บริกซ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ บริกซ์ (แก้ความกำกวม)

บริกซ์ (อังกฤษ: Brix) หรือสัญลักษณ์ °Bx เป็นหน่วยวัดค่าความหวานชนิดหนึ่งใช้ในอุตสาหกรรมผลิตน้ำผลไม้และไวน์โดยใช้เครื่องมือวัดค่าความที่เรียกว่า รีเฟรกโตมีเตอร์