ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบย้อนกลับ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
RT-PCR

ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบย้อนกลับ (อังกฤษ: Reverse transcription polymerase chain reaction; ตัวย่อ: RT-PCR) เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสอีกแบบหนึ่ง เป็นเทคนิคทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งมักจะใช้ในอณูชีววิทยา เพื่อใช้ในการสร้างสำเนาลำดับดีเอ็นเอขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเรียกว่า "amplification" อย่างไรก็ตาม ใน RT-PCR สายอาร์เอ็นเอจะถูกรีเวิร์สแทรนสคริปเทสไปสู่ Complementary DNA (cDNA) โดยใช้เอนไซม์รีเวิร์สแทรนสคริปเทส และผลของ cDNA จะถูกขยายขึ้นโดยการใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบเรียลไทม์

ระวังสับสนระหว่างปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบย้อนกลับกับปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบเรียลไทม์ (Q-PCR/qRT-PCR) ซึ่งบางครั้งอาจถูกย่ออย่างผิด ๆ เป็น RT-PCR