ปรัชญาเพศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ปรัชญาเพศ เป็นสาขาหนึ่งของปรัชญาประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องเพศและความรัก ซึ่งรวมถึง จริยศาสตร์ของปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น การค้าประเวณี การข่มขืน การล่วงละเมิดทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ อายุที่ยินยอมให้ร่วมประเวณี การรักร่วมเพศ และการวิเคราะห์มโนทัศน์ของแนวคิด เช่น "เพศคืออะไร" ซึ่งรวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ และสถานะทางภววิทยาของเพศสภาพ Alan Soble และ Judith Butler ผู้ซึ่งเป็นนักปรัชญาเพศร่วมสมัยชั้นนำ

ปรัชญาเพศร่วมสมัยบางครั้งได้รับการร้องเรียนจาก ปรัชญาสตรีนิยมตะวันตก ซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกยกระดับโดยนักสตรีนิยมอันเกี่ยวกับความแตกต่างทางเพศสภาพ การเมืองทางเพศ และธรรมชาติของอัตลักษณ์ทางเพศ ซึ่งถือเป็นปัญหาที่สำคัญในปรัชญาเพศ

 • หน้าที่ของเพศ คืออะไร?
 • ความรักแบบโรแมนติก คืออะไร?
 • มีลักษณะธรรมชาติที่ทำให้เพศสภาพต้องทำตามบทบาทหรือไม่?
 • กิจกรรมทางเพศบางอย่างดีหรือเลว? โดยใช้บรรทัดฐานอะไรตัดสิน? กิจกรรมทางเพศที่เกิดจากความยินยอม ถือว่าผิดศีลธรรม หรืออยู่นอกขอบเขตทางจริยศาสตร์?
 • อะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการสืบพันธุ์ทางชีวภาพ? มนุษย์สามารถดำรงอยู่แค่เพศเดียวโดยปราศจากเพศตรงข้ามได้หรือไม่?
 • อัตลักษณ์ทางเพศมีรากฐานมาจากความแตกต่างพื้นฐานเชิงภววิทยา (อย่างเช่น ชีววิทยา) หรือไม่?
 • เพศวิถี เป็นเรื่องของ "หน้าที่ของเพศสภาพ" หรือ "เพศทางชีวภาพ" หรือไม่?

ประวัติของปรัชญาเพศ[แก้]

ตลอดประวัติศาสตร์ปรัชญาตะวันตก ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศและเพศวิถีได้รับการพิจารณาในประเด็นทางจริยศาสตร์ทั่วไปเท่านั้น อย่างไรก็ตามมีการหันเหจากแบบแผนที่ปรากฎขนบธรรมเนียมในเรื่องของสิทธิในการพูดถึงปัญหาทางเพศในสิทธิของตนเอง

สมาคมเพื่อปรัชญาเพศและความรัก เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญภายในสมาชิกของสมาคมปรัชญาอเมริกัน

ความปรารถนาทางเพศ[แก้]

การประเมินคุณค่าทางจริยธรรมของกิจกรรมทางเพศนั้นกำหนดจากการตัดสินตามธรรมชาติของแรงกระตุ้นทางเพศ ในแง่นี้ปรัชญาแบ่งออกเป็นสองฝ่าย: [1]

ความเข้าใจในแง่ลบเกี่ยวกับเพศวิถี อย่างเช่น อิมมานูเอล ค้านท์ เชื่อว่าเพศวิถีบ่อนทำลายค่านิยมและท้าทายการปฏิบัติด้านศีลธรรมของบุคคลอื่น ค้านท์ได้กล่าวถึงเซ็กส์ว่า “ทำให้คนรักกลายเป็นวัตถุแห่งความกระหาย” [2] ในแง่นี้ เพศจึงมักได้รับคำแนะนำเพียงเพื่อจุดประสงค์ในการให้กำเนิด บางครั้งการถือพรหมจรรย์ ถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหรือมีคุณธรรมมากที่สุด [3]

ความเข้าใจในแง่บวกเกี่ยวกับเพศวิถี อย่างเช่น Russell Vannoy และ Irving Singer พวกเขาเห็นว่ากิจกรรมทางเพศเป็นสิ่งที่รื่นรมย์ต่อตนเองและผู้อื่นในเวลาเดียวกัน

การบิดเบือนตามคำเล่าลือ[แก้]

Thomas Nagel เสนอว่ามีเพียงการมีปฏิสัมพันธ์ทางเพศโดยการเร้าอารมณ์ทางเพศทั้งสองฝ่ายเท่านั้นที่ถือเป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับเพศวิถีของมนุษย์ การเผชิญหน้ากับอุบัติการณ์ทางเพศในทางที่ผิด จะทำให้สิ่งที่เร้าอารมณ์ทั้งสองฝ่ายนั้นหายไป ซึ่งเป็นกรณีที่บุคคลยังคงเหลือประสบการณ์ทางเพศหรือทางวัตถุอย่างเต็มเปี่ยม [4]

ดูเพิ่มเติม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. Alan Soble. Internet encyclopedia of philosophy: Philosophy of Sexuality
 2. Kant, Immanuel. Lectures on Ethics, p. 163
 3. St. Paul's praising, in 1 Corinthians 7, sexual celibacy as the ideal spiritual state.
 4. Nagel's "Sexual Perversion," pp. 15-17.

อ่านเพิ่มเติม[แก้]

 • Aquinas, St. Thomas. Summa Theologiae. Cambridge, Eng.: Blackfriars, 1964-76.
 • Augustine, St. (Aurelius). On Marriage and Concupiscence, in The Works of Aurelius Augustine, Bishop of Hippo, vol. 12, ed. Marcus Dods. Edinburgh, Scot.: T. & T. Clark, 1874.
 • Baker, Robert, Kathleen Wininger, and Frederick Elliston, eds. Philosophy and Sex, 3rd edition. Amherst, N.Y.: Prometheus, 1998.
 • Baumrin, Bernard. "Sexual Immorality Delineated," in Robert Baker and Frederick Elliston, eds., Philosophy and Sex, 2nd edition. Buffalo, N.Y.: Prometheus, 1984, pp. 300–11.
 • Bloom, Allan. Love and Friendship. New York: Simon and Schuster, 1993.
 • Buckley Jr., William F., Camille Paglia, Betty Friedan, Arianna Huffington, Michael Kinsley, et al., "Has the Women's Movement Been Disastrous?: A Firing Line Debate," in Sterling Harwood, ed., Business as Ethical and Business as Usual (Belmont, CA: Wadsworth Publishing Co., 1996).
 • Empty citation (help)
 • Empty citation (help)
 • Christensen, F. M., "A Defense of Pornography," in Sterling Harwood, ed., Business as Ethical and Business as Usual (Belmont, CA: Wadsworth Publishing Co., 1996).
 • Christina, Greta. "Are We Having Sex Now or What?" in Alan Soble, ed., The Philosophy of Sex, 3rd edition. Lanham, Md.: Rowman and Littlefield, 1997, pp. 3–8.
 • Finnis, John. "Law, Morality, and 'Sexual Orientation'," Notre Dame Law Review 69:5 (1994), pp. 1049–76.
 • Finnis, John and Martha Nussbaum. "Is Homosexual Conduct Wrong? A Philosophical Exchange," in Alan Soble, ed., The Philosophy of Sex, 3rd edition. Lanham, Md.: Rowman and Littlefield, 1997, pp. 89–94.
 • Foucault, Michel. The History of Sexuality. Vols. 1-3. New York: Vintage, 1990. (Original French publications of the three volumes in 1978, 1984, and 1984, respectively)
 • Gray, Robert. "Sex and Sexual Perversion," in Alan Soble, ed., The Philosophy of Sex, 3rd edition. Lanham, Md.: Rowman and Littlefield, 1997, pp. 57–66.
 • Grisez, Germain. The Way of the Lord Jesus. Quincy, Ill.: Franciscan Press, 1993.
 • Gudorf, Christine. Body, Sex, and Pleasure: Reconstructing Christian Sexual Ethics. Cleveland, Ohio: Pilgrim Press, 1994.
 • Hampton, Jean. "Defining Wrong and Defining Rape," in Keith Burgess-Jackson, ed., A Most Detestable Crime: New Philosophical Essays on Rape. New York: Oxford University Press, 1999, pp. 118–56.
 • Held, Virginia. "Coercion and Coercive Offers," in J. Roland Pennock and John W. Chapman, eds., Coercion: Nomos VIX. Chicago, Ill.: Aldine, 1972, pp. 49–62.
 • Jung, Patricia, and Ralph Smith. Heterosexism: An Ethical Challenge. Albany, N.Y.: State University of New York Press, 1993.
 • Kant, Immanuel. Lectures on Ethics. Translated by Louis Infield. New York: Harper and Row, 1963.
 • Kant, Immanuel. The Metaphysics of Morals. Translated by Mary Gregor. Cambridge, Eng.: Cambridge University Press, 1996.
 • Lacan, Jacques. The Seminar of Jacques Lacan: On Feminine Sexuality, The Limits of Love and Knowledge, Book XX, Encore, 1972–1973, ed. Jacques-Alain Miller, trans. Bruce Fink (New York: W. W. Norton & Company, 1998).
 • C. S. Lewis The Four Loves. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1960.
 • MacKinnon, Catherine A., "The Money of Playboy Magazine," in Sterling Harwood, ed., Business as Ethical and Business as Usual (Belmont, CA: Wadsworth Publishing Co., 1996).
 • Mappes, Thomas. "Sexual Morality and the Concept of Using Another Person," in Thomas Mappes and Jane Zembaty, eds., Social Ethics, 4th edition. New York: McGraw-Hill, 1992, pp. 203–26.
 • Mayo, David. "An Obligation to Warn of HIV Infection?" in Alan Soble, ed., Sex, Love and Friendship. Amsterdam. Hol.: Editions Rodopi, 1997, pp. 447–53.
 • McEvoy, Adrianne Leigh, Ed. Sex, Love, and Friendship. Studies of the Society for the Philosophy of Sex and Love: 1993-2003. Amsterdam/New York, NY, Rodopi, 2011.
 • Muehlenhard, Charlene, and Jennifer Schrag. "Nonviolent Sexual Coercion," in A. Parrot and L. Bechhofer, eds, Acquaintance Rape. The Hidden Crime. New York: John Wiley, 1991, pp. 115–28.
 • Murphy, Jeffrie. "Some Ruminations on Women, Violence, and the Criminal Law," in Jules Coleman and Allen Buchanan, eds., In Harm's Way: Essays in Honor of Joel Feinberg. Cambridge, Eng.: Cambridge University Press, 1994, pp. 209–30.
 • Nagel, Thomas. "Sexual Perversion," in Alan Soble, ed., The Philosophy of Sex, 3rd edition. Lanham, Md.: Rowman and Littlefield, 1997, pp. 9–20.
 • Nielson-Jones, Oliver. "Sex, Escaping The Rat Race" In G.Bennett and A.Robinson, eds., Sexual Philosophy, 2006, pp. 7–29
 • O'Neill, Onora. "Between Consenting Adults," Philosophy and Public Affairs 14:3 (1985), pp. 252–77.
 • Mario Perniola. The Sex Appeal of the Inorganic, Continuum, New York-London (2004), ISBN 0-8264-6245-6.
 • Plato. Symposium. Translated by Michael Joyce, in E. Hamilton and H. Cairns, eds., The Collected Dialogues of Plato. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1961, pp. 526–74.
 • Posner, Richard. Sex and Reason. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1992.
 • Primoratz, Igor. Ethics and Sex. London ; New York : Routledge, 1999.
 • Sanders, Stephanie, and June Reinisch. "Would You Say You 'Had Sex' If . . . ?" Journal of the American Medical Association 281:3 (January 20, 1999), pp. 275–77.
 • Scheer, Robert, "Bigger Breasts: The Great Implant Lie," in Sterling Harwood, ed., Business as Ethical and Business as Usual (Belmont, CA: Wadsworth Publishing Co., 1996).
 • Roger Scruton. Sexual Desire: A Moral Philosophy of the Erotic. New York: Free Press, 1986.
 • Singer, Irving. The Nature of Love, vol. 2: Courtly and Romantic. Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1984.
 • Soble, Alan. "Antioch's 'Sexual Offense Policy': A Philosophical Exploration," Journal of Social Philosophy 28:1 (1997), pp. 22–36.
 • Soble, Alan. The Philosophy of Sex and Love: An Introduction. St. Paul, Minn.: Paragon House, 1998. Second revised, expanded edition, 2008.
 • Soble, Alan. Sexual Investigations. New York: New York University Press,1996.
 • Soble, Alan, ed. Eros, Agape and Philia. New York: Paragon House, 1989. Corrected reprint, 1999.
 • Soble, Alan, ed. The Philosophy of Sex, 4th edition. Lanham, Md.: Rowman and Littlefield, 2002; revised 5th edition, 2008 (excellent bibliography covering the whole area phil sex).
 • Soble, Alan, ed. Sex, Love, and Friendship. Amsterdam, Hol.: Editions Rodopi, 1996.
 • Solomon, Robert, and Kathleen Higgins, eds. The Philosophy of (Erotic) Love. Lawrence. Kan.: University Press of Kansas, 1991.
 • Stewart, Robert M., ed. Philosophical Perspectives on Sex and Love. New York: Oxford University Press, 1995.
 • Vannoy, Russell. Sex Without Love: A Philosophical Exploration. Buffalo, N.Y.: Prometheus, 1980.
 • Verene, Donald, ed. Sexual Love and Western Morality, 2nd edition. Boston, Mass.: Jones and Bartlett, 1995.
 • Wertheimer, Alan. "Consent and Sexual Relations," Legal Theory 2:2 (1996), pp. 89–112.
 • Pope John Paul II. Love and Responsibility. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1981.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]