กลุ่มมิตรผล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก น้ำตาลมิตรผล)

กลุ่มมิตรผล (อังกฤษ: Mitrphol Group) เป็นกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล

ความเป็นมาของธุรกิจน้ำตาล[แก้]

กลุ่มมิตรผล ถือกำเนิดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2489 ที่ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยเริ่มจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดเล็กที่ผลิตน้ำเชื่อมเข้มข้นส่งขายให้โรงงานผลิตน้ำตาลทราย จนกระทั่งพัฒนาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตน้ำตาลทรายได้เองในปี พ.ศ. 2499 ต่อมาได้ขยายกิจการโรงงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น จนกลายเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลอันดับหนึ่งของประเทศ[ต้องการอ้างอิง]

โรงงานน้ำตาลในกลุ่มมิตรผล[แก้]

ปัจจุบัน กลุ่มมิตรผล มีโรงงานผลิตน้ำตาลในประเทศไทย รวม 5 แห่ง ประกอบด้วย

 1. โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ก่อตั้งปี พ.ศ. 2526
 2. โรงงานน้ำตาลมิตรผล จังหวัดสุพรรณบุรี ก่อตั้งปี พ.ศ. 2533
 3. โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งปี พ.ศ. 2538
 4. โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อตั้งปี พ.ศ. 2540
 5. โรงงานสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ก่อตั้งปี พ.ศ. 2540 (ถือหุ้นปี พ.ศ. 2546)
 6. โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง จังหวัดเลย ก่อตั้งปี พ.ศ. 2555
 7. โรงงานน้ำตาลมหาสารคาม

และกลุ่มมิตรผล ได้มีการขยายฐานการผลิตไปอีก 2 ประเทศ ดังนี้

 1. สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี พ.ศ. 2536 โดยเข้าร่วมลงทุนกับโรงงานน้ำตาลในมณฑลกวางสี ในนาม Guangxi Nanning East Asia Sugar Co.,Ltd จวบจนปัจจุบัน กลุ่มมิตรผลมีโรงงานผลิตน้ำตาลรวม 7 แห่ง ในเมืองฉงจั่ว ฦูหนาน ทั่วหลู หนิงหมิง และไห่ถัง ฟูนาน
 2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใช้ชื่อว่า บริษัท น้ำตาลมิตรลาว จำกัด โดยได้รับสัมปทานพื้นที่ปลูกอ้อยและก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลจากรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549

การรับรองมาตรฐานสากล[แก้]

โรงงานน้ำตาลในกลุ่มมิตรผล ถือเป็นโรงงานน้ำตาลแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพตามระบบ ISO 9001:2008 และยังได้รับการรับรองมาตรฐานสากลอื่น ๆ ได้แก่

 1. ISO 14001:2004 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 2. ISO 22000:2005 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร
 3. GMP & HACCP ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ
 4. OHSAS 18001:2007 ระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย
 5. ISO/IEC 17025:2005 การรับรองมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ
 6. มรท. 8001:2546 ระบบมาตรฐานแรงงานไทย
 7. Halal การรับรองจากคณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 8. Kosher การรับรองมาตรฐานตามหลักศาสนายูดาย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]