ข้ามไปเนื้อหา

ผลบวกลวงและผลลบลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Sensitivity and specificity

ในวิชาสถิติทางการแพทย์ ผลบวกลวงและผลลบลวง คือแนวคิดที่สอดคล้องกับความผิดพลาดชนิดที่ 1 และ 2ในวิชาสถิติด้านการทดสอบสมมติฐาน โดยผลบวกหมายถึงการปฏิเสธสมมติฐานว่าง และผลลบคือการไม่ปฏิเสธสมมติฐานว่าง

ผลบวกลวงและผลลบลวงต่างเป็นความผิดพลาดในกระบวนการจำแนกข้อมูลออกเป็นสองกลุ่ม โดยหากยกตัวอย่างในการตรวจโรค ผลบวกลวงคือการที่เครื่องมือตรวจตรวจแล้วพบโรค ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีโรค และ ผลลบลวงคือการที่เครื่องมือตรวจตรวจแล้วไม่พบโรค ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วมีโรคอยู่