ประเทศไทยในเอเชียนเกมส์ 2010

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประเทศไทยในกีฬาเอเชียนเกมส์


ธงชาติไทย

เอเชียนเกมส์ 2010กว่างโจว
นักกีฬา คน 
เหรียญ
อันดับ: 9
ทอง
11
เงิน
9
ทองแดง
32
รวม
52
การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์
เอเชียนเกมส์
1951 · 1954 · 1958 · 1962 · 1966 · 1970 · 1974 · 1978 · 1982 · 1986 · 1990 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 · 2026 · 2030 · 2034
เอเชียนเกมส์ฤดูหนาว
1986 · 1990 · 1996 · 1999 · 2003 · 2007 · 2011 · 2017

ประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16 ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) จะจัดขึ้นที่ เมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ซึ่งในครั้งนี้ ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปร่วมด้วยจำนวน 817 คน นับเป็นอันดับ 4 รองจาก ประเทศจีน ซึ่งเป็นเจ้าภาพ, ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น[1]

สรุปเหรียญรางวัล[แก้]

สรุปเหรียญรางวัลที่ประเทศไทยได้รับจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2010 แยกตามชนิดกีฬา
กีฬา ทอง เงิน ทองแดง รวม
Sepaktakraw pictogram.jpg เซปักตะกร้อ 4 0 0 4
Sailing pictogram.svg เรือใบ 3 1 2 6
Taekwondo pictogram.svg เทควันโด 2 2 4 8
Boxing pictogram.svg มวยสากล 1 1 2 4
Athletics pictogram.svg กรีฑา 1 0 2 3
Shooting pictogram.svg ยิงปืน 0 1 4 5
Badminton pictogram.svg แบดมินตัน 0 1 1 2
Weightlifting pictogram.svg ยกน้ำหนัก 0 1 1 2
Equestrian pictogram.svg ขี่ม้า 0 1 0 1
Wrestling pictogram.svg กาบัดดี้ 0 1 0 1
Billard pictogram.jpg กีฬาไม้คิว 0 0 3 3
Dragon boat pictogram.jpg เรือมังกร 0 0 3 3
Cycling (road) pictogram.svg จักรยาน 0 0 2 2
Karate pictogram.svg คาราเต้ 0 0 2 2
Tennis pictogram.svg เทนนิส 0 0 2 2
Rowing pictogram.svg พายเรือ 0 0 1 1
Rugby union pictogram.svg รักบี้ 0 0 1 1
Volleyball (indoor) pictogram.svg วอลเลย์บอล 0 0 1 1
Wushu pictogram.svg วูซู 0 0 1 1
รวม 11 9 32 52

เหรียญรางวัล[แก้]

เหรียญ นักกีฬา กีฬา ประเภท วันที่
Gold medal.svg สริตา ผ่องศรี เทควันโด แบนตัมเวท -53 กก. หญิง 18 พฤศจิกายน
Gold medal.svg ชัชวาล ขาวละออ เทควันโด ฟินเวท -54 กก. ชาย 20 พฤศจิกายน
Gold medal.svg
ธิดาวรรณ ดาวสกุล ดารณี วงศ์เจริญ
นิตินัดดา แก้วคำไสย พยอม ศรีหงษา
สุนทรี รูปสูง นรีรัตน์ ตาขัน
วันวิสาข์ จันทร์แก่น แก้วใจ พุ่มสว่างแก้ว
พิกุล สีดำ รุ่งทิพย์ ตะนะขิง
นิสา ธนะอรรถวุฒิ มัสยา ด้วงศรี
เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง 20 พฤศจิกายน
Gold medal.svg
กฤษณะ ธนะกรณ์ เกรียงไกร แก้วเมียน
สุริยัน เป๊ะชาญ ภัทรพงษ์ ยุพดี
สืบศักดิ์ ผันสืบ ศุภชัย มณีนาถ
สมพร ใจสิงหล สิงหา สมสกุล
พรชัย เค้าแก้ว ศิริวัฒน์ สาขา
อนุวัฒน์ ไชยชนะ วีรวุฒิ ณ หนองคาย
เซปักตะกร้อ ทีมชุดชาย 20 พฤศจิกายน
Gold medal.svg นพเก้า พูนพัฒน์ เรือใบ ออปติมิสหญิง 20 พฤศจิกายน
Gold medal.svg กีระติ บัวลง เรือใบ เลเซอร์เรเดียลโอเพน 20 พฤศจิกายน
Gold medal.svg ดำรงศักดิ์ วงศ์ทิม และกฤษฎา วงศ์ทิม เรือใบ โฮบี 16 โอเพน 20 พฤศจิกายน
Gold medal.svg
พรชัย เค้าแก้ว ภัทรพงษ์ ยุพดี
อนุวัฒน์ ไชยชนะ ศุภชัย มณีนาถ
เกรียงไกร แก้วเมียน วีรวุฒิ ณ หนองคาย
เซปักตะกร้อ ทีมชาย 24 พฤศจิกายน
Gold medal.svg
ธิดาวรรณ ดาวสกุล พยอม ศรีหงษา
สุนทรี รูปสูง นรีรัตน์ ตาขัน
ดารณี วงศ์เจริญ พิกุล สีดำ
เซปักตะกร้อ ทีมหญิง 24 พฤศจิกายน
Gold medal.svg
ภัสสร จักษุนิลกร นงนุช แสนราช
ณีรนุช กล่อมดี ทัศพร วรรณกิจ
ลภัสภร ถาวรเจริญ จินตรา เสียงดี
กรีฑา วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง 26 พฤศจิกายน
Gold medal.svg วรพจน์ เพชรขุ้ม มวยสากล แบนตั้มเวท ชาย 26 พฤศจิกายน
Silver medal.svg เพ็ญศิริ เหล่าศิริกุล ยกน้ำหนัก 48 กก. หญิง 13 พฤศจิกายน
Silver medal.svg
สาวิตรี อมิตรพ่าย สลักจิต พลสนะ
ดวงอนงค์ อรุณเกษร ปัญญดา มั่นกิจโชคเจริญ
พรทิพย์ บูรณะประเสริฐสุข ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย
รัชนก อินทนนท์ สราลีย์ ทุ่งทองคำ
ณิชชาอร จินดาพล กุลชลา วรวิจิตรชัยกุล
แบดมินตัน ทีมหญิง 15 พฤศจิกายน
Silver medal.svg วิชชุดา ไพจิตรกาญจนกุล
รัชฎาภรณ์ เปล่งแสงทอง
ศุภมาส วันแก้ว
ยิงปืน ปืนยาวท่านอน ทีมหญิง 15 พฤศจิกายน
Silver medal.svg นาชา ปั้นทอง เทควันโด -63 กก. ชาย 19 พฤศจิกายน
Silver medal.svg แทรี่ ลิมน์ อิมพ์สัน
พรหมธร กิ่งวรรณ
รุจิราภรณ์ ณีนา ลิเกิล
วรภัฎ ปิฎกานนท์
ขี่ม้า ทีมอีเวนท์ติ้ง (ข้ามเครื่องกีดขวาง) 20 พฤศจิกายน
Silver medal.svg เอก บุญสวัสดิ์ เรือใบ อาร์เอส-เอ็กซ์ ชาย 20 พฤศจิกายน
Silver medal.svg เป็นเอก การะเกตุ เทควันโด -58 กก. ชาย 20 พฤศจิกายน
Silver medal.svg
ชลดา ชัยประพันธ์ เยาวเรศ นิสสระ
วรรทกานต์ กรรมโชติ จันจิรา ปานประเสริฐ
น้ำฝน ค้างคีรี อัจฉรา พวงเงิน
นาลีรัตน์ เกสโร กมลทิพย์ สุวรรณชนะ
อลิสา ลิ้มสำราญ สุทารัตน์ ทองหุน
นุชนาถ ไม้หวั่น ตรีวราภรณ์ ทองนุ่น
กาบัดดี้ ทีมหญิง 26 พฤศจิกายน
Silver medal.svg ทัศมาลี ทองจันทร์ มวยสากล ไลท์เวท 60 กก. หญิง 26 พฤศจิกายน

อ้างอิง[แก้]