ปาติโมกข์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ โอวาทปาติโมกข์
พระสงฆ์สวดปาติโมกข์ในอุโบสถ
บทสวดปาติโมกข์ ภาษาบาลี
บันทึกเสียงจากการสวดปาติโมกข์ในวันอุโบสถ ที่วัดคุ้งตะเภา จังหวัดอุตรดิตถ์

ปาติโมกข์ หมายถึง คัมภีร์ที่รวมวินัยของสงฆ์ 227 ข้อ คัมภีร์ที่ประมวลพุทธบัญญัติอันทรงตั้งขึ้นเป็นพุทธอาณา มีพุทธานุญาต ให้สวดในที่ประชุมสงฆ์ ทุกกึ่งเดือน เรียกกันว่า สงฆ์ทำอุโบสถ[1] บทปาติโมกข์เหล่านี้ปรากฏอยู่ในพระวินัยปิฎก หมวดสุตตวิภังค์

มีพุทธานุญาตให้สวดปาติโมกข์ย่อได้ เมื่อมีเหตุจำเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

 • ไม่มีภิกษุจำปาติโมกข์ได้จนจบ
 • เกิดเหตุฉุกเฉินขัดข้องที่เรียกว่า อันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งในอันตรายทั้งสิบ คือ
  • พระราชาเสด็จมา
  • โจรมาปล้น
  • ไฟไหม้
  • น้ำหลากมา
  • คนมามาก
  • ผีเข้าภิกษุ
  • สัตว์ร้ายเข้ามา
  • งูร้ายเลื้อยเข้ามา
  • ภิกษุอาพาธหนักจะถึงเสียชีวิต
  • มีอันตรายแก่พรหมจรรย์

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. พระไตรปิฎก เล่มที่ 4 พระวินัยปิฎก เล่มที่ 4 มหาวรรค ภาค 1 อุโบสถขันธกะ. พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [1]. เข้าถึงเมื่อ 16-7-52

ข้อมูลเพิ่มเติม[แก้]

มหาสางฆิกะ ปราติโมกษ์