ประเสริฐ ทองเจริญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ศ.นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ (เกิด 2 มกราคม พ.ศ. 2476) เป็นผู้ชำนาญไข้หวัดนกและโรคซารส์ (SARS) ผู้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคทั้งสองนี้เป็นรายแรก ๆ ในเมืองไทย ต่อมาได้เข้ารับรางวัล Public Health Recognition Award จากสมาพันธ์การศึกษาด้านสาธารณสุขแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในที่ประชุมวิชาการนานาชาติด้านสาธารณสุขภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ( 38th APACPH Conference) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 6 ธ.ค. 49 ที่โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ

ประวัติการศึกษา[แก้]

เกียรติคุณ[แก้]

 • มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์เป็นภาษาไทยและต่างประเทศมากกว่า 200 เรื่อง
 • ได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย อาทิ รางวัลเหรียญทองนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
 • ได้รับรางวัลมหิดล-บี บราวน์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ได้รับพระราชทาน เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
 • เป็นราชบัณฑิต ในสาขาการแพทย์
 • รวมทั้งได้รับการตีพิมพ์ชีวประวัติในวารสารต่างประเทศหลายฉบับ

หน้าที่การงานในอดีต[แก้]

 • กรรมการผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อไวรัสขององค์การอนามัยโลก
 • นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการแพทย์สภา
 • กรรมการในคณะกรรมการวิจัยแห่งขาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • Director,WHO Collaborating Centre on AIDS
 • และอื่นๆอีกนับสิบตำแหน่ง [2]

หน้าที่การงานในปัจจุบัน[แก้]

 • ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ (www.ift 2004.org)
 • นายกสมาคมเคมีคลินิกแห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการศึกษาของหลายสถาบันและขององค์กรทั้งในและต่างประเทศ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9490000151261
 2. มหาวิทยาลัยมหิดล, เอกสารกองบริหารงานวิจัย, หนังสืองานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-บี บราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย ประจำปี 2549, พิมพ์ที่ บริษัท พี.เอ. ลีฟวิ่ง จำกัด, 2549, หน้า 17-18