังกฤษ CE-tan
  ชื่อไทย ซีอีตัง
  เป็นตัวแทนของ Windows CE 1.0-5.0
  บริษัทผู้พัฒนา Microsoft
  รู้จักทั่วไปในนาม WinCE • Wince • Windows Consumer Electronics • Windows Compact Edition • Windows Mobile • Pocket PC
  จำหน่ายครั้งแรก 1 พฤศจิกายน 1996
  เวอร์ชันสุดท้ายที่ยังใช้อยู่ เวอร์ชัน 5.0 กุมภาพันธ์ 2006
  เพิ่มเติม เธอเป็นผู้เดียวที่ถูกออกแบบมาให้มีปีกบินได้


  Windows 98
  ไฟล์:Win98 tan V2.jpg
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่ออังกฤษ Hacchan
  ชื่อไทย ฮัจจัง
  เป็นตัวแทนของ Windows 98
  บริษัทผู้พัฒนา Microsoft
  เพิ่มเติม ชื่อเล่นของเธอก็คือ ฮัจจัง ซึ่งมาจากเลข 8 (ฮาจิ) ออกแบบมาให้คู่กับ เซ็จจัง ที่คล้ายๆ จะเป็นน้องสาวฝาแฝด
  Windows 98 Second Edition
  ไฟล์:Win98 Tan.png
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่ออังกฤษ Secchan
  ชื่อไทย เซจจัง
  เป็นตัวแทนของ Windows 98 Second Edition
  บริษัทผู้พัฒนา Microsoft
  เพิ่มเติม ได้รับการออกแบบมาให้คล้ายกับ จะเป็นน้องสาวฝาแฝดของฮัจจัง หน้าตาค่อนข้างเด็กกว่าเธอมีลักษณะนิสัยที่กระตือรือร้น มากกว่า ฮัจจัง พี่สาวของเธอ ชื่อเล่นของเธอมาจากตัวอักษร SE


  Windows ME
  ไฟล์:ME Tan.jpg
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่ออังกฤษ ME-tan
  ชื่อไทย เอ็มอีตัง
  เป็นตัวแทนของ Windows ME
  บริษัทผู้พัฒนา Microsoft
  รู้จักทั่วไปในนาม Windows Millennium • Windows Millennium Edition • Emui-chan • Trouble Windows
  จำหน่ายครั้งแรก 14 กันยายน 2000
  เวอร์ชันสุดท้ายที่ยังใช้อยู่ เวอร์ชัน 4.90.3000 กันยายน 2000
  เพิ่มเติม มีชื่อเสียงที่ไม่ดีในเรื่องขาดความเสถียร และเชื่อถือไม่ค่อยได้ สัญลักษณ์เครื่องหมายตกใจบนหน้าอกของเธอ หมายถึงสัญลักษณ์ของระบบปฏิบัติการวินโดว์เอ็มอี ที่มักแสดงออกมาในเวลาที่ประมวลผลผิดพลาด (error) เธอมักจะทำข้าวของเสียหาย เวลาพยายามจะทำอะไรซักอย่าง สร้างความปวดหัวให้พี่น้องของเธอเสมอ เป็นการเปรียบเทียบระบบปฏิบัติการวินโดว์เอ็มอี ที่มักจะค้าง (Freeze) หรือผิดพลาดได้ง่ายๆทว่าด้วยบุคลิกที่ซุ่มซ่าม บวกกับใบหน้าที่น่ารัก ทำให้เธอถูกจัดว่าเป็น โอเอสตัง ที่น่ารักที่สุดคนหนึ่ง
  Win2K Professional
  ไฟล์:2k Tan.jpg
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่ออังกฤษ 2K-tan
  ชื่อไทย ทูเคตัง
  เป็นตัวแทนของ Windows 2000 Professional • Server • Advanced Server
  บริษัทผู้พัฒนา Microsoft
  รู้จักทั่วไปในนาม Windows 2000 Professional • Win2K • Windows NT 5
  จำหน่ายครั้งแรก 17 กุมภาพันธ์ 2000
  เวอร์ชันสุดท้ายที่ยังใช้อยู่ เวอร์ชัน 5.0 SP4 Rollup 1: 13 กันยายน 2005
  เพิ่มเติม บุคลิกฉลาด สุขุม จริงจัง เชี่ยวชาญและไว้ใจได้ ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับเทคโนโลยี เปรีบยเทียบได้กับระบบปฏิบัติการรุ่นนี้ที่แม่นยำ และคงเส้นคงวา เสื้อสีน้ำเงินของเธอ หมายถึงสีที่ตั้งไว้เป็นค่ามาตรฐานของหน้าจอ ทูเคตังต้องยุ่งอยู่ตลอดเวลา กับการควบคุมพฤติกรรมของเอ็มอีตัง พี่สาวจอมเปิ่นของเธอ ลึกๆ แล้วเธอค่อนข้างอิจฉาเอกซ์พีตัง ที่มีเสน่ห์มากกว่าเธอ


  Windows XP Professional
  ไฟล์:Xp tan.jpg
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่ออังกฤษ XP-tan
  ชื่อไทย ซาเซโกะ
  เป็นตัวแทนของ Windows XP Professional
  บริษัทผู้พัฒนา Microsoft
  รู้จักทั่วไปในนาม XP • XP-Pro • Windows Experience • Whistler • Saseko
  จำหน่ายครั้งแรก 21 ตุลาคม 2001
  เวอร์ชันสุดท้ายที่ยังใช้อยู่ เวอร์ชัน 5.1 Service Pack 2: 6 สิงหาคม 2004
  เพิ่มเติม นอกจากใบหน้าที่น่ารักแล้ว เธอยังมีรูปร่างที่เซ็กส์ซี่อีกด้วย แถมยังขยันสุดๆ เธอใส่ชุดที่ค่อนข้างฟิต ทำให้หน้าอกที่ค่อนข้างใหญ่ของเธอยิ่งโดดเด่น เปรียบเทียบกับระบบปฏิบัติการวินโดว์เอกซ์พี ที่มีความจุค่อนข้างมาก ซาเซโกะค่อนข้างกินจุ จึงมักจะแอบขโมยของกินของพวกพี่สาวเธออยู่เสมอๆ เธอมีบุคลิกที่ไร้เดียงสาเล็กๆ และเป็นที่อิจฉาเล็กน้อยสำหรับโอเอสตังคนอื่นๆ
  Windows XP Home
  ไฟล์:Homako.jpg
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่ออังกฤษ Homeko
  ชื่อไทย โฮเมโกะ
  เป็นตัวแทนของ Windows XP Home
  บริษัทผู้พัฒนา Microsoft
  รู้จักทั่วไปในนาม XP-Home • Homeko
  จำหน่ายครั้งแรก 21 ตุลาคม 2001
  เวอร์ชันสุดท้ายที่ยังใช้อยู่ เวอร์ชัน 5.1 Service Pack 2: 6 สิงหาคม 2004
  เพิ่มเติม นิสัยค่อนข้างจะลามก (พอๆ กับด็อกเตอร์นอร์ตัน) ชอบวาดการ์ตูนมีความรู้สึกที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดกับ โฮเมโอะ น้องชายที่มักสับสนในเพศของตัวเอง


  Windows Vista
  ไฟล์:Longhornchan.jpg
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่ออังกฤษ Vistan
  ชื่อไทย วิสตัง
  เป็นตัวแทนของ Windows Vista
  บริษัทผู้พัฒนา Microsoft
  รู้จักทั่วไปในนาม Longhorn
  เพิ่มเติม รูปแบบการดีไซด์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือ เด็กผู้หญิงผมยาว ผูกผมด้วยคลิบสีส้ม-ดำสองข้าง ตรงกลางคลิบมีสัญลักษณ์วัวกระทิง ลักษณะนิสัยที่แท้จริงของเธอ ยังคงเป็นประเด็นร้อนอยู่ ที่แฟนๆ ยังสรุปไม่ได้
  Windows 2003 Server
  ไฟล์:Saba tan.jpg
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่ออังกฤษ Saba-tan
  ชื่อไทย ซาบะตัง
  เป็นตัวแทนของ Windows 2003 Server
  บริษัทผู้พัฒนา Microsoft
  รู้จักทั่วไปในนาม Windows 2003 Server • Windows.NET Server • Whistler Server • Saba
  จำหน่ายครั้งแรก 28 มีนาคม 2003
  เวอร์ชันสุดท้ายที่ยังใช้อยู่ เวอร์ชัน SP2 RC: 15 พฤศจิกายน 2006
  เพิ่มเติม ที่มาของชื่อเธอมาจาก คำว่าเซิร์ฟเวอร์ในภาษาญี่ปุ่น ออกเสียงว่า ซาบะ (saaba) ด้วยความที่ร่างกายของเธอเป็นปลาซาบะ เธอจึงมักจะโดนแมวไล่กวดอยู่เสมอๆ ในการตูนล้อเลียนของญี่ปุ่น (โดจินชิ) มีตอนที่ซาบะตัง จะถูกวิน95 ทำเป็นอาหาร เธอสลบอยู่บนหม้อ โดยที่วิน95 ถือมีดเตรียมจะแล่เธอออกมาทำหม้อไฟ ให้ทูเคตังกับเอ็มอีตังกิน ไม่มีใครรู้ว่าเธอหนีมาจาก สถานการณ์นั้นยังไง ทั้งที่เธอสลบอยู่ ในขณะที่วิน95 ก็พร้อมจะหั่นเธอเป็นชิ้นๆ
  Apple-tans

  ตามแนวคิดที่เป็นที่ยอมรับของกระดานสนทนา +Nijiura+


  MacOS
  ไฟล์:MacOS girls.jpg
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่ออังกฤษ MacOS
  ชื่อไทย แม็คตัง
  เป็นตัวแทนของ Mac OS ทุกเวอร์ชัน
  บริษัทผู้พัฒนา Apple Inc.
  จำหน่ายครั้งแรก 24 มกราคม 1984
  เวอร์ชันสุดท้ายที่ยังใช้อยู่ เวอร์ชัน 10.4.8: 29 กันยายน 2006
  เพิ่มเติม ถือกำเนิดมาก่อนพวกโอเอสตังมีแอ๊ปเปิ้ลอยู่บนหัว บางครั้งในมือจะถือระเบิดอยู่ด้วย ซึ่งระเบิดเป็นสัญลักษณ์มาตรฐานของแมคอินทอช เวลาประมวลผลผิดพลาด เธอมีบุคลิกที่ก้าวร้าว โหด และโมโหร้ายมักจะใช้ระเบิดเล่นงานพวกวินโดว์ตังอยู่เสมอๆ เปรียบเทียบถึงการแข่งขันแย่งชิงตลาดอย่างดุเดือด ระหว่างบริษัทไมโครซอฟ กับบริษัทแอ๊ปเปิ้ลเธอประกาศตัว เป็นศัตรูอย่างชัดเจนกับ วิน95
  MacOS 9
  ไฟล์:MacOS Tan.jpg
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่ออังกฤษ Sonata Sensei
  ชื่อไทย โซนาตะ
  เป็นตัวแทนของ Mac OS 9
  บริษัทผู้พัฒนา Apple Inc.
  รู้จักทั่วไปในนาม Sonata • Sonata Sensei • 9ne-san
  จำหน่ายครั้งแรก 23 ตุลาคม 1999
  เวอร์ชันสุดท้ายที่ยังใช้อยู่ เวอร์ชัน 9.2.2 6 ธันวาคม 2001
  เพิ่มเติม เธอจะแตกต่างกับแม็คตังคนอื่นๆ ตรงที่เธอมักจะแสดงท่าทีที่เป็นมิตร กับพวกสาวๆ วินโดว์ตังมักจะไปไหนมาไหนกับ เอ็มอีตัง และเอกซ์พีตัง อยู่เสมอๆ งานอดิเรกของเธอ คือ วาดรูป


  Mac OSX 10.0
  ไฟล์:MacOSXCheetah.jpg
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่ออังกฤษ Cheetah-tan
  ชื่อไทย ชีต้าห์ตัง
  เป็นตัวแทนของ Mac OS X v10.0
  บริษัทผู้พัฒนา Apple Inc.
  จำหน่ายครั้งแรก 24 มีนาคม 2001
  เวอร์ชันสุดท้ายที่ยังใช้อยู่ เวอร์ชัน 10.0.4 - 21 มิถุนายน 2001
  เพิ่มเติม เดิมที Mac OS9 ต้องการเพียง 64 MB แต่ว่า Mac OSX Cheetah ต้องการถึง 128 MB
  Mac OSX 10.1
  ไฟล์:MacOSXPuma.jpg
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่ออังกฤษ Puma-tan
  ชื่อไทย พูม่าตัง
  เป็นตัวแทนของ Mac OS X v10.1
  บริษัทผู้พัฒนา Apple Inc.
  รู้จักทั่วไปในนาม Pu-chan
  ปรากฏตัวครั้งแรก Nijiura.com
  จำหน่ายครั้งแรก 25 กันยายน 2001
  เวอร์ชันสุดท้ายที่ยังใช้อยู่ เวอร์ชัน 10.1.5 - 6 มิถุนายน 2002
  เพิ่มเติม บุคลิกขี้อาย เงียบขรึม ไม่ค่อยระวังเนื้อระวังตัว เปรียบเทียบถึงรุ่นนี้ที่เสถียร เล็ก เและเงียบกว่าชีต้าห์ตัง


  Mac OSX 10.2
  ไฟล์:MacOSXJaguar.jpg
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่ออังกฤษ Jaguar-tan
  ชื่อไทย จากัวร์ตัง
  เป็นตัวแทนของ Mac OS X v10.2
  บริษัทผู้พัฒนา Apple Inc.
  ปรากฏตัวครั้งแรก Nijiura.com
  จำหน่ายครั้งแรก 24 สิงหาคม 2002
  เวอร์ชันสุดท้ายที่ยังใช้อยู่ เวอร์ชัน 10.2.8 - 3 ตุลาคม 2003
  เพิ่มเติม บุคลิกค่อนข้างแอ๊บแบ๊ว แต่สวมเสื้อหนังแนวSM มีท่าทีที่เชื่องกว่าไทเกอร์ตัง น้องสาวของเธอ มีความเสถียรยิ่งกว่าพูม่าตัง
  Mac OSX 10.3
  ไฟล์:MacOSXPanther.jpg
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่ออังกฤษ Panther-tan
  ชื่อไทย แพนเทอร์ตัง
  เป็นตัวแทนของ Mac OS X v10.3
  บริษัทผู้พัฒนา Apple Inc.
  ปรากฏตัวครั้งแรก Nijiura.com
  จำหน่ายครั้งแรก 24 ตุลาคม 2003
  เวอร์ชันสุดท้ายที่ยังใช้อยู่ เวอร์ชัน 10.3.9 - 15 เมษายน 2005
  เพิ่มเติม ผิวเข้มแต่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ของผู้ใหญ่ เป็นสาวแม็คตังคนเดียวที่มีผิวสี เพื่อสื่อไปเห็นเห็นภาพของเสือดำบุคลิกเป็นผู้ดีที่มีสง่าราศี และมีเสน่ห์ชวนให้ลุ่มหลง ลักษณะนิสัยเป็นมิตรแต่แข็งแกร่ง และมีความทะเยอทะยานสูง


  Mac OSX 10.4
  ไฟล์:MacOSXTiger.jpg
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่ออังกฤษ Tiger-tan
  ชื่อไทย ไทเกอร์ตัง
  เป็นตัวแทนของ Mac OS X v10.4
  บริษัทผู้พัฒนา Apple Inc.
  รู้จักทั่วไปในนาม Tiger-sama
  จำหน่ายครั้งแรก 29 เมษายน 2005
  เวอร์ชันสุดท้ายที่ยังใช้อยู่ เวอร์ชัน 10.4.10 - 20 มิถุนายน 2007
  เพิ่มเติม บุคลิกเป็นสาวน้อยร่าเริงแจ่มใส เปี่ยมไปด้วยพลังของวัยใสบางคนได้ออกแบบเธอให้โตขึ้นมาอีก ไทเกอร์ตัง จะเป็นมิตรกับพวกสาวๆ วินโดว์ตัง มากกว่าพวกแม็คตังคนอื่นๆ
  Other OS-tans

  โอเอสตังที่อออกแบบมาเป็นตัวแทนของระบบปฎิบัติการอื่นๆ นอกเหนือจากวินโดว์ และแม็ค


  MS-DOS
  ไฟล์:MS Dos.jpg
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่ออังกฤษ DOS-tan
  ชื่อไทย ดอสตัง
  เป็นตัวแทนของ MS-DOS 1.0 - 8.0
  บริษัทผู้พัฒนา Microsoft
  จำหน่ายครั้งแรก 1981
  เวอร์ชันสุดท้ายที่ยังใช้อยู่ 8.0 14 กันยายน 2000
  เพิ่มเติม เป็นตัวละครหายาก รูปร่างเป็นเด็กผู้หญิงระดับอนุบาลตัวเล็กๆ ที่ขี้อายมากๆ มักคอยแอบมองอยู่หลังกำเพง ในมือจะถือคีย์บอร์ดอยู่ตลอดเวลา เปรียบเทียบกับระบบปฏิบัติการดอส ที่รับคำสั่งทางคีย์บอร์ดอย่างเดียว
  Linux
  ไฟล์:Linux tan.jpg
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่ออังกฤษ Linux-tan
  ชื่อไทย ลีนุกซ์ตัง
  เป็นตัวแทนของ Linux (generic)
  บริษัทผู้พัฒนา Open Source community • kernel-maintainer: Linus Torvalds
  รู้จักทั่วไปในนาม Penguin Girl
  จำหน่ายครั้งแรก 17 กันยายน 1991
  เวอร์ชันสุดท้ายที่ยังใช้อยู่ kernel: 2.6.20.1
  เพิ่มเติม เธอจะสวมหมวกรบเขาสัตว์และถือหอก เปรียบเทียบถึงระบบการป้องกัน การเจาะข้อมูลระดับสูง ลีนุกซ์ตังมีท่าทีที่เป็นมิตรกับสาวๆ วินโดว์ตัง แต่ว่าวิน95 ไม่ชอบเธอเอามากๆ


  Non OS-tans

  มาสคอตตัวอื่นๆ ที่ออกแบบมาใช้ในกระดานสนทนา ที่ไม่ได้ออกแบบมาจากระบบปฎิบัติการ

  Application program • Anti virus program

  มาสคอตที่ออกแบบมาเป็นตัวแทนของโปรแกรมประยุกต์ และโปรแกรมป้องกันไวรัส


  Norton AntiVirus
  ไฟล์:NortonAntiVirus.jpg
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่ออังกฤษ Dr.Norton
  ชื่อไทย ดอกเตอร์นอร์ตัน
  เป็นตัวแทนของ Norton AntiVirus
  รู้จักทั่วไปในนาม Symantec Norton AntiVirus • Norton Ghost system recovery tool
  เพิ่มเติม ดอกเตอร์นอร์ตันจะอยู่ในรูปวิญญาณหมอลามก โรคจิต เปรียบเทียบกับระบบกู้คืนข้อมูลของนอร์ตันในการ์ตูนล้อเลียน (doujinshi) พฤติกรรมอนาจารของดอกเตอร์นอร์ตันที่รู้จักกันดี คือ มักจะเชิญแกมบังคับให้พวกโอเอสตัง มาตรวจสุขภาพ แม้ว่าพวกเธอจะมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ก็ตาม ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการให้เธอถอดเสื้อออก แล้วถ่ายรูปพวกเธอไปขายหาลำไพ่พิเศษ ดอกเตอร์นอร์ตันไม่ค่อยถูกโรคกับเอ็มอีตัง ซักเท่าไหร่ เพราะความเอ๋อของเธอ ทำเอาดอกเตอร์นอร์ตันยังรับมือไม่ไหว
  Trend Micro Virus Buster
  ไฟล์:Buster.jpg
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่ออังกฤษ Busterkun
  ชื่อไทย บัสเตอร์คุง
  เป็นตัวแทนของ Trend Micro Virus Buster
  เพิ่มเติม ลักษณะนิสัยเหมือนกับด็อกเตอร์นอร์ตัน (ลามก) ชอบแอบดูรูปร่างของสาวๆ โอเอสตัง เปรียบเทียบกับการสแกนไวรัสของโปรแกรม บัสเตอร์คุงแอบชอบเอกซ์พีตังอยู่


  McAfee Antivirus
  [[ภาพ:|190px|]]
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่ออังกฤษ Mcafee-tan
  ชื่อไทย แมคคาฟีตัง
  เป็นตัวแทนของ McAfee Antivirus
  เพิ่มเติม เธอเป็นที่ยอมรับมากในหมู่เพื่อนๆ ตัวละครโปรแกรมป้องกันไวรัส เพราะความที่มีเสน่ห์แบบผู้ใหญ่ของเธอ
  Mozilla Thunderbird
  [[ภาพ:|340px|]]
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่ออังกฤษ Thunderbird-tan
  ชื่อไทย ทันเดอร์เบิร์ดตัง
  เป็นตัวแทนของ Mozilla Thunderbird
  เพิ่มเติม เธอเป็นเพื่อนสนิทกับไฟร์ฟอกซ์ตัง แต่ว่ายังไม่ดังเท่าสีและรูปแบบของชุดเธอ มาจากโลโก้ของทันเดอร์เบิร์ด


  Microsoft Outlook
  [[ภาพ:|180px|]]
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่ออังกฤษ Outlook-tan
  ชื่อไทย เอ๊าท์ลุคตัง
  เป็นตัวแทนของ Microsoft Outlook
  บริษัทผู้พัฒนา Microsoft
  เพิ่มเติม เอ๊าท์ลุคตัง ทำหน้าที่ส่งจดหมายให้กับพวกโอเอสตัง แล้วคอยลบจดหมายอันตราย  Web browser • search engine

  มาสคอตที่ออกแบบมาเป็นตัวแทนของเว็ปบราวเซอร์ และเซิรจ์เอนจิน


  Mozilla Firefox
  ไฟล์:Firefox ko.jpg
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่ออังกฤษ Firefox-tan
  ชื่อไทย ไฟร์ฟอกซ์ตัง
  เป็นตัวแทนของ Mozilla Firefox
  เพิ่มเติม เธอไม่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับโอเอสตัง แต่เป็นโมเอะซิลล่า (Moezilla) ซึ่งเป็นมาจากการผสมคำว่า โมเอะกับโมซิลล่า เธอเป็นเพื่อนสนิทกับ ทันเดอร์เบิร์ดโกะ
  Google
  ไฟล์:Google tan.jpg
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่ออังกฤษ Google-tan
  ชื่อไทย กูเกิ้ลตัง
  เป็นตัวแทนของ Google's search engine
  เพิ่มเติม กูเกิ้ลตังเป็นตัวละครหายาก เธอจะสวมชุดนักธุรกิจหญิง ใส่กิฟรูปตัวอักศร G บางครั้งจะถือคลิปบอร์ดด้วย


  Malware • etc

  มาสคอตที่อออกแบบมาเป็นตัวแทนของไวรัส และตัวละครอื่นๆ ที่ใช้บนกระดานสนทนา


  Toshiaki
  ไฟล์:Toshiaki.jpg
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่ออังกฤษ Toshiaki
  ชื่อไทย โทชิอากิ
  เป็นตัวแทนของ ชื่อที่ตั้งไว้เป็นค่า default บนกระดานสนทนา Futaba Channel
  รู้จักทั่วไปในนาม master • Anonymous user
  ปรากฏตัวครั้งแรก Futaba Channel
  เพิ่มเติม นิสัยค่อนข้างลามก มักจะโพสข้อความแทะโลมเหล่าโอเอสตัง บนกระดานสนทนาเสมอๆ ในการ์ตูนล้อเลียน โทชิอากิมักจะพยายามมอมเหล้า เหล่าโอเอสตังเพื่อหาโอกาส ลวนลามพวกเธอ
  Virus computer
  ไฟล์:Virutan.jpg
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่ออังกฤษ Virus-tan
  ชื่อไทย ไวรัสตัง
  เป็นตัวแทนของ ไวรัสคอมพิวเตอร์ทุกชนิด
  รู้จักทั่วไปในนาม Virus-tan • Viru-tan


  Wikipedia
  Wikipe-tan's past, now and future.png
  ข้อมูลทั่วไป
  ชื่ออังกฤษ Wikipe-tan
  ชื่อไทย วิกิพีตัง
  เป็นตัวแทนของ Wikipedia
  ผู้ออกแบบ Kasuga (ญี่ปุ่น)
  ปรากฏตัวครั้งแรก Futaba Channel 8 มกราคม 2006
  เพิ่มเติม วิกิพีตังมีแนวคิดมาจากโอเอสตัง ได้รับการออกแบบมาเป็นตัวแทนของวิกิพีเดีย ใช้เพื่อเป็นมาสคอตของโครงการวิกิการ์ตูน และต่อต้านการก่อกวนวิกิพีเดีย มีน้องสาวอีกสองคน คือ โควทตัง และ คอมมอนตัง ซึ่งเป็นตัวแทนของวิกิโควทและวิกิคอมมอน แต่เนื่องจากไม่มีความต้องการใช้งานเป็นมาสคอตจึงพบเห็นไม่บ่อยนัก  Mafuyu project

  Mafuyu Project
  Mafuyu projectComplete articlesTemplateMinor editMajor editIncomplete articlesData baseContact UserExperiment


  Complete articles

  Template

  Minor edit

  Major edit

  Incomplete articles

  Data base

  contact user

  ผู้ใช้:Serinผู้ใช้:Manopผู้ใช้:octahedron80ผู้ใช้:2Tผู้ใช้:Piggy417ผู้ใช้:Thanyakijผู้ใช้:PaePaeผู้ใช้:Kuruniผู้ใช้:Passawuthผู้ใช้:Kinkku Ananasผู้ใช้:Sry85ผู้ใช้:Portalianผู้ใช้:Chuansin

  Experiment

  วิกิพีเดีย:การแก้ไขหน้าแม่แบบ:ธงสีที่ใช้ในเว็บวิกิพีเดีย:แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อวิกิพีเดีย:กล่องผู้ใช้วิกิพีเดีย:รู้ไหมว่าผู้ใช้:Mafuyu/กระบะทรายแม่แบบ:กล่องข้อมูล ปีศาจวิกิพีเดีย:กระบะทรายการเขียนคำทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่นแม่แบบ:ความหมายอื่นแม่แบบ:เรื่องจากข่าวตัวละครจากเรื่อง คุณครูจอมเวท เนกิมะ!แม่แบบ:สารบัญแม่แบบ:CategoryTOCแม่แบบ:กล่องท้ายเรื่องใหม่Wikipe-tan