ปลาฉลามน้ำจืด (แก้ความกำกวม)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ปลาฉลามน้ำจืด (อังกฤษ: freshwater shark) อาจหมายถึง

  • ปลาฉลามน้ำจืด หรือ ปลาฉลามแม่น้ำ ปลาฉลามในสกุล Glyphis ในวงศ์ Carcharhinidae ซึ่งเป็นปลาฉลามที่อาศัยอยู่ได้ในน้ำกร่อยหรือน้ำจืดสนิทได้ตลอดทั้งชีวิต ทั้งหมดมี 6 ชนิด และเป็นปลาหายาก ใกล้สูญพันธุ์ทั้งสิ้น
  • ปลาฉลามหัวบาตร ปลาฉลามชนิด Carcharhinus leucas ในวงศ์ Carcharhinidae เป็นปลาฉลามขนาดใหญ่ที่ปกติอาศัยอยู่ในทะเล แต่ก็สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ได้ในน้ำกร่อยหรือน้ำจืดสนิทได้เช่นกัน
  • ปลากา ปลาน้ำจืดชนิด Labeo chrysophekadion ในวงศ์ Cyprinidae นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม
  • ปลากาแดง ปลาน้ำจืดชนิด Epalzeorhynchos frenatum ในวงศ์ Cyprinidae นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม
  • ปลาทรงเครื่อง ปลาน้ำจืดชนิด Epalzeorhynchos bicolor ในวงศ์ Cyprinidae เป็นปลาเฉพาะถิ่นพบได้ในประเทศไทย นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม ใกล้สูญพันธุ์แล้วในธรรมชาติ
  • ปลาเทพา ปลาหนังน้ำจืดขนาดใหญ่ชนิด Pangasius sanitwongsei ในวงศ์ Pangasiidae เป็นปลาเฉพาะถิ่นพบได้ในประเทศไทย มีลักษณะของครีบและท่วงท่าการว่ายน้ำคล้ายปลาฉลาม นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม ใกล้สูญพันธุ์แล้วในธรรมชาติ
  • ปลาหางไหม้ ปลาน้ำจืดชนิด Balantiocheilos melanopterus ในวงศ์ Cyprinidae ลักษณะคล้ายปลาหางไหม้ไทย แต่พบในประเทศอินโดนีเซีย นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม
  • ปลาหางไหม้ไทย ปลาน้ำจืดชนิด Balantiocheilos ambusticauda ในวงศ์ Cyprinidae เมื่อก่อนนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม เป็นปลาเฉพาะถิ่นพบได้ในประเทศไทย แต่ปัจจุบันเชื่อว่าสูญพันธุ์ไปแล้วจากธรรมชาติ