ปวดกล้ามเนื้อ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Myalgia
ชื่ออื่นMuscle pain
สาขาวิชาRheumatology

อาการปวดกล้ามเนื้อ (อังกฤษ: myalgia, muscle pain) เป็นอาการที่เกิดได้จากโรคหลายโรค สาเหตุที่พบบ่อยคือการใช้กล้ามเนื้อมากเกินไป สาเหตุอื่นของอาการปวดกล้ามเนื้อเฉียบพลันอาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัส โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่มีประวัติการบาเจ็บ ส่วนอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังอาจเกิดจากโรคเมตาบอลิก การขาดสารอาหารบางชนิด หรือโรคอ่อนล้าเรื้อรัง เป็นต้น