ผู้ใช้:Fvasconcellos

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  วิกิพีเดีย:บาเบล
  enผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่
  This user is a native speaker of English.
  ptผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาแม่
  Este usuário tem como língua materna o português.
  th-0ผู้ใช้คนนี้ไม่เข้าใจภาษาไทย หรือเข้าใจด้วยความยากลำบาก
  This user does not understand Thai
  or understands with difficulties.
  ผู้ใช้ตามภาษา