ข้ามไปเนื้อหา

บริการทางระบบนิเวศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ผึ้งบนอาโวคาโดกำลังผสมเกสร ซึ่งเป็นเพียงบริการหนึ่งของระบบนิเวศ
ทะเลสาบในเวลส์เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำเซเวิร์น ทะเลสาบที่มีคุณภาพดีมักกักเก็บคาร์บอนไว้ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมและช่วยกรองน้ำให้สะอาดได้ดีกว่าพื้นที่เสื่อมโทรม
ป่าไม้ในรัฐอานธรประเทศของอินเดีย ให้เชื้อเพลิง ป้องกันหน้าดิน ให้ร่มเงา และแม้กระทั่งให้ความเป็นอยู่ที่ดีแก่สิ่งมีชีวิต

บริการทางระบบนิเวศ หรือ นิเวศบริการ เป็นผลประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจากระบบนิเวศ เช่น ป่าไม้ แม่น้ำ สามารถทำให้ระบบนิเวศมีคุณภาพ และทำให้เกิดความหลากหลายในทางชีวภาพของพืชและสัตว์อื่น ๆ บริการทางระบบนิเวศในสิ่งหนึ่งอาจสามารถมีประโยชน์ในหลายอย่าง เช่น ป่าไม้แห่งหนึ่งแหล่งอาหาร ยังเป็นฟื้นสำหรับคนในพื้นที่นั้น ๆ ในขณะเดียวกันช่วยป้องกันดินถล่ม ช่วยกรองตะกอนในน้ำให้ใสสะอาด และยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ผู้คน [1]

ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์และนักสิ่งแวดล้อม ได้พูดถึงบริการทางระบบนิเวศโดยปริยายมาหลายทศวรรษแล้ว (การประเมินระบบนิเวศแห่งสหัสวรรษ MA) แต่ได้เผยแพร่แนวคิดนี้ให้เป็นที่นิยมในช่วงต้นทศวรรษ 2000 [2]

โครงการการประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบของการกระทำของมนุษย์ต่อระบบนิเวศและความเป็นอยู่ของมนุษย์ครั้งสำคัญ ได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติ ในปี 2005 ได้แบ่งประเภทของบริการทางระบบนิเวศไว้ 4 ประเภท ได้แก่ [3]

  • บริการด้านการจัดหา คือผลิตภัณฑ์จากระบบนิเวศ ได้แก่ อาหาร ไม้ เชื้อเพลิง น้ำ และอื่น ๆ
  • บริการด้านการควบคุม เป็นประโยชน์จากการควบคุมกระบวนการธรรมชาติ เช่น ควบคุมการกัดเซาะชายฝั่ง การควบคุมทางชีวภาพ การผสมเกสร และการควบคุมอื่น ๆ
  • บริการด้านวัฒนธรรม คือ ประโยชน์ที่ไม่ใช่วัตถุที่มนุษย์ได้รับจากระบบนิเวศผ่านการเสริมสร้างทางวัฒนธรรม ความคิด จิตวิญญาณ ได้แก่ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
  • บริการด้านการสนับสนุน คือ บริการที่จำเป็นในการสนับสนุนการผลิตบริการของระบบนิเวศด้านอื่น ๆ ได้แก่ การผลิตออกซิเจน การหมุนเวียนของน้ำ


อ้างอิง[แก้]

  1. "การทบทวนบริการของระบบนิเวศ (Ecosystem Service Review: ESR) – TIIS". www.nstda-tiis.or.th. สืบค้นเมื่อ 5 May 2022.
  2. Millennium Ecosystem Assessment (MA). 2005. Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis "Archived copy" (PDF). เก็บ (PDF)จากแหล่งเดิมเมื่อ 3 December 2013. สืบค้นเมื่อ 2013-01-29.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (ลิงก์). Island Press, Washington. 155pp.
  3. Bunnag, Natetida (19 August 2021). "SDG Vocab | 49 – Ecosystem Services - บริการทางระบบนิเวศ". SDG Move. สืบค้นเมื่อ 5 May 2022.