ผู้ใช้:BotKung/สถานะภาพ/27 กันยายน 2010

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

  27 กันยายน 2010[แก้]

  วันที่ ผู้แก้ไขล่าสุด ผู้อัปโหลด สัญญาอนุญาต ภาพ คำอธิบายโดยย่อ
  27/9/2010 22:35:05 BotKung ผู้จัดการ การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:การจัดการเรียน (11).jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = www.minhajislam.hi5.com
  27/9/2010 22:35:03 BotKung ผู้จัดการ การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:หัวซอง.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = www.minhajislam.hi5.com
  27/9/2010 22:35:00 BotKung ผู้จัดการ การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:สอ(กลาง)01.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = www.minhajislam.hi5.com
  27/9/2010 17:30:28 Xiengyod Xiengyod สัญญาอนุญาต ไฟล์:Flag-TH-ADMF.png ธงแสดงยศจอมพลเรือ ตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522
  27/9/2010 17:30:23 Xiengyod Xiengyod สัญญาอนุญาต ไฟล์:Flag-TH-AM.png ธงแสดงยศพลอากาศโท ตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522
  27/9/2010 17:29:42 Xiengyod Xiengyod สัญญาอนุญาต ไฟล์:Flag-TH-ACDR.png ธงแสดงยศพลอากาศจัตวา ตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522
  27/9/2010 17:29:39 Xiengyod Pi@k สัญญาอนุญาต ไฟล์:Flag of NATO.svg ธงนาโต
  27/9/2010 17:29:35 Xiengyod Pitt สัญญาอนุญาต ไฟล์:Flag of ASEAN.svg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = Vectorized by Commons:User:Madden from http://www.aseansec.org/7095.htm
  27/9/2010 17:28:37 Xiengyod Pongsak ksm การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:Fine Arts Department seal.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://job.ocsc.go.th/images/officer/cal03.jpg
  27/9/2010 17:28:33 Xiengyod Yuktanan สัญญาอนุญาต ไฟล์:Ensign.gif ธงประจำจังหวัดเพชรบุรี
  27/9/2010 17:28:26 Xiengyod Vasavasti การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:Engtu.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://www.engr.tu.ac.th/
  27/9/2010 17:28:22 Xiengyod Wonton2ton สัญญาอนุญาต ไฟล์:Engnu.jpg http://www.eng.nu.ac.th/page1-4.htm
  27/9/2010 17:28:18 Xiengyod Xiengyod สัญญาอนุญาต ไฟล์:Emblem of PCC Phitsanulok.jpg ตราประจำโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จาก http://www.pccpl.ac.th/pccpl/index.php?option=com_content&task=section&id=5&Itemid=38
  27/9/2010 17:28:15 Xiengyod Xiengyod สัญญาอนุญาต ไฟล์:Emblem of National Defence College (Thailand).gif ตราราชการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาพจาก http://www.thaindc.org/
  27/9/2010 17:26:44 Xiengyod Xiengyod สัญญาอนุญาต ไฟล์:Emblem of Ministry of Labour (Thailand).png เครื่องหมายราชการแห่งกระทรวงแรงงาน ภายในรูปวงกลมมีรูปเทพบดีถือพระขรรค์รักษาความเป็นธรรมอยู่กลาง พระหัตถ์ขวาประสาทพร เทวดาอยู่เบื้องซ้ายถือม้วนสาราเปรียบเหมือนนายจ้าง และเทวดาเบื้องซ้ายถือผึ่งและดิ่ง เปรียบเหมือนลูกจ้าง ทั้งสามองค์เหาะลอยเปล่งรัศมีอยู่เหนือลายเมฆ หมายถึงความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันทุกฝ่าย เพื่อความเจริญก้าวหน้าในกิจการงานอันมีประสิทธิภาพของชาติ
  27/9/2010 17:26:24 Xiengyod Xiengyod สัญญาอนุญาต ไฟล์:Emblem of KKU.png ตราราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นรูปพระธาตุพนม สถิตเหนือขอนไม้แก่น ซึ่งสลักเป็นชื่อมหาวิทยาลัย ที่ด้านข้างมีเทพยดาอัญเชิญมิ่งมงคลประทานแก่สถาบัน พื้นหลังแบ่งเป็น 3 ช่อง มีความหมายถึง คุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ ได้แก่
  27/9/2010 17:26:21 Xiengyod ScorpianPK สัญญาอนุญาต ไฟล์:Egmu.jpg แหล่งที่มา : http://www.mu-autotech.org/pic/egmu.jpg
  27/9/2010 17:26:16 Xiengyod ScorpianPK สัญญาอนุญาต ไฟล์:EGKULogo.png แหล่งที่มา : http://eng.kps.ku.ac.th/about/history/index.htm
  27/9/2010 17:26:12 Xiengyod Pongsak ksm การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:Dra thai.jpg http://www.dra.go.th/main.php?filename=a1
  27/9/2010 17:25:55 Xiengyod Pongsak ksm การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:Doh.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://job.ocsc.go.th/images/officer/com05.jpg
  27/9/2010 17:25:51 Xiengyod Pongsak ksm สัญญาอนุญาต ไฟล์:Dld thailand.jpg http://www.dld.go.th/info/organization/history.php
  27/9/2010 17:25:03 Xiengyod Vasavasti การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:Denttu.gif {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://www.dentistry.tu.ac.th/Dentistry/Pase%2001.htm
  27/9/2010 17:24:59 Xiengyod Wonton2ton สัญญาอนุญาต ไฟล์:Dentnu.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://www.thaidentfac.org/abtt/article.php?nid=73
  27/9/2010 17:24:56 Xiengyod Yuktanan สัญญาอนุญาต ไฟล์:DaimonCity.JPG {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://www.phetchaburicity.go.th/
  27/9/2010 17:24:51 Xiengyod Pongsak ksm การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:DPT logo.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://job.ocsc.go.th/images/officer/pol06.jpg
  27/9/2010 17:24:48 Xiengyod Pongsak ksm การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:DOL Logo.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://www.dol.go.th/personnel/images/medias/personnel/jpeg/logo_land.jpg
  27/9/2010 17:24:44 Xiengyod Pongsak ksm การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:DMR logo.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://job.ocsc.go.th/images/officer/NAT04.jpg
  27/9/2010 17:24:40 Xiengyod Sphome การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:DIP.png {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = www.dip.go.th
  27/9/2010 17:24:37 Xiengyod Medecember สัญญาอนุญาต ไฟล์:DGR-logo.gif {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://www.dgr.go.th
  27/9/2010 17:23:41 Xiengyod Mda สัญญาอนุญาต ไฟล์:Coat of arms of Sabah.jpg
  27/9/2010 17:23:35 Xiengyod ScorpianPK สัญญาอนุญาต ไฟล์:Burapha.jpg * แหล่งที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/185/974.PDF
  27/9/2010 17:22:45 Xiengyod Xiengyod สัญญาอนุญาต ไฟล์:Coat of arms of Saint Vincent and Granadines.gif {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://www.gov.vc/Govt/api1/aboutsvg.html
  27/9/2010 17:21:44 Xiengyod Octahedron80 การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:Coat of arms of Tokelau.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Tokelau.jpg
  27/9/2010 17:21:39 Xiengyod Watcharakorn สัญญาอนุญาต ไฟล์:Coat of arms of South Africa.svg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://www.gcis.gov.za/services/govt/corpid.pdf
  27/9/2010 17:21:31 Xiengyod Mda สัญญาอนุญาต ไฟล์:Coat of arms of Penang.jpg
  27/9/2010 17:21:28 Xiengyod Mda สัญญาอนุญาต ไฟล์:Coat of arms of Pahang.jpg
  27/9/2010 17:20:21 122.154.14.18 Mda สัญญาอนุญาต ไฟล์:Coat of Arms of Sarawak.png
  27/9/2010 17:18:18 Xiengyod Mda สัญญาอนุญาต ไฟล์:Coat of arms of Johor.jpg
  27/9/2010 17:18:12 Xiengyod Wonton2ton สัญญาอนุญาต ไฟล์:Chulahos.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา =
  27/9/2010 17:18:07 Xiengyod Plughome การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:COSCI SWU.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://blog.spu.ac.th/spufcontent5/2008/09/19/
  27/9/2010 17:18:02 Xiengyod Falconknight สัญญาอนุญาต ไฟล์:Catc-logo-no-background.gif
  27/9/2010 17:17:58 Xiengyod Looknarm สัญญาอนุญาต ไฟล์:CUSRI logo.jpg {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม
  27/9/2010 17:17:54 Xiengyod Yuktanan สัญญาอนุญาต ไฟล์:Cha-Am.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://www.cha-amcity.com/tassaban2.htm
  27/9/2010 17:16:12 Xiengyod ZenithZealotry สัญญาอนุญาต ไฟล์:CMU Logo.png {{nonfreeimage
  27/9/2010 17:15:46 Xiengyod ScorpianPK สัญญาอนุญาต ไฟล์:CIE TUlogo.jpg
  27/9/2010 17:15:08 Xiengyod Xiengyod สัญญาอนุญาต ไฟล์:Boromrajawong Yai.png ธงบรมราชวงศ์ใหญ่ สำหรับหมายพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชชนนี
  27/9/2010 17:15:01 Xiengyod ผู้จัดการ สัญญาอนุญาต ไฟล์:Arulogo1.jpg http://www.aru.ac.th
  27/9/2010 17:14:56 Xiengyod Zambo สัญญาอนุญาต ไฟล์:Admincourt-emblem.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://learners.in.th/file/pawarit_wiramethaphan/Admincourt.jpg
  27/9/2010 17:14:50 Xiengyod A300-600st สัญญาอนุญาต ไฟล์:AggieKUKPS.jpg
  27/9/2010 17:14:42 Xiengyod Elixer สัญญาอนุญาต ไฟล์:AHSNU.jpg สัญลักษณ์ประจำคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  27/9/2010 17:14:29 Xiengyod Rintarat สัญญาอนุญาต ไฟล์:78.jpg
  27/9/2010 17:13:27 Xiengyod Guckiiz สัญญาอนุญาต ไฟล์:Bhudda.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา =
  27/9/2010 17:12:06 Xiengyod Boat sks12 สัญญาอนุญาต ไฟล์:00230 0.gif {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = ปกสมุด
  27/9/2010 17:11:33 Xiengyod Withak การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:.. docs .. up news 2010-05-26logo pi 2553.png {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = www.pi.ac.th
  27/9/2010 17:11:29 Xiengyod Xiengyod สัญญาอนุญาต ไฟล์:1stEngineer.jpg ตราสัญลักษณ์กองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ ภาพจากเว็บไซต์ส่วนตัวของร้อยโททัญพิสิษฐ์ ผ่องใส ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายยุทธการ กองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
  27/9/2010 17:11:21 Xiengyod YURi สัญญาอนุญาต ไฟล์:001.gif ตราสัญลักษณ์โดยอนุญาตของกรมศิลปากร
  27/9/2010 17:11:17 Xiengyod Thongdee สัญญาอนุญาต ไฟล์:2009-11-18 111658.png
  27/9/2010 17:06:36 Xiengyod Jo Shigeru การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:CVh911.png {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://www.navy.mi.th/cvh911/past.html
  27/9/2010 16:44:51 Kuruni Kuruni สัญญาอนุญาต ไฟล์:Nyarkocover.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = เว็บไซต์ของสำนักพิมพ์
  27/9/2010 12:35:00 BotKung Sususu22 การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:Airport link thailand.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://hilight.kapook.com/img_cms2/other/3D8U3606.jpg
  27/9/2010 11:51:21 Boxtron Boxtron การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:GhowitD2.jpg
  27/9/2010 11:50:25 Boxtron Boxtron การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:Dlogo2.jpg
  27/9/2010 11:47:10 Boxtron Boxtron การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:Rmonk2.jpg
  27/9/2010 11:43:26 Boxtron Boxtron การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:Dlogo.jpg ตราสัญลักษณ์โรงเรียนดงตาลวิทยา
  27/9/2010 11:41:23 Stelios Stelios การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:Carabao6.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = www.carabao2524.com
  27/9/2010 11:39:15 บรบือวิทยาคาร บรบือวิทยาคาร การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:อาคาร.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://jalbum.net/browse/user/album/714009/
  27/9/2010 11:35:05 BotKung Boxtron การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:Rmonk.jpg หลวงพ่อรอด
  27/9/2010 11:35:00 BotKung Boxtron การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:GhowitD.jpg จากรูปถ่าย
  27/9/2010 11:25:06 บรบือวิทยาคาร บรบือวิทยาคาร การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:ตรา.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://gpa1.moe.go.th/10JuneSend/report/ViewSchool.asp?xSchId=10440801
  27/9/2010 11:07:11 บรบือวิทยาคาร บรบือวิทยาคาร การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:ป้ายทางเข้าโรงเรียน.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://jalbum.net/browse/user/album/714009/
  27/9/2010 10:52:47 บรบือวิทยาคาร บรบือวิทยาคาร การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:วาปี.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://gpa1.moe.go.th/10JuneSend/report/ViewSchool.asp?xSchId=10440901
  27/9/2010 10:20:36 Stelios Stelios การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:Paocarabao.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = www.kreenjairadio.com
  27/9/2010 09:45:57 Stelios Stelios การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:Carabaosoloalbum.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = www.carabao.net
  27/9/2010 09:38:17 Stelios Stelios การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:Keo1.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = www.keocarabao.blogspot.com
  27/9/2010 09:15:10 Nechigawara Nechigawara การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:Cha zt thechildren team.png {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา = http://websunday.net/
  27/9/2010 00:42:43 Ittarus Ittarus การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ไฟล์:Get up beautiful.jpg {{nonfreeimage เว็บไซต์ที่มา =