ผู้ใช้:นคเรศ/สถิติ/05-2565

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

  บันทึกสถิติผู้ใช้นคเรศ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

  • หมายเหตุ: เริ่มเป็นผู้ดูแลระบบตั้งแต่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

  บันทึกการแก้ไข[แก้]

  • จำนวนการแก้ไข: 809 ครั้ง
  • การแก้ไขในเนมสเปชบทความ 219 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 27
  วัน แก้ไข
  1 8
  2 11
  3 12
  4 37
  5 30
  6 28
  7 54
  8 22
  9 31
  10 35
  11 19
  12 39
  13 16
  14 25
  วัน แก้ไข ย้าย ล็อก ลบ บล็อก
  15 27 3 0 14 0
  16 19 1 0 7 0
  17 34 1 1 10 1
  18 13 0 0 2 0
  19 18 1 0 9 1
  20 45 1 4 9 1
  21 25 1 1 2 1
  22 25 0 3 5 1
  23 34 1 0 9 1
  24 33 0 1 4 3
  25 27 1 1 41 5
  26 37 0 2 116 3
  27 37 1 3 6 2
  28 22 0 0 2 3
  29 29 1 0 10 0
  30 60 3 0 15 2
  31 38 0 1 3 1

  บทความที่สร้าง[แก้]

  บทความที่เขียนหรือแก้ไข[แก้]

  • บทความที่ถูกเขียน 147 หน้า (เพิ่มขึ้น 8.7%)
  • เป็นบทความที่แก้ไขครั้งแรก 131 หน้า (89.12%)

  ตามอักษร[แก้]

  ตัวหนา คือ เพิ่มมาใหม่ในเดือนนี้

  เรียงตามวัน[แก้]

  บทความที่เขียนเรียงตามวัน

  หน้าที่ตรวจฉบับร่าง[แก้]

  R คือ หน้าเปลี่ยนทาง

  อื่น ๆ[แก้]

  • เพิ่มป้ายโครงการไปแล้ว 20 หน้า
  • กล่องผู้ใช้
   • จัดเข้าหมวดหมู่ 11 กล่อง
   • สร้างใหม่ 3 กล่อง
  • คำขออัปโหลด (ไม่มี)
  • ช่วยหน่อย (ไม่มี)
  • บทความเสียง (ไม่มี)