นโยบายการขอรับลงตราของประเทศลาว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วีซ่าลาว

ผู้เดินทางเข้ามาในประเทศลาวจะต้องถือวีซ่าที่ออกโดยคณะผู้แทนทางการทูตลาว เว้นแต่เข้าข่ายได้รับยกเว้นวีซ่าหรือเป็นประเทศที่สามารถขอรับวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงได้

แผนที่นโยบายการขอรับลงตราของประเทศลาว[แก้]

นโยบายวีซ่าของประเทศลาว

ยกเว้นวีซ่า[แก้]

คนชาติของประเทศดังต่อไปนี้จะได้รับการยกเว้นวีซ่าเมื่อเดินทางมายังประเทศลาว

นอกจากนี้ เฉพาะผู้ถือหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางทูตของประเทศญี่ปุ่น เซอร์เบีย และเกาหลีใต้ ได้รับการยกเว้นวีซ่าสำหรับการเดินทางมาประเทศลาวเป็นเวลา 90 วัน เฉพาะผู้ถือหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางทูตของประเทศอาร์มีเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส จีน คิวบา เช็กเกีย จอร์เจีย ฮังการี อินเดีย คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน มอลโดวา เมียนมา เกาหลีเหนือ โปแลนด์ รัสเซีย ทาจิกิสถาน ติมอร์-เลสเต เติร์กเมนิสถาน ยูเครน และอุซเบกิสถาน ได้รับการยกเว้นวีซ่าสำหรับการเดินทางมาประเทศลาวเป็นเวลา 30 วัน และเฉพาะผู้ถือหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางทูตของประเทศอินโดนีเซียได้รับการยกเว้นวีซ่าสำหรับการเดินทางมาประเทศลาวเป็นเวลา 14 วัน

วีซ่าเมื่อเดินทางมาถึง[แก้]

ภาพจากแหล่งข้อมูลภายนอก
แผนที่จุดขอรับลงตราที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในประเทศลาว

คนชาติของประเทศอื่นๆ สามารถขอวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงได้ ณ จุดผ่านแดนทางอากาศและทางบกดังต่อไปนี้ [1]

Those who have obtained the visa at a Lao embassy can also cross at Napao-Chalo, Taichang-Sophoun, Pakxan-Bungkan and Xiengkok.[2]

Nationals of Afghanistan, Algeria, Bangladesh, Burundi, Cameroon, Republic of the Congo, Democratic Republic of the Congo, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Jordan, Lesotho, Liberia, Libya, Mozambique, Nauru, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Syria, Tonga, Turkey, Zambia and Zimbabwe can obtain a visa on arrival only if they traveling on an official visit and holding an official letter of guarantee issued by the Ministry of Foreign Affairs of Laos.[3]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]