บั๊ก (แก้ความกำกวม)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บั๊ก อาจหมายถึง

  • จุดบกพร่อง - ศัทพ์ในทางคอมพิวเตอร์
  • ภาษาบูกิ (Buginese language) - รหัสภาษา
  • แมลง - ศัพท์ในภาษาอังกฤษ หมายถึงสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังในชั้นอินเซคตา