ข้ามไปเนื้อหา

ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

เกิด16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 (59 ปี)
ประเทศไทย
อาชีพนักธุรกิจ
คู่สมรสสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
บุตรเกรซ ลีสวัสดิ์ตระกูล
จอย ลีสวัสดิ์ตระกูล
เว็บไซต์www.patama.com

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นสตรีที่ทรงอิทธิพลและมีความสามารถหลายด้าน ประสบความสำเร็จทั้งด้านธุรกิจ กีฬา ดนตรี และการศึกษา ท่านมุ่งมั่นอุทิศชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติอย่างต่อเนื่อง มีส่วนสำคัญในการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมไทยในด้านต่าง ๆ มากมาย โดยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิเช่น ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประธานวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารองค์กรการกีฬาหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ประธานคณะกรรมาธิการด้านวัฒนธรรมและมรดกโอลิมปิกของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ประธานคณะกรรมการด้านวัฒนธรรมแห่งสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) กรรมการสภาบริหารสมาคมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งชาติ (ANOC) นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ด้านการดนตรี[แก้]

ในด้านการดนตรี คุณหญิงปัทมามีความผูกพันกับดนตรี สมัยในวัยเยาว์เป็นสมาชิกนักขับร้องประสานเสียงในโบสถ์ และรักการเล่นกีตาร์ ใช้ความสามารถในการร้องและเล่นดนตรีแบ่งปันให้กับชุมชนในทุกโอกาสที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครออกค่าย สร้างและซ่อมแซม วัด โรงเรียน สะพานข้ามคลอง และสอนหนังสือแก่เด็กยากไร้ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ปัจจุบันคุณหญิงปัทมายังคงรักและอุปถัมภ์วงการดนตรีอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง คุณหญิงปัทมาเป็นผู้มีผลงานในวงการศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย อาทิ เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประธานวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิก แห่งประเทศไทย ประธานที่ปรึกษามูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพฯ นายกกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย กรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) ฯลฯ

ประวัติการศึกษา[แก้]

การดำรงตำแหน่ง[แก้]

 • หนึ่งในผู้ก่อตั้ง กลุ่ม บริษัท จีสตีล หนึ่งในผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดของประเทศ และธุรกิจไฟฟ้า โรงแรม อสังหาริมทรัพย์
 • ประธานกลุ่มโรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ
 • ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน
 • ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม
 • ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
 • กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC)
 • ประธานคณะกรรมาธิการด้านวัฒนธรรมและมรดกโอลิมปิก
 • คณะกรรมาธิการกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
 • กรรมการสภาบริหารสมาคมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ (ANOCT)
 • สมาชิกคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA)
 • กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA)
 • รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF)
 • รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (NOCT)
 • นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (BAT)
 • ประธานคณะกรรมาธิการด้านวัฒนธรรม และกรรมการบริหารสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA)
 • คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานคร (กต.ตร.กทม.)
 • ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย
 • ประธานวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra; TPO)
 • ประธานที่ปรึกษามูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพฯ
 • นายกกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย
 • กรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย)
 • กรรมการอำนวยการมหิดลสิทธาคาร
 • กรรมการกลาง มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • กรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • กรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ – ประธานศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
 • กรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมมาธิการปฏิรูปกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • กรรมการที่ปรึกษาของมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • กรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • ที่ปรึกษามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ที่ปรึกษานายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยกรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ 1
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 8
 • ที่ปรึกษาสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข
 • ที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์
 • ที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด
 • ที่ปรึกษานายกสมาคมสหสมาคมศิษย์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
 • กรรมการที่ปรึกษาของสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์
 • ประธานที่ปรึกษาสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย

ฯลฯ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

วุฒิบัตร รางวัลเกียรติยศ โล่ และประกาศนียบัตรที่ได้รับ[แก้]

 • พ.ศ. 2566 รางวัล Women of The Year 2023 จากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post
 • พ.ศ. 2566 เข้ารับเครื่องหมายสหัทยานาวีของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึง กองทัพเรือขอบคุณที่ได้รับความร่วมมือ
 • พ.ศ. 2566 รางวัล “Guirlande d’ Honneur” รางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดของสหพันธ์ภาพยนตร์และโทรทัศน์ด้านกีฬานานาชาติ Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs (FICTS) ณ Theatre Mario Del Monaco จาก ศ.ดร.ฟรางโก แอสกานี (Prof.Dr.Franco Ascani ) เมือง Treviso ประเทศอิตาลี ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ FICTS ด้วยมติเอกฉันท์ ในการทำผลงาน คุณความดี ด้านกีฬา วัฒนธรรม ศิลปะ การศึกษาเป็นแบบอย่างแก่ เยาวชน
 • พ.ศ. 2566 รางวัล "บุคคลสำคัญแห่งทศวรรษ (The Person of Decade) ในงานก่อตั้งสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ ครบ 30 ปี (2535-2565)
 • พ.ศ. 2565 รางวัล Women of The Year 2022 จากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post
 • พ.ศ. 2565 รางวัล "พระพลบดี" จากกรมพลศึกษา มอบให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพลศึกษา การกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาการส่งเสริมการพลศึกษาและการกีฬา
 • พ.ศ. 2565 รางวัลผู้ที่มีความทุ่มเทให้กับการกีฬา "Awarded by the ICF for contribution to the sport" จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหพันธ์กีฬาแคนนูโลก (the 39th ICF Ordinary Congress)
 • พ.ศ. 2565 รางวัลมนุษยสัมพันธ์ยอดยี่ยม ม.ส.ทองคำเกียรติยศประจำปี 2565 จากมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
 • พ.ศ. 2564 เข้ารับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ชั้นที่ 2 อันเป็นเกียรติยิ่ง ประจำปี 2564 ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงยุติธรรมและประกอบคุณงามความดีมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
 • พ.ศ. 2564 รางวัลสมาคมกีฬายอดเยี่ยม สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำปี 2564
 • พ.ศ. 2563 รางวัล “บุคลากรในวงการกีฬาที่ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการกีฬาเนื่องในงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563
 • พ.ศ. 2562 รางวัลพลังใจ พิชิตชัย ในงานวันนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำปี 2561 จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2561 รางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการกีฬา” จากงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2561
 • พ.ศ. 2561 รางวัลสมาคมกีฬายอดเยี่ยม สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จาก สยามกีฬา อวอร์ดส์ ครั้งที่ 12 จัดโดย หนังสือพิมพ์สยามกีฬา เพื่อมอบรางวัลเกียรติยศ ให้แก่บุคคลในวงการกีฬา ทั้งนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคคลทรงคุณค่าที่ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการกีฬาไทย
 • พ.ศ. 2560 รางวัล “ผู้บริหารดีเด่น” เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560
 • พ.ศ. 2560 รางวัล “บุคลากรผู้ทรงคุณค่าในวงการกีฬา” และสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ได้รางวัลสมาคมกีฬายอดเยี่ยม จากงาน “วันนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำปี 2560” จัดโดย สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2559 รางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2016 ด้านเด็กและเยาวชน” โดยการคัดสรรบุคคลจากมูลนิธิสภา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
 • พ.ศ. 2559 รางวัล Person of The Year 2016 จากนิตยสาร Thailand Tatler
 • พ.ศ. 2559 รางวัลสมาคมกีฬายอดเยี่ยม สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จาก งาน สยามกีฬา อวอร์ด ครั้งที่ 10 จัดโดย หนังสือพิมพ์สยามกีฬา เพื่อมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่บุคคลในวงการกีฬา ทั้งนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคคลทรงคุณค่าที่ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการกีฬาไทย
 • พ.ศ. 2558 รางวัลสมาคมกีฬายอดเยี่ยม สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากงานประกาศเกียรติคุณ "วันนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำปี 2558" ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2557 รางวัล “ผู้ทรงคุณค่าในวงการกีฬา” ในงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬายอดเยี่ยม ในงาน “วันนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำปี 2557” จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2556 รางวัลสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากงานวันประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2556
 • พ.ศ. 2555 รางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยม แบดมินตันทีมชาติไทย ชุดกีฬาโอลิมปิก ลอนดอนเกมส์ 2012 จากงานวันนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555 ของการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2555 รางวัลผู้จัดการทีมแบดมินตันดีเด่น แบดมินตันทีมชาติไทย ชุดกีฬาโอลิมปิก ลอนดอนเกมส์ 2012 จากงานวันนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555 ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2549 ประกาศนียบัตร นักยิงปืน จาก ค่ายสุรสีห์ กองพลทหารราบที่ 11 จ.กาญจนบุรี
 • พ.ศ. 2548 รางวัลนายจ้างสตรีดีเด่นภาคเอกชน จากกระทรวงแรงงาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2548
 • พ.ศ. 2548 โล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่กิจการสตรีและสังคม เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2548 จากสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
 • พ.ศ. 2547 รางวัลสตรีดีเด่นแห่งชาติ สาขานักธุรกิจ ประจำปี 2547 จาก สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • พ.ศ. 2547 ได้รับการประดับปีกนักบินกิตติมศักดิ์ ของกองทัพอากาศ ประจำปี 2547
 • พ.ศ. 2547 รางวัลแม่ศรีเรือน ประจำปี 2547 จาก สมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2547 รางวัลแม่ดีเด่น สาขาแม่นักธุรกิจผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2547

ฯ ล ฯ

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เก็บถาวร 2022-05-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๓๘, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒ เก็บถาวร 2022-11-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๒๒, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-05-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๑๑, ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เก็บถาวร 2022-06-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๖ ข หน้า ๖, ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐