ข้ามไปเนื้อหา

ปริมาณรังสีสมมูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ค่าปรับเทียบตามชนิดรังสี WR สำหรับปริมาณรังสีสมมูล
รังสี พลังงาน wR
รังสีเอกซ์, รังสีแกมมา, อิเล็กตรอน, โพซิตรอน, มิวออน   1
นิวตรอน < 10 keV 5
  10 keV - 100 keV 10
  100 keV - 2 MeV 20
  2 MeV - 20 MeV 10
  > 20 MeV 5
โปรตอน > 2 MeV 2
อนุภาคแอลฟา, ชิ้นส่วนการแบ่งแยกตัว, นิวเคลียสหนัก   20

ปริมาณรังสีสมมูล (equivalent dose, HT) เป็นการวัดค่าปริมาณรังสีต่อเนื้อเยื่อที่ผลกระทบเชิงชีววิทยาสัมพันธ์จะต่างกันเมื่อชนิดของกัมมันตภาพรังสีต่างกัน ปริมาณรังสีสมมูลเป็นปริมาณพื้นฐานน้อยกว่าปริมาณรังสีดูดซึม แต่ในทางชีวภาพมีนัยสำคัญมากกว่า ปริมาณรังสีสมมูลมีหน่วยเป็นซีเวิร์ต และยังมีหน่วยอื่น Röntgen equivalent man (REM หรือ rem) ที่ยังคงใช้กันทั่วไปในสหรัฐอเมริกา แม้ว่ากฎระเบียบให้เปลี่ยนไปใช้ซีเวิร์ต (100 Röntgen equivalent man = 100 REM = 1 sievert) [1]

ปริมาณรังสีสมมูล (HT) คำนวณจากการนำปริมาณรังสีดูดซึมของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อ (DT) คูณด้วยค่าปรับเทียบตามชนิดรังสี (wR) ค่าปรับเทียบนี้เลือกจากชนิดและพลังงานของรังสีที่เข้าสู่ร่างกายหรือที่แผ่มาจากแหล่งภายในร่างกาย ค่า wR จะเท่ากับ 1 สำหรับ รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา และ อนุภาคบีตา และมากกว่า 1 สำหรับโปรตอน, นิวตรอน, อนุภาคแอลฟา

เมื่อ HT, R = ปริมาณรังสีสมมูลในเนื้อเยื่อ T จากรังสี R

DT, R = ปริมาณรังสีดูดซึม D (หน่วยเกรย์) ในเนื้อเยื่อ T จากรังสี R

อ้างอิง

[แก้]
  1. Nuclear Regulatory Commission. "NRC Regulations: §34.3 Definitions". United States Government. สืบค้นเมื่อ 2007-03-14.
  • ICRP. ICRP Publication 60: 1990 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. Elsevier Science Pub Co (April 1, 1991). ISBN 0-08-041144-4.

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]