ประธานชั่วคราวแห่งวุฒิสภาสหรัฐ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประธานชั่วคราวแห่งวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา
President Pro Tempore US Senate Seal.svg
ตราประจำตำแหน่งประธานชั่วคราววุฒิสภาสหรัฐอเมริกา
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ออรินท์ แฮชท์

ตั้งแต่ January 6, 2015
รัฐสภาสหรัฐอเมริกา
วุฒิสภาสหรัฐอเมริกา
การเรียกขาน ท่านประธานฯ
(เมื่อทำหน้าที่บนบัลลังก์)
ฯพณฯ ท่าน
(อย่างเป็นทางการ)
ที่พำนัก Washington, D.C.
ศูนย์กลาง United States Capitol, District of Columbia, U.S.
ผู้แต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา
วาระ ตามอัธยาศัยของวุฒิสมาชิก และเลือกใหม่ตามสมัยการเปิดประชุมของวุฒิสภา หรือ แทนตำแหน่งที่ว่าง
ตราสารจัดตั้ง รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา
สถาปนา 4 มีนาคม 1789; 229 ปีก่อน (1789-03-04)
คนแรก จอห์น แลงดอน
เมษายน 6, 1789
ตำแหน่งที่มาแทนที่ Third[1]
รอง สมาชิกคนใด ๆ ของวุฒิสภา ตามที่ประธานชั่วคราวกำหนดไว้ ปรกติมักเป็นสมาชิกพรรคเสียงข้างมาก

ประธานชั่วคราวแห่งวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา (หรือ ประธานวุฒิสภาชั่วคราว) เป็นผู้ทรงอำนาจเป็นลำดับที่สองของวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา มาตรา 1 วรรค 3 แห่งรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ได้บัญญัติไว้ว่า รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ซึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ แต่ในฐานะประธานวุฒิสภาต้องมอบอำนาจให้วุฒิสภาเลือกประธานชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีรองประธานาธิบดีไม่ได้เข้ามาทำหน้าที่ บทบาทของประธานชั่วคราวแห่งวุฒิสภาสหรัฐอเมริกานั้น แตกต่างจาก รองประธานาธิบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานวุฒิสภา คือ ได้รับการลงคะแนนเสียงจากวุฒิสมาชิกส่วนมาก ทั้งยังสามารถอภิปราย หรือ ลงคะแนนเสียงได้ในทุกๆญัตติ

ถึงกระนั้นประธานวุฒิสภาชั่วคราวยังมีเอกสิทธิ์และอำนาจพอสมควร และเมื่อรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ ประธานวุฒิสภาชั่วคราวถือเป็นผู้มีอำนาจเต็มในการประชุม ในทางปฏิบัติ, รองประธานาธิบดีหรือประธานวุฒิสภาชั่วคราวมักจะไม่เป็นประธานในการประชุมเสมอไป แต่อาจหมุนเวียนให้วุฒิสมาชิกระดับไม่อาวุโสของพรรคเสียงข้างมากได้เข้ามาทำหน้าที่บ้างเพื่อสร้างประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

ตั้งแต่คริสตศักราช 1890, วุฒิสมาชิกระดับอาวุโสของพรรคเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐ มักถูกรับเลือกให้เป็นประธานชั่วคราววุฒิสภาสหรัฐจนกระทั่งหมดวาระและมีการเลือกตั้งใหม่ โดยปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปีคริสตศักราช 1949 ตั้งแต่การตรารัฐบัญญัติลำดับการสืบทอดในการดำรงประธานาธิบดี 1947 ประธานชั่วคราววุฒิสภา มีศักดิ์ในลำดับที่ 3 ของการสืบทอดตำแหน่งคือ หลังจาก 1) รองประธานาธิบดี 2.)ประธานสภาผู้แทนราษฎร และ ก่อนหน้า 4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ซึ่งจะเป็นไปตามอัตฺโนมัติเฉพาะการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเท่านั้น ส่วนตำแหน่งรองประธานาธิบดีจะว่างเว้นไว้ จนกระทั่งมีการแต่งตั้งใหม่ ตามรัฐธรรมนูญสหรัฐมาตรา 25

ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน คือ ออรินท์ แฮชท์ วุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกัน จากรัฐยูทาห์ ได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 เป็น ประธานชั่วคราวแห่งวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา คนที่ 90 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2561 แฮชท์ประกาศเกษียณตนล่วงหน้า มีผลวันที่ 3 มกราคม 2562

ก่อนหน้า ประธานชั่วคราวแห่งวุฒิสภาสหรัฐ ถัดไป
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 2leftarrow.png Seal of the President of the United States.svg
ลำดับการสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
ลำดับที่ 3

2rightarrow.png รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
  1. "3 U.S. Code § 19 - Vacancy in offices of both President and Vice President; officers eligible to act".