บิวทาโนน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Butanone[1]
Butanone-structure-skeletal.png
Butanone-3D-vdW.png
ชื่อตาม IUPAC butan-2-one [1]
ชื่ออื่น Methyl ethyl ketone (MEK), methylpropanone, ethylmethylketone, methylacetone, meetco
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [78-93-3][CAS]
RTECS number EL6475000
SMILES
 
คุณสมบัติ
สูตรเคมี C4H8O
มวลต่อหนึ่งโมล 72.11 g/mol
ลักษณะทางกายภาพ Colorless liquid
ความหนาแน่น 0.8050 g/cm3
จุดหลอมเหลว

-86 °C, 187 K, -123 °F

จุดเดือด

79.6 °C, 353 K, 175 °F

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ 27.5 g/100 ml
ความหนืด 0.43 cP (20 °C)
โครงสร้าง
Dipole moment 2.76 D
ความอันตราย
การจำแนกของ EU Flammable (F)
Irritant (Xi)
NFPA 704
NFPA 704.svg
3
1
0
 
R-phrases R11, R36, R66, R67
S-phrases (S2), S9, S16
จุดวาบไฟ −9 °C
อุณหภูมิที่ติดไฟด้วยตัวเอง 505 °C
LD50 6.86 ml/kg (oral, rat)
สารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

เมทิลเอทิลคีโตน มีชื่ออืนที่เราเรียกกันว่า เอ็มอีเค (MEK) 2-บิวทาโนน (2-butanone) เมทิลอาเซโตน (methylacetone),ethylmethylketone,2-oxobutane มีน้ำหนักโมเลกุล 72.11 มีจุดเดือด 79.6 องศาเซลเซียส คุณสมบัติของมันเป็นของเหลวใสมีกลิ่นของอะซีโตน วิธีการใช้ ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเป็นสารเคลือบ เป็นตัวทำละลายที่ขจัดไขมันแลคเกอร์เป็นตัวทำละลายอุตสาหกรรมทั่วไป การควบคุมแบ่งเป็น 2 แบบ แบบแรกคือ การบรรจุมากกว่า 500 มิลลิลิตรจัดเป็นวัตถุอันตราย หากใครมีไว้ครอบครองต้องมีใบรับอนุญาต ถ้าไม่มีใบรับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แบบที่สองคือ การบรรจุน้อยกว่า 500 มิลลิลิตรจัดเป็นสารระเหย ก่อนนำไปจำหน่ายต้องมีฉลากข้อความคำเตือนทุกครั้ง หากไม่มีฉลากข้อความคำเตือนทุกคั้งที่จำหน่าย ผู้จำหน่ายมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ สูตรโมเลกุลคือ CH3COCH2CH3

อ้างอิง[แก้]

  1. Merck Index, 11th Edition, 5991.