ข้ามไปเนื้อหา

ผู้ปกครอง (นิติศาสตร์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ผู้ปกครอง (อังกฤษ: guardian) หมายถึง บุคคลซึ่งศาลตั้งให้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและไม่มีบิดามารดา หรือบิดามารดาถูกถอนอำนาจปกครอง

ผู้ปกครองยังอาจหมายถึง ผู้อนุบาล (custodian หรือ guardian) ที่ศาลตั้งให้ดูแลคนไร้ความสามารถ และผู้พิทักษ์ (curator) ที่ศาลตั้งให้ดูแลคนเสมือนไร้ความสามารถ

อ้างอิง[แก้]