ผู้ใช้:ภานวัฒน์/กระบะทราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พิกัดภูมิศาสตร์: 18°46′38″N 100°46′48″E / 18.77722°N 100.78000°E / 18.77722; 100.78000

โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น
ปญฺญาว ธ เนนฺ เสยฺโย
(มีปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์)
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Ban Thasi Chomchun School
อักษรย่อ ท.ช. (T.S.C.)
ประเภท รัฐ
ก่อตั้ง 10 สิงหาคม พ.ศ. 2486
จำนวนนักเรียน 300 คน
เว็บไซต์

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่นสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพรเจริญ สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ โดยนายอำเภอเป็นผู้จัดตั้งเปิดเรียนครั้งแรก ใช้ศาลาวัดเป็นสถานที่เรียน มีนายประหยัด ผาณิบุศย์ เป็นครูใหญ่ในวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๐ ได้ย้ายที่จากศาลาวัดไปโรงเรียนที่โรงเรียนเอกเทศก์ชั่วคราวซึ่งผู้ใหญ่บ้าน ครู และราษฎรได้ช่วยกันจัดสร้างขึ้นโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างไรโดยมีนายประยูร อักษรศิริ เป็นครูใหญ่ 
         วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้ย้ายไปเรียนที่ศาลาวัดอีกครั้งเพราะอาคารเรียนทรุดโทรมต่อมาผู้ใหญ่บ้าน ครู และราษฎร ได้ช่วยกันจัดหาไม้เสาและที่ดินแปลงใหม่ที่จะสร้างอาคารมีเนื้อที่ ๓๐ ไร่ เงินที่ได้มาสำหรับก่อสร้างโรงเรียน จนวน ๑๔,๐๘๐ บาท
       พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้รับงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ทำประตู หน้าต่าง และฝาเสร็จและได้รับโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
       พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนอีก ๑ หลัง สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม 
       พ.ศ. ๒๕๑๕ และได้รับการขยายการศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลาย คือเปิดสอนชั้น ป.๕ ไม่บังคับนักเรียนเข้าเรียนในชั้น ป.๕ จำนวน ๒๒ คน
       พ.ศ. ๒๕๑๘ นายประยูร อักษรศิริ ลาออกจากราชการ นายสุพจน์ สุภรัตนกุล ดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน ถึง พ.ศ. ๒๕๒๑ นายเชิด กางโหลนดำรงตำแหน่งแทนถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ 
       นายวิจิตร พิมพ์ผม ดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๒๔ และเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๐ และวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ ได้ลาออกจากราชการ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๓ นายกว้าง เสียงล้ำ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น เมื่อ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ นายกว้าง เสียงล้ำย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างคำ และวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ นายสำรวยเทพขาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างคำย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น – จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันโรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่นตั้งอยู่บ้านศรีประมวล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย มีอาคารเรียน ๓ หลัง จำนวน ๖ ห้องเรียน ส้วม ๔ หลัง ๑๗ ที่ โรงฝึกงาน ๑ หลัง อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๕/๒๘ จำนวน ๑ หลัง อาคารเรียนประกอบ ๑ หลัง บ่อเลี้ยงปลา ๑ บ่อ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น มีครู ๙ คน นักเรียน จำนวน ๒๓๔ คน

รายนามผู้บริหารโรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายประหยัด ผาณิบุศย์ พ.ศ. 2490 - 2503
2 นายประยูร อักษรศิริ พ.ศ. 2503 - 2518
3 นายสุพจน์ สุภรัตนกุล พ.ศ. 2518 - 2521
4 นายเชิด กางโหลน พ.ศ. 2521 - 2524
5 นายวิจิตร พิมพ์ผม พ.ศ. 2524 - 2542
6 นายกว้าง เสียงล้ำ พ.ศ. 2543 - 2549
7 นายสำรวย เทพขาม พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน