ข้ามไปเนื้อหา

ผู้ใช้:ร้อยตรี โชคดี/ฉุกเฉิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระพุทธชินราชช่วยปกป้อง

เกียรติยศจากการผจญภัยในวิกิพีเดีย[แก้]

ในหัวของผู้ใช้คนนี้ เต็มไปด้วยคำถามและความสงสัย
ผู้ใช้คนนี้รักเฮลิคอปเตอร์
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดเชียงราย
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิกล่องผู้ใช้
ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิสหรัฐ
ผู้ใช้คนนี้เชื่อว่าวิกิพีตังกำลังก่อตั้งลัทธิเพื่อทำลายวิกิพีเดีย
ผู้ใช้คนนี้คิดว่าวิกิพีตัง

เป็นตัวละครที่น่ารักที่สุดในวิกิพีเดีย

ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย

รหัส wifi apisit : 23102517

รหัส police......191 คน

คดีระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง กับพรรคอนาคตใหม่
(คดียุบพรรคอนาคตใหม่)
สาระแห่งคดี
ข้อกล่าวหา ผู้ร้องกล่าวหาว่า หัวหน้าพรรคผู้ถูกร้องให้ผู้ถูกร้องกู้ยืมเงินตามสัญญากู้เงินสองฉบับ ทั้งที่ผู้ถูกร้องเป็นพรรคการเมืองมิใช่นิติบุคคลซึ่งไม่สามารถหารายได้หรือกำไรจากการประกอบธุรกิจการค้า
คำร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นกรรมการบริหารพรรคของผู้ถูกร้อง
คู่ความ
ผู้ร้อง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้ถูกร้อง พรรคอนาคตใหม่
ศาล
ศาล ศาลรัฐธรรมนูญ
องค์คณะ นุรักษ์ มาประณีต
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
บุญส่ง กุลบุปผา
ปัญญา อุดชาชน
วรวิทย์ กังศศิเทียม
อุดมศักดิ์ นิติมนตรี
คำวินิจฉัย
คำวินิจฉัย คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๖๓
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กฎหมาย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

คดีระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง กับพรรคอนาคตใหม่ เป็นคดีการเมืองของไทยในปี พ.ศ. 2563 โดยคณะกรรมการเลือกตั้งกล่าวหาพรรคอนาคตใหม่ว่า ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ให้พรรคอนาคตใหม่กู้เงิน 191 ล้านบาท ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ระบุไว้ว่า โดยได้ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยในการยุบพรรคอนาคใหม่

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้ยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิกรรมการของพรรคอนาคตใหม่ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ตมพระราชบัญญัตินี้ ผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิจะถูกไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเลือกตั้ง

ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม
ชื่อเล่นหม่อง
เกิด19 ธันวาคม พ.ศ. 2504 (62 ปี)
รับใช้ไทย
แผนก/สังกัดกองทัพภาคที่ 2
ชั้นยศ พลโท
บังคับบัญชากองทัพภาคที่ 2
กองพลทหารราบที่ 6
กรมยุทธศึกษาทหารบก


Field Marhsal Plaek Phibunsongkhram, the longest serving Prime Minister of Thailand