ผู้ใช้:2T/Sandbox3

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระนาม พระนามเมื่อประสูติ ราชสกุล พระบิดา พระมารดา พระชายา/สวาีมี ประสูติ สิ้นชีพิตักษัย อายุ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ แก้ว สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก พระราชชนนีหยก เจ้าขรัวเงิน พ.ศ. 2342 60 ปีเศษ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดี |สา | |สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก |พระราชชนนีหยก |พระอินทรรักษา (เสม) | |พ.ศ. 2342 |70 ปีเศษ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช |ทองด้วง | |สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก |พระราชชนนีหยก | |พ.ศ. 2279 |พ.ศ. 2352 |73 ปี
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท |บุญมา | |สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก |พระราชชนนีหยก| |พ.ศ. 2287 |พ.ศ. 2346 |60 ปี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนรินทรเทวี |กุ | |สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก |น้องพระราชชนนีหยก |กรมหมื่นนรินทรพิทักษ์ |พ.ศ. 2303 (ประมาณ) |พ.ศ. 2370 |67 ปี เศษ
สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี |นาก | |พระชนกทอง |พระชนนีสั้น |พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช |พ.ศ. 2280 |พ.ศ. 2369 |89 ปี
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศร์ กรมพระราชวังบวรสถานภิมุข |ทองอิน | |พระอินทรรักษา (เสม)|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดี| |พ.ศ. 2289 |พ.ศ. 2349 |60 ปี
สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี |เจ้าฟ้าบุญรอด | |เจ้าขรัวเงิน |สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ |พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย |พ.ศ. 2310 |พ.ศ. 2379 |69 ปี

รัชกาลที่ ๑[แก้]

ในรัชกาลที่ ๑ ทรงมีพระราชโอรสพระราชธิดาที่มีพระชันษายืน คือ

พระนาม พระมารดา ปีประสูติ ปีสิ้นพระชนม์ พระชันษา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงพลับ เจ้าจอมมารดาคุ้ม 2328 2409 82
กรมพระรามอิศเรศ เจ้าจอมมารดาเพ็งใหญ่ 2332 2397 66
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงมณฑา เจ้าจอมมารดานิ่ม 2333 2404 72
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เจ้าจอมมารดาจุ้ย 2333 2396 64
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยวงศ์ เจ้าจอมมารดานวล 2334 2396 63
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงฉิมพลี เจ้าจอมมารดางิ้ว 2334 2400 67

พระราชนัดดา[แก้]

รัชกาลที่ 1 ทรงมีพระราชนัดดาที่มีพระชันษายืนคือ

พระนาม เพศ พระบิดา พระมารดา ปีประสูติ ปีสิ้นพระชนม์ พระชันษา
หม่อมเจ้าร้าย อินทรางกูร ชาย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทับทิม กรมหมื่นอินทรพิพิธ 2359 2431 73
หม่อมเจ้าสวน อินทรางกูร ชาย กรมหมื่นอินทรพิพิธ 2363 2432 69
หม่อมเจ้าถนอม อินทรางกูร ชาย กรมหมื่นอินทรพิพิธ หลัง 2363 ก่อน 2447
หม่อมเจ้าขาว ทัพพะกุล หญิง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทับ กรมหมื่นจิตรภักดี ไม่มีข้อมูล 2453 มากกว่า 85
หม่อมเจ้ามาลี (คันธรส) หญิง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคันธรส กรมหมื่นศรีสุเรนทร์ 2353 2420 68
หม่อมเจ้าใหญ่ สุริยกุล หญิง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยา กรมพระรามอิศเรศ ก่อน 2362 2448 มากกว่า 86
หม่อมเจ้าหนู สุริยกุล ชาย กรมพระรามอิศเรศ 2362 มากกว่า 84
หม่อมเจ้าพยอม สุริยกุล หญิง กรมพระรามอิศเรศ ก่อน 2374 2452 มากกว่า 78
หม่อมเจ้าหรีด สุริยกุล หญิง กรมพระรามอิศเรศ 2374 2434 61
หม่อมเจ้าเสงี่ยม สุริยกุล หญิง กรมพระรามอิศเรศ 2380 2459 81
หม่อมเจ้าสงสาร สุริยกุล หญิง กรมพระรามอิศเรศ ก่อน 2384 2446 มากกว่า 62
หม่อมเจ้าลม้าย สุริยกุล หญิง กรมพระรามอิศเรศ 2384 2460 77
หม่อมเจ้าสุ่ม สุริยกุล หญิง กรมพระรามอิศเรศ 2387 2457 71
หม่อมเจ้าหนู สุริยกุล ชาย กรมพระรามอิศเรศ 2390 2462 73
หม่อมเจ้าจำเริญ สุริยกุล ชาย กรมพระรามอิศเรศ 2391 2462 71
หม่อมเจ้าเป้า สุริยกุล หญิง กรมพระรามอิศเรศ 2394 2463 70
หม่อมเจ้าดาว ฉัตรกุล หญิง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉัตร กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ 2357 2420 64
หม่อมเจ้าแห ฉัตรกุล หญิง กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ 2359 2428 70
หม่อมเจ้าเป้า ฉัตรกุล หญิง กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ 2359 2443 84
หม่อมเจ้ากลิ่น ฉัตรกุล หญิง กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ 2360 2449 89
หม่อมเจ้าสาลี ฉัตรกุล หญิง กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ 2362 2438 77
หม่อมเจ้าเรไร ฉัตรกุล หญิง กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ 2365 2445 81
หม่อมเจ้าขจร ฉัตรกุล หญิง กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ 2369 2449 80
หม่อมเจ้านิล ฉัตรกุล ชาย กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ 2370 2429 60
หม่อมเจ้าบรรจง ฉัตรกุล หญิง กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ 2371 2439 68
หม่อมเจ้าสุบรรณ ฉัตรกุล ชาย กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ หลัง 2384 2445 60
หม่อมเจ้ากลาง ฉัตรกุล ชาย กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ หลัง 2384 2445 60
หม่อมเจ้ารอง (หม่อมเจ้าพระญาณวราภรณ์) ชาย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยวงศ์ กรมหลวงพิเศษศรีสวัสดิสุขวัฒนวิไชย 2359 2422 64
หม่อมเจ้าจีบ ชาย กรมหลวงพิเศษศรีสวัสดิสุขวัฒนวิไชย หลัง 2359 2442
หม่อมเจ้ากรุง พึ่งบุญ ชาย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไกรสร กรมหลวงรักษ์รณเรศ 2366 2431 66
หม่อมเจ้าน้อย ดารากร ชาย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดารากร กรมหมื่นศรีสุเทพ 2375 2434 60
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรสุเทพ ชาย กรมหมื่นศรีสุเทพ 2387 2454 68
หม่อมเจ้าโกสุมภ์ ดารากร ชาย กรมหมื่นศรีสุเทพ 2455 มากกว่า 64
หม่อมเจ้าใหญ่ ดวงจักร หญิง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดวงจักร กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์ 2357 2421 65
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ ชาย กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์ 2361 2428 68
หม่อมเจ้าสังวาล ดวงจักร หญิง กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์ 2362 2439 78
หม่อมเจ้าสุบรรณ ดวงจักร ชาย กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์ 2373 2442 70
หม่อมเจ้าสุวรรณ สุทัศน์ ชาย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทัศน์ กรมหมื่นไกรสรวิชิต 2358 2419 61
หม่อมเจ้าอรชร สุทัศน์ หญิง กรมหมื่นไกรสรวิชิต 2375 2457 83
หม่อมเจ้าอินทนิน สุทัศน์ หญิง กรมหมื่นไกรสรวิชิต หลัง 2375 2445
หม่อมเจ้าโมรา สุทัศน์ ชาย กรมหมื่นไกรสรวิชิต ก่อน 2384 2444
หม่อมเจ้าสุธารศ สุทัศน์ หญิง กรมหมื่นไกรสรวิชิต ก่อน 2384 2449
หม่อมเจ้าสุรามฤตย์ สุทัศน์ ชาย กรมหมื่นไกรสรวิชิต ก่อน 2384 2453

หมายเหตุ - พระราชนัดดาที่ประสูติจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ดูที่ พระราชโอรส พระราชธิดาในรัชกาลที่ 2

รัชกาลที่ ๒[แก้]

ในรัชกาลที่ ๒ ทรงมีพระราชโอรสพระราชธิดาที่มีพระชันษายืน คือ

พระนาม พระมารดา ปีประสูติ ปีสิ้นพระชนม์ พระชันษา
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมสมเด็จพระศรีสุราลัย 2330 2394 65
กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์ เจ้าจอมมารดาน้อยระนาด 2348 2419 73
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแม้นเขียน เจ้าจอมมารดาลูกจันทร์เล็ก 2366 2456 90
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงยี่สุ่น เจ้าจอมมารดาเหมใหญ่ 2332 2412 81
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงปุก เจ้าจอมมารดาสั้น 2335 2416 81
กรมพระยาเดชาดิศร เจ้าจอมมารดานิ่ม 2336 2402 67
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงส้มจีน เจ้าจอมมารดาเกด 2336 2408 72
กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ เจ้าจอมมารดาศิลา 2337 2399 62
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าใย เจ้าจอมมารดาอิน 2338 2406 68
กรมพระพิทักษเทเวศร์ เจ้าจอมมารดาศิลา 2341 2406 65
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงอินทนิล เจ้าจอมมารดาศิลา 2347 2415 69
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระศรีสุริเยนทร์ 2347 2411 65
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงสายสมร เจ้าจอมมารดาเลี้ยง 2351 2414 64
กรมหลวงวงศาธิราชสนิท เจ้าจอมมารดาปรางใหญ่ 2351 2414 63
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขัตติยา เจ้าจอมมารดาพะวา 2352 2416 65
กรมหลวงวรศักดาพิศาล เจ้าจอมมารดาเอม 2355 2431 76
กรมพระยาบำราบปรปักษ์ สมเด็จพระราชชายานารี เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี 2362 2429 67

พระราชนัดดา[แก้]

รัชกาลที่ 2 ทรงมีพระราชนัดดาที่มีพระชันษายืนคือ

พระนาม เพศ พระบิดา พระมารดา ปีประสูติ ปีสิ้นพระชนม์ พระชันษา
หม่อมเจ้าเล็ก กล้วยไม้ หญิง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากล้วยไม้ กรมหมื่นสุนทรธิบดี 2360 2443 84
หม่อมเจ้าสวาสดิ์ กล้วยไม้ หญิง กรมหมื่นสุนทรธิบดี 2364 2448 85
หม่อมเจ้าลออ กล้วยไม้ หญิง กรมหมื่นสุนทรธิบดี 2364 2443 79
หม่อมเจ้าบัน กล้วยไม้ ชาย กรมหมื่นสุนทรธิบดี 2366 2432 67
หม่อมเจ้าลออ กล้วยไม้ หญิง กรมหมื่นสุนทรธิบดี 2364 2443 79
หม่อมเจ้าหนู กุสุมา ชาย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากุสุมา กรมหมื่นเสพสุนทร 2368 2434 67
หม่อมเจ้าสำลี เดชาติวงศ์ ชาย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามั่ง กรมพระยาเดชาดิศร 2368 2431 64
หม่อมเจ้าสวัสดี เดชาติวงศ์ ชาย กรมพระยาเดชาดิศร 2370 2434 65
หม่อมเจ้าวิไลย เดชาติวงศ์ หญิง กรมพระยาเดชาดิศร 2370 2431 62
หม่อมเจ้าประไภย พนมวัน หญิง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพนมวัน กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ ก่อน 2362 2444 82
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชิดเชื้อพงศ์ ชาย กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ 2362 2422 60
หม่อมเจ้าเจียก พนมวัน ชาย กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ หลัง 2362 2449 60
หม่อมเจ้าลมุน กุญชร หญิง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากุญชร กรมพระพิทักษเทเวศร์ ก่อน 2369 2430 61
หม่อมเจ้าเฉลิม กุญชร หญิง กรมพระพิทักษเทเวศร์ 2399 2465 67
หม่อมเจ้าสาลิกา (นก) หญิง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านก ก่อน 2374 2441 มากกว่า 67
หม่อมเจ้าลิ้นจี่ (นก) หญิง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านก ก่อน 2374 2439 มากกว่า 65
หม่อมเจ้าเกียรติ (นก) หญิง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านก 2374 2455 82
หม่อมเจ้าแห เรณุนันท์ หญิง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเรณู 2385 2469 85
หม่อมเจ้าแห เรณุนันท์ หญิง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเรณู 2385 2469 85
หม่อมเจ้าเจริญเนตร เรณุนันท์ หญิง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเรณู หลัง 2385 2469
หม่อมเจ้าประดับ นิยมิศร หญิง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเนียม ก่อน 2369 2441 มากกว่า 72
หม่อมเจ้าวนิดา นิยมิศร หญิง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเนียม 2369 2434 66
หม่อมเจ้าสุดสวาดิ์ ไพฑูรย์ หญิง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไพฑูรย์ กรมหมื่นสนิทนเรนทร์ 2389 2475 87
หม่อมเจ้าวิลัย มหากุล หญิง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโต กรมหลวงมหิศวรินทรามเรศ 2369 2439 71
หม่อมเจ้าปรานี มหากุล ชาย กรมหลวงมหิศวรินทรามเรศ หลัง 2379 2445
หม่อมเจ้าใหญ่ ชุมแสง ชาย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมแสง กรมหลวงสรรพศิลป์ปรีชา ก่อน 2382 2456 มากกว่า 74
หม่อมเจ้าอำนวยวงศ์ ชุมแสง หญิง กรมหลวงสรรพศิลป์ปรีชา 2382 2462 81
หม่อมเจ้าเปล่ง ชุมแสง ชาย กรมหลวงสรรพศิลป์ปรีชา 2402 2476 74
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ ชาย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านวม กรมหลวงวงศาธิราชสนิท 2388 2455 68
หม่อมเจ้าสนิท สนิทวงศ์ หญิง กรมหลวงวงศาธิราชสนิท 2390 2472 83
หม่อมเจ้าเกษร สนิทวงศ์ หญิง กรมหลวงวงศาธิราชสนิท 2390 2452 62
หม่อมเจ้ากระจ่าง สนิทวงศ์ หญิง กรมหลวงวงศาธิราชสนิท 2391 2475 85
หม่อมเจ้ากระลำภัก สนิทวงศ์ หญิง กรมหลวงวงศาธิราชสนิท 2400 2468 69
หม่อมเจ้าผอบ สนิทวงศ์ หญิง กรมหลวงวงศาธิราชสนิท 2402 2463 62
หม่อมเจ้าเชย สนิทวงศ์ หญิง กรมหลวงวงศาธิราชสนิท 2402 2467 66
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราช ชาย กรมหลวงวงศาธิราชสนิท 2411 2482 71
พระวรวงศ์เธอ พระองค์สนิทพงศ์พัฒนเดช ชาย กรมหลวงวงศาธิราชสนิท 2413 2481 64
หม่อมเจ้าสวัสดิ์ นิลรัตน ชาย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิลรัตน กรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา 2401 2475 75
หม่อมเจ้าจำรัส นิลรัตน หญิง กรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา 2410 2476 67
หม่อมเจ้าสอิ้ง อรุณวงศ์ หญิง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวงศ์ กรมหลวงวรศักดาพิศาล 2390 2456 67
หม่อมเจ้าทัศนา อรุณวงศ์ หญิง กรมหลวงวรศักดาพิศาล 2405 2471 67
หม่อมเจ้านารีรัตน์ กปิตถา หญิง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากปิตถา กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์ 2392 2454 63
หม่อมเจ้าเพ็ญจันทร์ กปิตถา หญิง กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์ 2405 2473 68
หม่อมเจ้าเนตร อาภรณกุล ชาย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอาภรณ์ 2388 2456 69
หม่อมเจ้าเผือก อาภรณกุล ชาย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอาภรณ์ 2388 2449 61
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรีดา ชาย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปราโมช กรมขุนวรจักรธรานุภาพ 2378 2457 80
หม่อมเจ้าเมาลี ปราโมช หญิง กรมขุนวรจักรธรานุภาพ 2396 2466 71
หม่อมเจ้าดำรง ปราโมช ชาย กรมขุนวรจักรธรานุภาพ 2399 2465 67
หม่อมเจ้าคอย ปราโมช หญิง กรมขุนวรจักรธรานุภาพ 2400 2483 84
หม่อมเจ้ากรรมสิทธิ์ ปราโมช ชาย กรมขุนวรจักรธรานุภาพ 2408 2471 63
หม่อมเจ้าไขศรี ปราโมช หญิง กรมขุนวรจักรธรานุภาพ 2409 2496 86
หม่อมเจ้ามารศรี ปราโมช หญิง กรมขุนวรจักรธรานุภาพ 2410 2470 61
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ ชาย กรมขุนวรจักรธรานุภาพ 2414 2482 68
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลังการ ชาย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ 2404 2479 65

หมายเหตุ

  • พระราชนัดดาที่ประสูติจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ดูที่ พระราชโอรส พระราชธิดาในรัชกาลที่ 3
  • พระราชนัดดาที่ประสูติจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดูที่ พระราชโอรส พระราชธิดาในรัชกาลที่ 4

รัชกาลที่ ๓[แก้]

ในรัชกาลที่ ๓ ทรงมีพระราชโอรสพระราชธิดาที่มีพระชันษายืน คือ

พระนาม พระมารดา ปีประสูติ ปีสิ้นพระชนม์ พระชันษา
กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร เจ้าจอมมารดาทรัพย์ 2361 2439 79
กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ เจ้าจอมมารดาคล้าย 2369 2446 77
กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ์ เจ้าจอมมารดาสัมฤทธิ์ 2370 2435 67
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดวงเดือน เจ้าจอมมารดาสุดใหญ่ 2354 2414 60
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแสงจันทร์ เจ้าจอมมารดาสุดใหญ่ 2359 2421 62
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุบงกช เจ้าจอมมารดาน้อยลาว 2360 2424 64
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสงี่ยม เจ้าจอมมารดาจัน 2358 2432 74
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากินรี เจ้าจอมมารดาฉิม 2362 2437 75
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉวีวรรณ เจ้าจอมมารดาฉิม 2365 2429 64
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจามรี เจ้าจอมมารดาปุก สนธิรัตน์ 2369 2432 63
กรมหลวงวรเสรฐสุดา เจ้าจอมมารดาอึ่ง กัลยาณมิตร 2371 2450 80

พระราชนัดดา[แก้]

รัชกาลที่ 3 ทรงมีพระราชนัดดาที่มีพระชันษายืนคือ

พระนาม เพศ พระบิดา พระมารดา ปีประสูติ ปีสิ้นพระชนม์ พระชันษา
พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมชื่น หญิง สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ หม่อมกิ่ม 2377 2336 60
หม่อมเจ้าประสงค์สรร ศิริวงศ์ หญิง กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ หม่อมกิ่ม 2380 2456 77
หม่อมเจ้าสารพัดเพ็ชร์ ศิริวงศ์ หญิง กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ หม่อมกิ่ม 2380 2443 66
พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรรณราย หญิง กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ หม่อมกิ่ม 2381 2457 76
หม่อมเจ้าอ่าง โกเมน หญิง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกเมน กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์ 2383 2459 77
หม่อมเจ้าอ่าง โกเมน หญิง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกเมน กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์ 2383 2459 77
หม่อมเจ้าเมฆิน คเนจร ชาย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคเนจร กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์ 2388 2462 75
หม่อมเจ้าราษี คเนจร หญิง กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์ 2388 2463 76
หม่อมเจ้าแดง คเนจร ชาย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้างอนรถ 2393 2459 66
หม่อมเจ้าใหญ่ ลดาวัลย์ หญิง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลดาวัลย์ กรมหมื่นภูมินทรภักดี ก่อน 2385 2452 มากกว่า 67
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณนิภาคุณากร ชาย กรมหมื่นภูมินทรภักดี 2385 2444 60
หม่อมเจ้าพิศวง ลดาวัลย์ หญิง กรมหมื่นภูมินทรภักดี 2392 2470 78
หม่อมเจ้าทับทิม ลดาวัลย์ หญิง กรมหมื่นภูมินทรภักดี 2397 2465 69
หม่อมเจ้าสารภี ลดาวัลย์ หญิง กรมหมื่นภูมินทรภักดี 2399 2473 74
หม่อมเจ้าเพิ่ม ลดาวัลย์ ชาย กรมหมื่นภูมินทรภักดี 2402 2478 77
พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา หญิง กรมหมื่นภูมินทรภักดี เจ้าจอมมารดาจีน 2406 2472 66
หม่อมเจ้าพร้อม ลดาวัลย์ ชาย กรมหมื่นภูมินทรภักดี 2412 2498 86
หม่อมเจ้าระเบียบ ชุมสาย ชาย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมสาย กรมขุนราชสีหวิกรม ก่อน 2383 2450 มากกว่า 67
หม่อมเจ้ามาลีวัณ ชุมสาย หญิง กรมขุนราชสีหวิกรม 2383 2467 85
หม่อมเจ้าจำรัส ชุมสาย หญิง กรมขุนราชสีหวิกรม ก่อน 2387 2457 มากกว่า 60
หม่อมเจ้าประภา ชุมสาย หญิง กรมขุนราชสีหวิกรม 2387 2455 69
หม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย ชาย กรมขุนราชสีหวิกรม 2390 2468 78
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ ชาย กรมขุนราชสีหวิกรม 2394 2477 83
หม่อมเจ้ายุภา ปิยากร หญิง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปียก 2395 2462 68
หม่อมเจ้าดุษดี อุไรพงศ์ หญิง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุไร กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ 2393 2456 64
หม่อมเจ้าเปีย อุไรพงศ์ ชาย กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ 2403 2469 66
หม่อมเจ้าพรประสิทธิ์ อรณพ ชาย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรรณพ กรมหมื่นอุดมรัตนราษี 2403 2443 60
หม่อมเจ้ามณฑา สุบรรณ หญิง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุบรรณ กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล 2399 2463 65
หม่อมเจ้าโกสุมภ์ สิงหรา หญิง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหรา กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ 2391 2462 72
หม่อมเจ้าวัชรินทร์ สิงหรา ชาย กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ 2393 2462 70
หม่อมเจ้าประสานศรัพท์ สิงหรา หญิง กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ 2400 ก่อน 2467 67
หม่อมเจ้าภุชงค์ ชมพูนุท (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์) ชาย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมพูนุท กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ 2402 2480 78
หม่อมเจ้าโสตถิผล ชมพูนุท ชาย กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ 2431 2505 75
หม่อมเจ้าชนม์เจริญ ชมพูนุท ชาย กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ 2434 2506 72

รัชกาลที่ ๔[แก้]

ในรัชกาลที่ ๔ ทรงมีพระราชโอรสพระราชธิดาที่มีพระชันษายืน คือ

พระนาม พระมารดา ปีประสูติ ปีสิ้นพระชนม์ พระชันษา
กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชชนนี 2402 2471 69
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรรณราย 2406 2490 84
กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา 2401 2466 65
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา 2405 2498 93
กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา 2408 2478 70
สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี เจ้าคุณจอมมารดาสำลี 2404 2470 66
กรมหลวงทิพยรัตนกิริฎกุลินี เจ้าคุณจอมมารดาสำลี 2407 2501 94
กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ เจ้าจอมมารดาแพ 2399 2467 68
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เจ้าจอมมารดาแพ 2403 2464 61
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เจ้าจอมมารดาพึ่ง 2400 2465 65
กรมหลวงอดิศรอุดมเดช เจ้าจอมมารดาจันทร์ 2398 2468 70
กรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ์ เจ้าจอมมารดาเที่ยง 2395 2474 80
กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร เจ้าจอมมารดาเที่ยง 2399 2474 75
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากนกวรรณเลขา เจ้าจอมมารดาเที่ยง 2400 2461 62
กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป เจ้าจอมมารดาเที่ยง 2404 2478 74
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแขไขดวง เจ้าจอมมารดาเที่ยง 2406 2472 66
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางค์ เจ้าจอมมารดาเที่ยง 2409 2493 84
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภัศร เจ้าจอมมารดาเกษ 2397 2469 73
กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ เจ้าจอมมารดากลิ่น 2398 2468 70
กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เจ้าจอมมารดาสังวาลย์ 2399 2467 68
กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ เจ้าจอมมารดาสังวาลย์ 2400 2462 62
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากาญจนากร เจ้าจอมมารดาสังวาลย์ 2406 2475 70
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี เจ้าจอมมารดาหรุ่น 2400 2476 76
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาณีรัตนกัญญา เจ้าจอมมารดาแก้ว 2400 2478 78
กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา จอมมารดาโหมด 2403 2475 72
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านารีรัตนา เจ้าจอมมารดาดวงคำ 2404 2468 64
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี เจ้าจอมมารดาดวงคำ 2408 2505 96
กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ เจ้าจอมมารดาเขียน 2404 2474 70
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เจ้าจอมมารดาชุ่ม 2405 2486 82
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านงคราญอุดมดี เจ้าจอมมารดาเพ็ง 2405 2474 70
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุษบันบัวผัน เจ้าจอมมารดาห่วง 2406 2482 76

พระราชนัดดา[แก้]

รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชนัดดาที่มีพระชันษายืนคือ

พระนาม เพศ พระบิดา พระมารดา ปีประสูติ ปีสิ้นพระชนม์ พระชันษา คู่สมรส
หม่อมเจ้าฉลาดลบเลอสรรค์ กมลาศน์ ชาย กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร หม่อมวาศน์ 2428 2503 75
หม่อมเจ้าศุขปรารภ กมลาศน์ ชาย กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร หม่อมวาศน์ 2433 2500 67
หม่อมเจ้าหญิงถวิลถาร กมลาศน์ หญิง กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร หม่อมวาศน์ 2435 2510 75
หม่อมเจ้าพรปรีชา กมลาศน์ ชาย กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร หม่อมส้มจีน 2432 2503 71
หม่อมเจ้าหญิงฉวีประภา กมลาศน์ หญิง กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร หม่อมไป๋ 2432 2519 87
หม่อมเจ้าหญิงนภมณี กมลาศน์ หญิง กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร หม่อมไป๋ 2433 2528 95
หม่อมเจ้าหญิงดัชนี กมลาศน์ หญิง กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร 2431 2511 80
หม่อมเจ้ากลั่นแกล้วสินธุ์ กมลาศน์ ชาย กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร 2436 2506 70
หม่อมเจ้าปฏิภาณว่อง กมลาศน์ ชาย กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร 2439 2506 67
หม่อมเจ้าถ่องวิทยา กมลาศน์ ชาย กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร 2439 2506 67
หม่อมเจ้าหญิงบุญราษี กมลาศน์ หญิง กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร 2444 2534 90
หม่อมเจ้าปรีชาพล กมลาศน์ ชาย กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร 2448 2506 58
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช ชาย กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ หม่อมสุภาพ 2420 2496 76 เจ้าหญิงทิพวัน ณ เชียงใหม่
เจ้าหญิงบัวนวล ณ เชียงใหม่
หม่อมเจ้าผจงรจิตร์ กฤดากร
หม่อมเจ้าเสรษศิริ กฤดากร ชาย กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ หม่อมสุภาพ 2423 2500 77 หม่อมสนิท หม่อมผอบ
หม่อมเจ้าสุริยประภา รพีพัฒน์
หม่อมพ้อง
หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร ชาย กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ หม่อมสุภาพ 2426 2514 88 เจ้าหญิงศรีพรหมา ณ น่าน
หม่อมเจ้าอมรทัต กฤดากร ชาย กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ หม่อมสุภาพ 2429 2495 66 หม่อมพร้อยสุพิณ บุนนาค
หม่อมอู๊ด
หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร ชาย กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ หม่อมแช่ม 2438 2510 72 หม่อมเจ้ารัสสาทิศ สวัสดิวัตน์
หม่อมเจ้าชิดชนก กฤดากร ชาย กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ หม่อมแช่ม 2447 2541 94 หม่อมเจ้าฤดีวรวรรณ วรวรรณ
หม่อมหลวงต่อ ชุมสาย
หม่อมเจ้าหญิงผจงรจิตร์ กฤดากร หญิง กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ หม่อมเจิม 2426 2524 98 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม ชาย กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ หม่อมเพิ่ม 2419 2475 60
หม่อมเจ้าสโมสรเกษม เกษมศรี ชาย กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ หม่อมละม้าย 2445 2532 87 หม่อมเจ้าแขไขจรัสศรี เทวกุล
หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี ชาย กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ หม่อมเจ้าประสานศัพท์ สิงหรา 2429 2506 77
หม่อมเจ้าวัฒยากร เกษมศรี ชาย กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ หม่อมสอน 2438 2517 79
หม่อมเจ้าหญิงวงศ์แข เกษมศรี หญิง กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ หม่อมสอน 2445 2539 94 หม่อมเจ้านิวัทธวงศ์ เกษมสันต์
หม่อมเจ้าสมภพ เกษมศรี ชาย กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ หม่อมแช่ม 2434 2506 72 หม่อมเยื้อน
หม่อมเจ้าหญิงอุทัยพงศ์ เกษมศรี หญิง กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ หม่อมเชื้อ 2439 2500 61 หม่อมเจ้าสืบศุขสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ
หม่อมเจ้าอธิพรพงศ์ เกษมศรี ชาย กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ หม่อมแหวน 2441 2507 66
หม่อมเจ้าบุญโสลกเกษม เกษมศรี ชาย กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ หม่อมแหวน 2458 2540 82
หม่อมเจ้าหญิงเกษมเสาวภา เกษมศรี หญิง กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ หม่อมแหวน 2457 2545 88
หม่อมเจ้าหญิงจรัสโฉม เกษมสันต์ หญิง กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ 2419 2516 97
หม่อมเจ้าชายทัศโนภาส เกษมสันต์ ชาย กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ 2421 2508 87
หม่อมเจ้าหญิงพโยมมาลย์ เกษมสันต์ หญิง กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ 2422 2514 92
หม่อมเจ้าหญิงอังสุมาลย์ เกษมสันต์ หญิง กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ 2423 2509 86
หม่อมเจ้าชายโชติรส เกษมสันต์ ชาย กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ 2424 2484 60 หม่อมเจ้าพวงสนธิสุวรรณ ทองแถม
หม่อมเจ้าชายเจริญสุขโสภาคย์ เกษมสันต์ ชาย กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ 2429 2517 88
หม่อมเจ้าหญิงสลักษณา เกษมสันต์ หญิง กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ 2430 2525 95
หม่อมเจ้าหญิงจันทรจำรัส เกษมสันต์ หญิง กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ 2434 2525 91
หม่อมเจ้าชายมนูญศิริ เกษมสันต์ ชาย กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ 2434 2512 78
หม่อมเจ้าหญิงประไพพิมพ์ เกษมสันต์ หญิง กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ 2435 2530 95
หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์ ชาย กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ 2437 2517 80
หม่อมเจ้าหญิงวิมลมาศ เกษมสันต์ หญิง กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ 2437 2539 102
หม่อมเจ้านิวัทธวงศ์ เกษมสันต์ ชาย กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ 2438 2507 69 หม่อมเจ้าวงศ์แข เกษมศรี
หม่อมเจ้าชายเกียรติประวัติ เกษมสันต์ ชาย กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ 2438 2503 65 เจ้าหญิงลำเจียก ณ ลำพูน
หม่อมเจ้าชายบุญะฤทธิ์ เกษมสันต์ ชาย กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ 2440 2514 76
หม่อมเจ้าหญิงวรรณวิจิตร เกษมสันต์ หญิง กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ 2441 2535 94
หม่อมเจ้าหญิงพงศ์พิศมัย เกษมสันต์ หญิง กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ 2441 123 (ยังทรง
พระชนม์)
หม่อมเจ้าชายลักษณากร เกษมสันต์ ชาย กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ 2445 2520 75 หม่อมเจ้าศรีสอางค์นฤมล วรวรรณ
หม่อมเจ้าชายพรพิพัฒน์ เกษมสันต์ ชาย กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ 2447 2528 81
หม่อมเจ้าชายภัคยพันธ์ เกษมสันต์ ชาย กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ 2447 2548 101
หม่อมเจ้าชายสันตวงศ์ เกษมสันต์ ชาย กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ 2450 2511 61
หม่อมเจ้าหญิงไตรทิพย์สุดา เกษมสันต์ หญิง กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ 2452 112 (ยังทรง
พระชนม์)
หม่อมเจ้าหญิงอรอำไพ เกษมสันต์ หญิง กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ 2452 112 (ยังทรง
พระชนม์)
หม่อมเจ้าชายคงเกษม เกษมสันต์ ชาย กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ 2454 2525 71
หม่อมเจ้าชายวิสุทธิเกษม เกษมสันต์ ชาย กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ 2457 2524 67
หม่อมเจ้าชายเปรมประสิทธิ์ เกษมสันต์ ชาย กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ 2462 2542 80
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี หญิง กรมหลวงพิชิตปรีชากร หม่อมสุ่น 2417 2481 64 กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล หญิง กรมพระจักรพรรดิพงษ์ หม่อมราชวงศ์สว่าง ศิริวงศ์ 2408 2506 78
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดรุณวัยวัฒน์ ชาย กรมพระจักรพรรดิพงษ์ หม่อมจีบ 2423 2519 86
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงมาลิศเสาวรส หญิง กรมพระจักรพรรดิพงษ์ หม่อมพลัด 2426 2514 88
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทศศิริวงศ์ ชาย กรมพระจักรพรรดิพงษ์ หม่อมหลวงผาด ปาลกะวงศ์ 2427 2490 63
หม่อมเจ้าคัสตาวัส จักรพันธุ์ ชาย กรมหมื่นอนุวัตรจาตุรนต์ หม่อมหวน บุนนาค 2449 2526 77
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ชาย กรมหมื่นอนุวัตรจาตุรนต์ หม่อมจำรัส ปิยะวัตร 2452 2536 84
หม่อมเจ้าลุอิสาณ์ จักรพันธุ์ (ดิศกุล) หญิง กรมหมื่นอนุวัตรจาตุรนต์ หม่อมหวน บุนนาค 2453 2437 84
หม่อมเจ้าหญิงดวงแก้ว จักรพันธุ์ หญิง กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์ หม่อมราชวงศ์สุข ไพฑูรย์ 2439 2507 68
หม่อมเจ้าแววจักร์ จักรพันธุ์ ชาย กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์ หม่อมราชวงศ์สุข ไพฑูรย์ 2441 2507 66
หม่อมเจ้าหญิงลำนักเนตร จักรพันธุ์ (ชัยชิตาธร) หญิง กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์ หม่อมลิ้นจี่ 2442 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
หม่อมเจ้าเสรฐพันธุ์ จักรพันธุ์ ชาย กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์ หม่อมราชวงศ์สุข ไพฑูรย์ 2443 2518 75
หม่อมเจ้าหญิงวัลย์วิเชียร จักรพันธุ์ หญิง กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์ หม่อมราชวงศ์สุข ไพฑูรย์ 2444 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
หม่อมเจ้าเวียนขวา จักรพันธุ์ ชาย กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์ หม่อมลิ้นจี่ 2446 2529 83
หม่อมเจ้าเจตนาธร จักรพันธุ์ ชาย กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์ หม่อมลำใย 2450 2525 75
หม่อมเจ้าหญิงอรอุษา จักรพันธุ์ (นันทชนก) หญิง กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์ หม่อมลำใย 2452 2510 58
หม่อมเจ้าหญิงอภิลาช จักรพันธุ์ (นันทมานพ, คงแช่มดี) หญิง กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์ หม่อมโป๊ 2458 2541 83
หม่อมเจ้าอัชฌา จักรพันธุ์ ชาย กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์ หม่อมลำใย 2459 2541 82
หม่อมเจ้าการวิก จักรพันธุ์ ชาย กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์ หม่อมโป๊ 2450 2545 95
หม่อมเจ้าจิตรการ จักรพันธุ์ ชาย กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์ หม่อมลิ้นจี่ 2460 2534 74
หม่อมเจ้าประดิษฐาน จักรพันธุ์ ชาย กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์ หม่อมโป๊ 2464 2545 81
หม่อมเจ้าหญิงจิตต์จง จักรพันธุ์ (ณ ลำพูน) หญิง กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์ หม่อมลำใย 2465 2528 63
หม่อมเจ้าหญิงส่งรัศมี จักรพันธุ์ (สวัสดิ์-ชูโต) หญิง กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์ หม่อมลำใย 2469 2545 76
หม่อมเจ้าเฉลิมศรีจันทรทัต จันทรทัต ชาย กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา หม่อมราชวงศ์แข กุญชร 2438 2507 69
หม่อมเจ้าจันทรศิริปริวัตร จันทรทัต ชาย กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา หม่อมอาบ 2445 2518 73
หม่อมเจ้าศศวินทุวิศาล จันทรทัต ชาย กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา หม่อมอาบ 2460 2527 67
หม่อมเจ้าหญิงโสมกานดา จันทรทัต (ภาษวัธน์) หญิง กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา หม่อมอาบ 2461 103 (ยังทรง
พระชนม์)
หม่อมเจ้าประโลมจิตร จิตรพงศ์ หญิง กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ หม่อมราชวงศ์โต งอนรถ 2448 2513 65
หม่อมเจ้าดวงจิตร จิตรพงศ์ หญิง กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ หม่อมราชวงศ์โต งอนรถ 2451 2548 96
หม่อมเจ้ายาใจ จิตรพงศ์ ชาย กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ หม่อมราชวงศ์โต งอนรถ 2453 2539 86
หม่อมเจ้าเพลารถ จิตรพงศ์ ชาย กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ หม่อมราชวงศ์โต งอนรถ 2457 2537 80
หม่อมเจ้าหญิงกรณิกา จิตรพงศ์ หญิง กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ หม่อมราชวงศ์โต งอนรถ 2456 108 (ยังทรง
พระชนม์)
หม่อมเจ้าสฤษดิเดช ชยางกูร ชาย กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป หม่อมเอี่ยม 2424 2498 74
หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์ ชยางกูร ชาย กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป หม่อมเอี่ยม 2429 2512 83
หม่อมเจ้าหญิงพักตรพิสุทธิ์ ชยางกูร หญิง กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป หม่อมบัว 2434 2508 74
หม่อมเจ้าหญิงผุดผ่องพรรณ ชยางกูร หญิง กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป หม่อมพร้อม 2436 2507 71
หม่อมเจ้าหญิงพิศเพี้ยนแขไข ชยางกูร หญิง กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป หม่อมพร้อม 2440 2523 83
หม่อมเจ้าลักษณาเลิศ ชยางกูร ชาย กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป หม่อมละม้าย 2439 2518 79
หม่อมเจ้าประเสริฐศรี ชยางกูร ชาย กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป หม่อมละม้าย 2442 2534 97
หม่อมเจ้ามงคลอุดม ชยางกูร ชาย กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป หม่อมละม้าย 2446 2518 72
หม่อมเจ้าหญิงประไพพงศ์ ชยางกูร หญิง กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป หม่อมถม 2450 2538 88
หม่อมเจ้าวงษ์มหิป ชยางกูร ชาย กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป หม่อมถม 2452 2530 78
หม่อมเจ้าหญิงทิพยลักษณสุดา ชยางกูร หญิง กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป หม่อมถม 2454 2532 78
หม่อมเจ้าหญิงโสภาเพียงจันทร์ ชยางกูร หญิง กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป หม่อมถม 2455 2524 70
หม่อมเจ้าจุฬาไชย ชยางกูร ชาย กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป หม่อมศรี บุญยมาลิก 2462 2534 72
หม่อมเจ้าวราชัย ชยางกูร ชาย กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป หม่อมศรี บุญยมาลิก 2470 94 (ยังทรง
พระชนม์)
หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร ชาย กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป หม่อมแหวนศุลี บุญยมาลิก 2467 97 (ยังทรง
พระชนม์)
หม่อมเจ้าหญิงอุทัยเที่ยง ชยางกูร หญิง กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป หม่อมแหวนศุลี บุญยมาลิก 2473 94 (ยังทรง
พระชนม์)
หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร ชาย กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป หม่อมแหวนศุลี บุญยมาลิก 2475 89 (ยังทรง
พระชนม์)
หม่อมเจ้าประสบประสงค์ ชุมพล ชาย กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ หม่อมเจริญ 2426 2509 83
หม่อมเจ้าหญิงจงใจถวิล ชุมพล หญิง กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ หม่อมเจริญ 2429 2512 83
หม่อมเจ้าอุปลีสาณ ชุมพล ชาย กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ หม่อมเจียงคำ (ธิดาท้าวสุรินทรชมภู) 2442 2517 75
หม่อมเจ้ากมลีสาน ชุมพล ชาย กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ หม่อมเจียงคำ 2449 2521 72
หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร ชุมพล หญิง กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ หม่อมบุญยืน (ธิดาท้าวไชยบุตร) 2440 2523 83
หม่อมเจ้าธานีเสิกสงัด ชุมพล ชาย กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ หม่อมบุญยืน 2445 2524 79
หม่อมเจ้าชมิยบุตร ชุมพล ชาย กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ หม่อมคำเมียง 2452 2547 95
หม่อมเจ้าชุมปกบุตร์ ชุมพล ชาย กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ หม่อมปุก 2461 2544 83
หม่อมเจ้าหญิงสุภาภรณ์ ไชยันต์ หญิง กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย หม่อมน้อย ยุกตะเสวี 2426 2501 75
หม่อมเจ้าหญิงภิรมย์สงวน ไชยันต์ หญิง กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย หม่อมน้อย ยุกตะเสวี 2430 2520 90
หม่อมเจ้าหญิงประสงค์สม ไชยันต์ หญิง กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย หม่อมกลีบ ชูกะวิโรจน์ 2429 2499 70
หม่อมเจ้าหญิงประดับศักดิ์ ไชยันต์ หญิง กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย หม่อมกลีบ ชูกะวิโรจน์ 2434 2526 92
หม่อมเจ้าหญิงวิมลอรรถ ไชยันต์ หญิง กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย หม่อมเฮียะ ยุกตะเสวี 2441 2518 77
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ชาย กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย หม่อมส้วน ยุกตะเสวี 2442 2502 61
หม่อมเจ้าจุลดิศ ดิศกุล ชาย กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หม่อมเฉื่อย ยมาภัย 2424 2490 66 หม่อมแช่ม เปาโรหิตย์
หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล หญิง กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หม่อมเฉื่อย ยมาภัย 2438 2533 93
หม่อมเจ้าหญิงพิไลยเลขา ดิศกุล หญิง กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หม่อมเฉื่อย ยมาภัย 2440 2528 88
หม่อมเจ้าดิศศานุวัติ ดิศกุล ชาย กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หม่อมเฉื่อย ยมาภัย 2445 2510 65 หม่อมเจ้าลุอิสาณ์ จักรพันธุ์
หม่อมเจ้าหญิงจงจิตรถนอม ดิศกุล หญิง กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หม่อมนวม โรจนดิศ 2429 2521 92
หม่อมเจ้าพิศิษฐ์ดิศพงษ์ ดิศกุล ชาย กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หม่อมลำดวน วสันต์สิงห์ 2448 2509 61 หม่อมสวาสดิ์ เกตุทัต
หม่อมเจ้าพัฒนายุ ดิศกุล หญิง กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หม่อมลำดวน วสันต์สิงห์ 2440 2516 76
หม่อมเจ้าสิวลีวิลาศ ดิศกุล หญิง กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หม่อมลำดวน วสันต์สิงห์ 2443 2535 92
หม่อมเจ้าทักษิณาธร ดิศกุล หญิง กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หม่อมลำดวน วสันต์สิงห์ 2446 2515 69
หม่อมเจ้าสุมณีนงเยาว์ ดิศกุล (วินิจฉัยกุล) หญิง กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หม่อมลำดวน วสันต์สิงห์ 2451 113 (ยังทรง
พระชนม์)
พ.อ.สุวัฒน์ วินิจฉัยกุล
หม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศ ดิศกุล ชาย กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หม่อมแสง ศตะรัต 2452 2519 67 หม่อมลดา อินทรกำแหง
หม่อมเจ้าอัปภัศราภา ดิศกุล หญิง กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หม่อมเจิม สนธิรัตน์ 2446 2524 78 หม่อมเจ้าอนันตรนรไชย เทวกุล
หม่อมเจ้ารัชมาลินี ดิศกุล (ศุขสวัสดิ์) หญิง กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หม่อมเจิม สนธิรัตน์ 2451 2528 77 หม่อมเจ้าธัญญลักษณ์ ศุขสวัสดิ์
หม่อมเจ้ากุมารีเฉลิมลักษณ์ ดิศกุล หญิง กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หม่อมเจิม สนธิรัตน์ 2458 106 (ยังทรง
พระชนม์)
หม่อมเจ้าเพลารถ จิตรพงศ์
หม่อมเจ้านิพัทธ์พันธุดิศ ดิศกุล ชาย กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หม่อมเจิม สนธิรัตน์ 2448 2509 61 หม่อมรำไพ กันตมาระ
หม่อมเจ้าอาชวดิศ ดิศกุล ชาย กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หม่อมเจิม สนธิรัตน์ 2455 2518 64 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตน์บุษบง
หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ชาย กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หม่อมเจิม สนธิรัตน์ 2466 2546 80 หม่อมอรพินท์ อินทรทูต
หม่อมเจ้าหญิงมารยาตรกัญญา ดิศกุล หญิง กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หม่อมแสง ศตะรัตน์ 2445 2549 104
หม่อมเจ้าหญิงพรพิลาศ ดิศกุล (บุนนาค) หญิง กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หม่อมแสง ศตะรัตน์ 2447 2519 72 นายชวน บุนนาค
หม่อมเจ้าหญิงพวงมาศผกา ดิศกุล หญิง กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หม่อมแสง ศตะรัตน์ 2450 2526 76
หม่อมเจ้าหญิงเราหิณาวดี ดิศกุล (กำภู) หญิง กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หม่อมแสง ศตะรัตน์ 2455 2527 72 หม่อมหลวงฉายชื่น กำภู
หม่อมเจ้าหญิงกฤษณาพักตรพิมล ดิศกุล (ศุขสวัสดิ์) หญิง กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หม่อมแสง ศตะรัตน์ 2460 104 (ยังทรง
พระชนม์)
หม่อมเจ้าประสบสุข ศุขสวัสดิ์
หม่อมเจ้ากาฬวรรณดิศ ดิศกุล ชาย กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หม่อมอบ สุขไพบูลย์ 2453 2527 74 หม่อมฉวีทิพย์ หงสนันท์
หม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล ชาย กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หม่อมหลวงใหญ่ อิศรเสนา 2464 2543 79 หม่อมเจ้าภัทรลดา ฉัตรไชย
หม่อมเจ้ากุมารดิศ ดิศกุล ชาย กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หม่อมหยาด กลัมพากร 2471 2532 61 หม่อมอุบลวรรณ เก่งธัญการ
หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ ทวีวงศ์ ชาย กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์ 2419 2496 77
หม่อมเจ้ากาญจนสังกาศ ทวีวงศ์ ชาย กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์ 2422 2495 73
หม่อมเจ้าพงศ์ภูวนารถ ทวีวงศ์ ชาย กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์ 2430 2502 71
หม่อมเจ้าหญิงทราบสิริมาน ทวีวงศ์ หญิง กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์ 2421 2496 75
หม่อมเจ้าหญิงพาณีอนงค์ ทวีวงศ์ หญิง กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์ 2428 2510 82
หม่อมเจ้าหญิงวิลาศกัญญา ทวีวงศ์ ชาย กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์ 2431 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
หม่อมเจ้าทองเติม ทองแถม ชาย กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ หม่อมเจ้าเม้า รองทรง 2435 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
หม่อมเจ้าทองต่อ ทองแถม ชาย กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ หม่อมเจ้าเม้า รองทรง 2436 2501 65
หม่อมเจ้าหญิงทองบรรณาการ ทองแถม หญิง กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ หม่อมเจ้าเม้า รองทรง 2446 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
หม่อมเจ้าพันธุคำนพคุณ ทองแถม ชาย กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ หม่อมเจ้าสุวรรณ รองทรง 2428 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
หม่อมเจ้าหญิงหย่องกาญจนา ทองแถม หญิง กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ หม่อมราชวงศ์เกษรสุมาลี อิศรางกูร 2435 2498 63
หม่อมเจ้าหญิงกนกนารี ทองแถม ชาย กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ หม่อมราชวงศ์นารีนพรัตน์ อิศรางกูร 2437 2511 74
หม่อมเจ้าทองอนุวัติ ทองใหญ่ ชาย กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม หม่อมพริ้ง 2431 2496 65
หม่อมเจ้าหญิงอุไรวรรณ ทองใหญ่ หญิง กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม หม่อมจันทร์ 2431 2520 89
หม่อมเจ้าหญิงสอิ้งมาศ ทองใหญ่ (ภู่เพชรรัตน์) หญิง กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม หม่อมจันทร์ 2434 2515 81
หม่อมเจ้าลายฉลุทอง ทองใหญ่ ชาย กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม หม่อมจันทร์ 2444 2535 90
หม่อมเจ้าไศลทอง ทองใหญ่ ชาย กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม หม่อมนวล 2436 2512 76
หม่อมเจ้าหญิงลำทองแร่ ทองใหญ่ หญิง กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม หม่อมนวล 2439 2527 88
หม่อมเจ้าหญิงสลักทองนูน ทองใหญ่ หญิง กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม หม่อมนวล 2443 2513 70
หม่อมเจ้าทองทูลถวาย ทองใหญ่ ชาย กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม หม่อมนวล 2445 2530 85
หม่อมเจ้าทองประทาศรี ทองใหญ่ ชาย กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม หม่อมนวล 2449 2526 77
หม่อมเจ้าทองคำเปลว ทองใหญ่ ชาย กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม หม่อมนวล 2455 109 (ยังทรง
พระชนม์)
หม่อมเจ้าทองมุ่นใหญ่ ทองใหญ่ ชาย กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม หม่อมเปลี่ยน 2436 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
หม่อมเจ้าหญิงมาลกสุวรรณ ทองใหญ่ หญิง กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม หม่อมเปลี่ยน 2439 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
หม่อมเจ้าหญิงข่ายทองถัก ทองใหญ่ หญิง กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม หม่อมเปลี่ยน 2441 2531 90
หม่อมเจ้าก่องกาญจนา ทองใหญ่ ชาย กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม หม่อมทองสุก 2438 2500 62
หม่อมเจ้าหญิงกรัณฑ์คำ ทองใหญ่ หญิง กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม หม่อมทองสุก 2439 2528 89
หม่อมเจ้าทองแกมแก้ว ทองใหญ่ ชาย กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม หม่อมแก้ว 2449 2533 84
หม่อมเจ้าหญิงอัปสรสมาน เทวกุล (กิติยากร) หญิง กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ หม่อมใหญ่ สุจริตกุล 2420 2482 62
หม่อมเจ้าหญิงบรรสานสนิท เทวกุล หญิง กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ หม่อมใหญ่ สุจริตกุล 2422 2488 66
หม่อมเจ้าหญิงพิจิตรจิราภา เทวกุล หญิง กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ หม่อมใหญ่ สุจริตกุล 2424 2486 62
หม่อมเจ้าสุธาสิโนทัย เทวกุล ชาย กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ หม่อมใหญ่ สุจริตกุล 2425 2509 84
หม่อมเจ้าหญิงจันทรนิภา เทวกุล หญิง กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ หม่อมใหญ่ สุจริตกุล 2427 2488 61
หม่อมเจ้าหญิงทิพรัตนประภา เทวกุล หญิง กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ หม่อมใหญ่ สุจริตกุล 2431 2508 77
หม่อมเจ้าไตรทิพเทพสุต เทวกุล ชาย กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ หม่อมใหญ่ สุจริตกุล 2439 2505 66
หม่อมเจ้าอนันตนรไชย เทวกุล ชาย กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ หม่อมแบบ 2441 2511 70
หม่อมเจ้าสุรวุฒิประวัติ เทวกุล ชาย กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ หม่อมลม้าย 2439 2517 78
หม่อมเจ้าปรีดิเทพย์พงษ์ เทวกุล หญิง กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ หม่อมพุก จันทรเสน 2436 2513 77
หม่อมเจ้าหญิงวงศ์ทิพย์สุดา เทวกุล หญิง กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ หม่อมพุก จันทรเสน 2437 2512 75
หม่อมเจ้านิกรเทวัญ เทวกุล ชาย กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ หม่อมพุก จันทรเสน 2440 2519 79
หม่อมเจ้าหญิงวิไลกัญญา เทวกุล หญิง กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ หม่อมพุก จันทรเสน 2442 2509 67
หม่อมเจ้าหญิงสมรศรีโสภา เทวกุล หญิง กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ หม่อมพุก จันทรเสน 2444 2539 95
หม่อมเจ้าหญิงพวงรัตนประไพ เทวกุล (ชุมพล) หญิง กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ หม่อมพุก จันทรเสน 2447 2542 95
หม่อมเจ้าหญิงแขไขจรัสศรี เทวกุล (เกษมศรี) หญิง กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ หม่อมพุก จันทรเสน 2448 2539 91
หม่อมเจ้าอัศนีฟ่องฟ้า เทวกุล ชาย กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ หม่อมพุก จันทรเสน 2450 2520 70
หม่อมเจ้าหญิงอัจฉราฉวี เทวกุล หญิง กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ หม่อมจันทร์ 2438 2524 86
หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล ชาย กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ หม่อมจันทร์ 2447 2534 87
หม่อมเจ้าโชติสีกฤติกา เทวกุล ชาย กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ หม่อมจันทร์ 2452 2524 72
หม่อมเจ้าเดช นพวงศ์ ชาย กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส 2394 2456 62
หม่อมเจ้าหญิงจันทรประไพ นพวงศ์ หญิง กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส 2395 2474 79
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบงกช (สุประดิษฐ์) หญิง กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส 2385 2456 71
หม่อมเจ้าถนอม นพวงศ์ ชาย กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส ไม่มีข้อมูล 2463 ไม่มีข้อมูล
หม่อมเจ้าหญิงสุหร่าย นพวงศ์ หญิง กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส 2402 2468 64
หม่อมเจ้าหญิงพวงผกา นพวงศ์ หญิง กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส 2405 2482 77
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล หญิง กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช หม่อมแม้น บุนนาค 2435 2500 65
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารำไพประภา หญิง กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช หม่อมเล็ก ยงใจยุทธ 2450 2522 72
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภัสสรวงศ์ ชาย กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช หม่อมเล็ก ยงใจยุทธ 2452 2525 73
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช ชาย กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช หม่อมเล็ก ยงใจยุทธ 2457 2528 71
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชาย กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ หม่อมหลวงต่วนศรี มนตรีกุล 2434 2519 85
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี หญิง กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ หม่อมอินทร์ 2435 2494 59
พระนางเธอลักษมีลาวัณ หญิง กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ หม่อมหลวงตาด มนตรีกุล 2442 2504 62
หม่อมเจ้าศิวากร วรวรรณ ชาย กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ หม่อมหลวงต่วนศรี มนตรีกุล 2434 2503 64
หม่อมเจ้าสกลวรรณากร วรวรรณ ชาย กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ หม่อมผัน 2431 2496 65
หม่อมเจ้าหญิงพรพิมลวรรณ วรวรรณ (รัชนี) หญิง กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ หม่อมผัน 2433 2524 91
หม่อมเจ้าวัลภากร วรวรรณ ชาย กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ หม่อมผัน 2434 2522 88
หม่อมเจ้านิตยากร วรวรรณ ชาย กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ หม่อมผัน 2436 2514 78
หม่อมเจ้าหญิงอรทิพย์ประพันธ์ วรวรรณ (เทวกุล) หญิง กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ หม่อมผัน 2438 2505 67
หม่อมเจ้าสิทธยากร วรวรรณ ชาย กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ หม่อมผัน 2440 2508 68
หม่อมเจ้าไปรมากร วรวรรณ ชาย กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ หม่อมผัน 2441 2519 78
หม่อมเจ้าหญิงบรรเจิดวรรณวรางค์ วรวรรณ (พรหมโยธี) หญิง กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ หม่อมผัน 2445 2528 83
หม่อมเจ้าหญิงอุบลพรรณี วรวรรณ (แคร้บบ์) หญิง กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ หม่อมผัน 2448 2528 80
หม่อมเจ้าหญิงนันทนามารศรี วรวรรณ
(พระนามเดิม หม่อมเจ้าหญิงพิมลวรรณ)
หญิง กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ หม่อมอินทร์ 2439 2510 71
หม่อมเจ้าดุลภากร วรวรรณ ชาย กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ หม่อมอินทร์ 2443 2544 101
หม่อมเจ้าหญิงศรีสอางค์นฤมล วรวรรณ (เกษมสันต์)
(พระนามเดิม หม่อมเจ้าหญิงวัลลีวรินทร์)
หญิง กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ หม่อมอินทร์ 2448 2541 93
หม่อมเจ้าสุวิชากร วรวรรณ ชาย กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ หม่อมบุญ 2439 2511 72
หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ ชาย กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ หม่อมบุญ 2443 2524 81
หม่อมเจ้าหัชชากร วรวรรณ ชาย กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ หม่อมบุญ 2446 2528 82
หม่อมเจ้าวรวีรากร วรวรรณ ชาย กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ หม่อมแช่ม 2443 2509 66
หม่อมเจ้าหญิงฤดีวรวรรณ วรวรรณ (กฤดากร) หญิง กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ หม่อมสุ่น 2454 2550 96
หม่อมเจ้าวัฒนานุวัฒน์ วัฒนวงศ์ ชาย กรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ หม่อมนุ่ม บุนนาค 2464 2547 83
หม่อมเจ้าหญิงรัตนกมล วัฒนวงศ์ หญิง กรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ หม่อมชุ่ม 2461 2550 89
หม่อมเจ้าหญิงนิภา ศรีธวัช หญิง กรมขุนสิริธัชสังกาศ หม่อมอุ่น ทิพย์วัฒน์ 2421 2506 85
หม่อมเจ้าหญิงอาทรถนอม ศรีธวัช หญิง กรมขุนสิริธัชสังกาศ หม่อมอุ่น ทิพย์วัฒน์ 2422 2493 71
หม่อมเจ้าธงชัยสิริพันธ์ ศรีธวัช ชาย กรมขุนสิริธัชสังกาศ หม่อมอุ่น ทิพย์วัฒน์ 2433 2515 82
หม่อมเจ้าชายอนุชาติ ศุขสวัสดิ ชาย กรมหลวงอดิศรอุดมเดช หม่อมขาบ 2415 2471 66
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามนัศสวาสดิ์ หญิง กรมหลวงอดิศรอุดมเดช หม่อมชุ่ม 2419 2495 76
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฎ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์ ชาย กรมหลวงอดิศรอุดมเดช หม่อมขาบ 2423 2495 71
หม่อมเจ้าหญิงศรีสุคนธ์ ศุขสวัสดิ หญิง กรมหลวงอดิศรอุดมเดช หม่อมราชวงศ์เพี้ยน คเนจร 2431 2506 75
หม่อมเจ้าชายพุฒิสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ ชาย กรมหลวงอดิศรอุดมเดช หม่อมเอียด 2433 2506 73
หม่อมเจ้าหญิงรัตจันทร์ ศุขสวัสดิ หญิง กรมหลวงอดิศรอุดมเดช หม่อมแช่ม 2434 2509 75
หม่อมเจ้าชายจัตุรัส ศุขสวัสดิ ชาย กรมหลวงอดิศรอุดมเดช หม่อมนวล 2435 2518 83
หม่อมเจ้าชายสืบศุขสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ ชาย กรมหลวงอดิศรอุดมเดช หม่อมสุ่น 2437 2523 86
หม่อมเจ้าหญิงอุบลเกษร ศุขสวัสดิ (ชยางกูร) หญิง กรมหลวงอดิศรอุดมเดช หม่อมราชวงศ์เพี้ยน คเนจร 2438 2506 68
หม่อมเจ้าชายธัญญลักษณ์ ศุขสวัสดิ ชาย กรมหลวงอดิศรอุดมเดช หม่อมเขียน 2439 2519 80
หม่อมเจ้าชายวงศ์อดิศร ศุขสวัสดิ ชาย กรมหลวงอดิศรอุดมเดช หม่อมสุ่น 2442 2506 62
หม่อมเจ้าหญิงภาธรมณี ศุขสวัสดิ หญิง กรมหลวงอดิศรอุดมเดช หม่อมราชวงศ์เพี้ยน คเนจร 2444 2533 89
หม่อมเจ้าชายกิติเดชขจร ศุขสวัสดิ ชาย กรมหลวงอดิศรอุดมเดช หม่อมสุ่น 2446 2518 72
หม่อมเจ้าชายวรศักดิเดชอุดม ศุขสวัสดิ ชาย กรมหลวงอดิศรอุดมเดช หม่อมเขียน 2447 2524 77
หม่อมเจ้าชายประสมสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ ชาย กรมหลวงอดิศรอุดมเดช หม่อมเขียน 2450 2529 79
หม่อมเจ้าชายพันธ์อดิศร ศุขสวัสดิ ชาย กรมหลวงอดิศรอุดมเดช หม่อมเอียด 2452 2529 77
หม่อมเจ้าชายประสพสุข ศุขสวัสดิ ชาย กรมหลวงอดิศรอุดมเดช หม่อมเจริญ 2454 2528 74
หม่อมเจ้าชายอดิศรานุวงศ์ ศุขสวัสดิ ชาย กรมหลวงอดิศรอุดมเดช หม่อมตี่ 2457 2540 83
หม่อมเจ้าหญิงสุรางค์ศรี โศภางค์ หญิง พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์ หม่อมสาย 2427 2507 80
หม่อมเจ้ามงคลประวัติ สวัสดิกุล ชาย กรมพระสมมตอมรพันธ์ หม่อมเจ้าหญิงจำรัส นิลรัตน์ 2428 2491 63
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี หญิง กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี 2447 2527 79
หม่อมเจ้าโสภณภราไดย สวัสดิวัตน์ ชาย กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี 2446 2514 68
หม่อมเจ้าอรชุนชิษณุ สวัสดิวัตน์ ชาย กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี 2453 2512 59
หม่อมเจ้ายุธิษเฐียร สวัสดิวัตน์ ชาย กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี 2460 2528 68
หม่อมเจ้าเฉลิมศรีสวัสดิวัตน์ สวัสดิวัตน์ ชาย กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ หม่อมลมุน พิศลยบุตร 2441 2507 66
หม่อมเจ้าวิศิษฎ์สวัสดิรักษ์ สวัสดิวัตน์ ชาย กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ หม่อมหุ่น พิศลยบุตร 2442 2531 89
หม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน์ ชาย กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ หม่อมราชวงศ์เงี่ยม สนิทวงศ์ 2443 2510 67
หม่อมเจ้าสวัสดิประดิษฐ์ สวัสดิวัตน์ ชาย กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ หม่อมสุดใจ 2449 2519 70
หม่อมเจ้าพีรยศยุคล สวัสดิวัตน์ ชาย กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ หม่อมเจ้าฉวีวิลัย คัคณางค์ 2450 2519 69
หม่อมเจ้าผ่องผัสมณี สวัสดิวัตน์ (จักรพันธุ์) หญิง กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ หม่อมเจ้าฉวีวิลัย คัคณางค์ 2455 2527 72
หม่อมเจ้ารัสสาทิศ สวัสดิวัตน์ (กฤดากร) หญิง กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ หม่อมเจ้าฉวีวิลัย คัคณางค์ 2452 2539 87
หม่อมเจ้าผ่องศรีวิลัย สวัสดิวัตน์ หญิง กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ หม่อมเจ้าฉวีวิลัย คัคณางค์ 2458 2534 76
หม่อมเจ้าสีดำดำรวง สวัสดิวัตน์ (ชุมพล) หญิง กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ หม่อมเจ้าฉวีวิลัย คัคณางค์ 2461 2533 72
หม่อมเจ้ามัทรีโศภนา สวัสดิวัตน์ หญิง กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ หม่อมเจ้าฉวีวิลัย คัคณางค์ 2462 2545 83
หม่อมเจ้าวิสาขานุจฉวี สวัสดิวัตน์ หญิง กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ หม่อมเจ้าฉวีวิลัย คัคณางค์ 2465 99 (ยังทรง
พระชนม์)
หม่อมเจ้าศกุนตลา สวัสดิวัตน์ หญิง กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ หม่อมเร่ บุนนาค 2454 2524 70
หม่อมเจ้าอุษารดี สวัสดิวัตน์ หญิง กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ หม่อมเร่ บุนนาค 2457 2550 93
หม่อมเจ้าสุเลสลัลเวง สวัสดิวัตน์ หญิง กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ หม่อมเร่ บุนนาค 2459 2542 83
หม่อมเจ้าอมิตดา สวัสดิวัตน์ หญิง กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ หม่อมเร่ บุนนาค 2462 2542 80
หม่อมเจ้ามโนหรา สวัสดิวัตน์ หญิง กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ หม่อมเร่ บุนนาค 2464 2526 62
หม่อมเจ้าอำณอร์สวัสดิ สวัสดิวัตน์ ชาย กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ หม่อมเร่ บุนนาค 2466 2529 63
หม่อมเจ้าบุญทัดสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ชาย กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ หม่อมเร่ บุนนาค 2468 2539 71
หม่อมเจ้านรรยราช สวัสดิวัตน์ ชาย กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ หม่อมเร่ บุนนาค 2470 2546 76
หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ หญิง กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ หม่อมเร่ บุนนาค 2472 92 (ยังทรง
พระชนม์)
หม่อมเจ้าเมรี สวัสดิวัตน์ หญิง กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ หม่อมเร่ บุนนาค 2475 89 (ยังทรง
พระชนม์)
หม่อมเจ้าสุลัภวัลเลง สวัสดิวัตน์ หญิง กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ หม่อมลับ บุนนาค 2459 2540 81
หม่อมเจ้าพันฑูร สวัสดิวัตน์ หญิง กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ หม่อมพงษ์ บุณยรัตพันธุ์ 2473 2545 72
หม่อมเจ้าสถิตย์เสถียร สุประดิษฐ์ ชาย กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร 2392 2473 81
หม่อมเจ้าหญิงจันทร์ สุประดิษฐ์ (นพวงศ์) หญิง กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร 2382 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแก้วกัลยาณี (นพวงศ์) หญิง กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร 2392 2456 64
หม่อมเจ้าสง่างาม สุประดิษฐ์ ชาย กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร 2400 2460 60
หม่อมเจ้าปิยะภักดีนาถ สุประดิษฐ์ ชาย กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร 2400 2471 71
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ชาย กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา หม่อมเอม กุณฑลจินดา 2428 2517 89
หม่อมเจ้าฉัตรมงคล โสณกุล ชาย กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา หม่อมเอม กุณฑลจินดา 2429 2507 78
หม่อมเจ้าสิบพันพารเสนอ โสณกุล ชาย กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา หม่อมเอม กุณฑลจินดา 2437 2528 91
หม่อมเจ้าเสมอภาค โสณกุล ชาย กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา หม่อมเอม กุณฑลจินดา 2438 2522 84
หม่อมเจ้ามูรธาภิเษก โสณกุล ชาย กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา หม่อมเอม กุณฑลจินดา 2445 2526 81
หม่อมเจ้าอภิสิตสมาคม โสณกุล ชาย กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา หม่อมเอม กุณฑลจินดา 2446 2528 82

รัชกาลที่ ๕[แก้]

ในรัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชโอรสพระราชธิดาที่มีพระชันษายืน คือ

พระนาม พระมารดา ปีประสูติ ปีสิ้นพระชนม์ พระชันษา
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี 2424 2487 63
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา เจ้าจอมมารดาชุ่ม ไกรฤกษ์ 2432 2501 67
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาค เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์ย้อย อิศรางกูร 2416 2478 63
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าผ่องประไพ เจ้าจอมมารดา หม่อมราชวงศ์แข พึ่งบุญ 2410 2485 75
กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่อง สนิทวงศ์ 2428 2494 65
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเวศวรสมัย เจ้าจอมมารดาทับทิม 2422 2487 65
กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร เจ้าจอมมารดาทับทิม 2426 2490 64
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาพรรณพิไลย เจ้าจอมมารดาพร้อม 2428 2490 63
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร เจ้าจอมมารดาพร้อม 2434 2525 91
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี เจ้าจอมมารดาเหม อมาตยกุล 2435 2515 80
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิศัยสุริยาภา เจ้าจอมมารดาอ่อน บุนนาค 2432 2506 73

พระราชนัดดา[แก้]

พระนาม เพศ พระบิดา พระมารดา ปีประสูติ ปีสิ้นพระชนม์ พระชันษา
หม่อมเจ้าอมรสมานลักษณ์ กิติยากร ชาย กรมพระจันทบุรีนฤนาถ หม่อมเจ้าอัปสรสมาน เทวกุล 2440 2511 71
หม่อมเจ้าหญิงกมลปราโมทย์ กิติยากร (เทวกุล) หญิง กรมพระจันทบุรีนฤนาถ หม่อมเจ้าอัปสรสมาน เทวกุล 2441 2517 76
หม่อมเจ้าขจรจบกิตติคุณ กิติยากร ชาย กรมพระจันทบุรีนฤนาถ หม่อมเจ้าอัปสรสมาน เทวกุล 2444 2510 66
หม่อมเจ้าหญิงพิบูลย์เบญจางค์ กิติยากร หญิง กรมพระจันทบุรีนฤนาถ หม่อมเจ้าอัปสรสมาน เทวกุล 2445 2512 67
หม่อมเจ้าหญิงทรงอัปสร กิติยากร หญิง กรมพระจันทบุรีนฤนาถ หม่อมเจ้าอัปสรสมาน เทวกุล 2450 2531 81
หม่อมเจ้าหญิงพัฒนคณณา กิติยากร หญิง กรมพระจันทบุรีนฤนาถ หม่อมจอน วิชยาภัย 2446 2509 63
หม่อมเจ้าสมาคม กิติยากร ชาย กรมพระจันทบุรีนฤนาถ หม่อมจอน วิชยาภัย 2448 2531 83
หม่อมเจ้ากิติมตี กิติยากร ชาย กรมพระจันทบุรีนฤนาถ หม่อมจอน วิชยาภัย 2458 2525 67
หม่อมเจ้าโกลิต กิติยากร ชาย กรมพระจันทบุรีนฤนาถ หม่อมละออง วิจารณ์บุตร 2453 2519 66
หม่อมเจ้าหญิงจีริกา กิติยากร หญิง กรมพระจันทบุรีนฤนาถ หม่อมจั่น อินทุเกตุ 2456 2518 62
หม่อมเจ้าจีริดนัย กิติยากร ชาย กรมพระจันทบุรีนฤนาถ หม่อมจั่น อินทุเกตุ 2459 2523 64
หม่อมเจ้าหญิงวินิตา กิติยากร หญิง กรมพระจันทบุรีนฤนาถ หม่อมละเมียด เปลี่ยนประยูร 2456 2541 85
หม่อมเจ้าสุวินิต กิติยากร ชาย กรมพระจันทบุรีนฤนาถ หม่อมละเมียด เปลี่ยนประยูร 2458 2523 65
หม่อมเจ้าหญิงกิติปปียา กิติยากร หญิง กรมพระจันทบุรีนฤนาถ หม่อมละเมียด เปลี่ยนประยูร 2466 98 (ยังทรง
พระชนม์)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หญิง พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ หม่อมหลวงบัว กิติยากร 2475 88 (ยังทรง
พระชนม์)
หม่อมเจ้าหญิงวิมลปัทมราช จิรประวัติ หญิง กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช หม่อมเจ้าประวาศสวัสดี โสณกุล 2442 2508 66
หม่อมเจ้าหญิงนิวาศสวัสดี จิรประวัติ หญิง กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช หม่อมเจ้าประวาศสวัสดี โสณกุล 2443 2519 76
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงสุทธสิริโสภา หญิง กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย หม่อมลออ ศิริสัมพันธ์ 2464 2541 78
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช ชาย กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย หม่อมระวี ไกยานนท์ 2465 2533 68
หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร จุฑาธุช (ชุมพล) หญิง กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ หม่อมบุญยืน ชุมพล 2440 2523 83
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงมยุรฉัตร หญิง กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล 2449 2523 64
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ชาย กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล 2458 2524 66
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร หญิง กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล 2464 100 (ยังทรง
พระชนม์)
หม่อมเจ้าหญิงฉัตรสุดา ณ เชียงใหม่ (รพีพัฒน์, วงศ์ทองศรี) หญิง กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน เจ้าหญิงลดาคำ ณ เชียงใหม่ 2463 2539 76
หม่อมเจ้าหญิงภัทรลดา ดิศกุล หญิง กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน เจ้าหญิงลดาคำ ณ เชียงใหม่ 2467 2551 84
หม่อมเจ้าหญิงกาญจนฉัตร ฉัตรไชย หญิง กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน หม่อมเพี้ยน สุรคุปต์ 2464 2531 67
หม่อมเจ้าสุรฉัตร ฉัตรไชย ชาย กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน หม่อมเผือด พึ่งรักวงศ์ 2472 2536 64
หม่อมเจ้าหญิงเฟื่องฉัตร ฉัตรไชย หญิง กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน หม่อมบัวผัด อินทรสูต 2475 2547 72
หม่อมเจ้าหญิงหิรัญฉัตร ฉัตรไชย หญิง กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน หม่อมจำลอง ชลานุเคราะห์ 2476 2541 65
หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรไชย ชาย กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน หม่อมเอื้อน อรุณทัต 2477 87 (ยังทรง
พระชนม์)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงศิริรัตนบุษบง หญิง กรมพระนครสวรรค์วรพินิต หม่อมเจ้าประสงค์สม ไชยันต์ 2449 2533 84
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงสุทธวงษ์วิจิตร หญิง กรมพระนครสวรรค์วรพินิต หม่อมเจ้าประสงค์สม ไชยันต์ 2450 2546 96
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงพิสิฐสบสมัย หญิง กรมพระนครสวรรค์วรพินิต หม่อมเจ้าประสงค์สม ไชยันต์ 2451 2517 66
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงจุไรรัตนศิริมาน หญิง กรมพระนครสวรรค์วรพินิต หม่อมเจ้าประสงค์สม ไชยันต์ 2452 2543 91
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงจันทรกานตมณี หญิง กรมพระนครสวรรค์วรพินิต หม่อมเจ้าประสงค์สม ไชยันต์ 2455 2520 65
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงอินทุรัตนา หญิง กรมพระนครสวรรค์วรพินิต หม่อมสมพันธ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 2465 99 (ยังทรง
พระชนม์)
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ ชาย กรมพระนครสวรรค์วรพินิต หม่อมสมพันธ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 2466 2546 60
หม่อมเจ้าสีหวิลาส ประวิตร ชาย กรมหลวงปราจิณกิติบดี หม่อมช้อย กัลยาณมิตร 2452 2526 74
หม่อมเจ้าหญิงสวาสดิ์วัฒโนดม ประวิตร หญิง กรมหลวงปราจิณกิติบดี หม่อมช้อย กัลยาณมิตร 2454 2544 90
หม่อมเจ้าหญิงพรรณเพ็ญแข เพ็ญพัฒน์ หญิง กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม หม่อมเจ้าวรรณวิลัย กฤดากร 2448 2517 69
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หญิง กรมหลวงสงขลานครินทร์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2466 2551 84
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชาย กรมหลวงสงขลานครินทร์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2470 93 (ยังทรง
พระชนม์)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ชาย กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล 2453 2538 85
หม่อมเจ้าหญิงพันธุ์สวลี ยุคล (กิติยากร) หญิง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล หม่อมหลวงสร้อยระย้า สนิทวงศ์ 2476 88 (ยังทรง
พระชนม์)
หม่อมเจ้าฐิติพันธ์ ยุคล ชาย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล หม่อมหลวงสร้อยระย้า สนิทวงศ์ 2478 2538 60
หม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล หญิง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล หม่อมหลวงสร้อยระย้า สนิทวงศ์ 2480 84 (ยังทรง
พระชนม์)
หม่อมเจ้าภูริพันธ์ ยุคล ชาย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล หม่อมบุญล้อม 2477 87 (ยังทรง
พระชนม์)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร ชาย กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล 2456 2534 78
หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ชาย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร หม่อมสมเชื้อ ชมเสวี (มุกสิกบุตร) 2479 85 (ยังทรง
พระชนม์)
หม่อมเจ้าหญิงศรีสว่างวงศ์ ยุคล หญิง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร หม่อมทองแถม 2489 75 (ยังทรง
พระชนม์)
หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ชาย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร หม่อมทองแถม 2493 71 (ยังทรง
พระชนม์)
หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล ชาย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร หม่อม Birathong 2494 70 (ยังทรง
พระชนม์)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ชาย กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล 2458 2541 83
หม่อมเจ้ามาลินีมงคล ยุคล (อมาตยกุล) หญิง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา 2483 81 (ยังทรง
พระชนม์)
หม่อมเจ้าหญิงปัทมรังษี ยุคล (เสนาณรงค์) หญิง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา 2484 80 (ยังทรง
พระชนม์)
หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ชาย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา 2485 79 (ยังทรง
พระชนม์)
หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคล ยุคล ชาย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา 2490 74 (ยังทรง
พระชนม์)
หม่อมเจ้านภดลเฉลิมศรี ยุคล ชาย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา 2496 68 (ยังทรง
พระชนม์)
หม่อมเจ้าจันทรจรัสศรี ยุคล หญิง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ หม่อมฟองจันทร์ อินทรทัต 2480 2548 68
หม่อมเจ้าภุมรีภิรมย์ ยุคล หญิง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ หม่อมฟองจันทร์ อินทรทัต 2481 83 (ยังทรง
พระชนม์)
หม่อมเจ้าพิมพ์รำไพ รพีพัฒน์ หญิง กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 2441 2510 69
หม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์ หญิง กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 2442 2521 79
หม่อมเจ้าสุรีย์ประภา รพีพัฒน์ หญิง กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 2444 2513 69
หม่อมเจ้าเพลิงนภดล รพีพัฒน์ ชาย กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 2449 2528 79
หม่อมเจ้าถกลไกรวัล รพีพัฒน์ ชาย กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 2452 2523 71
หม่อมเจ้ารวิพรรณไพโรจน์ รพีพัฒน์ ชาย กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 2455 2531 76
หม่อมเจ้าดวงทิพโชติแจ้งหล้า รพีพัฒน์ หญิง กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 2457 2542 85
หม่อมเจ้าฑิตยาทรงกลด รพีพัฒน์ หญิง กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 2459 105 (ยังทรง
พระชนม์)
หม่อมเจ้าคันธรสรังษี รพีพัฒน์ ชาย กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หม่อมแดง รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 2459 2526 67
หม่อมเจ้ารำไพศรีสอางค์ รพีพัฒน์ หญิง กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หม่อมราชวงศ์สอางค์ ปราโมช 2462 2543 81
หม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต ชาย กรมพระยาชัยนาทนเรนทร หม่อมเอลิซาเบท รังสิต ณ อยุธยา 2456 2533 76
หม่อมเจ้าสนิทประยูรศักดิ์ รังสิต ชาย กรมพระยาชัยนาทนเรนทร หม่อมเอลิซาเบท รังสิต ณ อยุธยา 2460 2538 78
หม่อมเจ้าหญิงจารุลักษณ์กัลยาณี รังสิต หญิง กรมพระยาชัยนาทนเรนทร หม่อมเอลิซาเบท รังสิต ณ อยุธยา 2467 97 (ยังทรง
พระชนม์)
หม่อมเจ้าหญิงสุวภาพเพราพรรณ วุฒิไชย หญิง กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ ดิศกุล 2459 2530 71
หม่อมเจ้าหญิงวุฒิสวาท วุฒิไชย หญิง กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร หม่อมประพันธ์ จาตุรงค์ 2473 91 (ยังทรง
พระชนม์)
หม่อมเจ้าหญิงวุฒิเฉลิม วุฒิไชย หญิง กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร หม่อมประพันธ์ จาตุรงค์ 2477 87 (ยังทรง
พระชนม์)
หม่อมเจ้าหญิงวุฒิวิฑูร วุฒิไชย หญิง กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร หม่อมประพันธ์ จาตุรงค์ 2479 2546 67
หม่อมเจ้ารัศมีสุริยัน สุริยง ชาย กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส หม่อม Juen บุนนาค 2456 2531 75
หม่อมเจ้าทินชาติธำรง สุริยง ชาย กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส หม่อม Chong 2459 2540 81
หม่อมเจ้าหญิงสุริยะนันทนา สุริยง หญิง กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส หม่อม Ren้e Fusco 2456 108 (ยังทรง
พระชนม์)
หม่อมเจ้าโกศลสุริยาทิตย์ สุริยง ชาย กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส หม่อม Reni Fusco 2458 2538 81
หม่อมเจ้าอติวงศ์วิวัสวัสดิ์ สุริยง ชาย กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส หม่อม Reni Fusco 2460 2549 89
หม่อมเจ้าหญิงจารุพัตรา อาภากร (ศุภชลาศัย) หญิง กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ หม่อมกิม 2447 2516 69
หม่อมเจ้าหญิงเริงจิตร์แจรง อาภากร หญิง กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ หม่อมกิม 2448 2536 88

รัชกาลที่ ๖[แก้]

ในรัชกาลที่ ๖ ทรงมีพระราชธิดาที่มีพระชันษายืน คือ

พระนาม พระบิดา พระมารดา ปีประสูติ พระชันษา
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี 2468 95 (ยังทรงพระชนม์)

รัชกาลที่ ๙[แก้]

ในรัชกาลปัจจุบัน มีเจ้านายพระชันษายืน คือ

พระนาม พระชนก พระชนนี ปีประสูติ ปีสวรรคต พระชนมายุ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระชนกชู พระชนนีคำ 2443 2538 95

สายกรมพระยาเทพสุดาวดี และกรมพระราชวังบวรสถานภิมุข[แก้]

พระนาม เพศ พระบิดา พระมารดา ปีประสูติ ปีสิ้นพระชนม์ พระชันษา
พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากระจับ หญิง กรมพระราชวังบวรสถานภิมุข 2315 รัชกาลที่ 4 มากกว่า 79
หม่อมเจ้ารัศมี หญิง กรมพระราชวังบวรสถานภิมุข 2334 2417 84
หม่อมเจ้าใหญ่ หญิง กรมพระราชวังบวรสถานภิมุข 2341 2420 80
หม่อมเจ้าพิกุน หญิง กรมพระราชวังบวรสถานภิมุข 2342 2417 76
หม่อมเจ้าเลื่อน ชาย สมเด็จ เจ้าฟ้ากรมหลวงธิเบศรบดินทร 2321 2386 65
หม่อมเจ้าวัน ชาย กรมหลวงธิเบศรบดินทร ไม่มีข้อมูล 2395
หม่อมเจ้านิรมล นรินทรางกูร หญิง สมเด็จ เจ้าฟ้ากรมหลวงนรินทรรณเรศร์ 2334 2398 64
หม่อมเจ้าดาว นรินทรางกูร หญิง กรมหลวงนรินทรรณเรศร์ 2339 2417 79
หม่อมเจ้าเกษร ปาลกะวงศ์ หญิง พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปาน กรมหมื่นนราเทเวศร์ 2332 2417 86
หม่อมเจ้าหุ่น ปาลกะวงศ์ ชาย กรมหมื่นนราเทเวศร์ 2333 2417 85
หม่อมเจ้าทับทิม ปาลกะวงศ์ หญิง กรมหมื่นนราเทเวศร์ 2337 2418 82
หม่อมเจ้ากลาง ปาลกะวงศ์ ชาย กรมหมื่นนราเทเวศร์ 2338 2419 83
หม่อมเจ้าเล็ก ปาลกะวงศ์ (พระสังวรวรประสาธน์) ชาย กรมหมื่นนราเทเวศร์ ก่อน 2346 หลัง 2426 มากกว่า 80
หม่อมเจ้าเรไร ปาลกะวงศ์ หญิง กรมหมื่นนราเทเวศร์ 2346 2421 76
หม่อมเจ้าปริก ปาลกะวงศ์ หญิง กรมหมื่นนราเทเวศร์ 2348 2427 80
หม่อมเจ้าเสือ ปาลกะวงศ์ ชาย กรมหมื่นนราเทเวศร์ 2349 2420 72
หม่อมเจ้าเอี่ยม ปาลกะวงศ์ ชาย กรมหมื่นนราเทเวศร์ 2350 2419 70
หม่อมเจ้ากลาง ปาลกะวงศ์ ชาย กรมหมื่นนราเทเวศร์ 2352 2421 70
หม่อมเจ้ากลิ่น ปาลกะวงศ์ หญิง กรมหมื่นนราเทเวศร์ 2360 2436 77
หม่อมเจ้าเล็ก ปาลกะวงศ์ หญิง กรมหมื่นนราเทเวศร์ ไม่มีข้อมูล 2436 ไม่มีข้อมูล
หม่อมเจ้าม่วง เสนีวงศ์ หญิง พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแตง กรมหลวงเสนีบริรักษ์ 2349 2421 73
หม่อมเจ้าสิน เสนีวงศ์ ชาย กรมหลวงเสนีบริรักษ์ 2349 2420 72
หม่อมเจ้าวาริน เสนีวงศ์ ชาย กรมหลวงเสนีบริรักษ์ 2353 2422 69
หม่อมเจ้าบาล เสนีวงศ์ ชาย กรมหลวงเสนีบริรักษ์ 2355 2432 78
หม่อมเจ้าเสงี่ยม เสนีวงศ์ หญิง กรมหลวงเสนีบริรักษ์ 2356 2432 77
หม่อมเจ้าเนตร เสนีวงศ์ ชาย กรมหลวงเสนีบริรักษ์ 2358 2421 64
หม่อมเจ้าทัด เสนีวงศ์ (สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดพระเชตุพน) ชาย กรมหลวงเสนีบริรักษ์ 2365 2443 79
หม่อมเจ้าเพิ่ม เสนีวงศ์ ชาย กรมหลวงเสนีบริรักษ์ 2368 2432 64
หม่อมเจ้าปรีดา เสนีวงศ์ ชาย กรมหลวงเสนีบริรักษ์ 2372 2432 61

สายกรมพระศรีสุดารักษ์[แก้]

พระนาม เพศ พระบิดา พระมารดา ปีประสูติ ปีสิ้นพระชนม์ พระชันษา
หม่อมเจ้าหนู เทพหัสดิน หญิง สมเด็จ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ 2329 2408 80
หม่อมเจ้าใหญ่ มนตรีกุล หญิง สมเด็จ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษมนตรี ก่อน 2334 2396 มากกว่า 62
หม่อมเจ้างิ้ว มนตรีกุล หญิง กรมหลวงพิทักษมนตรี ก่อน 2334 2410 มากกว่า 76
หม่อมเจ้าพลับ มนตรีกุล ชาย กรมหลวงพิทักษมนตรี 2335 2421 87
หม่อมเจ้าองุ่น มนตรีกุล หญิง กรมหลวงพิทักษมนตรี 2346 2417 72
หม่อมเจ้าสำอาง มนตรีกุล หญิง กรมหลวงพิทักษมนตรี 2350 2417 68
หม่อมเจ้าประดับ มนตรีกุล หญิง กรมหลวงพิทักษมนตรี หลัง 2350 2438
หม่อมเจ้าพนม มนตรีกุล หญิง กรมหลวงพิทักษมนตรี ก่อน 2354 2445 มากกว่า 91
หม่อมเจ้าโต มนตรีกุล ชาย กรมหลวงพิทักษมนตรี 2354 2417 64
หม่อมเจ้าพลอย มนตรีกุล หญิง กรมหลวงพิทักษมนตรี 2358 2432 75
หม่อมเจ้าหนู มนตรีกุล ชาย กรมหลวงพิทักษมนตรี 2359 2421 63
หม่อมเจ้าพริ้ง มนตรีกุล หญิง กรมหลวงพิทักษมนตรี หลัง 2359 2437
หม่อมเจ้าหรุ่น มนตรีกุล หญิง กรมหลวงพิทักษมนตรี หลัง 2359 2442
หม่อมเจ้าพริ้ง มนตรีกุล หญิง กรมหลวงพิทักษมนตรี หลัง 2359 2437
หม่อมเจ้าเข็ม มนตรีกุล หญิง กรมหลวงพิทักษมนตรี หลัง 2359 2445
หม่อมเจ้าแบบ มนตรีกุล ชาย กรมหลวงพิทักษมนตรี หลัง 2359 ก่อน 2475
หม่อมเจ้าสุด มนตรีกุล หญิง กรมหลวงพิทักษมนตรี 2365 2443 79
หม่อมเจ้าชอุ่ม อิศรางกูร (พระวงศ์เธอ กรมหมื่นเทวานุรักษ์) ชาย สมเด็จ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ 2337 2406 70
หม่อมเจ้าอำพัน อิศรางกูร หญิง กรมขุนอิศรานุรักษ์ 2341 2401 60
หม่อมเจ้าประไภย อิศรางกูร หญิง กรมขุนอิศรานุรักษ์ 2344 2420 77
หม่อมเจ้ามณฑา อิศรางกูร หญิง กรมขุนอิศรานุรักษ์ 2346 2428 83
หม่อมเจ้ามุกดา อิศรางกูร หญิง กรมขุนอิศรานุรักษ์ 2354 2434 81
หม่อมเจ้าหนูหมี อิศรางกูร หญิง กรมขุนอิศรานุรักษ์ 2356 2430 75
หม่อมเจ้าประดับ อิศรางกูร หญิง กรมขุนอิศรานุรักษ์ 2358 2421 64
หม่อมเจ้ากำพร้า อิศรางกูร หญิง กรมขุนอิศรานุรักษ์ หลัง 2358 2441
หม่อมเจ้าหนู อิศรางกูร หญิง กรมขุนอิศรานุรักษ์ 2364 2438 75
หม่อมเจ้าหญิง อิศรางกูร หญิง กรมขุนอิศรานุรักษ์ 2370 2461 91
หม่อมเจ้าสนิท อิศรางกูร ชาย กรมขุนอิศรานุรักษ์ 2371 2462 91
หม่อมเจ้าลม่อม อิศรางกูร หญิง กรมขุนอิศรานุรักษ์ หลัง 2371 2444
หม่อมเจ้าปี่ อิศรางกูร หญิง กรมขุนอิศรานุรักษ์ หลัง 2371 2444 60
หม่อมเจ้าเขียน อิศรางกูร หญิง กรมขุนอิศรานุรักษ์ หลัง 2371 2445
หม่อมเจ้ารัศมี อิศรางกูร หญิง กรมขุนอิศรานุรักษ์ หลัง 2371 2441
หม่อมเจ้าถนอม อิศรางกูร หญิง กรมขุนอิศรานุรักษ์ หลัง 2371 2443
หม่อมเจ้าสวาสดิ์ อิศรางกูร หญิง กรมขุนอิศรานุรักษ์ หลัง 2371 2450
หม่อมเจ้าชุมสาย อิศรางกูร ชาย กรมขุนอิศรานุรักษ์ หลัง 2371 2441
หม่อมเจ้าตุ้ม อิศรางกูร ชาย กรมขุนอิศรานุรักษ์ หลัง 2371 2440


สายบวรราชสกุล[แก้]

สายกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท[แก้]

พระนาม เพศ พระบิดา พระมารดา ปีประสูติ ปีสิ้นพระชนม์ พระชันษา
หม่อมเจ้าอ่ำ อสุนี ชาย พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอสุนี กรมหมื่นเสนีเทพ 2349 2421 73
หม่อมเจ้ากลีบ อสุนี หญิง กรมหมื่นเสนีเทพ 2357 2430 74
หม่อมเจ้าแป้น อสุนี ชาย กรมหมื่นเสนีเทพ ไม่มีข้อมูล 2446 ไม่มีข้อมูล
หม่อมเจ้าหิ่งห้อย อสุนี หญิง กรมหมื่นเสนีเทพ 2377 2439 63
หม่อมเจ้าบุญมาก (มั่ง) หญิง พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามั่ง 2365 2428 64
หม่อมเจ้าทับทิม ปัทมสิงห์ หญิง พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบัว 2367 2433 67
หม่อมเจ้าเนตร ปัทมสิงห์ (หม่อมเจ้าพระศีลวราลังการ) ชาย พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบัว 2377 2457 81
พระวงศ์เธอ พระองค์เจ้ายี่เข่ง (หม่อมเจ้ายี่เข่ง) หญิง พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเพ็ชรหึง ไม่มีข้อมูล 2439 ไม่มีข้อมูล

สายกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์[แก้]

พระนาม เพศ พระบิดา พระมารดา ปีประสูติ ปีสิ้นพระชนม์ พระชันษา
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประยงค์ กรมขุนธิเบศร์บวร ชาย กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ 2334 2400 66
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปาน กรมหมื่นอมรมนตรี ชาย กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ 2337 2412 75
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านัดดา หญิง กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ 2339 2400 61
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขนิษฐา หญิง กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ 2341 2419 79
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพงศ์อิศเรศ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช ชาย กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ 2343 2417 75
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอำพัน หญิง กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ 2346 2424 79
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์ภุมเรศ กรมหมื่นอมเรศรัศมี ชาย กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ 2346 2422 76
หม่อมเจ้าสามจันทร์ บรรยงกะเสนา หญิง กรมขุนธิเบศร์บวร 2374 2465 92
หม่อมเจ้าเวียน บรรยงกะเสนา ชาย กรมขุนธิเบศร์บวร 2395 2445 60
หม่อมเจ้าคลี่ (อมรมนตรี) ชาย พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปาน กรมหมื่นอมรมนตรี 2361 2420 60
หม่อมเจ้าพนมวงษ์ (ปาน) ชาย กรมหมื่นอมรมนตรี ไม่มีข้อมูล 2442 ไม่มีข้อมูล
หม่อมเจ้าแทน (ปาน) ชาย กรมหมื่นอมรมนตรี ไม่มีข้อมูล 2443 ไม่มีข้อมูล
หม่อมเจ้าแพ (ปาน) หญิง กรมหมื่นอมรมนตรี 2365 2429 65
หม่อมเจ้ามรกฎ (ปาน) หญิง กรมหมื่นอมรมนตรี ไม่มีข้อมูล 2429 ไม่มีข้อมูล
หม่อมเจ้ากระจ่าง อิศรเสนา ชาย กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช 2369 2448 80
หม่อมเจ้าจันตรี อิศรเสนา ชาย กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช 2373 2438 66
หม่อมเจ้ามรกฎ (ไม้เทศ) หญิง พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไม้เทศ 2361 2432 72
หม่อมเจ้าอรุณ (ไม้เทศ) หญิง พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไม้เทศ 2363 2434 71
หม่อมเจ้ารศ ภุมริน ชาย พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภุมริน 2371 2438 67
หม่อมเจ้าพับพา (ภุมเรศ) หญิง พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภุมเรศ กรมหมื่นอมเรศรัศมี 2362 2432 71
หม่อมเจ้าโต สหาวุธ ชาย พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมแสง 2396 2457 61
หม่อมเจ้าระเบียบ สหาวุธ หญิง พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมแสง 2398 2477 80
หม่อมเจ้าอุทัย ยุคันธร ชาย พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ายุคันธร กรมหมื่นอนันตการฤทธิ์ 2376 2467 92
หม่อมเจ้าลมัย ยุคันธร หญิง กรมหมื่นอนันตการฤทธิ์ 2381 2467 87
หม่อมเจ้าเสงี่ยม ยุคันธร หญิง กรมหมื่นอนันตการฤทธิ์ ไม่มีข้อมูล 2450 ไม่มีข้อมูล
หม่อมเจ้านวลจันทร์ สีสังข์ หญิง พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสีสังข์ 2371 2467 97
หม่อมเจ้าเบญจางค์ สีสังข์ หญิง พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสีสังข์ 2377 2467 91
หม่อมเจ้าประดับ รัชนิกร หญิง พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนิกร 2396 2455 61
หม่อมเจ้าพลอย รัชนิกร หญิง พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนิกร 2398 2469 72
หม่อมเจ้าโอสถ รัชนิกร ชาย พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนิกร 2405 2473 69
พระวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัฒนา (หม่อมเจ้าวัฒนา รองทรง) ชาย พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารองทรง กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ 2391 2443 70
หม่อมเจ้าเม้า รองทรง หญิง กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ 2401 2478 78
หม่อมเจ้าบู่ (สุดวอน) หญิง พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุดวอน 2388 2462 75

สายกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพย์[แก้]

พระนาม เพศ พระบิดา พระมารดา ปีประสูติ ปีสิ้นพระชนม์ พระชันษา
หม่อมเจ้าห้อย (สว่าง) หญิง พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสว่าง หลัง 2384 2461
หม่อมเจ้าเต่า (สว่าง) หญิง พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสว่าง หลัง 2384 2461
หม่อมเจ้าทับทิม กำภู หญิง พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากำภู 2389 2460 72
หม่อมเจ้าใหญ่ เกสรา หญิง พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกสรา กรมหมื่นอานุภาพพิศาลศักดิ์ 2378 2438 61
หม่อมเจ้าจ้อย อิศรศักดิ์ หญิง พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศราพงศ์ ก่อน 2381 2440 60
หม่อมเจ้าทั่ง อิศรศักดิ์ ชาย พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศราพงศ์ 2381 2462 82
หม่อมเจ้ากบ อิศรศักดิ์ ชาย พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศราพงศ์ 2381 2443 62
หม่อมเจ้าปุ้ย อิศรศักดิ์ หญิง พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศราพงศ์ 2391 2459 69
หม่อมเจ้ากาษร อิศรศักดิ์ หญิง พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศราพงศ์ 2401 2467 67
หม่อมเจ้าราเชนทร์ อิศรศักดิ์ ชาย พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศราพงศ์ 2402 2470 69
หม่อมเจ้าเกษณี อนุชะศักดิ์ หญิง พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านุช 2382 2447 65
หม่อมเจ้าเม้า อนุชะศักดิ์ หญิง พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านุช 2387 2464 78
หม่อมเจ้าแสง อนุชะศักดิ์ ชาย พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านุช 2396 2458 63
หม่อมเจ้าประยูร อนุชะศักดิ์ ชาย พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านุช 2395 2464 70
หม่อมเจ้าลออง นันทิศักดิ์ หญิง พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเริงคนอง หลัง 2392 2459

สายพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

พระนาม เพศ พระบิดา พระมารดา ปีประสูติ ปีสิ้นพระชนม์ พระชันษา
หม่อมเจ้าเจิม วรรัตน หญิง พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรัตน์ กรมหมื่นพิศาลบวรศักดิ์ 2411 2472 62
หม่อมเจ้าขจรศุภสวัสดิ์ นันทวัน ชาย พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านันทวัน 2423 2496 73
หม่อมเจ้าสุภางค์ภักตร์ จรูญโรจน์ หญิง พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญโรจน์เรืองศรี กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ 2418 2499 81
หม่อมเจ้าประสิทธิศักดิ์ จรูญโรจน์ ชาย กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ 2436 2496 60

สายกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ[แก้]

พระนาม เพศ พระบิดา พระมารดา ปีประสูติ ปีสิ้นพระชนม์ พระชันษา
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิไลยวรวิลาศ ชาย กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ 2411 2471 60
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวุฒิอาภรณ์ราชกุมาร ชาย กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ 2416 2485 69
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารุจาวรฉวี ชาย กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ 2417 2478 61
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ชาย กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ 2419 2488 68
หม่อมเจ้าเสพจิตรบรรจง สุทัศนีย์ ชาย พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทัศนนิภาธร 2441 2515 74
หม่อมเจ้าทวีกิติวงศ์ วรวุฒิ ชาย พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวุฒิอาภรณ์ราชกุมาร ก่อน 2445 2508 63
หม่อมเจ้าวรพงศ์ทัศนา วรวุฒิ ชาย พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวุฒิอาภรณ์ราชกุมาร 2445 2505 60
หม่อมเจ้าจันทร์จิรายุวัฒน์ รัชนี ชาย กรมหมื่นพิทยาลงกรณ หม่อมพัฒน์ บุนนาค 2453 2534 81
หม่อมเจ้าศะศิธรพัฒนวดี รัชนี หญิง กรมหมื่นพิทยาลงกรณ หม่อมพัฒน์ บุนนาค 2457 2549 92
หม่อมเจ้าจันทร์พัฒน์โมฬีจุฑาพงศ์ รัชนี ชาย กรมหมื่นพิทยาลงกรณ หม่อมพัฒน์ บุนนาค 2459 2535 76
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ชาย กรมหมื่นพิทยาลงกรณ หม่อมเจ้าพรพิมลพรรณ วรวรรณ 2464 100 (ยังทรง
พระชนม์)
หม่อมเจ้ารัตยากร วิสุทธิ ชาย พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรวิสุทธิ์ 2449 2530 91

อ้างอิง[แก้]