บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รศ.ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย
หัวหน้าพรรคถิ่นไทย
ดำรงตำแหน่ง
24 สิงหาคม พ.ศ. 2543 – 8 ตุลาคม พ.ศ. 2543
ถัดไป พิจิตต รัตตกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
พรรค ถิ่นไทย

รองศาสตราจารย์ บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย ประธานคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรรมการในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรรมการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม[1] รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อดีตหัวหน้าพรรคถิ่นไทย[2] อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหญิง (ในสมัย ดร.พิจิตต รัตตกุล) และในสมัยนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน โดยเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าฝ่ายโยธาครั้งที่สอง แทน ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ในเมื่อต้นปี 2549[3]

การศึกษา[แก้]

รองศาสตราจารย์ ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย จบการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทและเอกด้านการวางแผนภาคและผังเมือง (M.R.P.,Ph.D.-City and Regional Planning) จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์

ผลงาน[แก้]

รองศาสตราจารย์ ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย มีผลงานวิจัยด้านการผังเมืองหลายโครงการ ได้รับเชิดชูเกียรติจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นศาสตราภิชาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 -30 กันยายน 2553 ในสาขาวิชาเคหการ วิชาการวางแผนภาคและเมือง

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/242/26.PDF
  2. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพรรคถิ่นไทย
  3. ""อภิรักษ์ 2 คลอดแล้ว "พุทธิพงษ์" รองผู้ว่าฯ "อิสรา" โฆษก กทม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-03-05. สืบค้นเมื่อ 2011-05-05.
  4. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี[ลิงก์เสีย]สืบค้นวันที่ 22 มิถุนายน 2554
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๕๐, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๙๕, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๒