ผู้ใช้:LoveVanPersie

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  th-0ผู้ใช้คนนี้ไม่เข้าใจภาษาไทย หรือเข้าใจด้วยความยากลำบาก
  This user does not understand Thai
  or understands with difficulties.
  en-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับพื้นฐาน
  This user can contribute with a basic level of English.
  zhผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่
  這個用戶的母語中文
  这个用户的母语中文