น้ำเกลือเข้มข้น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ระหัดวิดน้ำเกลือ (1848) ใน Bad Kissingen ประเทศเยอรมนี

น้ำเกลือเข้มข้น หรือ ไบรน์ (อังกฤษ: brine) หมายถึงน้ำที่มีเกลือ (NaCl) ละลายอยู่ในระดับอิ่มตัวหรือใกล้อิ่มตัว น้ำเกลือเข้มข้นสามารถนำไปสู่การตกผลึกของเกลือในการทำนาเกลือ หรือใช้ประโยชน์ในการถนอมอาหาร คือการดองเค็มผัก ปลา และเนื้อสัตว์ต่างๆ สามารถเก็บรักษาเนยแข็งชนิด Halloumi และ Feta ได้ด้วย

น้ำเกลือเข้มข้นถูกใช้เป็นของไหลสำหรับการนำพาความร้อนจากสถานที่หนึ่งไปยังอาคารบ้านเรือนในบริเวณภูมิอากาศหนาว เนื่องจากการเพิ่มเกลือในน้ำจะทำให้จุดเยือกแข็งของน้ำลดลงและไม่ทำให้แข็งตัว ที่ความเข้มข้น 23.3% จุดเยือกแข็งของน้ำเกลือจะลดลงไปอยู่ที่ −21 ℃ (252.15 K, −6 ℉)

ที่อุณหภูมิ 15.5 ℃ (288.65 K, 60 ℉) น้ำเกลือเข้มข้นที่อิ่มตัวจะมีปริมาณเกลือ 26.4% โดยน้ำหนัก (น้ำเกลือ 100 ดีกรี) และที่อุณหภูมิ 0 ℃ (273.15 K, 32 ℉) น้ำเกลือจะอิ่มตัวที่ 26.3%

น้ำแบ่งตามระดับความเค็ม วัดจากความเข้มข้นของเกลือ
น้ำจืด น้ำกร่อย น้ำเกลือ/น้ำเค็ม น้ำเกลือเข้มข้น
< 0.05 % 0.05 – 3 % 3 – 5 % > 5 %
< 0.5 ppt 0.5 – 30 ppt 30 – 50 ppt > 50 ppt