บุคคลที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา การทำงาน หรือการฝึกอบรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Percentage of NEETs among 15- to 24-year-olds (ILO data, 2023)

บุคคลที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา การทำงาน หรือการฝึกอบรม หรือ NEET (Not in Education, Employment, or Training) เป็นการจัดกลุ่มบุคคลอย่างหนึ่ง เริ่มมีใช้ขึ้นในสหราชอาณาจักรช่วงปลายคริสตทศวรรษ 1990s แล้วจึงมีการใช้แพร่หลายในหลายประเทศ รวมไปถึงญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน แคนาดา และสหรัฐ โดยนิยามส่วนใหญ่จะนับรวมทั้งคนว่างงาน (ไม่มีงานประจำ และกำลังหางานอยู่), และคนนอกระบบการจ้างงาน (ไม่มีงานประจำ และไม่ได้กำลังหางานอยู่) และมักไม่นับรวมถึงคนวัยเกษียณ