ผู้ใช้:Best Triphop Rattanajaratrod

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  (เปลี่ยนทางจาก ผู้ใช้:(Best)Triphop Rattanajaratrod)
  Best Triphop Rattanajaratrod
  Best Triphop Rattanajaratrod.jpg
  Best Triphop Rattanajaratrod ในปี พ.ศ. 2566
  เกิด27 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
  นครราชสีมา ประเทศไทย
  การศึกษาโรงเรียนเทศบาลโนนแดง
  (พ.ศ. 2551–2553)

  โรงเรียนชุมชนโนนแดง
  (พ.ศ. 2554–2562)

  โรงเรียนภู่วิทยา
  (พ.ศ. 2563–2565)
  ส่วนสูง178 เซนติเมตร (5 ฟุต 10 นิ้ว)
  รางวัลงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับชาติ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
  (พ.ศ. 2560)

  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
  (พ.ศ. 2561)

  งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
  (พ.ศ. 2562)
  เว็บไซต์https://www.facebook.com/BestRattanajaratrod?mibextid=ZbWKwL