ปราสาทเอ็ลทซ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ปราสาทเอ็ลทซ์

ปราสาทเอ็ลทซ์ (เยอรมัน: Burg Eltz) เป็นปราสาทยุคกลาง ตั้งอยู่ในหุบเขาทางตอนเหนือแม่น้ำมอแซล ช่วงระหว่างเมืองโคเบล็นทซ์กับเมืองเทรียร์ ในรัฐไรน์ลันท์-ฟัลทซ์ของประเทศเยอรมนี ปราสาทนี้ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของตระกูลเอ็ลทซ์ ตระกูลขุนนางเก่าแก่ซึ่งอาศัยอยู่มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 12 จนถึงปัจจุบัน ปราสาทถูกแบ่งเป็นสามส่วน แต่ละส่วนถือครองโดยสามสกุลสาขาของตระกูลเอ็ลทซ์ ได้แก่ สกุลเค็มเพอนิช (Kempenich), สกุลรือเบอนัค (Rübenach) และสกุลโรเดินดอร์ฟ (Rodendorf) รอบปราสาทมีแม่น้ำเอ็ลซ์บัค (Elzbach) ไหลผ่าน ส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาทสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 9 ปราสาทนี้เคยปรากฏอยู่บนธนบัตร 500 มาร์คระหว่างปี ค.ศ. 1965–1990