ปิยะพร ศักดิ์เกษม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ปิยะพร ศักดิ์เกษม เป็นนามปากกาของ นันทพร ศานติเกษม (23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ) เป็นธิดาของ นายชวน สุนทรส และ นางช้อย (บุปผเวส) สุนทรส เกิดที่ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

คู่สมรสคือ นายปิยะศักดิ์ ศานติเกษม

ปิยะพร ศักดิ์เกษม เริ่มสนใจงานเขียนมาตั้งแต่วัยเด็ก โดยมีพื้นฐานจากการรักการอ่าน ได้รับการส่งเสริมจากบิดามารดา สนใจและรักหนังสือทุกประเภทโดยเฉพาะนวนิยายและวรรณคดี เมื่อเรียนจบจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2521 ได้ทดลองเขียนเรื่องสั้นส่งไปลงตามนิตยสารต่างๆ เช่น สกุลไทย ขวัญเรือน ดิฉัน...และได้รับการคัดเลือกให้ลงพิมพ์เรื่อยมา จนกระทั่งคุณสุภัทร สวัสดิรักษ์บรรณาธิการนิตยสารสกุลไทย เปิดรับนวนิยายของนักเขียนหน้าใหม่จึงได้ทดลองเขียนนวนิยายซึ่งเป็นงานที่ถนัดและสนใจมากที่สุดส่งไปทางไปรษณีย์ เมื่อนวนิยายเรื่องแรกคือเรื่อง "ตะวันทอแสง"ได้ลงพิมพ์ในปี พ.ศ. 2533 ก็ได้เขียนนวนิยายลงพิมพ์นิตยสารสกุลไทยและอื่นๆ มาตลอด

เป็นนักเขียนรุ่นเดียวกันกับ กิ่งฉัตร

ปิยะพร ศักด์เกษม มีหลักในการทำงานเขียนนวนิยายว่า ต้องให้คุณธรรมความรู้ และให้แง่คิดกับชีวิต สอดแทรกอยู่ในความบันเทิงด้วย


การศึกษา[แก้]

ระดับประถมศึกษา ร.ร.อนุบาลชลบุรี

ระดับมัธยมศึกษา ร.ร.เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ และร.ร.เซนต์โยเซฟคอนแวนต์

ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ เอกวิชาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน[แก้]

เคยรับราชการสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ นาน 25 ปี ก่อนลาออก ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระ

เกียรติประวัติ[แก้]

รางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ

พ.ศ. 2537 ทรายสีเพลิง รางวัลชมเชย

พ.ศ. 2541 รากนครา รางวัลชมเชย

พ.ศ. 2543 ใต้เงาตะวัน รางวัลดีเด่น

พ.ศ. 2545 บัลลังก์แสงเดือน รางวัลชมเชย

พ.ศ. 2546 ลับแลลายเมฆ รางวัลชมเชย

พ.ศ. 2549 ในวารวัน รางวัลชมเชย


รางวัลเซเวนบุกส์

พ.ศ. 2547 บัลลังก์แสงเดือน รางวัลชมเชย

พ.ศ. 2549 ลับแลลายเมฆ รางวัลยอดเยี่ยม

พ.ศ. 2550 ในวารวัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

พ.ศ. 2551 สะพานแสงคำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

พ.ศ. 2552 ตะวันเบิกฟ้า รางวัลรองชนะเลิศอันด้บ 1


รางวัลซีไรต์

พ.ศ. 2543 รากนครา เข้ารอบ 6 เล่มสุดท้าย

อื่น ๆ

พ.ศ. 2541 ได้รับเลือกให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ของจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2550 ได้เข้ารับพระราชทานรางวัล อนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทชุมชนพื้นถิ่น ชุมชนบ้านสะพานบางปลาสร้อย ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ จากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2550 ได้รับการประกาศเกียรติคุณ เป็น ศิษย์เก่าเกียรติยศ ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2557 ได้รับเข็มและโล่เชิดชูเกียรติผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม

พ.ศ. 2558 ได้เข้ารับพระราชทานรางวัล อนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทเคหสถานและ อาคารบ้านเรือน ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ จากสมเด็จพระเททพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม

  พ.ศ. 2560 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดชลบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา) เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม

ผลงานรวมเล่ม[แก้]

พ.ศ. 2534 ตะวันทอแสง

พ.ศ. 2535 ระบำดาว

พ.ศ. 2536 ทรายสีเพลิง

พ.ศ. 2536 แสงตะวันในสายหมอก

พ.ศ. 2537 ดอกไม้ในป่าหนาว

พ.ศ. 2537 ใต้ร่มไม้เลื้อย

พ.ศ. 2538 กิ่งไผ่-ใบรัก

พ.ศ. 2539 เรือนศิรา

พ.ศ. 2539 สุดสมรภูมิ

พ.ศ. 2540 รากนครา

พ.ศ. 2541 ทางสายธาร

พ.ศ. 2542 ใต้เงาตะวัน

พ.ศ. 2543 ในบ่วงมนตรา

พ.ศ. 2544 บัลลังก์แสงเดือน

พ.ศ. 2545 ลับแลลายเมฆ

พ.ศ. 2546 บ้านร้อยดอกไม้

พ.ศ. 2548 ในวารวัน

พ.ศ. 2549 วาวพลอย

พ.ศ. 2550 สะพานแสงคำ

พ.ศ. 2550 ตะวันเบิกฟ้า

พ.ศ. 2552 แด่ดวงดาวในดวงใจ

พ.ศ. 2552 น้ำเพชร

พ.ศ. 2554 ลำนำในลมหนาว

พ.ศ. 2555 ขอบฟ้าราตรี

พ.ศ. 2556 ดั่งลมหวน

พ.ศ. 2558 เพลงพระพรหม

พ.ศ. 2561 ปลิวลมลวง

พ.ศ. 2562 ดวงใจระบายสี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]