ผู้ใช้:22sep/กระบะทราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล /Lieutenant Colonel Thita Rangsitpol Manitkul,WRTA [1]
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 (52 ปี)
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
คู่สมรส นายสิทธินันท์ มานิตกุล[2]

พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนักการเมืองสตรีชาวไทย ได้รับเลือกตั้งเมื่อปี ๒๕๔๔ ในฐานะโฆษกกระทรวงกลาโหมคนแรก(ปี๒๕๓๘-ปี๒๕๔๐)ในสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา การหนีทหาร โดยการเสนอให้ ทหารเกณฑ์ ได้รับเบี้ยเลี้ยงเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำ [3]

พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล เสนอให้ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้น ใช้อำนาจตาม พระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมก วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๓๙ ทำให้ทหารเกณฑ์ได้รับเบี้ยเลี้ยง เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการหนีทหาร ในอดีตมีคดีการหนีทหารของบุคคลมีชื่อเสียงในสังคมหลายคดี รวมถึงคดีหนีทหารของบุคคลทั่วไป เพราะทหารเกณฑ์ไม่มีค่าตอบแทน

การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอนุมัติงบประมาณหลายพันล้าน เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยทหารเกณฑ์มีหลายฝ่ายไม่เห็นด้วย ทำให้ พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุลถูกนายเสนาะ เทียนทอง โจมตีว่าการที่ขออนุมัตินโยบายดังกล่าวสำเร็จเป็นเพราะความสัมพันธ์ส่วนตัว[4]

ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา การหนีทหาร โดยการเสนอให้ ทหารเกณฑ์ ได้รับเบี้ยเลี้ยงเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำ เป็นผลสำเร็จในรัฐบาลนายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา [5]

 • โฆษกกระทรวงกลาโหม(ปี๒๕๓๙-ปี๒๕๔๐) สมัยรัฐบาล พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธประสบความสำเร็จในการผลักดันนโยบายดังต่อไปนี้ ในปี ๒๕๔๐

๑) การแต่งตั้ง นายพลหญิงเพื่อความเท่าเทียมกันในสาขาวิชาชีพ และท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคนแรก เมื่อ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๐ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/B/008/2.PDF

๒)โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการกระทรวงกลาโหม เพื่อปรับลดขนาดของข้าราชการและเพิ่มประสิทธิภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๐

http://digi.library.tu.ac.th/thesis/po/0038/08CHAPTER_3.pdf

http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program1-4-2.jsp?t_ser=8364&gcode=14591&Txt_condition=

เป็นระเบียบปฏิบัติในกองทัพ จนถึงปัจจุบัน


ปี ๒๕๔๐ พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล เสนอการปฏิรูประบบทหารเกณฑ์ https://www.gotoknow.org/wiki/pages/436


ปีพศ. ๒๕๔๔ พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล เป็นนายทหารหญิงคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย[6][7][8]

ในปี ๒๕๔๕ พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล เป็นผู้ดูแลการก่อตั้ง โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กระทรวงกลาโหม

ประวัติ[แก้]

พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล [9]เกิดเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๐๙ มีชื่อเล่นว่า ปราง เป็นบุตรีของ ฯพณฯ นายสุขวิช รังสิตพล อดีตผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.),อดีตรองนายกรัฐมนตรี,อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ http://www.kpi-lib.com/multim/ebook6/pln378.pdf กับ นางผิวผ่อง ณรงค์เดช รังสิตพล น้องสาวของประสิทธิ์ ณรงค์เดช,เกษม ณรงค์เดช[10] และ พี่สาวของ ดวงใจ สุวรรณมาศ ภักดีภูมิ ภรรยา พลตำรวจเอกโกวิท ภักดีภูมิ[11][12][13] มีน้องสาวและน้องชายอย่างละ1คนคือ

 • รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นาวาตรีหญิง ฐิติพร รังสิตพล สุวัฒนะพงศ์เชฏ มีชื่อเล่นว่า อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล รามาธิบดี[14][15][16]สมรสกับ นายแพทย์สุบรรณ สุวัฒนะพงศ์เชฎ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท [17]
 • นาย ณัฐพล รังสิตพล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

กระทรวงอุตสาหกรรม[18] [19]สมรสกับ นางไรรัตน์ รังสิตพล ผู้ประสานงานโครงการประจำประเทศไทย องค์การเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ[20]

การศึกษา[แก้]

พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุลเริ่มการศึกษาในสถานศึกษาตามลำดับดังต่อไปนี้

การรับราชการทหาร[แก้]

พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล รับราชการทหารในตำแหน่งตามลำดับคือ

 • พุทธศักราช ๒๕๓๑-๒๕๓๒ ร้อยตรี - ร้อยโท แผนกทูตทหาร กองวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
 • พุทธศักราช ๒๕๓๒-๒๕๓๙ ร้อยเอก - พันตรีกองการฑูตฝ่ายทหารต่างประเทศ สำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
 • พุทธศักราช 2539 ลาออกจากราชการทหาร

ผลงานขณะดำรงตำแหน่งโฆษกกระทรวงกลาโหม[แก้]

 • หลังจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬในปี พ.ศ.๒๕๓๕ ส่งผลให้กองทัพมีปัญหาด้านภาพลักษณ์เสียหายอย่างมากทั้งในประเทศไทยและในเวทีโลกทำให้ นายชวน หลีกภัยผู้นำรัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬต้องรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นพลเรือนคนแรกที่ดำรงตำแหน่งนี้ เพราะนานาชาติขาดความเชื่อมั่นบุคลากรของกองทัพไทยหลังจากเหตุการณ์ทหารยิงประชาชนเผยแพร่ไปทั่วโลก
 • หลังจากการเลือกตั้งในปีพ.ศ.๒๕๓๘ นายบรรหาร ศิลปอาชาได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ในกระแสโลกาภิวัตน์ทำให้ประเทศไทยเริ่มการปฏิรูปหลายอย่างเช่น การเริ่มร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวเสร็จในปีพ.ศ.๒๕๔๐ การปฏิรูปการศึกษาปีพ.ศ.อันเป็นที่มาของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปีพ.ศ.๒๕๔๒ โครงการทั้ง2เริ่มในรัฐบาลนายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา และ เสร็จในรัฐบาลนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย

ในอดีต ปัญหาหนีทหารเป็นปัญหาใหญ่ ทำให้กองทัพต้องเสียค่าใช้จ่ายมากในการนำบุคคลมารับโทษ และยังทำให้กองทัพขาดแคลนกำลังพล มีการปลอมใบรับรองการเกณฑ์ทหาร หรือ การหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารด้วยวิธีต่างๆ ทำให้กองทัพมีปัญหาด้านกำลังพล

ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา การหนีทหาร โดยการเสนอให้ ทหารเกณฑ์ ได้รับเบี้ยเลี้ยงเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำ เป็นผลสำเร็จในรัฐบาลนายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา [21]

 • โฆษกกระทรวงกลาโหม(ปี๒๕๓๙-ปี๒๕๔๐) สมัยรัฐบาล พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธประสบความสำเร็จในการผลักดันนโยบายดังต่อไปนี้ ในปี ๒๕๔๐

๑) การแต่งตั้ง นายพลหญิงเพื่อความเท่าเทียมกันในสาขาวิชาชีพ และท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคนแรก เมื่อ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๐ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/B/008/2.PDF

๒)โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการกระทรวงกลาโหม เพื่อปรับลดขนาดของข้าราชการและเพิ่มประสิทธิภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๐

http://digi.library.tu.ac.th/thesis/po/0038/08CHAPTER_3.pdf

http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program1-4-2.jsp?t_ser=8364&gcode=14591&Txt_condition=

เป็นระเบียบปฏิบัติในกองทัพ จนถึงปัจจุบัน

พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อนุมัติตำแหน่ง นายทหารคนสนิท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายเสนาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ทีมงานของ โฆษกกระทรวงกลาโหมหลายนาย อาทิ พลโท พงศกร รอดชมภู https://futureforwardparty.org/person/%E0%B8%9E%E0%B8%A5-%E0%B8%97-%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B9

นายเสนาะ เทียนทอง เลขาธิการพรรคความหวังใหม่ในขณะนั้นไม่พอใจ และ สร้างขบวนการข่าวลือขึ้น[22]

หลักฐานที่ถูกนำมาศึกษาในปัจจุบัน การเสนอข่าวที่ต่างกัน ในเรื่องเดียวกัน ความไม่เป็นกลางของสื่อ http://digi.library.tu.ac.th/undergrad/jc/2208/10CHAPTER_4.pdf

ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคนแรก เมื่อ ๒๓ เมษายน 2540 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/B/008/2.PDF

2)โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการกระทรวงกลาโหม เพื่อปรับลดขนาดของข้าราชการและเพิ่มประสิทธิภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี 19 สิงหาคม 2540

http://digi.library.tu.ac.th/thesis/po/0038/08CHAPTER_3.pdf

http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program1-4-2.jsp?t_ser=8364&gcode=14591&Txt_condition=

ได้รับการอนุมัติและเป็นระเบียบปฏิบัติในกองทัพจนปัจจุบันนี้

การทำงานการเมือง[แก้]

พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุลดำรงตำแหน่งในทางการเมืองตามลำดับคือ

 • รองโฆษกพรรคความหวังใหม่ พ.ศ.2540
 • รองเลขาธิการ พรรคความหวังใหม่ พ.ศ.2542
 • ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544สังกัดพรรคความหวังใหม่

https://www.ryt9.com/s/refg/228864

 • ได้รับตำแหน่งเป็น กรรมาธิการทหาร กรรมาธิการสิทธิเด็ก สตรี และเยาวชน สภาผู้แทนราษฏร
 • พ.ศ.2545พรรคความหวังใหม่ ได้ยุบพรรคเข้ารวมกับพรรคไทยรักไทย พ.ท.หญิงฐิฏา จึงย้ายมาสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ http://archive.li/uMrWf
 • พ.ศ.ได้รับตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมาธิการ กิจการสภา และ กรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฏร
 • พ.ศ.2547 ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์

พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุลมีผลงานที่สำคัญอาทิ การรณรงค์ให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนนิติบุคคลรวมทั้ง สอนภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เช่นเดียวกับโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของนายสุขวิช รังสิตพล[5] การปฏิรูปการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งคือ ต้นแบบของร่างพระะราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542[6] == โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง พันโทหญิงฐิฏา ดูแลการก่อตั้งโครงการนำร่องโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ปี พ.ศ. 2544 - มีนาคม 2545 (ยุบพรรคย้ายไปพรรคฝ่ายค้าน)[7] โดยการนำเด็กและเยาวชนที่ติดยาเสพติดเข้ารับการอบรมในค่ายทหารทั่วประเทศไทย และผลักดันพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ซึ่งมีสาระคือ ผู้ที่เสพย่เสพติดจะต้องเข้าบำบัดที่สถานที่เพื่อการฟื้นฟู แต่ในช่วงเวลานั้นผู้ที่ต้อบเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดซึ่งอยู่ในข่ายผู้ติดยาเสพติดเป็นจำนวนมาก ทำให้สถานฟื้นฟูที่เปิดดำเนินการอยู่ไม่เพียงพอรองรับ กระทรวงกลาโหม จึงให้ความร่วมมือ ทั้งสถานที่และบุคคลากร ตามภาคต่างๆ[8] ปัจจุบันนอกจากกระทรวงกลาโหม ยังมีในส่วนของกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงมหาดไทย รวมถึงวิทยาลัยลูกผู้ชาย [9]

นอกจากภาระกิจหลักในด้านความมั่นคงทั้งภายนอก และภายใน ที่กระทรวงกลาโหมดูแลและป้องกันประเทศแล้ว ในยามประเทศชาติว่างเว้นจากศึกสงครามนอกจากการฝึกและการเตรียมความพร้อม ทหารยังมีภาระกิจรองที่ดูแลพี่น้องประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆ ภัยธรรมชาติ ภัยจากยาเสพติด โครงการหนึ่งที่กระทรวงกลาโหมดำเนินการร่วมกับกรมราชทัณฑ์คือ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองที่นำนักโทษในคดียาเสพติดไม่ร้ายแรงเข้าอบรมวิชาชีพ นักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองจะได้รับการอบรมวิชาชีพเพื่อให้โอกาสในชีวิตอีกครั้ง นักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองส่วนใหญ่หันไปประกอบอาชีพสุจริตและไม่หันกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ปัจจุบันโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองดำเนินการมาเป็นปีที่ ๑๖ มีการต่อยอดขยายเป็นโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองที่กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมดูแลเรียกว่า วิทยาลัยลูกผู้ชาย และ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง สังกัด กระทรวงสาธารณสุข

พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุลเป็นผู้ดูแลการก่อตั้งโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองในค่ายทหารทั่วประเทศไทย ในปีพุทธศักราช 2545

ผลงานด้านงานการเมือง[แก้]

[23]

นโยบายการเกณฑ์ทหาร(การปฏิรูป) กระทรวงกลาโหม๒๕๔๐[แก้]

๑) “การปฏิรูปกองทัพสมัยรัชกาลที่ ๕(ยกเลิกระบบทาสและระบบไพร่เป็นระบบการเกณฑ์ทหาร)”

 • การเกณฑ์ทหารของรัฐไทยโบราณเป็นไปในลักษณะที่ทุกคนอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์อุปถัมภ์ ระหว่างขุนนางและไพร่ หมายความว่าชายไทยทุกคน มีหน้าที่ต้องทำงานให้รัฐผ่านการทำงานให้ขุนนาง (ระบบไพร่)
 • ไพร่หลวงก็ต้องทำงานรับใช้ พระมหากษัตริย์ หรือบางคนไม่ต้องการทำงานรับใช้ ก็สามารถจ่ายเงินให้แก่ขุนนางเพื่อแลกกับการไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงาน
 • เมื่อโลกมีความก้าวหน้าทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ทำให้ลักษณะการเกณฑ์ทหาร แบบเดิมได้ทหารท่ีไม่มีความสามารถในการใช้อาวุธสมัยใหม่ และรัฐไทยกำลังเผชิญกับปัญหา ของการก่อกบฏภายในราชอาณาจักรและการคุกคาม ของลัทธิล่าอาณานิคม ส่งผลให้รัฐไทยจำต้องปรับตัว
 • การปรับตัวของรัฐไทย คือการปฏิรูปกองทัพให้ ทันสมัย โดยการสร้างกฎเกณฑ์การเกณฑ์ทหาร แบบใหม่หรือการปฏิรูปกองทัพ

๒) แนวทางการปฏิรูปกองทัพในยุคการปฏิรูปการเมืองและการปฏิรูปการศึกษา(รัฐบาลนายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา ที่เริ่มให้ค่าเบี้ยเลี้ยงเท่าค่าแรงขั้นต่ำ เพื่อการแก้ไขปัญหาการหนีทหาร ตามข้อเสนอของ พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล โฆษกกระทรวงกลาโหม ๒๕๓๘-๒๕๔๐) การปฏิรูปกองทัพของไทย คือการปฏิรูปแนวทางการคัดเลือกทหารให้เป็นไปโดยสมัครใจ นโยบายของรัฐบาลที่แถลงในรัฐบาลเมื่อปี ๒๕๔๐

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม(๒๕๓๘-๒๕๔๐)แถลงต่อรัฐสภาในวันพุธท่ี ๑๑พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๙ ซึ่งการแถลงการณ์ครั้งนั้นได้กล่าวถึงแนวนโยบาย ด้านความมั่นคง ที่ได้มีข้อเสนอใหม่ที่ ให้ปรับปรุงระบบการคัดเลือกทหารให้เป็นไปด้วยความสมัครใจ ดังนี้

“...๑๐.๑ นโยบายด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐ...

๑๐.๑.๔ ปรับปรุงระบบการคัดเลือกทหารใหเ้ ป็นไป ด้วยความสมัครใจ

๑๐.๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กองทัพ มีส่วนร่วมในการ ช่วยผลิตกำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการ ฝึกอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทหาร...”( ข้อตกลงระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ(สุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๓๘-๒๕๔๐ และกระทรวงกลาโหม(พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล โฆษกกระทรวงกลาโหม ๒๕๓๘-๒๕๔๐)[24]


ภายหลังการประกาศนโยบายต่อรัฐสภา(๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๙)

 • กระทรวงกลาโหม ได้รายงาน ความคืบหน้าถึงแนวทางใหม่ของระบบการคัดเลือก ทหารว่า กระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการจัดระบบงานทหารกองประจำการอาสาสมัครขึ้น ให้มีผล บังคับใช้ต้ังแต่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๐
 • เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องสนับสนุน และปฏิบัติตามแผนงานทหารกองประจำการอาสาสมัคร
 • มีคณะกรรมการอำนวยการ แผนงานทหารกองประจำการอาสาสมัคร

รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานกรรมการ

ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กรรมการทำหน้าที่ช่วยประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้แผนงานทหารกองประจำการอาสาสมัคร บรรลุวัตถุประสงค์เป็นผลสำเร็จตามนโยบาย

 • นอกจากนี้กระทรวงกลาโหมได้กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับสมัครตามความ ต้องการของเหล่าทัพ

การคัดเลือกทหารแนวทางใหม่ ได้จัดระบบการฝึกและระยะเวลาประจำการทั้งหมด ๔ปี โดยปีที่ ๑-๒ จะได้รับการฝึกตามหลักสูตรขั้น สูงสุด สอดแทรกการศึกษาและฝึกวิชาชีพ

ปีที่ ๓-๔ จะเป็นการฝึกทบทวนและส่งเสริม ด้านการศึกษาและวิชาชีพเพื่อเตรียมการเข้าสู่การ ประกอบอาชีพหลังจากปลดประจำการต่อไป ซึ่งใน แผนงานทหารอาสาสมัครได้วางมาตรการจูงใจให้ประชาชนสมัคร เป็นทหาร คือ

เรื่องการศึกษา การฝึกวิชาชีพ กับสิทธิและค่าตอบแทนต่างๆ เป็นต้น ท้ังนี้ระบบการ คัดสรรรูปแบบใหม่ได้วางแผนว่าจะเริ่มเปิดรับสมัคร คู่ขนานกับทางเลือกระบบเดิม

เกิดวิกฤตเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ พ.ศ. ๒๕๔๐ อันเป็นจุดส้ินสุดของทางเลือกใหม่ของระบบการ เกณฑ์ทหารของไทย

[25]

[26]

[27]

[28]

[29][30][31]

[32]

[33]

[34]

พ.ท.หญิง ฐิฏา มีผลงานที่สำคัญอาทิ การรณรงค์ให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สอนภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เช่นเดียวกับโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของนายสุขวิช รังสิตพล[35] การปฏิรูปการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งคือ ต้นแบบของร่างพระะราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542[36]

โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กระทรวงกลาโหม[แก้]

๒๕๔๕ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ได้เปิดการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕โดยได้เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่รัฐบาล นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร (คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๙/๒๕๔๔ลงวันที่ ๓๑พ.ค.๒๕๔๔เรื่อง แนวทางการใช้พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด )

http://fileserver.idpc.net/library/downloadFile.php_%20(1).pdf

กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด และ กระทรวงกลาโหม ได้ร่วมมือกับ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม จัดตั้งโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง ในค่ายทหารทั่วประเทศไทย โดยมี พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้น เป็นผู้ดูแลการก่อตั้ง

อ้างอิงผิดพลาด: ไม่มีการปิด </ref> สำหรับป้ายระบุ <ref>

โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพบก[แก้]

http://www.rtadrc.com/index.aspx?pid=557c5587-7f65-4014-a6d0-3fa5442bac1e

ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง พล.ร.๑๑

ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิสร จังหวัดสระบุรี

ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกรมทหารพรานที่ ๒๖ จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์

ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มทบ.๒๓

ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองศูนย์สงครามพิเศษ

ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๒

ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกรมการสัตว์ทหารบก

ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพลทหารราบที่ ๙

ศูนย์การทหารราบ (ค่ายธนรัชต์) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ค่ายสุริยพงษ์ จังหวัดทหารบกน่าน จังหวัดน่าน

ค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี

ค่ายไพรีระย่อเดช จังหวัดสระแก้ว

ค่ายพระนั่ง เกล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ค่ายวชิรปราการ จังหวัดทหารบกตาก. จังหวัดตาก

ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่ายบดินทร์เดชา จังหวัดยโสธร

กรมทหารม้าที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

กรมทหารม้าที่ ๕ จังหวัดสระบุรี

โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ

โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ ๑

โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ ๒

โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ ๓

โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองบัญชาการทหารสูงสุด

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 จังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 จังหวัดชัยภูมิ (ภูเขียว)

โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองแบบพิเศษกองทัพอากาศ กองทัพอากาศ[แก้]

http://www.rtadrc.com/index.aspx?pid=557c5587-7f65-4014-a6d0-3fa5442bac1e

ศูนย์ฟื้นฟูฯ บน. ๕๖ (สงขลา)

ศูนย์ฟื้นฟูฯ โรงเรียนการบิน (นครปฐม)

ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองทัพอากาศทุ่งสีกัน (กรุงเทพมหานคร)

ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๔๖ (พิษณุโลก)

ศูนย์ฟื้นฟูฯ อาคาร ๕๐๑๗ (AIR HOUSE) (กรุงเทพมหานคร)

ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๕ (ประจวบคีรีขันธ์)

ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๒๑ (อุบลราชธานี)

ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๔ (นครสวรรค์)

ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๔๑ (เชียงใหม่)

ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๒ (ลพบุรี)

ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๑ (นครราชสีมา)

ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๒๓ (อุดรธานี)


โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองแบบพิเศษ ห้วงเวลาที่ผ่านมามีผู้ท่ีต้องเข้ารับการฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอยู่ในข่ายผู้ติดยาเสพติด รุนแรง (Hard Core) เป็นจำนวนมาก ทําาให้สถานที่ ฟื้นฟูที่เปิดดําเนินการอยู่ไม่เพียงพอรองรับกับปริมาณ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จึงจําเป็นต้องเปิดสถานท่ีฟื้นฟูแบบ ควบคุมตัวเข้มงวดเพิ่มขึ้น โดยขออนุญาตกองทัพเรือ ขอใช้เรือนจําฐานทัพเรือสัตหีบ ปรับปรุงสถานที่สำหรับ ใช้ดําเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรุนแรง (Hard Core) ใช้ช่ือว่า “โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองแบบพิเศษ” โดยข้ึนการบังคับบัญชากับ ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองแบบพิเศษ กองทัพเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ[แก้]

https://sites.google.com/a/eisth.org/kruchanok/sukhsuksa-laea-phlsuksa-m-2-58/hnwy-kar-reiyn-ru-thi8?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1

โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองแบบพิเศษ ห้วงเวลาที่ผ่านมามีผู้ท่ีต้องเข้ารับการฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอยู่ในข่ายผู้ติดยาเสพติด รุนแรง (Hard Core) เป็นจําานวนมาก ทําาให้สถานที่ ฟื้นฟูที่เปิดดําเนินการอยู่ไม่เพียงพอรองรับกับปริมาณ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จึงจําเป็นต้องเปิดสถานท่ีฟื้นฟูแบบ ควบคุมตัวเข้มงวดเพิ่มขึ้น โดยขออนุญาตกองทัพเรือ ขอใช้เรือนจําฐานทัพเรือสัตหีบ ปรับปรุงสถานที่สำหรับ ใช้ดําเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรุนแรง (Hard Core) ใช้ช่ือว่า “โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองแบบพิเศษ” โดยข้ึนการบังคับบัญชากับ ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

ขอบเขตการให้บริการ

๑. ฟื้นฟูสมรรถภาพผตู้ติดยาเสพติดแบบ ควบคุมตัวเข้มงวดพิเศษ แก่ผู้ป่วยตามพระราชบัญญัติ ฟื่นฟูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพ.ศ. ๒๕๔๕ ตามมาตรา ๑๙

๒. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้วยวิธีชุมชน บําบัดแบบผสมผสานวินัยทหารและศีลธรรม

๓. การฟื้นสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จํานวน ๒๐๐ คนต่อปี

๔. ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจแก่ผู้เข้ารับการ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยมีระยะเวลาฟื้นฟู ๑๘๐ วัน

๕. มีการฝึกอาชีพพื้นฐานเพื่อให้ เกิดทักษะและเป็นแนวทางการประกอบอาชีพ

๖. ให้การดูแลและรักษาพยาบาลเบื้องต้น เมื่อมีการเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรง

โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือแบบพิเศษ ต้ังอยู่ในเรือนจําฐานทัพเรือสัตหีบ เบอร์โทรติดต่อ ๗๒๔๑๘ ตัวอาคาร กองบังคับการ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง อยู่นอกเรือนจำส่วนเรือนนอนของผู้ติดยาอยู่ ด้านใน เป็นตึก ๒ ชั้น ช้ันล่างไว้สํากรับนอน ชั้นบนไว้ สาํหรับทำกิจกรรมกลุ่มบำบัด รอบอาคารเป็นสนามหญา้ มีพื้นท่ีกว้างพอสมควรปลูกหญ้าเขียวขจี โดยมีไว้สำหรับ ฝึก การเข้าแถวและระเบียบวินัย มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ บางพื้นที่ปลูกผักสวนครัว

๒๕๔๕ ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ เป็นพี่อุปถัมภ์ ให้กับเยาวชนจากสถานพินิจทั่วประเทศ โครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ค่ายฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%93_%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C


โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือได้รับโล่ห์รางวัลจาก กระทรวงยุติธรรมจากนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ


https://www.ryt9.com/s/prg/928210

การเลือกตั้ง 2548[แก้]

https://www.facebook.com/MinistryofDefenceThailand/posts/1901556286734919:0 https://www.facebook.com/MinistryofDefenceThailand/posts/1906733269550554

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

th:ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล

 1. https://www.govserv.org/TH/Bangkok/1884819291741952/Ministry-of-Defence---Thailand
 2. http://www.thairath.co.th/Content/364183
 3. https://www.govserv.org/TH/Bangkok/1884819291741952/Ministry-of-Defence---Thailand
 4. http://www.tamanoon.biz/tamanoon/example/maprang.htm
 5. https://www.govserv.org/TH/Bangkok/1884819291741952/Ministry-of-Defence---Thailand
 6. http://www.mod.go.th/
 7. http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
 8. https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/main.php?filename=index_05
 9. ประวัติผู้สมัคร ส.ส. กรมการปกครอง
 10. http://prestigeonline.com/th/people/personalities/4-questions-with-the-narongdej-brothers/
 11. https://www.cattelecom.com/cat/contentManager/423/8/1/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9E%E0%B8%A5+%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
 12. http://www.gistda.or.th/main/th/node/1894
 13. http://www.magazinedee.com/home/main/magazinedetail/id/31743-hisoparty-vol-12-no-2-june-2016.html
 14. ประวัติ 1) https://urban.cpe.ku.ac.th/ThailandResearch/?nameID=26235
 15. http://medinfo2.psu.ac.th/pr/chest2012/file/CV/CV_Thitiporn.pdf
 16. http://medinfo2.psu.ac.th/pr/chest2012/file/CV/CV_Thitiporn.pdf
 17. http://www.aiglemag.com/home/wind-beneath-moms-wings
 18. https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/news_1053607
 19. http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/42638
 20. https://www.matichon.co.th/lifestyle/news_62960
 21. https://www.govserv.org/TH/Bangkok/1884819291741952/Ministry-of-Defence---Thailand
 22. http://www.tamanoon.biz/tamanoon/example/maprang.htm
 23. ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 24. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ชุดที่ ๒๑ (พฤศจิกายน ๒๕๓๙)http://www.thaigov.go.th/
 25. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 ก13.6/26 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 กระทรวงกลาโหม เรื่อง สารตรากรม หมื่นดำรงราชานุภาพถึงพระยาภักดีณรงค์ (7 สิงหาคม 122) การปรับปรุงกองทัพบกของไทยตามแบบตะวันตก ต้ังแต่ พ.ศ. 2394-2475.
 26. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 ก13.2/21 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงกลาโหม เรื่องรายงานประชุม เรื่องทหาร (30 พ.ย. – 3 ธ.ค. 120).
 27. พระราชบัญญัติลักษณเกณฑ์ทหาร รัตนโกสินทร ศก 124, พระราชปรารภ. ราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 3 กันยายน 124).
 28. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 ก 13 3/6 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 กระทรวงกลาโหม เรื่อง พระราชบัญญัติ เก็บคนเป็นทหาร (14 ตุลาคม 121 – 26 ธันวาคม 127).
 29. “คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ชุดที่ 21 (พฤศจิกายน 2539) http://www.thaigov.go.th/
 30. 6)ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 (3 มิถุนายน 2540)
 31. บัณฑิตย์ สินสถิตย์โรจน์. “ปัญหาการนำนโยบายการเรียกกำลังพลสำรองมาฝึกวิชาทหารไปปฏิบัติ,” ภาคนิพนธ์หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
 32. คำตอบกระทู้ถาม ของนายวิชัย โถสุวรรณจินดา สมาชิกวุฒิสภา “เรื่อง ระบบการคัดเลือกทหาร,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 วันท่ี 7 สิงหาคม 2540
 33. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗https://th.m.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._%E0%B9%92%E0%B9%94%E0%B9%99%E0%B9%97
 34. พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร พ.ศ. 2460, มาตรา 33-34. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 34 (วันท่ี 27 มิถุนายน 2460), หน้า 281-284.
 35. http://www.kpi-lib.com/multim/ebook6/pln378.pdf[
 36. http://www.seameo.org/vl/library/dlwelcome/photogallery/president/sukavich.htm
 37. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00117203.PDF
 38. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/B/027/1.PDF
 39. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00027055.PDF
 40. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00117203.PDF
 41. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/B/027/1.PDF