น้ำประปาไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
ประเภท พลังงานและสาธารณูปโภค
รูปแบบ บริษัทมหาชน (SET:TTW)
ก่อตั้ง 11 กันยายน พ.ศ. 2543
ที่อยู่ 30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน นครปฐม[1]
อุตสาหกรรม ทรัพยากร
ผลิตภัณฑ์ น้ำประปา และการบริหารจัดการน้ำครบวงจร
ทุน 3,990,000,000 หุ้น [1]
เว็บไซต์ http://www.ttwplc.com

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: TTW PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:TTW) [2] บริษัทดำเนินกิจการเป็นบริษัทที่ผลิตและจ่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค ภายใต้สัมปทานประกอบกิจการประปาที่ได้รับจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นระยะเวลา 25 ปีโดยมีแม่น้ำท่าจีนเป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาของบริษัท โดยบริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายน้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาคเป็นเวลา 30 ปี [3]

ประวัติ[แก้]

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด ( มหาชน ) หรือเดิมชื่อบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ริเริ่มการดำเนินธุรกิจด้วยการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นที่ฝั่งตะวันตก อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอเมืองสมุทรสคร จังหวัดสมุทรสาคร ในปี พ.ศ. 2551 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศรับหุ้นสามัญของบริษัท ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

การประกอบธุรกิจ[แก้]

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ผลิตและจ่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค โดยเริ่มจ่ายน้ำตามสัญญาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 ซึ่งมีสัญญาการซื้อน้ำขั้นต่ำที่ 300,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในเดือนธันวาคม 2551 บริษัทได้ทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมกับการประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคซื้อน้ำขั้นต่ำเพิ่มเป็น 354,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และบริษัทจะจ่ายน้ำขั้นต่ำให้กับการประปาส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้นทุกๆ 9,000 ลูกบาศก์เมตรเป็นเวลา 5 ปี จนครบ 354,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในปี 2558 ทั้งนี้บริษัทได้เริ่มจ่ายน้ำขั้นต่ำในส่วนที่เพิ่มจาก 300,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังการผลิตน้ำประปาสูงสุดที่ 440,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งเป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับผู้ประกอบกิจการน้ำประปาเอกชนรายอื่นในประเทศไทย และบริษัทฯ ได้ถือหุ้นในบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ร้อยละ 98 ซึ่งประปาปทุมธานี ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกับบริษัทฯ มีกำลังการผลิตน้ำประปาสูงสุดที่ 388,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าซื้อสิทธิในการบริหารจัดการน้ำประปาและน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินระยะเวลา 30 ปี มีกำลังการผลิตน้ำประปาที่ 48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีกำลังบำบัดน้ำเสียที่ 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

นอกจากนี้บริษัทยังประกอบธุรกิจด้วยการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมรวมถึงการเข้าซื้อสิทธิการบริหารและจัดการน้ำประปาและน้ำเสียในนิคมดังนี้[3]

  • การลงทุนในบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
  • การควบรวมกิจการของบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชั่นส์ จำกัด
  • การลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
  • การลงทุนในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

  • ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2558 [4]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1,036,500,000 25.98%
2 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 807,650,000 20.24%
3 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 759,877,400 19.04%
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 192,541,166 4.83%
5 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 150,648,000 3.78%

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
  2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. 3.0 3.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
  4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม

แม่แบบ:SET 50