ผู้ใช้:โฮคาเงะรุ่นที่ 7

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  โฮคาเงะรุ่น๗
  Constitution mono.png ผู้ใช้คนนี้ มีความสนใจในเรื่อง กฏหมายรัฐธรรมนูญ และ รัฐธรรมนูญไทย
  Peace dove blue sky.png ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชน
  Conspiracy book 190x190.pngผู้ใช้คนนี้มีความสนใจในเรื่องแผนฟินแลนด์
  Phimai Prang.jpgผู้ใช้คนนี้สนใจประวัติศาสตร์
  2006 Italy voting hand.jpgผู้ใช้คนนี้มีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
  แห่งราชอาณาจักรไทย

  Ninjaaa.jpg