ปรัชญาซิกข์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ปรัชญาของศานาซิกข์ คือทฤษฎีพื้นฐานของศาสนาซิกข์ ซึ่งระบุไว้ในคุรุกรันตสาหิบ ซึ่งคือคัมภีร์ของศาสนาซิกข์

การปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาซิกข์นั้นพัฒนาตนของศาสนิกชน ในคุรุกรันตสาหิบมีระบุพิธีกรรมและการปฏิบัติตนไว้ เช่น การท่องบทสวดนิตนีมทุกเช้า ในช่วงเวลาอมฤตเวลา การถือครองปัญจกการ์ (ก 5 ประการ) ในศาสนิกชนที่ผ่านพิธีปาหุลแล้ว การหลีกเลี่ยงจากปัญจโทษ และปฏิบัติตามปัญจธรรม ระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าเสมอทุกเวลา เป็นต้น

ดูเพิ่ม[แก้]