ปราสาทโฮเอินโซลเลิร์น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
ปราสาทโฮเอินโซลเลิร์น

ปราสาทโฮเอินโซลเลิร์น (เยอรมัน: Burg Hohenzollern) เป็นปราสาทโบราณซึ่งตกทอดกันในราชวงศ์โฮเอินโซลเลิร์นซึ่งเคยปกครองภูมิภาคชวาเบิน ตั้งอยู่บนเขาโฮเอินโซลเลิร์น ทางทิศใต้ของเมืองเฮ็คคิงเงิน ในรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค ประเทศเยอรมนี เป็นหนึ่งในสี่ปราสาทที่มีผู้เช้าชมมากที่สุดในเยอรมนี แต่ละปีมีผู้เข้าชมกว่า 350,000 แสนคน ปัจจุบัน กรรมสิทธิ์ในปราสาทหลังนี้ยังเป็นของทายาทราชวงศ์โฮเอินโซลเลิร์น

ปราสาทแห่งนี้เริ่มก่อสร้างเพื่อใช้เป็นป้อมปราการในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 11 ต่อมาในปีค.ศ. 1423 ปราสาทแห่งนี้ก็ถูกทำลายลงภายหลังถูกล้อมเป็นเวลา 10 เดือนโดยทัพหลวงของราชวงศ์ฮับส์บูร์กแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ต่อมาได้มีการสร้างปราสาทใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมขึ้นระหว่างปี 1454 ถึง 1461 ปราสาทหลังนี้เป็นปราการที่หลบภัยสำหรับราชวงศ์โฮเอินโซลเลิร์นหลายครั้ง อาทิในช่วงสงครามสามสิบปี เป็นต้น

ในกลางศตวรรษที่ 18 ปราสาทหลังนี้ถูกปล่อยปละละเลย ทำให้อาคารจำนวนมากชำรุดทรุดโทรมจนต้องรื้ออาคารจำนวนมากทิ้ง อาคารที่หลังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นระหว่างปี 1846 ถึง 1867 โดยพระเจ้าฟรีดริช วิลเฮล์มที่ 4 แห่งปรัสเซีย ผู้มีเชื้อสายโฮเอินโซลเลิร์น แม้ปราสาทหลังนี้จะถูกสร้างขึ้นใหม่จนเสร็จ แต่ก็ไม่มีสมาชิกราชวงศ์คนใดใช้ปราสาทนี้เป็นที่ประทับถาวร ในศตวรรษที่ 19 จักรพรรดิเยอรมันสามพระองค์ในยุคจักรวรรดิเยอรมันก็ไม่เคยมาเยือนปราสาทหลังนี้