ประเทศไทยในการประกวดความงามที่สำคัญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อตัวแทนและรางวัลของประเทศไทยในการประกวดระดับโลก6การประกวดและรายชื่อการเป็นเจ้าภาพการจัดประกวดการแข่งขันของผู้เข้าประกวดจากทั่วโลกเช่นนางงามจักรวาล,มิสเวิลด์,มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล,มิสเอิร์ธ,มิสซูปราเนชันแนล[1][2][3][4][5][6][7][8]

การประกวดความงามนานาชาติ[แก้]

การประกวดนางงามนานาชาติ[แก้]

สัญลักษณ์สี
  •      รองชนะเลิศ
  •      เข้ารอบสุดท้าย
ปี นางงามจักรวาล มิสเวิลด์ มิสอินเตอร์เนชันแนล มิสเอิร์ธ มิสซูปราเนชันแนล มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล
2020 อแมนด้า ออบดัม
TBA
ฏีญาภาร์ เศรษสิริสุวรรณ
TBA
พัชรพร จันทรประดิษฐ์
TBA
2019 ปวีณสุดา ดรูอิ้น
เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย
นรินทร ชฎาภัทรวรโชติ
เข้ารอบ 40 คนสุดท้าย
สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์
ชนะเลิศ
ฏีญาภาร์ เศรษสิริสุวรรณ
เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย
แอนโทเนีย โพซิ้ว
ชนะเลิศ
อารยะ ศุภฤกษ์
รองชนะเลิศอันดับ 2
2018 โศภิดา กาญจนรินทร์
เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
พิชาภา ลิมศนุกาญจน์
รองชนะเลิศอันดับ 1
กีรติกา จารุรัตน์จามร
เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย
นิรดา เจษฎาปรียกุล พิณรัตน์ มะวิญธร น้ำอ้อย ชนะพาล
เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย
2017 มารีญา พูลเลิศลาภ
เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย
ภัทลดา กุลภัคธนภัทร์ รติยาภรณ์ ชูแก้ว
เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย
ปวีณสุดา ดรูอิ้น
เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย
จิรประภา บุญเนื่อง
เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
เปรมิกา พาเมล่า
เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
2016 ชลิตา ส่วนเสน่ห์
เข้ารอบ 6 คนสุดท้าย
จิณณ์ณิตา บุดดี
เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย
ภัททิยา พงศ์ไทย
เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย
อัจฉรี บัวเขียว ชัชฎาภรณ์ กิมากรณ์
อันดับที่ 28
สุภาพร มะลิซ้อน
รองชนะเลิศอันดับ 2
2015 อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์
เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
ธัญชนก มูลนิลตา ศศิ สินทวี
เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
ชาวิกา วัตรสังข์ ธาราทิพย์ สุขดรุณพัฒน์ รัตติกร ขุนโสม
รองชนะเลิศอันดับ 4
2014 พิมบงกช จันทร์แก้ว นนธวรรณ ทองเหล็ง
เข้ารอบ 11 คนสุดท้าย
ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์
รองชนะเลิศอันดับ 2
ศศิ สินทวี
เข้ารอบ 16 คนสุดท้าย
ปรภัสสร ดิศย์ดำรง
รองชนะเลิศอันดับ 1
ปรภัสสร ดิศย์ดำรง
เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
เวฬุรีย์ ดิษยบุตร (สละตำแหน่ง) อนัญญา มงคลไทย (สละตำแหน่ง)
2013 ชาลิตา แย้มวัณณังค์ กัญญาภัค โภคสมบูรณ์ ชลธิชา เที่ยงธรรม
เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย
ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์
มิสเอิร์ธวอเตอร์/รองชนะเลิศ
(ถูกปลดจากตำแหน่ง)
ธัญพร ศรีเสน
เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย
ญาดา เทพนม
เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย
2012 ณัฐพิมล นาฏยลักษณ์ วัลเณซ่า เมืองโคตร รุ่งสินี ปัญจบุรี วรัทยา ว่องชยาภรณ์ นันทวัน วรรณจุฑา
รองชนะเลิศอันดับ 1
↑ ไม่มีการแข่งขันจัดขึ้น
(จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2556 ที่กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย)
2011 ชัญษร สาครจันทร์ พัชริดา รอดคงคา
เข้ารอบ 30 คนสุดท้าย
กัณตพัฒน์ พีรดาชัยนรินทร์
เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย
ณิรัฐชา ตังติสานนท์
เข้ารอบ 16 คนสุดท้าย
ปาณิกา วรบุญศิริ
2010 ฝนทิพย์ วัชรตระกูล สิริรัตน เรืองศรี
เข้ารอบ 25 คนสุดท้าย
ปิยะภรณ์ ดีจริง
รองชนะเลิศอันดับ 1
วรรษพร วัฒนากุล
มิสเอิร์ธวอเตอร์/รองชนะเลิศ
เมธาวีร์ บูรพาสิงห์
รองชนะเลิศอันดับ 4
2009 ชุติมา ดุรงค์เดช พงศ์ชนก กันกลับ พิชา นามประดิษฐ์ รุจินันท์ พันธ์ศรีทุม
เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย
×
2008 กวินตรา โพธิจักร อัมราภัสร์ จุลกะเศียน ภณัฐศรม คุ้มจิตร ปิยะภรณ์ ดีจริง
เข้ารอบ 16 คนสุดท้าย
↑ ไม่มีการแข่งขันจัดขึ้น
(จัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2552 ในปวอตซ์ก, ประเทศโปแลนด์ และประเทศไทยได้ส่งผู้แทนคนแรกในปีพ.ศ. 2553)
2007 ฟ้ารุ่ง ยุติธรรม
เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย
กนกกร ใจชื่น ชมพูเนกย์ บดินทร์วรวัฒน์ จิราภรณ์ สิงห์เอี่ยม
เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย
2006 ไอยวริญท์ โอสถานนท์
เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย
เมลิสา มหาพล วาสนา วงษ์บุญตรี
เข้ารอบ 12 คนสุดท้าย
ไพลิน รุ่งรัตนสุนทร
2005 ชนันภรณ์ รสจันทน์ สิรินดา เจนเซน สุกัญญา พิมมล กนกวรรณ เศรษฐพงษ์วนิช
อัจฉรา แมคคาย (สละตำแหน่ง)
2004 มรกต กิตติสาระ นิกัลยา ดุลยา สุนิสา ผาสุข รัชดาวรรณ คำเพ็ง
เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย
2003 เยาวลักษณ์ ไตรสุรัตน์ เจนจิรา เกิดประสพ ปวีณา บำรุงรส
เข้ารอบ 12 คนสุดท้าย
เยาวลักษณ์ ไตรสุรัตน์
2002 จันจิรา จันทร์โฉม ทิชา เหลืองไพโรจน์ ปิยะนุช ฉ่ำบุญ
เข้ารอบ 12 คนสุดท้าย
ลลิตา อภัยวงศ์
2001 วรินทร ผดุงวิถี ลดา เองชวเดชาศิลป์ กนิฏฐกัณฑ์ แสงประจักษ์สกุล วิศนีย์ ขันอาสา
2000 กุลธิดา เย็นประเสริฐ × สรียาวรรธน์ พงศ์ขจร ↑ไม่มีการแข่งขันจัดขึ้น
(จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2544 ที่มะนิลา, ประเทศฟิลิปปินส์)
1999 อภิสมัย ศรีรังสรรค์ กมลา กำภู ณ อยุธยา ×
1998 ชลิดา เถาว์ชาลี × ×
1997 สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ ธัญญา สื่อสันติสุข
เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย
×
1996 นิรัชลา คำยา สิรินยา วินศิริ หรือ ซินดี้ บิชอพ ×
1995 ภาวดี วิเชียรรัตน์ ญาสุมินทร์ เลิศอมรวัฒนา อรัญญาภรณ์ จตุรพรพันธ์
1994 อารียา สิริโสภา ปติญญา ทองศรี ×
1993 ฉัตฑริกา อุบลศิริ มธุรส เลิศศักดา สุพาศิริ พยัคศิริ
1992 อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ เมธินี กิ่งโพยม ษรฉัตร สหัชธนชัย
1991 จิระประภา เศวตนันทน์ อิสริยะ อภิชัย ×
1990 ภัสราภรณ์ ชัยมงคล ชนากานต์ ชัยศรี ลักษมี เทียนกันฑ์เทศน์
1989 ยลดา รองหานาม ปทุมรัตน์ วรมาลี
รองชนะเลิศอันดับ 3
พิมพิไล ไชยโย
1988 ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก
ชนะเลิศ
ปภัสรา ชุตานุพงศ์ ภัสสร บุญยเกียรติ
1987 ชุติมา นัยนา เบญจวรรณ ศรีละพันธ์ ประพาพรรณ บำรุงไทย
1986 ทวีพร คลังพลอย แสงระวี อัศวรักษ์ จันทนี สิงห์สุวรรณ
1985 ธารทิพย์ พงษ์สุข ปานเลขา ว่านม่วง ศศิมาภรณ์ ไชยโกมล
1984 สาวิณี ปะการะนัง
เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
อินทิรา อิ่มสมโภชน์ ปราณี เมียวนวม
1983 จินดา เนินกร่าง ทวินันท์ คงคราญ กษมา เสนาวัฒน์
1982 นิภาพร นาราพาณิชย์ อลิสา ขจรไชยกุล กานดา เตชะประทีป
เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย
1981 มาศสุภา กาพย์ประพันธ์ มาศสุภา กาพย์ประพันธ์ ศรีนวล อัตตะสาระ
เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย
1980 อาทิตยา พรหมคุณ อัญชลี ไชยสุวรรณ วนาลี เตมีรักษ์
1979 วงเดือน เกิดพุ่ม ทิพา สุภาพพรรณ ปัทมาวดี แอน
1978 พรพิศ สาครวิจิตร อรสา พานิชพันธ์ ×
1977 ลัดดาวัลย์ อินทร์ยา ศิรินภา สว่างล้ำ อำภา ภูษิต
1976 คัทรียา เอรีกุล ดวงชีวัน โกมลเสน ดวงรัตน์ ทวีโชคทรัพย์สิน
1975 วัลยา โทณะวณิก เรวดี ปัตตะพงษ์ ×
ศิริขวัญ นันทศิริ (สละตำแหน่ง)
1974 เบญจมาศ พลภัทรวิจารณ์ อรจิรา ฉายศาสตรา ยุวดี ศิริรัชตา
1973 กนกอร บุญมา พรพิศ สาครวิจิตร จินตนา เตชะมณีวัฒน์
เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย
1972 นิภาภัทร สุดศิริ จินตนา จิตโสภณ
เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย
สรินยา ทัตตวร
1971 วารุณี แสงศิรินาวิน บุญยงค์ ทองบุญ สุภัค ลิขิตกุล
รองชนะเลิศอันดับ 1
1970 × เตือนใจ อัมนรรคมาศ พนารัตน์ พิสุทธิศักดิ์
เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย
1969 แสงเดือน แม้นวงศ์ × อุษณีย์ เพ็ญพิมล
รองชนะเลิศอันดับ 4
1968 อภันตรี ประยุทธเสนีย์
เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย
พินนะรัฐ ทนันไชย
เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย
รุ่งทิพย์ ภิญโญ
รองชนะเลิศอันดับ 4
1967 × × ×
1966 จีรนันทน์ เศวตนันทน์
รองชนะเลิศอันดับ 2
× ×
1965 อาภัสรา หงสกุล
ชนะเลิศ
× ×
1964 × × ×
1963 × × ×
1962 × × ×
1961 × × ×
1960 × × ×
1959 สดใส วานิชวัฒนา × ↑ ไม่มีการแข่งขันจัดขึ้น
(จัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2503 ในรัฐแคลิฟอร์เนีย, ประเทศสหรัฐอเมริกาและได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในปีพ.ศ. 2511 ในกรุงโตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทยได้ส่งผู้แทนคนแรกในปีพ.ศ. 2511)
1958 × ×
1957 × ×
1956 × ×
1955 × ×
1954 อมรา อัศวนนท์ ×
1953 × ×
1952 × ×
1951 ↑ ไม่มีการแข่งขันจัดขึ้น (จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2495 ในรัฐแคลิฟอร์เนีย, ประเทศสหรัฐอเมริกาและหลังจากนั้นได้ย้ายไปอยู่ในฟลอริดา, สหรัฐอเมริกาในปีพ.ศ. 2503) ×
ไม่มีการแข่งขันจัดขึ้น ↑ ไม่มีการแข่งขันจัดขึ้น
(ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. . 2494 ในอังกฤษ, สหราชอาณาจักร และประเทศไทยได้ส่งผู้แทนคนแรกในปีพ.ศ. 2511)


× ไม่ได้แข่งขัน
ไม่มีการจัดประกวด

ชื่อการประกวด เข้ารอบ ผลดีที่สุด
นางงามจักรวาล 11 ชนะเลิศ (1965, 1988)
มิสเวิลด์ 10 รองชนะเลิศอันดับ 1 (2018)
มิสอินเตอร์เนชันแนล 19 ชนะเลิศ (2019)
มิสซูปราเนชันแนล 6 ชนะเลิศ (2019)
มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล 7 รองชนะเลิศอันดับ 2 (2016,2019)
มิสเอิร์ธ 10 รองชนะเลิศอันดับ 2 (2010, 2013)
ทั้งหมด 63 ชนะเลิศ 4

การประกวดความงามชายนานาชาติ[แก้]

สัญลักษณ์สี
  •      รองชนะเลิศ
  •      เข้ารอบสุดท้าย
ปี แมนฮันต์อินเตอร์เนชันแนล มิสเตอร์เวิลด์ มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนล มิสเตอร์โกลบอล มิสเตอร์ซูปราเนชันแนล
2020 สิทธิพงษ์ อิ่มเสถียร
เข้ารอบ 16 คนสุดท้าย
ไกรวิชญ์ คุมมงคล
TBA
2019 อาณาคิณ นนทิประสิทธิ์ นิค โนลเท
เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
จีรวัฒน์ เวชสกล
เข้ารอบ 16 คนสุดท้าย
ชาญชัย รุ่งไพสิฐ
เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย
2018 รัฐนันท์ สุขอุบล พงศ์สรรค์ สุวรรณลิวงศ์ สถาพร มูลลิสาร
รองชนะเลิศอันดับ 4
อภิสิทธินันท์ เลน ดาโสม
รองชนะเลิศอันดับ 3
2017 คงณัฐ เชยสุวรรณ
รองชนะเลิศอันดับ 1
นนทกร อัมพุธ อารัช วิทยากรณ์
2016 พิรัฐพงศ์ มูลตรีบุตร
เข้ารอบ 16 คนสุดท้าย
× กิตติคุณ ตันสุหัส
เข้ารอบ 6 คนสุดท้าย
ธวัชชัย ใจคาร
รองชนะเลิศอันดับ 1
ภานุพงศ์ วันทะมาตย์
2015 ชลภณ การวัตนี อภิวัชญ์ คุณาดิเรก
รองชนะเลิศอันดับ 2
↑ ไม่มีการแข่งขันจัดขึ้น
(จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2556 ที่กรือญิตสา-ซดรุย, ประเทศโปแลนด์)
2014 × วิทวัส ศรีเกษ
เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
ภูเบศร์ แซมกระโทก
เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย
2013 วรภพ คล้ายสังข์ ↑ ไม่มีการแข่งขันจัดขึ้น
(จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2557 ที่กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย)
คุณากร วงศ์พยัคฆ์
(สละตำแหน่ง)
2012 มุขพล โปษกะบุตร
เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย
วันเฉลิม วัชโรบล
ไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดได้
ปิยะนัส สุจริต
เข้ารอบ 16 คนสุดท้าย
2011 กฤษกร โล้เจริญรัตน์ ดิเรก ศิลป์ดำรงศรี
2010 ณัฐกร ศรีวิชัย รัฐศาสตร์ รุ่งศิริทิพย์ ชัยวัฒน์ ทองแสง
ไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดได้
2009 ชานนท์ แซ่ตั้ง
2008 ธนาวุฒิ นันทะริด ×
2007 วชรกรณ์ ไวยศิลป์ × ×
2006 × ×
2005 × ↑ ไม่มีการแข่งขันจัดขึ้น
(จัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2549 ใน ประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทยได้ส่งผู้แทนคนแรกในปีพ.ศ. 2552)
2004
2003 ×
2002 วีระยุทธ พูลขำ
2001 ×
2000 โสภณ สุขอนันต์ ×
1999 ×
1998 สมชาย พิพัฒน์นุกูล ×
1997 ชัยยศ สร้อยสน
1996 ชาร์ลส์ ดีเร็ก อดัมส์
เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
1995 วัชรเกียรติ บุญภักดี
เข้ารอบ 12 คนสุดท้าย
↑ ไม่มีการแข่งขันจัดขึ้น
(จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2539 ที่อิสตันบูล, ประเทศตุรกี)
1994 ×
1993 ×
ไม่มีการแข่งขันจัดขึ้น ↑ ไม่มีการแข่งขันจัดขึ้น
(จัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2536 ใน โกลด์โคสต์, ประเทศออสเตรเลีย และประเทศไทยได้ส่งผู้แทนคนแรกในปีพ.ศ. 2547)


× ไม่ได้แข่งขัน
ไม่มีการจัดประกวด

ชื่อการประกวด เข้ารอบ ผลที่ดีที่สุด
แมนฮันต์อินเตอร์เนชันแนล 4 รองชนะเลิศอันดับ 1 (2017)
มิสเตอร์เวิลด์ 1 เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย (1996)
มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนล 4 เข้ารอบ 6 คนสุดท้าย (2016)
มิสเตอร์โกลบอล 4 รองชนะเลิศอันดับ 1 (2016)
มิสเตอร์ซูปราเนชันแนล 2 รองชนะเลิศอันดับ 3 (2018)
ทั้งหมด 15 รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]