ฉบับร่าง:ปฐม เฉลยวาเรศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ปฐม เฉลยวาเรศ)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ปฐม เฉลยวาเรศ
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
13 พฤศจิกายน 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 27 มกราคม พ.ศ. 2505 (59 ปี)

ปฐม เฉลยวาเรศ (เกิด 27 มกราคม 2505) อธิบดีกรมทางหลวงชนบทคนปัจจุบัน

การศึกษา[แก้]

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย

การรับราชการ[แก้]

  • 26 กุมภาพันธ์ 2542 วิศวกรวิชาชีพ 8 วช.
  • 24 ตุลาคม 2546 ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณห้าแยกปากเกร็ด
  • 10 พฤศจิกายน 2551 วิศวกรวิชาชีพ 9 วช.(ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา) ด้านก่อสร้างสะพาน
  • 30 ตุลาคม 2552 ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน (อำนวยการสูง)
  • 31 มกราคม 2562 – 6 ตุลาคม 2562 รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
  • 7 ตุลาคม 2562 – 9 พฤศจิกายน 2562 รักษาการอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
  • 13 พฤศจิกายน 2562 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

กรมทางหลวงชนบท