ประสิทธิภาพการส่องสว่าง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง
สัญลักษณ์ทั่วไป
K
หน่วยเอสไอลูเมนต่อวัตต์ (lm/W)
มิติ

ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (อังกฤษ: luminous efficacy) เป็นปริมาณทางกายภาพ ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างฟลักซ์ส่องสว่างซึ่งตามนุษย์รับรู้ กับปริมาณฟลักซ์การแผ่รังสี ซึ่งบอกถึงพลังงานต่อหน่วยเวลาที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแผ่ออกมา ใช้หน่วย SI เป็นลูเมนต่อวัตต์ (สัญลักษณ์: lm/W)

คำนิยาม[แก้]

ค่าประสิทธิภาพการส่องสว่าง K สามารถนิยามจากค่าฟลักซ์ส่องสว่าง Φe และฟลักซ์การแผ่รังสี Φv ได้โดย[1]

ประสิทธิภาพการส่องสว่างเชิงสเปกตรัม[แก้]

ความสว่างที่สายตามนุษย์รับรู้จะแตกต่างกันไปตามแต่ละความยาวคลื่น และประสิทธิภาพการส่องสว่างสำหรับแสงความยาวคลื่นเดียวจะเรียกว่าประสิทธิภาพการส่องสว่างเชิงสเปกตรัม (spectral luminous efficacy)

ถ้าให้ Φe,λ เป็นค่าฟลักซ์การแผ่รังสีและ K(λ) เป็นค่าประสิทธิภาพการส่องสว่างเชิงสเปกตรัมที่ความยาวคลื่น λ แล้ว

และจะได้ว่า

อ้างอิง[แก้]