บุคลากรในงานภาพยนตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บุคลากรในงานภาพยนตร์ คือบุคลากรที่ทำงานในวงการภาพยนตร์ มีด้วยกันหลากหลายตำแหน่งมาก อาจสามารถจำแนกได้ทั้ง ก่อนการผลิต ระหว่างการผลิต และหลังการผลิต แต่บางตำแหน่งก็อาจจะไม่ตายตัว บางต่ำแหน่งต้องรับผิดชอบงานทั้งหมดก็มี หรือบางตำอาจมีปลีกย่อยลงไปได้อีก โดยมีดังต่อไปนี้

ก่อนการผลิตจะต้องพิจารณา[แก้]

 • Author : ผู้ประพันธ์ อาจเป็นผู้ที่แต่งชิ้นงานนั้นๆขึ้นมาอยู่แล้ว
 • Screenwriter : ผู้เขียนบท

ระหว่างการผลิตจะต้องพิจารณา[แก้]

 • Producer : ผู้อำนวยการสร้างและควบคุมการผลิต
 • Associate Producer : ผู้อำนวยการดูการสร้าง เป็นคนที่คอยมาตรวจดูการสร้าง
 • Production Manager : ผู้จัดการกองถ่าย เป็นผู้ที่คอยควบคุมและคอยดูแลในกองถ่าย
 • Production Accountant : ฝ่ายบัญชีกองถ่าย ผู้อำนวยการงบประมาณในกองถ่าย
 • Director : ผู้กำกับ เป็นผู้ที่ควบคุมกองถ่าย
 • First Assistant Director (1st AD) : ผู้ช่วยผู้กำกับหนึ่ง
 • Second Assistant Director (2nd AD) : ผู้ช่วยผู้กำกับสอง
 • Third Assistant Director (3rd AD) : ผู้ช่วยผู้กำกับสาม
 • Director of Photography (DOP/DP) : ผู้กำกับภาพ เป็นผู้ที่ดูแลเรื่องภาพที่จะถ่ายออกมา
 • Camera Operator : ช่างภาพ
 • Focus Puller : ผู้ปรับชัดระยะถ่าย
 • First Assistant Camera (1st AC) : ผู้ช่วยช่างภาพหนึ่ง
 • Second Assistant Camera (2nd AC) : ผู้ช่วยช่างภาพสอง
 • Claper/Loader : ผู้ช่วยผู้กำกับภาพสอง ช่วยในการวัดระยะภาพและบันทึกสเลท
 • Dolly Pusher : ผู้เข็นดอลลี่ ฐานเลื่อนใต้กล้อง อาจรวมถึงเครนด้วย
 • Digital Imaging Technician (DIT) : ผู้จัดการข้อมูลภาพ ณ กองถ่าย
 • Gaffer : ผู้ออกแบบแสง เป็นผู้ที่ดูแลเรื่องการจัดแสงไฟให้เป็นไปตามที่ผู้กำกับภาพต้องการ
 • Script Supervisor : ผู้ดูแลความต่อเนื่องของบท
 • Continuity : ผู้ดูแลและจดจำความต่อเนื่อง คอยดูแลความต่อเนื่องของการแสดงในแต่ละช็อต
 • Art Director : ผู้กำกับฝ่ายศิลป์ มีหน้าที่ดูแลและตกแต่งฉาก
 • Prop Master : หัวหน้าอุปกรณ์และวัสดุ
 • Unit Carpenter/Painter : ช่างไม้และทาสี
 • Electrician : ช่างไฟฟ้า ดูแลเรื่องไฟฟ้าในกองถ่าย
 • Rigger : ผู้ดูแลเครื่องมือขนาดใหญ่
 • Costume Designer : ผู้ออกแบบเสื้อผ้า
 • Wardrobe Supervisor : ผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย
 • Make-Up Artist : ช่างแต่งหน้า
 • Hair Stylist : ผู้ออกแบบทรงผม
 • Actor : นักแสดงชาย
 • Actress : นักแสดงหญิง
 • Boom Operator : คนถือไมค์บูม
 • Sound Recordist : ผู้บันทึกเสียง
 • Sound Designer : ผู้ออกแบบเสียง
 • Assistant Sound Engineer : ผู้ช่วยผู้บันทึกเสียง (ส่วนมากจะต้องช่วยถือไมค์บูม)
 • Editor : ผู้ตัดต่อลำดับภาพ
 • Colorist : ผู้ออกแบบสีภาพ
 • Stills Photographer : ผู้บันทึกภาพนิ่ง
 • Police Liasion : ผู้ติดต่อประสานงาน คอยประสานงานระหว่างกองถ่ายและบุคคลภายนอก

ในกองบางกองอาจจะมีปลีกย่อยลงไปอีก หรือมีน้อยกว่านี้ ขึ้นอยู่กับขนาดในกองถ่าย

หลังการผลิตจะต้องพิจารณา[แก้]

 • Publicity Director : บรรณาธิการฝ่ายประชาสัมพันธ์

อ้างอิง[แก้]