นิสสัคคิยปาจิตตีย์ 30

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นิสสัคคิยปาจิตตีย์คือประเภทของโทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิกขาบทประเภท ลหุกาบัติที่เรียกว่า อาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ จัดเป็นอาบัติโทษเบา มีทั้งหมด 30 ประการดังนี้

 1. เก็บจีวรที่เกินความจำเป็นไว้เกิน 10 วัน
 2. อยู่โดยปราศจากจีวรแม้แต่คืนเดียว
 3. เก็บผ้าที่จะทำจีวรไว้เกินกำหนด 1 เดือน
 4. ใช้ให้ภิกษุณีซักผ้า
 5. รับจีวรจากมือของภิกษุณี
 6. ขอจีวรจากคฤหัสถ์ที่ไม่ใช่ญาติ เว้นแต่จีวรหายหรือถูกขโมย
 7. รับจีวรเกินกว่าที่ใช้นุ่ง เมื่อจีวรถูกชิงหรือหายไป
 8. พูดทำนองขอจีวรดีๆ กว่าที่เขากำหนดจะถวายไว้แต่เดิม
 9. พูดให้เขารวมกันซื้อจีวรดีๆ มาถวาย
 10. ทวงจีวรจากคนที่รับอาสาเพื่อซื้อจีวรถวายเกินกว่า 3 ครั้ง
 11. หล่อเครื่องปูนั่งที่เจือด้วยไหม
 12. หล่อเครื่องปูนั่งด้วยขนเจียม (ขนแพะ แกะ) ดำล้วน
 13. ใช้ขนเจียมดำเกิน 2 ส่วนใน 4 ส่วน หล่อเครื่องปูนั่ง
 14. หล่อเครื่องปูนั่งใหม่ เมื่อของเดิมยังใช้ไม่ถึง 6 ปี
 15. เมื่อหล่อเครื่องปูนั่งใหม่ ให้เอาของเก่าเจือปนลงไปด้วย
 16. นำขนเจียมไปด้วยตนเองเกิน 3 โยชน์ เว้นแต่มีผู้นำไปให้
 17. ใช้ภิกษุณีที่ไม่ใช้ญาติทำความสะอาดขนเจียม
 18. รับเงินทองที่ได้จากการถวายของคฤหัสถ์
 19. ซื้อ-ขายด้วยเงินทอง
 20. ซื้อขายโดยใช้ของแลก
 21. เก็บบาตรที่มีใช้เกินความจำเป็นไว้เกิน 10 วัน
 22. ขอบาตรเมื่อบาตรเป็นแผลไม่เกิน 5 แห่ง
 23. เก็บเภสัช 5 (เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย) ไว้เกิน 7 วัน
 24. แสวงหาและทำผ้าอาบน้ำฝนไว้เกินกำหนด ๑ เดือนก่อนหน้าฝน
 25. ให้จีวรภิกษุอื่นแล้วแต่กลับชิงคืนในภายหลัง
 26. ขอด้ายเอามาทอเป็นจีวร
 27. กำหนดให้ช่างทอทำให้ดีขึ้น
 28. เก็บผ้าจำนำพรรษา (ผ้าที่ถวายภิกษุเพื่ออยู่พรรษา) เกินกำหนด
 29. อยู่ป่าแล้วเก็บจีวรไว้ในบ้านเกิน 6 คืน
 30. น้อมลาภสงฆ์มาเพื่อให้เขาถวายตน

คำว่า สัคคิยปาจิตตีย์ แปลว่า อาบัติประเภทที่พระภิกษุผู้กระทำผิดโดยการรับหรือได้ของอย่างหนึ่งมา จะต้องทำการสละของนั้นก่อนจึงจะแสดงอาบัติได้ กล่าวคือเมื่อพระภิกษุได้ทำการครองครอบสิ่งของจตุปัจจัย เช่น เงินทอง จีวร บาตร เป็นต้นอย่างมากเกินความจำเป็นจึงถือว่ามีโทษอาบัติ การจะปลงอาบัติสัคคิยปาจิตตีย์ได้นั้นจะต้องทำการสละสิ่งของที่มีอยู่ แล้วทำการปลงอาบัติได้

อ้างอิง[แก้]